מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 11, 2019 2:54 pm

תני: אין מציינין על הבשר, שמא נתאכל הבשר. רבי יוסטא בר שונם בעא קומי רבי מנא: ולא נמצא מטמא טהרות למפרע? אמר ליה: מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם.

לכאורה תמוה, הרי אם יטמאו אנשים (כהנים) בלי ידיעה ויאכלו תרומה או קדשים יעברו בשוגג על איסור מיתה בידי שמים וכרת
משא״כ אם ישרפו תרומה או קדשים ליכא איסור כ״כ.

ועיין תקלין חדתין ד״ה ואל יתקלקלו בו לעולם: דכשיעשו ציון יסברו לעולם שעדיין הטומאה שם וישרפו בחנם כל קדשים שיעברו עליהן בשוגג או בלילה וכשאין מציינין אין שורפין עליו ״אלא מחדש שלא חסר עדיין״

לא הבנתי כוונתו בסו״ד, ואשמח בביאור.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ג' דצמבר 10, 2019 1:56 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 9158
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' ספטמבר 11, 2019 7:33 pm

ולהעיר, שהרמב"ם (טומאת מת ח,ט) כותב (בצירוף הברייתא מהבבלי מו"ק ה,ב):
אין מציינין על כזית מצומצם מן המת לפי שסופו יחסר בארץ

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' ספטמבר 11, 2019 10:15 pm

מטרת ציון קברות היא הצלת טהרות מטומאה, שלא יעבירו עליהם טהרות בלי משים וייטמאו, ותו לא מידי.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 11, 2019 10:32 pm

כל זמן דליכא ציון נטמאו הכהנים והקדשים...
[ועיין ריטב״א מועד קטן ה:] ועדיין צ״ע.
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' ספטמבר 12, 2019 2:50 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 2:46 am

ביקורת תהיה כתב:מטרת ציון קברות היא הצלת טהרות מטומאה, שלא יעבירו עליהם טהרות בלי משים וייטמאו, ותו לא מידי.

המטרה הוא שלא יטמאו כהנים וישראל האוכלים בטהרה.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' ספטמבר 12, 2019 3:09 am

שלא יטמאו כהנים ויכשלו בהיטמאות במת - אמת!
שלא יטמאו ישראלים האוכלים בטהרה - בדותא!

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 4:27 am

בסדר.
סוף סוף עדיין ק׳ במקומה עומדת.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' ספטמבר 12, 2019 9:03 am

קושיא מעיקרא ליתא, שהרי גם זאת כלולה בתשובתו של רבי מנא: מוטב שיתקלקלו בו כהנים לשעה, ואל יתקלקלו בו טהרות לעולם.
וטעמא דמילתא: אין להרים מכשול זמני תוך כדי נתינת מכשול תמידי. ופשוט.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 1:54 pm

לא הבנתי, יותר טוב לגרום שכהנים יאכלו (קדשים או תרומה) בטומאה לשעה, שיש בזה חיוב כרת או מיתה בידי שמים, מלשרוף תרומה או קדשים לעולם?

ראיתי בשוטנשטיין שציינו לשיטה לתלמיד רבינו יחיאל מפריש עמ״ס מועד קטן שהרגיש בזה, ע״ש. וע״ע בספר מצבת משה.

האם מצינו מושג כזה בעוד מקומות, מוטב עבירה חמורה לשעה כדי שלא יעברו על עבירות הרבה לעולם?

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' ספטמבר 12, 2019 4:19 pm

מעולם לא חששנו שיבואו לידי אכילת תרומה וקדשים בטומאה; החשש הוא:
א. שמא ייטמאו טהרות, ויבואו לידי שריפה;
ב. שמא ייטמאו כהנים, ויעברו בשוגג על האזהרה 'לנפש לא יטמא בעמיו'.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 5:18 pm

טעות!
וז״ל הריטב״א מועד קטן ה: והא דאמרינן מוטב שישרפו עליו תרומה כך היה לומר שיאכלו עליו תרומה בטומאה דכיון דליכא ציון לא ידע דנטמא ויאכל תרומה שהעביר שם אלא דנקט שריפה איידי דבעי למימר ואל ישרפו עליו תרומה לעולם:

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' ספטמבר 12, 2019 7:33 pm

סוגיא דעלמא כדאמרנא, שהתקלה שחששו לה היא שמבלי משים יטמא הכהן בטומאת מת, או יטמאו טהרות ויבואו לידי שריפה; אבל שמא יטמא העובר ולא יֵדע שנטמא – לכך לא חששו כלל.
ואליבא דהריטב"א (וכ"כ גם הר"ן 'שלא יכשלו בני אדם באותה טומאה לשרוף טהרותן או שיאכלו תרומתן בטומאה') צ"ל דהאי סברא דכתבנא סברא אלימתא היא: מן הנמנע הוא להסיר מכשול במכשול.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 8:20 pm

הבנתי הסברא שכתבת, אבל אמרינן כן אפילו אם אחד קל ואחד חמור?
וע״ע בשיטה לתלמידי רבינו יחיאל מפריש, ובמצבת משה, שציינתי לעיל. [אפשר לשלוח לך בפרטי אם כבודו רוצה]
נערך לאחרונה על ידי שמואל דוד ב ה' ספטמבר 12, 2019 9:38 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' ספטמבר 12, 2019 9:25 pm

באמת, גם לדידי לא ניחא לי בסברא שאמרתי, שהרי הריטב"א כתב דהוה ליה לרב פפא למימר 'מוטב שיאכלו עליו תרומה בטומאה לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם'. הרי בפירוש כפי ההבנה שלך בכוונת הדברים, ואכן תמיהתך תמיהה.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 9:39 pm

וצריך לומר שכדאי מכשול חמור שהוא לשעה מועטת ממכשול קל שהוא לעולם. וכמדומני שמצינו כן בעוד מקומות.

עזריאל ברגר
הודעות: 9158
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' ספטמבר 12, 2019 9:41 pm

ואולי אפשר להעמיס בדבריהם שלא עושים סימון חזק שיעמוד ימים רבים, אלא משאירים סימון קטן וכיו"ב?

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 9:47 pm

עזריאל ברגר כתב:ואולי אפשר להעמיס בדבריהם שלא עושים סימון חזק שיעמוד ימים רבים, אלא משאירים סימון קטן וכיו"ב?

לכאורה זה עצה טובה! אבל לא מצינו כן!

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 10:39 pm

חכ"א העירוני שלאו דוקא קלקול "לשעה", דהנה הכהן לא יודע שטמא הוא וממילא לא יטהר עצמו ויתכן שיכנס למקדש הרבה פעמים... אבל מ"מ לא הוי קלקול לעולם.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 12, 2019 11:07 pm

שמואל דוד כתב:וצריך לומר שכדאי מכשול חמור שהוא לשעה מועטת ממכשול קל שהוא לעולם. וכמדומני שמצינו כן בעוד מקומות.

ידוע שיטת הר"ן (סוף יומא) שריבוי הכמות חשיב איסור גדול טפי, ועיין שפע חיים חלק ח פרשת בשלח עמוד ז-ח כמה מראה מקומות בזה.

שמואל דוד
הודעות: 5456
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' דצמבר 10, 2019 1:59 pm

ט.

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בתנ״ך מצאנו שאדם צריך לצאת ידי המקום בתורה מנין כו׳ בנביאים מנין כו׳ בכתובים מנין כו׳

יש לעיין קצת מדוע במתני׳ (דף ח.) הזכיר התנא רק קראי של תורה וכתובים ולא של נביאים?

פרי יצחק
הודעות: 103
הצטרף: ו' נובמבר 02, 2012 11:25 am

Re: שקלים ג. מוטב שיתקלקלו לשעה

הודעהעל ידי פרי יצחק » ג' דצמבר 10, 2019 3:05 pm

שמואל דוד כתב:וצריך לומר שכדאי מכשול חמור שהוא לשעה מועטת ממכשול קל שהוא לעולם. וכמדומני שמצינו כן בעוד מקומות.


ראה גליוני הש"ס ליומא פה, ב, שציין כמה מקומות כנ"ל

מצליח
הודעות: 473
הצטרף: א' יולי 12, 2015 6:46 am

Re: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מצליח » ג' דצמבר 10, 2019 9:12 pm

אולי יודעחד מבני מדרשינו לתבל דברי תקלין חדתין
קבצים מצורפים
תקלין חדתין.png
תקלין חדתין.png (30.05 KiB) נצפה 1303 פעמים


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים