מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' אוקטובר 02, 2019 3:01 am

כ, א
עַל הָרֹאשׁ - שְׁתַּיִם, אַחַת מִכָּאן וְאַחַת מִכָּאן; וְעַל הַזָּקָן - שְׁתַּיִם מִכָּאן וּשְׁתַּיִם מִכָּאן וְאַחַת מִלְּמַטָּה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם נְטָלָן כֻּלָּן כְּאַחַת, אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא אַחַת.
ואם תאמר: מנא להו לרבנן דחייב על כל פאה ופאה?
ונראה דמסברא ידעי לה: הואיל ושתי פאות לראש וחמש פאות לזקן, הרי שאזהרת התורה 'לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך' מכוונת כלפי כל פאה ופאה ביחוד, והרי כאן אזהרה אחת שהיא שתים לראש (והמקיף ראשו כמי שעבר על שתי אזהרות), ואזהרה אחת שהיא חמש לזקן (והמשחית זקנו כמי שעבר על חמש אזהרות).
ולא דמי לקורח חמש קרחות או שורט חמש שריטות על מת אחד, דאי לאו ריבויא דקרא הוה אמינא דאינו חייב אלא אחת; דהתם ליכא אלא אזהרה אחת, אלא שהוא עובר עליה חמש פעמים, והרי הוא כמי שאוכל חמש חתיכות חלב שאינו חייב אלא אחת.
ורבי אליעזר סבר, אף על פי כן, הואיל ולא נאמרה בתורה כי אם אזהרה אחת בלבד אינו חייב אלא אחת.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' אוקטובר 02, 2019 3:05 am

כ, ב
תָּנוּ רַבָּנָן: 'וְשֶׂרֶט', יָכוֹל אֲפִלּוּ שָׂרַט עַל בֵּיתוֹ שֶׁנָּפַל וְעַל סְפִינָתוֹ שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם, תַּלְמוּד לוֹמַר 'לָנֶפֶשׁ' – אֵינוֹ חַיָּב אֶלָּא עַל הַמֵּת בִּלְבַד. וּמִנַּיִן לִמְשָׂרֵט חָמֵשׁ שְׂרִיטוֹת עַל מֵת אֶחָד שֶׁהוּא חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר 'וְשֶׂרֶט' – לְחַיֵּב עַל כָּל שְׂרִיטָה וּשְׂרִיטָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִנַּיִן לִמְשָׂרֵט שְׂרִיטָה אַחַת עַל חֲמִשָּׁה מֵתִים שֶׁהוּא חַיָּב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת? תַּלְמוּד לוֹמַר 'לָנֶפֶשׁ' – לְחַיֵּב עַל כָּל נֶפֶשׁ וָנֶפֶשׁ.
וְהָא אַפֶּקְתֵּהּ לְבֵיתוֹ שֶׁנָּפַל וְלִסְפִינָתוֹ שֶׁטָּבְעָה בַּיָּם? קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי שְׂרִיטָה וּגְדִידָה אַחַת הִיא, וּכְתִיב הָתָם 'לָמֵת'.
נראה, דרבנן דפליגי ארבי יוסי וסברי שריטה וגדידה תרתי נינהו, מסברא ידעי לה דהמשרט שריטה אחת על חמשה מתים חייב על כל אחת ואחת, שהרי הוא כמי שעבר על חמש אזהרות, שכן דבר השם כפטיש יפוצץ סלע, ואזהרת התורה 'ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם' מתחלקת לכל נפש ונפש ביחוד.
ולפי זה ניחא הא דלא אמר תלמודא 'מתניתין (דתני 'שרט שריטה אחת על חמשה מתים חייב על כל אחת ואחת') מני? רבי יוסי היא', משום דמתניתין דברי הכל היא.

י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי י. אברהם » ד' אוקטובר 02, 2019 11:25 am

כד.
כגון רב ספרא: ברש"י 'שבאותן דמים היה בדעתי'. וצ"ע וכי רב ספרא הרהר על כגון דא באמצע קרי"ש.
ואולי פי' שבודאי לא הרהר בליבו אם שוה למוכרו בסכום זה או לא, אלא כדי לדחות מחשבות אלו, הסכים בליבו מיד למוכרו ככל שאומר הקונה ובלבד לסיים הענין בדעתו.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ד' אוקטובר 02, 2019 2:10 pm

כב, א
אָמַר לֵהּ רַבִּי זְעֵירָא לְרַבִּי מָנִי: וְלִיחְשֹׁב נַמֵּי כְּגוֹן דְּאָמַר 'שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶחֱרשׁ'?
מִידִי דְּאִיתֵהּ בִּשְׁאֵלָה לָא קָתָנֵי.
והיינו משום דלא פסיקא מלקות דידיה, שכן יכול להישאל על שבועתו ולהיפטר מחיוב מלקות.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' ספטמבר 21, 2020 2:42 am

ז, ב
הָיָה עוֹלֶה בְּסֻלָּם וְנִשְׁמְטָה שְׁלִיבָה מִתַּחְתָּיו, תָּנֵי חֲדָא חַיָּב, וְתַנְיָא אִידָךְ פָּטוּר.
לָא קַשְׁיָא, כָּאן לִנְזָקִין, כָּאן לְגָלוּת.
וקשה, אי לנזקין, מאי קא משמע לן? הלכה פשוטה היא: אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, בין ער בין ישן.
והיה אפשר לומר, דלענין ארבעה דברים קאמר, והא קמ"ל, דאף על גב דשוגג הוא חייב, משום דקרוב למזיד הוא. ולפי זה, היינו טעמא דחייב בנזקין היינו טעמא דפטור מגלות, והיינו אליבא דרב חסדא להלן בשמעתא דגר תושב, דטעמא דההורג דרך עליה פטור מגלות הוא משום שהוא קרוב למזיד.
אמנם לא כן פירש רש"י, שכתב וזה לשונו:
אִם לֹא הֲרָגוֹ אֶלָּא הִזִּיקוֹ – חַיָּב, דְּלִנְזָקִין לָא שָׁנֵי לָן בֵּין שׁוֹגֵג לְמֵזִיד, בֵּין יְרִידָה לַעֲלִיָּה; כִּדְאָמְרִינַן בְּבָבָא קַמָּא: 'פֶּצַע תַּחַת פֶּצַע' – לְחַיֵּב עַל הַשּׁוֹגֵג כְּמֵזִיד וְאֹנֶס כְּרָצוֹן.

נוריאל עזרא
הודעות: 506
הצטרף: א' אפריל 12, 2020 1:00 am
שם מלא: נוריאל עזרא

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי נוריאל עזרא » ה' ספטמבר 24, 2020 1:33 am

יש מחלוקת בראשונים האם אומרים אדם מועד לעולם גם באונס גמור(כמו שהלך לשון כשכלים לא היו לידו והניחו אותם אחר כך)
דעת התוספות(בבא קמא ד ע"א ע"פ הירושלמי) שפטור ודעת הרמב"ן שחייב.(דעת הרמב"ן ראיתי במכלול ואינו לפני)
א"כ אפשר להסביר לדעת האומר שפטור באונס גמור שהייתה ה"א שבמקרה כגון זה של שלבי הסולם מדובר באונס גמור ובא התנא של הברייתא שמחייב להוציא מזה ולהגיד שזה לא אונס רגיל וחייב.
ואע"פ שאם נסביר כך יוקשה למי שאומר שחייב גם באונס גמור הוא יאמר לך שזה רק ה"א בגמרא ואין לדקדק מזה להלכה.
אולי...

***ערכתי את זה כי זה נכתב בשעה שהייתי בעצמי די ישן והיפכתי את הדעות אני מקווה שאני פטור.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' ספטמבר 29, 2020 10:27 am

ג, ב
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁלשֶׁת לֻגִּין מַיִם שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קֻרְטוֹב שֶׁל יַיִן, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה יַיִן, וְנָפְלוּ לְמִקְוֶה – לֹא פְסָלוּהוּ.
מַתְקִיף לָהּ רַב כָּהֲנָא: וְכִי מַה בֵּין זֶה לְמֵי צֶבַע? דִּתְנַן: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵי צֶבַע פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה בִּשְׁלשֶׁת לֻגִּין.
תמיהא לי: הלא באותה משנה גופה מבואר באר היטב כי חלוק דינו של מראה מי צבע מדינו של מראה יין: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵי הַצֶּבַע פּוֹסְלִין אוֹתוֹ בִּשְׁלשָׁה לֻגִּין, וְאֵינָן פּוֹסְלִין אוֹתוֹ בְּשִׁנּוּי מַרְאֶה. נָפַל לְתוֹכוֹ יַיִן וּמֹחַל וְשִׁנּוּ אֶת מַרְאָיו - פָּסוּל.

י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' ספטמבר 29, 2020 11:35 am

ב, א
במשנה, או בן חלוצה
בריטב"א כ' דהא דקתני בן חלוצה, באשגרת לישן דבן גרושה נקטיה, דהא פסול בן חלוצה אינו אלא מדרבנן ואין בו דין הזמה מה"ת,
"אלא משום דאיסור חלוצה לכהונה דמדרבנן הוה אמטו לפיסול גרושה דאורייתא, ואסמכוה נמי על מאי דכתיב ואשה גרושה מאישה כו' נקיט להו תרוייהו כהדדי"

נדצ"ל אלא משום דאיסור חלוצה לכהונה דמדרבנן הוה, דמיא לפיסול גרושה דאורייתא. וכמ"ש הריטב"א להדיא לקמן יג: "והא דקתני להו הכא ובאידך מתני' באשגרת לישן, משום דדמיא לגרושה, ואסמכוה רבנן אקרא דידה".

מה שנכון נכון
הודעות: 9982
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' ספטמבר 29, 2020 12:16 pm

י. אברהם כתב:בריטב"א כ' דהא דקתני בן חלוצה, באשגרת לישן דבן גרושה נקטיה, דהא פסול בן חלוצה אינו אלא מדרבנן ואין בו דין הזמה מה"ת,
"אלא משום דאיסור חלוצה לכהונה דמדרבנן הוה אמטו לפיסול גרושה דאורייתא, ואסמכוה נמי על מאי דכתיב ואשה גרושה מאישה כו' נקיט להו תרוייהו כהדדי".

צ"ל אמטול פיסול. וכגירסא שבמהדו' זכרון יעקב.

י. אברהם
הודעות: 1869
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי י. אברהם » ג' ספטמבר 29, 2020 12:48 pm

מצויין (ור"ל דנקט להו אהדדי אמטול/משום [דדמיא ל]גרושה)
יישר כח.

עזריאל ברגר
הודעות: 9158
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' אוקטובר 02, 2020 8:09 am

ביקורת תהיה כתב:ג, ב
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: שְׁלשֶׁת לֻגִּין מַיִם שֶׁנָּפַל לְתוֹכָן קֻרְטוֹב שֶׁל יַיִן, וּמַרְאֵיהֶן כְּמַרְאֵה יַיִן, וְנָפְלוּ לְמִקְוֶה – לֹא פְסָלוּהוּ.
מַתְקִיף לָהּ רַב כָּהֲנָא: וְכִי מַה בֵּין זֶה לְמֵי צֶבַע? דִּתְנַן: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵי צֶבַע פּוֹסְלִין אֶת הַמִּקְוֶה בִּשְׁלשֶׁת לֻגִּין.
תמיהא לי: הלא באותה משנה גופה מבואר באר היטב כי חלוק דינו של מראה מי צבע מדינו של מראה יין: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֵי הַצֶּבַע פּוֹסְלִין אוֹתוֹ בִּשְׁלשָׁה לֻגִּין, וְאֵינָן פּוֹסְלִין אוֹתוֹ בְּשִׁנּוּי מַרְאֶה. נָפַל לְתוֹכוֹ יַיִן וּמֹחַל וְשִׁנּוּ אֶת מַרְאָיו - פָּסוּל.

במשנה לא מבואר טעם החילוק.
ובמשנה יש גירסאות שונות (כדברי הגמרא בהמשך הסוגיא).
ואולי הקשה דווקא מרבי יוסי ש"נימוקו עמו" והלכה כמותו בדרך כלל.

חיים שאול
הודעות: 1023
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי חיים שאול » ו' אוקטובר 02, 2020 5:28 pm

י. אברהם כתב:כד.
כגון רב ספרא: ברש"י 'שבאותן דמים היה בדעתי'. וצ"ע וכי רב ספרא הרהר על כגון דא באמצע קרי"ש.
ואולי פי' שבודאי לא הרהר בליבו אם שוה למוכרו בסכום זה או לא, אלא כדי לדחות מחשבות אלו, הסכים בליבו מיד למוכרו ככל שאומר הקונה ובלבד לסיים הענין בדעתו.

אפשר שהיה בדעתו למכור בסכום הזה מאז שהיה מיועד למכירה

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אוקטובר 12, 2020 12:45 am

יז, ב
תּוֹדָה וּשְׁלָמִים חֲמוּרִים (מבכור), שֶׁכֵּן טְעוּנִים סְמִיכָה וּנְסָכִים וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק.
לכאורה, 'חזה ושוק' לאו דוקא, שכן בבכור (שאין החזה והשוק נבדלים משאר כל הבשר) אין שייך תנופת חזה ושוק; אלא כלומר, תנופת החלבים לפני ההקטרה.

עזריאל ברגר
הודעות: 9158
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' אוקטובר 12, 2020 12:55 am

ביקורת תהיה כתב:לכאורה, 'חזה ושוק' לאו דוקא, שכן בבכור (שאין החזה והשוק נבדלים משאר כל הבשר) אין שייך תנופת חזה ושוק; אלא כלומר, תנופת החלבים לפני ההקטרה.

א. בבכור אין תנופה כלל!
ב. חזה ושוק של בכור ושל תודה ושלמים - קדושתם שווה לגבי אכילה.
ג. אכן לאו דווקא, כי התודה טעונה גם תנופת לחם.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אוקטובר 12, 2020 10:38 am

עזריאל ברגר כתב:בבכור אין תנופה כלל!
אכן, זאת היתה הכוונה להעיר, כי אין שייך כל כך לומר שבכור קל משלמים בכך שאין בו תנופת חזה ושוק, שהרי תנופה זו לא שייכא ביה, אלא הכוונה שאין בו תנופה כלל, אף לא תנופת החלבים.
אולם באמת יש לתמוה: לשם מה פירטו חכמים בכל מקום שהזכירו מצות התנופה של שלמים את החזה והשוק, ולא אמרו סתם 'טעונים סמיכה ונסכים ותנופה', לכלול גם את חלביהם.

ביקורת תהיה
הודעות: 2261
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אוקטובר 12, 2020 3:15 pm

עזריאל ברגר כתב:כבשי עצרת טעונים תנופה גם מחיים וגם לאחר שחיטה.
לאור זה, דברים שכתבתי למעלה (שבבכור, שכולו מתנה לכהן, לא שייכא תנופת חזה ושוק) – דברים בטלים הם.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים