מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דף ועוד דף (מתעדכן)

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 18, 2020 7:42 am

שבת עג: תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי
בבא קמא נה. חיבר חטה ושעורה בידו וזרע חטה בארץ ושעורה בחוצה לארץ

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' מאי 19, 2020 8:52 am

שבת עד. אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה
בבא קמא נו: בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש''ש
אפשר להוסיף שאפילו שפת העני אין טירחה גדולה להכינה בכל זאת כשהוא שומר אבידה והוא פטור מן הטעם שעוסק במצוה הרי בהנאה מועטת זו של הפטור מלתת לעני נחשב בזה לש"ש

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' מאי 22, 2020 11:47 pm

היום כתבתי מאמר על הנאמר בבא קמא דף נד פפונאי ידעי טעמא אשמח בהערות
ובעז"ה נמשיך במוצאי שבת בקשרי השידוכין בין הדפים ומי שיש לו רעיון לקשר שבת עה ובבא קמא נז שיציע
קבצים מצורפים
רב אחא בר יעקב פפונאי.docx
(20.47 KiB) הורד 4 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:28 am

שבת עה: כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב
בבא קמא נז. השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו מנין ת''ל תשיבם מכל מקום מאי לגינתו ולחורבתו אילימא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת
יש לדון האם כשבאים להחשיב הצניע בדבר קטן שה חייב להיות שמצניעו במקום המשתמר?

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:33 am

שבת עו. המוציא תבן כמלא פי פרה עצה כמלא פי גמל עמיר כמלא פי טלה עשבים כמלא פי גדי
בבא קמא נח: ולא כור בששים כורין. אכלה כור תבואה אין שמין אותה בששים כורין

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:42 am

שבת עז: איבעיא להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי {יחזקאל לא-ח} ארזים לא עממוהו בגן אלהים (רש"י) אוממות. גבי גחלים מייתינן ליה בכיצד צולין גחלים יכול עוממות ת''ל אש אי אש יכול שלהבת כו': עממוהו. לא החשיכו מראיתו להיות הם נאים ממנו:
בבא קמא נט: אמר ר''ל משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל מסר לו שלהבת חייב
ועוד
שבת עז: רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה (אחד מקניני תורה "בישוב" שצריך לדעת בעניני ישוב העולם)
בבא קמא נט: אמר להו גברא רבה אנא אמרו ליה מנא ידעינן אמר להו או אתון בעו מינאי מילתא או אנא איבעי מינייכו מילתא (קנין תורה שיודע לשאול ולהשיב)

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 8:28 am

שבת עח. אמר אביי בגלילא שנו רבא אמר אפי' תימא בשאר מקומות כדשמואל דאמר שמואל כל שקייני מסו ומטללי לבר ממיא דמסו ולא מטללי:
(רש"י) ושתייתו שכיחא שרוב שתיית מים הם ,
בבא קמא ס: {שמואל ב כג-טו} ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם (מצודות) "מי ישקני מים" - לא שצוה להביא המים אלא כאומר מי יתן והיה נמצא לי מי בור בית לחם על כי הזמן היה חם והמים היו קרים וערבים, המשך הגמרא שביקש לדעת הלכה.
ובדרך רמז רוב שתית האדם מים אין מים אלא תורה
בדף זה ס. גם מוזכר ה''מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה
ומענינא דיומא ע"ב
ת''ר דבר בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ואומר {ישעיה כו-כ} לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך ואומר {דברים לב-כה} מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה מאי ואומר וכי תימא ה''מ בליליא אבל ביממא לא תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך וכי תימא ה''מ [היכא] דליכא אימה מגואי אבל היכא דאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 8:35 am

שבת עט. כמה ענינים בשיעור הוצאה מרה"י לרה"ר לחיוב בשבת
בבא קמא סא.: אמר רבא ר''א היא דתנן רבי אליעזר אומר שש עשרה אמות כדרך רה''ר (רש"י) דרך הרבים. י''ו אמות מעגלות דדגלי מדבר ילפינן במסכת שבת

אהרן תאומים
הודעות: 811
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' מאי 26, 2020 8:49 am

שבת פ: בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור שנאמר {אסתר ב-יב} ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור (פורים)
בבא קמא ס"ב: רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 23 אורחים