מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת ברכות - פרק ראשון

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
יוֹסֵפֶר
הודעות: 244
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת ברכות - פרק ראשון

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ה' ינואר 16, 2020 4:01 pm

שבעל רוה"ק מסוגל לצפות את שאמור לקרות בעתיד

כדכד
הודעות: 4772
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי כדכד » ה' ינואר 16, 2020 5:47 pm

הפשטן כתב:ומ"מ:

א. תקבל אלף דולר, ובתנאי שתמצא לי אפילו אחד מרבותינו שסובר - את מה שכתבת - שכביכול לא נתנבאו הנביאים את מה שעתיד להיות. הנה כולם עדים כאן להבטחתי - שאתה תקבל בתנאי שתמצא, בעוד שמכיריי גם יודעים - שאני רציני בהבטחותיי המותנות, אבל הואיל ובטוחני שלא תמצא - לכן גם בטוחני שהכסף ישאר בכיסי...
.....

אסמכתא לא קניא...
בפרט כשכותב מראש שבטווח שלא יצטרך לשלם

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: מסכת ברכות - פרק ראשון

הודעהעל ידי הפשטן » ה' ינואר 16, 2020 7:57 pm

יוֹסֶפֶר כתב:שבעל רוה"ק מסוגל לצפות את שאמור לקרות בעתיד


לא פירשת אל מה מתייחסים דבריך. האם זאת תשובה לשאלה? אם כן, אז איזו שאלה? אם לא, אז מה זה כן? אל מה זה מתייחס?

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי הפשטן » ה' ינואר 16, 2020 7:59 pm

כדכד כתב:
הפשטן כתב:ומ"מ:

א. תקבל אלף דולר, ובתנאי שתמצא לי אפילו אחד מרבותינו שסובר - את מה שכתבת - שכביכול לא נתנבאו הנביאים את מה שעתיד להיות. הנה כולם עדים כאן להבטחתי - שאתה תקבל בתנאי שתמצא, בעוד שמכיריי גם יודעים - שאני רציני בהבטחותיי המותנות, אבל הואיל ובטוחני שלא תמצא - לכן גם בטוחני שהכסף ישאר בכיסי...
.....

אסמכתא לא קניא...
בפרט כשכותב מראש שבטווח שלא יצטרך לשלם

אני לא דנתי הלכתית. דנתי פסיכולוגית.

יוֹסֵפֶר
הודעות: 244
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת ברכות - פרק ראשון

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ו' ינואר 17, 2020 12:50 am

הפשטן כתב:
יוֹסֶפֶר כתב:שבעל רוה"ק מסוגל לצפות את שאמור לקרות בעתיד


לא פירשת אל מה מתייחסים דבריך. האם זאת תשובה לשאלה? אם כן, אז איזו שאלה? אם לא, אז מה זה כן? אל מה זה מתייחס?

גרשון שאל היאך חשב חזקיהו שאם לא ישא אשה יפטר מחזונו אשר ראה את שעתיד לצאת ממנו? ענה שמש את תשובת תוס' שראה את שעתיד לקרות אם לא יחטא, ואני הבנתי שתמצית דבריך להתפלא עד כדי הימור על כסף היאך ניתן לבאר כן על נבואה והלא זה סימן לנביא אמת או שקר בהתקיים נבואתו? וע"כ ניסיתי לחלק שדברי התוס' אולי נסובו דווקא כלפי רוה"ק ולא כלפי נבואת נביא [ויל"ע בזה כי הכל כתבתי מקופיא] ומשורשי החילוק ביניהם הוא בנוסח שבעל רוה"ק מעין צופה עתידות ואינם גזירה כנבואה ישירה שחייבת להתקיים.

הפשטן
הודעות: 987
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: מסכת ברכות - פרק ראשון

הודעהעל ידי הפשטן » ו' ינואר 17, 2020 10:13 am

יוֹסֶפֶר כתב:גרשון שאל היאך חשב חזקיהו שאם לא ישא אשה יפטר מחזונו אשר ראה את שעתיד לצאת ממנו?


הבה נדייק: גרשון לא הניח שמדובר (כלשונך) ב"חזונו" של חזקיהו, אלא הניח שמדובר (כלשונו) ב"נבואה" של חזקיהו.

יוֹסֶפֶר כתב:ענה שמש את תשובת תוס' שראה את שעתיד לקרות אם לא יחטא.


הבה נדייק: שמש הלך בדרכו של גרשון, והמשיך להניח, לא שחזקיהו "ראה" (כלשונך), אלא שחזקיהו הי' מאותם "הנביאים" אשר "נתנבאו" (כלשונו).

יוֹסֶפֶר כתב:ואני הבנתי שתמצית דבריך להתפלא עד כדי הימור על כסף היאך ניתן לבאר כן על נבואה והלא זה סימן לנביא אמת או שקר בהתקיים נבואתו?


אפשר שלא ירדת לסוף דעתי. תמצית פליאתי היתה אחרת:

שמש שם במרכאות את המילים ''לא נתנבאו הנביאים מה שעתיד להיות אלא מה שראוי שיהיה''. משמע שהתכוון לצטט את רבותינו, שכביכול סוברים כי, הנבואה (בכלל ובלי קשר לחזקיהו) אינה על העתיד (אלא היא רק על "הראוי" - כלומר על הרצוי - כפי שכנראה פירש שמש את תיבת "הראוי" שבציטוט ההוא). אז על זה שמתי אלף דולר כדי לטעון, שאין מצב - שמישהו מרבותינו טען - את מה ששמש ייחס להם במרכאותיו. כלומר פליאתי, בכלל לא התייחסה לחזקיהו, אלא התייחסה אל עצם הציטוט (כביכול בשם רבותינו שאותם הוא כביכול מצטט). שים לב, שכל זה מדוייק מתוך לשוני שבתגובתי לשמש.


יוֹסֶפֶר כתב:וע"כ ניסיתי לחלק שדברי התוס' אולי נסובו דווקא כלפי רוה"ק ולא כלפי נבואת נביא [ויל"ע בזה כי הכל כתבתי מקופיא] ומשורשי החילוק ביניהם הוא בנוסח שבעל רוה"ק מעין צופה עתידות ואינם גזירה כנבואה ישירה שחייבת להתקיים.


כמובן תירוצך אפשרי, ובלבד שהוא מיועד לתרץ את קושיית גרשון, בלי קשר לדברי שמש - שבסך הכול המשיך ללכת עם הנחת גרשון שחזקיהו התנבא (אבל כמובן אם מתנתקים מהנחת גרשון אז הכול נפתח מחדש ואז כבר יש מקום מכובד לתירוצך), וק"ו שתירוצך - אינו יכול להתקשר לדבריי - שבכלל לא עסקו בחזקיהו אלא בנביאים המתנבאים (כפי שמדוייק מלשון תגובתי לשמש).

בקרו טלה
הודעות: 3319
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' ינואר 27, 2020 10:20 pm

צביב כתב: בדרך דרוש, יש בקריאת שמע רמז לעשרת הדברות

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק א ה"ה
מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום. וכו', רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. [שמות כ ב] אנכי ה' אלהיך [דברים ו ד] שמע ישראל ה' אלהינו. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ה' אחד. לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ואהבת את ה' אלהיך. מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקר. זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו. רבי אומר זו מצות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה דכתיב [נחמיה ט יד] ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית וגו' להודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה. כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיכם וימי בניכם. לא תרצח ואבדתם מהרה מאן דקטיל מתקטיל. לא תנאף לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה דכתיב [משלי כג כו] תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע דאת לי. [שמות כ יג] לא תגנוב [דברים יא יד] ואספת דגנך ולא דגנו של חבירך. [שמות כ יג] לא תענה ברעך עד שקר.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים