מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חמץ נוקשה להרמב"ם

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
כח עליון
הודעות: 437
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

חמץ נוקשה להרמב"ם

הודעהעל ידי כח עליון » ו' מרץ 20, 2020 12:44 am

הטור (תמב) כתב שהרמב"ם ס"ל כר"א דחמץ בתערובת וחמץ נוקשה בלאו, כן מוכח ממה שפסק דעל חמץ בתערובת עובר בבל יראה.
וקשה לי, הלא בגמ' פירשו חמץ נוקשה על שיאור (ולא רק על דבר שאינו ראוי לאכילה (ד, ט-י) כקילור רטיה ואספלנית) ושיאור פסק הרמב"ם להדיא (ה, יג) כר' יהודה דמתני' מח: 'אם הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו הרי זה אסור לאכלו ואין חיבין עליו כרת' הרי שאינו לוקה עליו רק אסור (פסק כר"מ בשיעור שיאור, וכר"י בדין האוכלו) וכך פסקו הרמב"ן והרא"ש בשיטת הרי"ף.

לא מצאתי בחיפושי המועט מי שמדבר על זה

כח עליון
הודעות: 437
הצטרף: ה' דצמבר 08, 2016 8:08 pm

Re: חמץ נוקשה להרמב"ם

הודעהעל ידי כח עליון » ב' מרץ 23, 2020 5:23 pm

עוד על פי דקדוק זה (ממש"כ הרמב"ם בפ"ה יג)

בביאור הגר"א (תנג) בשיטת הרמב"ם:
"לא משום דפ' כר"א שהרי פסק שם דאף על נוקשה בבל יראה כמ"ש שם בגדים שכבסו אותן כו' וכן ניירות כו' ואין בהם משום לא יראה ולא ימצא שאין צורת החמץ עומדת משמע דבלא"ה עובר על חמץ נוקשה בבל יראה ובחמץ נוקשה מודה ר"א דאין לאו באכילתן כמ"ש בגמ' שם"
כלומר חמץ נוקשה לר' אליעזר קל מתערובת, כדמסקינן מברייתא (מג.), ומאחר שמדויק מדברי הרמב"ם שנוקשה חייב בב"י הרי דלא פסק כר"א.
אבל קשה לי כנ"ל, דבפ"ה יג כתב: 'ואם הגביה ידו עד שהגיע להשמיע קול כבר החמיץ וישרף מיד, אם שהה כדי מיל כבר החמיץ וישרף מיד. וכן אם הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו ה"ז אסור לאכלו ואין חיבין עליו כרת'. מבואר דפסק כשיעורא דר"מ (דתני במשנה מח: בלשון חכמים), דשיאור שאינו חמץ גמור היינו הכסיפו פניו.
הרי דחמץ נוקשה אינו צריך לבערו ובודאי אינו עובר עליו בב"י, שא"כ היה לו לפרש 'וישרף מיד'.

אבל בכל אופן א"א לבאר כמו שכתבתי, דא"כ מצינו שיאור שאינו צריך לשורפו, וזה דלא כמאן. (אלא אם נחדש דלר"א נוקשה שאינו עובר עליו גם אין צריך לשורפו, ומיקל יותר מר' יהודה?)
אלא אם נדחוק לפרש דס"ל כשיעורא דר' יהודה ושיאור היינו קרני חגבים (והאוכלו פטור כר' יהודה או לוקה כר"מ כמבואר מג.) ובהלכה זו (ה, יג) לא נחת לשיעורים אלו בכוונה (מאיזה טעם?) ופירט רק השיעורים החמורים יותר שהם ודאי חמץ - המשמיע קול ושהה כדי מיל.
(על דקדוקים אלו (מפני מה לא כתב ישרף מיד / לוקה) מצאתי שכבר העירו, ונשארו בצ"ע)


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 26 אורחים