האם יש קשר בין שיטות ר' ישמעאל ור' עקיבא בכופר ובמיטב?

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

האם יש קשר בין שיטות ר' ישמעאל ור' עקיבא בכופר ובמיטב?

הודעהעל ידי הבונה » א' פברואר 19, 2012 11:26 am

רש"י בפרשתנו שעברה (כא ל): ונתן פדיון נפשו - דמי ניזק, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר דמי מזיק.
לפנינו בגמ' ב"ק כז. שמות החולקים אחרים: ונתן פדיון נפשו - דמי ניזק, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר: דמי מזיק.
מקור דברי רש"י הוא מן המכילתא אלא ששם הלשון מעט שונה תחת ניזק - מומת, תחת מזיק - ממית.

והנה מצאנו בגיטין מט: ובב"ק ז. שנחלקו בברייתא לענין מיטב: מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם - מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל; רע"א: מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק.

בשני המקומות סובר ר"י של ניזק ור"ע של מזיק, האם ישנו קשר כלשהו בין המחלוקות?

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: האם יש קשר בין שיטות ר' ישמעאל ור' עקיבא בכופר ובמיטב?

הודעהעל ידי הבונה » א' פברואר 19, 2012 3:49 pm

כעת עיינתי שוב וראיתי שיש קשר פשוט, שטעמא דר' ישמעאל שמשלם ממיטב כי נאמר שדה למעלה ונאמר שדה למטה מה כאן של ניזק אף כאן של ניזק.
וכן טעמו של ר' ישמעאל שכופר הוא דמי נפשו של ניזק, אם כי לא פורש במכילתא, הרי בגמ' ב"ק מפרשינן טעמא דרבנן דס"ל כר"י דמכילתא משום נאמרה השתה למעלה ונאמרה השתה למטה, מה כאן של ניזק אף כאן של ניזק.
ור"ע דאמר משלם ממיטב שדהו דמזיק משום שנאמר מיטב שדהו ישלם דהאיך דקא משלם. וכן טעם ר' ישמעאל בנו של ריב"ב דס"ל כר"ע משום דכתיב ונתן פדיון נפשו, ומפרש רש"י, נפשו דנותן את הכופר, והוא ממש כמו הנ"ל דהאיך דקא משלם.

איש טלז
הודעות: 521
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: האם יש קשר בין שיטות ר' ישמעאל ור' עקיבא בכופר ובמיטב?

הודעהעל ידי איש טלז » ג' ינואר 16, 2018 11:28 pm

יישר כח
ראה בקובץ עץ חיים באבוב טו' ב' עמוד עב' והדברים נפלאים .

איש טלז
הודעות: 521
הצטרף: ה' מרץ 10, 2016 10:05 pm

Re: האם יש קשר בין שיטות ר' ישמעאל ור' עקיבא בכופר ובמיטב?

הודעהעל ידי איש טלז » ה' פברואר 15, 2018 8:42 pm

יש לדון לפי מאי דקי"ל דבשלו שמין מיטב דמזיק, מה נקראמיטב 'שלו' לענין זה, האם נכסיו שברשותו, או המשועבדים לחובו, ויש בזה נפ"מ שני הצדדים, כגון באופן דיו"ד סי' רנ"ג סעי' י"ב, 'מי שצריך לבריות ושט אחר פרנסתו ונתנו לו צדקה, אין בעלי חובות יכולים להפרע ממה שגבה בצדקה' , ע"כ, או בהענקה לדעת הר"מ שאינו גובה ממנה אפילו אחר שגבה או בנותן נכסים ללוה ע"מ שלא יגבנו בע"ח [עי' מחנ"א זכיה סי"א דנחלקו הראשונים אי מועיל תנאי כה"ג] אם מתחשב שדה זו בקביעות שם עידית או בינונית או דמכיון שאינו יכול לגבות ממנה אינו מתחשב לענין מיטב וצ"ע


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ביקורת תהיה ו־ 4 אורחים