עמוד 1 מתוך 1

תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 06, 2012 2:11 pm
על ידי חכם באשי
כידוע, אחד מתנאי התשובה הוא, שיקבל שלא לשוב לחטוא בעתיד.
והנה בתפילה פרטית שחיבר ר' יהודה בר' קלונימוס (ריב"ק) ממגנצא, אביו של ה'רוקח', הוא מתפלל כך:
ריבק.png
ריבק.png (26.32 KiB) נצפה 7413 פעמים

לכאורה דבריו מבוססים על הרעיון, ביומא סט סע"ב:
מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו.


אני משער, שכבר עסקו בשאלה, כיצד ניתן לקבל על העתיד בעוד שכביכול, אסור לכזב להקב"ה. אין לי זמן לחפש בזה, שאינני עוסק בעניין אלא רק מצאתי 'מציאה מעניינת' והגשתיה לחכמי הפורום...

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 06, 2012 2:24 pm
על ידי איש_ספר
ריב"ק? זה נוסח (כל) הספרדים!

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 06, 2012 2:33 pm
על ידי חכם באשי
מה אתה אומר?! איזו 'פאדיחה'...
לא ידעתי. מה לעשות, מעולם לא התפללתי בנוסח הספרדי...
האם זהו הנוסח הספרדי הרגיל? אוכל לראות אותו בכל סידור שלהם?

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 06, 2012 2:44 pm
על ידי איש_ספר
הקשתי באוצר 'לולי כי יגורתי'. וראיתי מנין לי ידיעה זו...
עוד ראיתי שחלק מן מחזורי הספרדים מסוגרות תיבות אלו בסוגר ובחלקם לא.
עיינתי במחזור אהלי יעקב (העוסק בחקר הנוסחאות וכו') ולא מצאתי שם דיון על ענין זה.
---
שו"מ בחמ"י- יום הכפורים - פרק ג :

וביהי רצון שלא אחטא יוסיף קודם זה הנוסח ו"צריך הייתי לומר שוב לא אעשה, לולא כי יגורתי מהיצר הרע כי היא מאש ואני בשר ודם ולא אוכל לו ואז אהיה מוסיף על חטאתי פשע. אבל יהי רצון מלפניך ה' או'א שלא אחטא" וכו' וכן כתוב בספרים ישנים, והנאני הדבר, יען לפי הנוסח שלנו אין קשר לדבר

וכנראה משם נכנס לסידורי הספרדים.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 06, 2012 2:50 pm
על ידי חכם באשי
טוב, גם אתה אשכנזי...
ועכשיו שאתה אומר שלא כל הנוסחאות הספרדיות מסכימות לה, וכנראה זה חדר מחמ"י, שמא באמת המשפט חדר מהמקור האשכנזי שלפנינו.
ואם כן, מעניין כיצד זה התגלגל לחמ"י!

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' ספטמבר 09, 2012 10:48 am
על ידי בברכה המשולשת
א. אולי זה קשור לסגולה על נשמת?
ב. ואיך התקבל אם אפס בכל נוסחאות הספרדים, גם רבינו אפרים אשכנזי היה.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' ספטמבר 09, 2012 11:22 am
על ידי חכם באשי
א. לא הבנתי!

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ב' ספטמבר 10, 2012 10:26 am
על ידי בברכה המשולשת
חכם באשי כתב:א. לא הבנתי!


שם יש בחמדת ימים סגולה בשם רבינו יהודה החסיד שלא מצאנו זכרה לפני חמ"י, ואילו כאן יש מקור אמיתי מחסידי אשכנז שלא מצאנו לו מקור בין הספרדים לפני חמ"י, ונכנס לתפילת הספרדים בעקבות חמ"י.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ב' ספטמבר 10, 2012 10:33 am
על ידי למאי_נמ?
כבר שנים שבעניותי אני תוהה ומשתומם ע"ד הרמב"ם (ריש הל' תשובה) שכחלק מנוסח הווידוי מה"ת חובה לומר: "ולעולם איני חוזר לדבר זה", - ומיהו שיכול לומר כן?

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ב' ספטמבר 10, 2012 11:06 am
על ידי אברהם
לא נשבעת כך בהר סיני?

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' מאי 19, 2013 12:33 am
על ידי יעקב כהן
איש_ספר כתב:עוד ראיתי שחלק מן מחזורי הספרדים מסוגרות תיבות אלו בסוגר ובחלקם לא.
עיינתי במחזור אהלי יעקב (העוסק בחקר הנוסחאות וכו') ולא מצאתי שם דיון על ענין זה.

הרב מאיר מאזוז בהגהות לאוקמי גירסא כתב שנכון להשמיט קטע זה שהרי בלי זה אינה תשובה וכמ"ש הרמב"ם ריש הלכות תשובה ע"כ

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' מאי 19, 2013 1:01 am
על ידי דניאל
למאי_נמ? כתב:כבר שנים שבעניותי אני תוהה ומשתומם ע"ד הרמב"ם (ריש הל' תשובה) שכחלק מנוסח הווידוי מה"ת חובה לומר: "ולעולם איני חוזר לדבר זה", - ומיהו שיכול לומר כן?

אני לא כ"כ מבין את השאלה (וקשה לי גם על עצם נושא האשכול). הרי אין כוונת הרמב"ם שאדם צריך להבטיח שהוא לא יחטא יותר אלא לקבל עליו שלא לחטוא.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ג' ספטמבר 10, 2013 5:03 pm
על ידי איש_ספר
חכם באשי כתב:כידוע, אחד מתנאי התשובה הוא, שיקבל שלא לשוב לחטוא בעתיד.
והנה בתפילה פרטית שחיבר ר' יהודה בר' קלונימוס (ריב"ק) ממגנצא, אביו של ה'רוקח', הוא מתפלל כך:
ריבק.png

לכאורה דבריו מבוססים על הרעיון, ביומא סט סע"ב:
מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו.


אני משער, שכבר עסקו בשאלה, כיצד ניתן לקבל על העתיד בעוד שכביכול, אסור לכזב להקב"ה. אין לי זמן לחפש בזה, שאינני עוסק בעניין אלא רק מצאתי 'מציאה מעניינת' והגשתיה לחכמי הפורום...

איפה פורסמה התפילה?
יעקב כהן כתב:
איש_ספר כתב:עוד ראיתי שחלק מן מחזורי הספרדים מסוגרות תיבות אלו בסוגר ובחלקם לא.
עיינתי במחזור אהלי יעקב (העוסק בחקר הנוסחאות וכו') ולא מצאתי שם דיון על ענין זה.

הרב מאיר מאזוז בהגהות לאוקמי גירסא כתב שנכון להשמיט קטע זה שהרי בלי זה אינה תשובה וכמ"ש הרמב"ם ריש הלכות תשובה ע"כ
לא הבנתי, בלי זה אין בכלל נוסח של קבלה לעתיד בוידוי. נא לבאר.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ג' ספטמבר 10, 2013 5:24 pm
על ידי חכם באשי
התפילה פורסמה ע"י א"מ הברמן, 'שתי תפילות ליחידים ופיוטים הקשורים בהן', קבץ על יד, סדרה חדשה, ספר ח (יח), ירושלים תשלו, והציטוט דלעיל בעמ' 250.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ג' ספטמבר 10, 2013 9:26 pm
על ידי אלי_ש
איש_ספר כתב:הקשתי באוצר 'לולי כי יגורתי'. וראיתי מנין לי ידיעה זו...


אני מניח שהתכוונת לזה:
לולי כי יגורתי.png
לולי כי יגורתי.png (151.72 KiB) נצפה 7200 פעמים


א"כ הגאון ר' שריה מתייחס לעניין וכותב ש"המתיקו את זה בלשון זה", מה כוונת דבריו?

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ג' אוגוסט 30, 2016 8:09 pm
על ידי עושה חדשות
ריב"ק והספרדים וכו', כמצויין לעיל.
אבל מהם המקורות הברורים של נוסח זה?

פלאי פלאים, כמה האריכו בקו' זו למה לא נזכר בתפילה הנוסח המלא של הוידוי והקבלה לעתיד וכו', (עד שרצו לחלק בין תשובה דיוהכ"פ לתשובה דעלמא, ועוד), והנה התשובה פשוטה לפנינו: כי יגורתי פן אוסיף על חטאי.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ד' ספטמבר 07, 2016 2:39 pm
על ידי צבי וחמיד
אלי_ש כתב:
איש_ספר כתב:הקשתי באוצר 'לולי כי יגורתי'. וראיתי מנין לי ידיעה זו...


אני מניח שהתכוונת לזה:
לולי כי יגורתי.png


א"כ הגאון ר' שריה מתייחס לעניין וכותב ש"המתיקו את זה בלשון זה", מה כוונת דבריו?


נפלא מאד!

כוונת דבריו פשוטה, לפי''ד הרמב''ם מוכרח שתהא התשובה בדרגת שלא ישוב לעולם. לא אומרים זאת בנוסח מפני כזב לק-ל חלילה. א''כ הפתרון לומר שכך אני מקבל ואף הייתי מוציא בפי אבל יגורתי.

אגב, הגריש''א אמר שחלק הקבלה לעתיד בנוסח אשכנז הוא ביה''ר שלא אחטא. היינו, כך לבי ודעתי ובקשתי שלא אחטא. בתורת קבלה ובתורת תפילה.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ד' ספטמבר 07, 2016 2:44 pm
על ידי נשר
צבי וחמיד כתב:אגב, הגריש''א אמר שחלק הקבלה לעתיד בנוסח אשכנז הוא ביה''ר שלא אחטא. היינו, כך לבי ודעתי ובקשתי שלא אחטא. בתורת קבלה ובתורת תפילה.


אפשר לקבל מקור?

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ד' ספטמבר 07, 2016 2:54 pm
על ידי צבי וחמיד
נשר כתב:
צבי וחמיד כתב:אגב, הגריש''א אמר שחלק הקבלה לעתיד בנוסח אשכנז הוא ביה''ר שלא אחטא. היינו, כך לבי ודעתי ובקשתי שלא אחטא. בתורת קבלה ובתורת תפילה.


אפשר לקבל מקור?


המקור שלי הוא הרב דוד סופר בלוח עתים לבינה תשע''ד בעשי''ת. (יתכן שכתוב בכל השנים. אצלי מצוין כך)

מה מקורו איני יודע

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ד' ספטמבר 07, 2016 3:01 pm
על ידי נשר
צבי וחמיד כתב:
נשר כתב:
צבי וחמיד כתב:אגב, הגריש''א אמר שחלק הקבלה לעתיד בנוסח אשכנז הוא ביה''ר שלא אחטא. היינו, כך לבי ודעתי ובקשתי שלא אחטא. בתורת קבלה ובתורת תפילה.


אפשר לקבל מקור?


המקור שלי הוא הרב דוד סופר בלוח ייתים לבינה תשע''ד בעשי''ת. (יתכן שכתוב בכל השנים. אצלי מצוין כך)

מה מקורו איני יודע


גם אני ראיתי את זה שם. כתוב בכל השנים.

מחפש מקור מדויק יותר

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ו' ספטמבר 09, 2016 2:14 pm
על ידי פרי יהושע
עושה חדשות כתב:ריב"ק והספרדים וכו', כמצויין לעיל.
אבל מהם המקורות הברורים של נוסח זה?

פלאי פלאים, כמה האריכו בקו' זו למה לא נזכר בתפילה הנוסח המלא של הוידוי והקבלה לעתיד וכו', (עד שרצו לחלק בין תשובה דיוהכ"פ לתשובה דעלמא, ועוד), והנה התשובה פשוטה לפנינו: כי יגורתי פן אוסיף על חטאי.


תפילה אינה עשית תשובה אלא בקשת מחילה, על אף לשון הרמב"ם לעניין וידוי. ובאמת שאלתי פעם האם מותר להוסיף בשמע קולנו דברים כלעולם איני חוזר לדבר זה וכו' כלשון הרמב"ם, כי אולי זה הפסק בתפילה וכן באמת הורה לי חכם שאין לעשות כן, אף שלפי דעתי זה ספק גדול.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 3:37 pm
על ידי לעומקו של דבר
פרי יהושע כתב:
עושה חדשות כתב:ריב"ק והספרדים וכו', כמצויין לעיל.
אבל מהם המקורות הברורים של נוסח זה?

פלאי פלאים, כמה האריכו בקו' זו למה לא נזכר בתפילה הנוסח המלא של הוידוי והקבלה לעתיד וכו', (עד שרצו לחלק בין תשובה דיוהכ"פ לתשובה דעלמא, ועוד), והנה התשובה פשוטה לפנינו: כי יגורתי פן אוסיף על חטאי.


תפילה אינה עשית תשובה אלא בקשת מחילה, על אף לשון הרמב"ם לעניין וידוי. ובאמת שאלתי פעם האם מותר להוסיף בשמע קולנו דברים כלעולם איני חוזר לדבר זה וכו' כלשון הרמב"ם, כי אולי זה הפסק בתפילה וכן באמת הורה לי חכם שאין לעשות כן, אף שלפי דעתי זה ספק גדול.


עד כדי לומר שאינו שייך לבקשת המחילה, צ"ע. הלא הקבלה היא סיבה לבקשת המחילה, ושייכת לפירוט הדבר שמחמתו מבקשים מחילה.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: א' ספטמבר 11, 2016 7:38 pm
על ידי פרי יהושע
לעומקו של דבר כתב:
פרי יהושע כתב:
עושה חדשות כתב:ריב"ק והספרדים וכו', כמצויין לעיל.
אבל מהם המקורות הברורים של נוסח זה?

פלאי פלאים, כמה האריכו בקו' זו למה לא נזכר בתפילה הנוסח המלא של הוידוי והקבלה לעתיד וכו', (עד שרצו לחלק בין תשובה דיוהכ"פ לתשובה דעלמא, ועוד), והנה התשובה פשוטה לפנינו: כי יגורתי פן אוסיף על חטאי.


תפילה אינה עשית תשובה אלא בקשת מחילה, על אף לשון הרמב"ם לעניין וידוי. ובאמת שאלתי פעם האם מותר להוסיף בשמע קולנו דברים כלעולם איני חוזר לדבר זה וכו' כלשון הרמב"ם, כי אולי זה הפסק בתפילה וכן באמת הורה לי חכם שאין לעשות כן, אף שלפי דעתי זה ספק גדול.


עד כדי לומר שאינו שייך לבקשת המחילה, צ"ע. הלא הקבלה היא סיבה לבקשת המחילה, ושייכת לפירוט הדבר שמחמתו מבקשים מחילה.


ויש להוסיף על דבריך, שהרמב"ם מונה בסה"מ בכלל הווידוי בקשת המחילה, אולם מצד שני ראינו שאין נוסח תפילה של וידוי כהרמב"ם בשום מקום, וממילא אחת מהשנים או שהרמב"ם לא התקבל על דעת אחרים שהוידוי אינו שייך רק לאמרית חטאתי ולא לכלל הקברים, או שגם לרמב"ם זה שני חלקים וא"א לערב את התפילה עם הוידוי וזה כאמור לא נראה לכא'.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ה' ספטמבר 28, 2017 9:06 pm
על ידי עושה חדשות
אמנם בתלמודא דידן לא הוזכר לומר בוידוי את הקבלה לעתיד, אבל בירושלמי ובמדרש נמצא כן, ("וכשם שעשיתי איני עושה"), וע"ע כאן.

Re: וצריך הייתי לומר שוב לא אעשה לולי כי יגורתי

פורסם: א' אפריל 22, 2018 6:57 pm
על ידי אספקלריא
איש_ספר כתב:ראיתי שחלק מן מחזורי הספרדים מסוגרות תיבות אלו בסוגר ובחלקם לא.
עיינתי במחזור אהלי יעקב (העוסק בחקר הנוסחאות וכו') ולא מצאתי שם דיון על ענין זה.
---
שו"מ בחמ"י- יום הכפורים - פרק ג :
וביהי רצון שלא אחטא יוסיף קודם זה הנוסח ו"צריך הייתי לומר שוב לא אעשה, לולא כי יגורתי מהיצר הרע כי היא מאש ואני בשר ודם ולא אוכל לו ואז אהיה מוסיף על חטאתי פשע. אבל יהי רצון מלפניך ה' או'א שלא אחטא" וכו' וכן כתוב בספרים ישנים, והנאני הדבר, יען לפי הנוסח שלנו אין קשר לדבר
וכנראה משם נכנס לסידורי הספרדים.

חשוב להעיר שבהרבה מחזורים ספרדים בימינו הנוסח הזה נמחק לגמרי.
נכון שבמחזורים הספרדים הישנים שנדפסו בליוורנו וכו' הדפיסו את התוספת הנ"ל (שעפ"י חמדת ימים).
אך במחזורי בגדד מחקו את זה (או הדפיסו באותיות קטנות בסוגריים).
[ראה מחזור כפור תמים כמנהג בגדד (ליוורנו תרצ"ה) עמ' קס"א שמחק לגמרי
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0017].
השינוי הזה נעשה כנראה עפ"י רבי עבדלה סומך, כמו שכתב בשו"ת זבחי צדק (ח"ג) החדשות סי' קנ"א, בהגהות על מחזור יו"כ שחרית [דף ק"ב מדפי הסידור], (במהדורת מכון ירושלים עמ' רע"ה): "וירמ"י או"א שלא אחטא וכו'. ומן וצריך הייתי, עד יהי רצון, נמחק".
וראה מש"כ ר"א חמוי במחזור "בית הכפורת" (מכון הכתב ירושלים תשס"ד) בסוף תפילת לחש דשחרית יו"כ עמ' 429, וכן ראה מחזור "עוד יוסף חי" ליום כפור במנחה עיו"כ , עמ' מ"ב הערה 9, שהאריך בזה.
מחזור עוד יוסף חי ליום כיפור.jpg
מחזור עוד יוסף חי ליום כיפור.jpg (120.49 KiB) נצפה 5275 פעמים

ובימינו, במחזורים הספרדים בנוסח בן איש חי, כגון מחזור עוד יוסף חי הנ"ל, ומחזור בית תפילה (הוצאת מילר בנוסח ישיבת אהבת שלום), ומחזור איש מצליח (נוסח ישיבת כסא רחמים, וראה שם בתחילת מחזור יו"כ בהערות ר"מ מאזוז "לאוקמי גירסא" אות ד'), מחקו לגמרי את התוספת שעפ"י חמדת ימים.

Re: תשובה: קבלה לעתיד כנגד 'יודעים שאמיתי הוא'

פורסם: ש' נובמבר 24, 2018 8:13 pm
על ידי עושה חדשות
ע"ע - viewtopic.php?t=15166#p142468


כעת ראיתי -

אתה יודע רזי עולם.png
אתה יודע רזי עולם.png (252.83 KiB) נצפה 3748 פעמים