מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אברהם
הודעות: 1327
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי אברהם » ה' ספטמבר 13, 2012 1:36 pm

כתבו התוס' בע"ז ה,ב דבראש השנה מפני שהוא תחילת שנה מרבים בסעודה לעשות סימן יפה, וכמה עניינים עושים בו לסימן יפה כדאמר במס' הוריות וכריתות, עכ"ל.
ומבואר בתוס' שהטעם שעושים בו סימנים אינו שייך כלל ליום הזכרון שאנו עומדים בדין וכו', אלא 'מפני שהוא תחילת שנה' עושים בו סימן יפה. וכמו שמצינו בראש חדש להתחיל המסכת אז לסימן יפה וכדו'.

ושמעתי מאאמו"ר שליט"א דנפק"מ מזה דביום השני דר"ה אין שייך ענין הסימנים, דבשלמא אילו היו באים מחמת יום הדין א"כ מכיון שאנו מקיימים בשני ניהוגי יום הדין [וגם נודע מסתרי תורה דיש בו בחינת דינא רפיא] שפיר שייך גם ענין הסימנים.
אבל מכיון שכתבו התוס' דעניינו תחילת השנה א"כ יום ב' דראש השנה אינו תחילת השנה.

ואולי משו"ה נהיגי לאכול הסימנים בלילה דוקא ולא ביום, כיון שאז הוא ההתחלה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12344
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ספטמבר 13, 2012 2:13 pm

מציאה יפה מאד.
בגמרא הוריות וכריתות, יהא רגיל אינש למיחזי/למיכל בריש שתא,
ומצינו בחז"ל בכמה מקומות לשון 'יומא קמא דריש שתא', והוא לשון כפולה, ואולי 'ריש שתא' הוא ראש השנה לשני ימיו ויומא קמא הוא יום ראשון של ר"ה.
אבל לפי"ז יצא חידוש דין דמה שאמרו בגמ' ע,ז לא ליתפלל איניש ביומא קמא דריש שתא (מוסף) בתלת שעתא קמייתא, היינו דוקא ביום הראשון וזו לא שמענו.
ובלקט יושר מביא משם רבו תרומה"ד דכל עשי"ת מקרי ריש שתא! ואולי הרב גאולה בקרוב שזכה להתעסק בקדשים, יוכל להוסיף בענין זה.

[גם יש לבדוק בכת"י של התלמוד במקומות הללו איך הלשון]

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ה' ספטמבר 13, 2012 2:42 pm

אברהם כתב:כתבו התוס' בע"ז ה,ב דבראש השנה מפני שהוא תחילת שנה מרבים בסעודה לעשות סימן יפה, וכמה עניינים עושים בו לסימן יפה כדאמר במס' הוריות וכריתות, עכ"ל.
ומבואר בתוס' שהטעם שעושים בו סימנים אינו שייך כלל ליום הזכרון שאנו עומדים בדין וכו', אלא 'מפני שהוא תחילת שנה' עושים בו סימן יפה. וכמו שמצינו בראש חדש להתחיל המסכת אז לסימן יפה וכדו'.
ושמעתי מאאמו"ר שליט"א דנפק"מ מזה דביום השני דר"ה אין שייך ענין הסימנים, דבשלמא אילו היו באים מחמת יום הדין א"כ מכיון שאנו מקיימים בשני ניהוגי יום הדין [וגם נודע מסתרי תורה דיש בו בחינת דינא רפיא] שפיר שייך גם ענין הסימנים.
אבל מכיון שכתבו התוס' דעניינו תחילת השנה א"כ יום ב' דראש השנה אינו תחילת השנה.
ואולי משו"ה נהיגי לאכול הסימנים בלילה דוקא ולא ביום, כיון שאז הוא ההתחלה.

דפח"ח!
[ויש לדון מצד ספיקא דיומא דיום השני ג"כ מיקרי ריש שתא]

ערער בערבה
הודעות: 494
הצטרף: ש' נובמבר 19, 2011 11:18 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי ערער בערבה » ה' ספטמבר 13, 2012 3:48 pm

.
נערך לאחרונה על ידי ערער בערבה ב ו' ספטמבר 14, 2012 2:09 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

יתר10
הודעות: 842
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי יתר10 » ו' ספטמבר 14, 2012 2:09 am

איש_ספר כתב:
[גם יש לבדוק בכת"י של התלמוד במקומות הללו איך הלשון]

אין שינוי בזה בין גירסת הכת"י לגירסת הדפוסים

ברזילי
הודעות: 3230
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי ברזילי » ו' ספטמבר 14, 2012 3:23 pm

איש_ספר כתב:ובלקט יושר מביא משם רבו תרומה"ד דכל עשי"ת מקרי ריש שתא! ואולי הרב גאולה בקרוב שזכה להתעסק בקדשים, יוכל להוסיף בענין זה.


כדברי הנביא "בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש"

בברכה המשולשת
הודעות: 11890
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 19, 2012 9:34 am

ברזילי כתב:
איש_ספר כתב:ובלקט יושר מביא משם רבו תרומה"ד דכל עשי"ת מקרי ריש שתא! ואולי הרב גאולה בקרוב שזכה להתעסק בקדשים, יוכל להוסיף בענין זה.


כדברי הנביא "בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש"


שם הגמרא דרשה שזה היה ביובל כי אחרת יום הכיפורים לא נקרא "בראש השנה"

לייטנר
הודעות: 5199
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי לייטנר » ד' ספטמבר 19, 2012 4:54 pm

איש_ספר כתב:ובלקט יושר מביא משם רבו תרומה"ד דכל עשי"ת מקרי ריש שתא! ואולי הרב גאולה בקרוב שזכה להתעסק בקדשים, יוכל להוסיף בענין זה.


כבר כתב על כך בהרחבה בן נון במאמרו בספר 'בראש השנה יכתבון'.

עושה חדשות
הודעות: 9243
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ספטמבר 08, 2018 9:04 pm

מענין שלמעלה, ראיתי קטע בתוך תש' הרשב"א המפו' בענין דרכי האמורי, והזמן גרמא להעתיקו כאן.

שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיג -
...ובכלל מעונן אמרו ראש חדש הוא מוצאי שבת הוא. ואמרו לא יקיז דם בראש חדש וזהו גם כן מצד היתר במקום רפואה משום דאיכא חולשא כמוזכר שם בגמ'. גם בלא יקיז בשני ובחמישי שאמרו מפני שהם ימים קבועין לדין בית דין של מעלה ובית דין של מטה. ואין בזה הסרת הלב מן השמים רק כמאמין בהשגחה ומוסיף ביראת ה'. וכמצו' התרועה וההכנעה בראש השנה שהוא מוכן לדין עמים ומוסיף יראה וההכנעה בוידויין להגן מדין שמים. דכל שעת הדין והפקידה על באי עולם קרוב יותר לעונש. על כן אמרו אדכורי ריתחא בריש שתא לא מדכרינן. ואמר ליה רב קטינא למלאכא ענשיתו אעשה. ואמר ליה בעידן ריתחא ענשי ושעת החולי כעולה לידון. וכמו שאמרו בעולה לגרדום לידון שאומרין לו הבא ראיה והפטר...

בר ישראל
הודעות: 185
הצטרף: א' ספטמבר 18, 2016 8:37 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי בר ישראל » א' ספטמבר 09, 2018 11:31 pm

כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת.

אוהב עמו
הודעות: 787
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי אוהב עמו » ג' ספטמבר 11, 2018 10:22 pm

בגמ' מבואר בתחילה אמר רבה האי מאן דבעי למידע וכו' בהדין עשרה יומי שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ועל זה אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא וכו', ומבואר שהעניינים לכאורה שייכים בכל העשרה ימים.
ובפרט למש"כ הדרישה סי' תקפ"ג שדברי אביי הם ששרי ניחוש בכה"ג כדברי רבה שאין בזה ניחוש.

מאור עינים
הודעות: 196
הצטרף: ב' אפריל 27, 2015 11:16 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי מאור עינים » ג' ספטמבר 11, 2018 10:37 pm

בר ישראל כתב:כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת.

יש כאן ב' נידונים א. האם הסימנא מילתא הוא משום שהוא יום הדין וכו' או שהוא מצד תחילת שנה ב. גם אם זה תחילת השנה האם הוא דווקא ביום הראשון או שגם היום השני חשוב כתחילת שנה בנידון א' הגר"ל נקט מסברא שזהו משום תחילת השנה, ובנידון ב' כתב שהתחלה נמדדת באופן יחסי ואם בחודש יום אחד הוא התחלת חודש, בשנה אפשר שזה י' ימים, ומכאן אפשר לדון שאף אם הסימנים הוא משום תחילת השנה גם היום השני חשוב כהתחלת השנה.

תל אביבי
הודעות: 138
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 5:19 pm

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

הודעהעל ידי תל אביבי » ד' ספטמבר 12, 2018 10:27 am

אברהם כתב:כתבו התוס' בע"ז ה,ב דבראש השנה מפני שהוא תחילת שנה מרבים בסעודה לעשות סימן יפה, וכמה עניינים עושים בו לסימן יפה כדאמר במס' הוריות וכריתות, עכ"ל.
ומבואר בתוס' שהטעם שעושים בו סימנים אינו שייך כלל ליום הזכרון שאנו עומדים בדין וכו', אלא 'מפני שהוא תחילת שנה' עושים בו סימן יפה. וכמו שמצינו בראש חדש להתחיל המסכת אז לסימן יפה וכדו'.

ושמעתי מאאמו"ר שליט"א דנפק"מ מזה דביום השני דר"ה אין שייך ענין הסימנים, דבשלמא אילו היו באים מחמת יום הדין א"כ מכיון שאנו מקיימים בשני ניהוגי יום הדין [וגם נודע מסתרי תורה דיש בו בחינת דינא רפיא] שפיר שייך גם ענין הסימנים.
אבל מכיון שכתבו התוס' דעניינו תחילת השנה א"כ יום ב' דראש השנה אינו תחילת השנה.

ואולי משו"ה נהיגי לאכול הסימנים בלילה דוקא ולא ביום, כיון שאז הוא ההתחלה.

בראש השנה ראיתי את דברי ר' אברהם מפורשים בבני יששכר מאמרי חודש תשרי מאמר ב אות יא ('ואציגה לפניך דקדוק חדש').


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 13 אורחים