מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי אליהוא » א' ספטמבר 16, 2012 10:42 am

ספר הנייר יא. הלכות שופר ותפילה

סדר התשובה מפי רב אלפס. אחר שאמרו קדיש יוציאו ס"ת שנים, באחד קורא בפרשת וירא וי"י פקד את שרה עד והאלקים ניסה. והשני ובחדש השביעי ומפטיר בשמואל ויהי איש אחד מן הרמתים עד וירם קרן משיחו. ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב בלבו, כי באותה שעה מועלת מאד כי ידו של מלך פתוחה לקבלו.

ויש לבאר בזה עפי"ד רבינו הגר"א ביאור הגר"א אורח חיים סימן תקפה סעיף א

ונוהגין כו'. מ"ר ריש פ' שופטים רכ"ג א"ר יצחק שני דברים בימינו של הקדוש ברוך הוא צדקה ותורה צדקה דכתי' צדק מלאה ימינך תורה דכתי' מימינו אש דת למו שני דברים בידו ואלו הן הנפש והדין הנפש דכתי' אשר בידו נפש כל חי והדין דכתי' ותאחז במשפט ידי כו'. לשון הרוקח ויזכור צדקתו בקריאת התורה ששניהם בימין להטיב לנפש בעת משפט וזהו שאמר בתהלים פ"ט צדק ומשפט כו' אשרי העם יודעי תרועה כו' ובפסיקתא ר"י בר נחמני בשם רשב"ל פתח עלה אלהים בתרועה בשעה שהקב"ה עולה ויושב על כסא הדין בדין הוא עולה ובשעה שישראל נוטלין שופר ותוקעין הקדוש ברוך הוא עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים כו' ע"ש ברוקח וז"ש צדק ומשפט כו' ששמאל נכלל עם ימין וז"ש נרי בידך ונרך בידי כו' ג"כ כנ"ל ע"כ רואין לכלול הדין במקום התורה

אברהם
הודעות: 1330
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי אברהם » א' ספטמבר 16, 2012 10:58 am

זה נפלא מאד,
שהרי בנחמיה מבואר שכשקראו בתורה בראש השנה בכו כל העם על חטאיהם,

הרי שדקדקו ליתן לבם לשוב בעודם קוראים בתורה, כדברי ספר הנייר, וכמו שביארת.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי אליהוא » א' ספטמבר 16, 2012 4:19 pm

נפלא.
ועי"ש בפנים שהזמן הוא עד חצות. וכן מבואר בנחמיה שם "עד מחצית היום"

לייטנר
הודעות: 5280
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי לייטנר » א' ספטמבר 16, 2012 5:15 pm

וצ"ע ביחס לתוכן הקריאה שנקרא בתקופת נחמיה לקריאת התורה בימינו.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי אליהוא » ד' ספטמבר 19, 2012 3:04 am

מה צ"ע?

בברכה המשולשת
הודעות: 12051
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 19, 2012 9:24 am

ככל הנראה, כוונת הרב לייטנר לומר שבקריאה בימינו אין ביטוי מפורש להתעוררות לתשובה, משא"כ בקריאה בימי עזרא שהעם בכה על החטאים המפורשים בפרשיות שקראו.

עושה חדשות
הודעות: 9440
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אפריל 09, 2016 10:59 pm

ויתכן מקור לד' הרי"ף מד' מדרש תהילים קטז ז"ל -
כי הטה אזנו לי. אין האזנים של מעלה כרויות אלא לי, שנאמר אזנים כרית לי (תהלים מ ז), וכתיב הטה אלהי אזנך ושמע (דניאל ט יח). ובימי אקרא. בימים טובים שנתת לי ביום השבת ביום הכיפורים בסוכות בפסח בעצרת בראש השנה, הוי ובימי אקרא שאני קורא בסדר קרבנות וקורא בענינו של יום, במה שהפלת עמי

עכ"פ רצוני לידע, האם הדברים האלו מובאים בשם הרי"ף בעוד ספרים ומקורות מלבד ספר הנייר?

עושה חדשות
הודעות: 9440
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' יוני 14, 2016 2:28 pm

עושה חדשות כתב:רצוני לידע, האם הדברים האלו מובאים בשם הרי"ף בעוד ספרים ומקורות מלבד ספר הנייר?

אולי הרב סטל יברר את הענין, כשם שביררו כאן - http://shaalvim.co.il/torah/maayan-article.asp?id=246 ?

עזריאל ברגר
הודעות: 8347
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' ספטמבר 29, 2016 10:55 am

בברכה המשולשת כתב:ככל הנראה, כוונת הרב לייטנר לומר שבקריאה בימינו אין ביטוי מפורש להתעוררות לתשובה, משא"כ בקריאה בימי עזרא שהעם בכה על החטאים המפורשים בפרשיות שקראו.

אין מפורש, אבל יש ברמזים:
א. מעשה דישמעאל - כי שמע אל קול הנער באשר הוא שם, ולמרות שעתיד לחטוא וכו׳.
ב. עקדת יצחק - העמידה בניסיון, וגם שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם (וי"א שאפילו התחיל לחתוך) אל ימנע עצמו מן הרחמים.
ג. סיום הקריאה דיום השני "ואת מעכה" ר"ת וידוי אחר תשובה מגיע עד כסא הכבוד (לא זוכר מקור).

עושה חדשות
הודעות: 9440
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אוקטובר 10, 2016 11:33 am

ועל קריאת התורה ביו"כ מצאתי כעת -
דרשת ר"י אבן שועיב ליו"כ כתב:כל שכן בזה היום הקדוש מוכן לכך שקבל בו כמה קדושות, בו נמול אברהם בו נעקד יצחק בו ניתנו לוחות שניות ונתכפר עון העגל, ובזמן בית המקדש היו שם חמשה עבודות ועשר קדושין וחמשה טבילות ושני שעירין, ועתה בעונותינו חרב מקדשינו ונשארו לנו חמשה תפלות י' ודויין שני פעמים לקרא ספר תורה יוצר ומנחה, ובאלו ועצמו של יום שהוא נכבד יקבל השם תפילתינו ותשובתינו ומיעוט דמינו וחלבינו יהיה חלף קרבנותינו, ולכן אנו צריכין ליזהר ולהתפלל ולהתודות בלב שלם וכוונה שלימה, והשם יקיים לנו מה שהבטיחנו כי ביום הזה יכפר עליכם

איש לוי
הודעות: 267
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי איש לוי » ב' אוקטובר 10, 2016 12:44 pm

עושה חדשות כתב:ועל קריאת התורה ביו"כ מצאתי כעת -
דרשת ר"י אבן שועיב ליו"כ כתב:כל שכן בזה היום הקדוש מוכן לכך שקבל בו כמה קדושות, בו נמול אברהם בו נעקד יצחק בו ניתנו לוחות שניות ונתכפר עון העגל, ובזמן בית המקדש היו שם חמשה עבודות ועשר קדושין וחמשה טבילות ושני שעירין, ועתה בעונותינו חרב מקדשינו ונשארו לנו חמשה תפלות י' ודויין שני פעמים לקרא ספר תורה יוצר ומנחה, ובאלו ועצמו של יום שהוא נכבד יקבל השם תפילתינו ותשובתינו ומיעוט דמינו וחלבינו יהיה חלף קרבנותינו, ולכן אנו צריכין ליזהר ולהתפלל ולהתודות בלב שלם וכוונה שלימה, והשם יקיים לנו מה שהבטיחנו כי ביום הזה יכפר עליכם


ובזמן בית המקדש היו שם חמשה עבודות ועשר קדושין וחמשה טבילות ושני שעירין, ועתה בעונותינו חרב מקדשינו ונשארו לנו חמשה תפלות י' ודויין שני פעמים לקרא ספר תורה יוצר ומנחה,
מזכיר את מה שדרשו חז"ל בתהילים עה"פ 'פנה אל תפילת הערער וכו' זה דורות אחרונים שאין להם לא מקדש כה"ג וכו' אלא תפילות של ר"ה ויה"כ

עושה חדשות
הודעות: 9440
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 04, 2020 5:40 pm

ראיתי כעת דבר מענין -

קריאת התורה מכפרת.png
קריאת התורה מכפרת.png (68.07 KiB) נצפה 249 פעמים

עזריאל ברגר
הודעות: 8347
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: ובעוד יקרא בתורה יתן כל איש לבו לשוב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' ספטמבר 12, 2020 8:45 pm

עוד בענין קרה"ת דימים הנוראים:
viewtopic.php?t=52871


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים