מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
שטיינער
הודעות: 230
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי שטיינער » ב' ספטמבר 24, 2012 1:52 pm

בהלכות שופר לא כתב השו"ע כלום לגבי אכילה קודם התקיעה, ואילו בהלכות ק"ש כתב שאסור לאכול קודם ק"ש של ערבית, וגם לגבי בדיקת חמץ כתב שאסור לאכול קודם הבדיקה, וכן לענין נטילת לולב וכן לענין קריאת המגילה.
וכתבו האחרונים שפשוט שה"ה בתקיעת שופר אסור לאכול קודם התקיעה. וכתב המג"א דהטעם בכל אלו הוא משום הא דאמרינן בברכות דחיישינן לאונס שינה.
והנה לגבי ק"ש כתב המ"ב שאם יש מי שיזכיר לו שיקרא, אזי מותר לכתחילה לקבוע סעודה קודם שיקרא ק"ש. וכן הביא המ"ב בשם החת"ס לענין נטילת לולב דאם מאן דהוא צריך להביא לו לולב לטלטל, אזי מותר לו לאכול קודם הנטילה משום שכשיביא לו חבירו הלולב יזכירנו לטלטל.
ולכאורה ה"ה בראש השנה קודם תקיעת שופר, אם יש מי שיזכירנו לשמוע תקיעת שופר, שפיר מותר לאכול סעודה גמורה קודם התקיעה. וכל שכן בטעימה בעלמא דבודאי שרי, כמו שכתב המ"ב הנ"ל בהלכות לולב.

היא שיחתי
הודעות: 3491
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' ספטמבר 24, 2012 2:21 pm

ובמגילה יש שכותבים שאין אפי' לשתות לפני אף שהוא דרבנן, ולא מצינו כן בשאר מצוות
ולגי שופר כבר הקשו מרעק"א שבשעת המגיפה התיר בדוחק גדול (או שעשה פיתרון אחר ואיני זוכר אבל הדברים ידועים)
וכן חזינן במטה אפרים כמדומני שמתיר רק לחולה או חלוש מאוד לטעום

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12339
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' ספטמבר 24, 2012 6:47 pm

שטיינער כתב:בהלכות שופר לא כתב השו"ע כלום לגבי אכילה קודם התקיעה, ואילו בהלכות ק"ש כתב שאסור לאכול קודם ק"ש של ערבית, וגם לגבי בדיקת חמץ כתב שאסור לאכול קודם הבדיקה, וכן לענין נטילת לולב וכן לענין קריאת המגילה.
וכתבו האחרונים שפשוט שה"ה בתקיעת שופר אסור לאכול קודם התקיעה. וכתב המג"א דהטעם בכל אלו הוא משום הא דאמרינן בברכות דחיישינן לאונס שינה.
והנה לגבי ק"ש כתב המ"ב שאם יש מי שיזכיר לו שיקרא, אזי מותר לכתחילה לקבוע סעודה קודם שיקרא ק"ש. וכן הביא המ"ב בשם החת"ס לענין נטילת לולב דאם מאן דהוא צריך להביא לו לולב לטלטל, אזי מותר לו לאכול קודם הנטילה משום שכשיביא לו חבירו הלולב יזכירנו לטלטל.
ולכאורה ה"ה בראש השנה קודם תקיעת שופר, אם יש מי שיזכירנו לשמוע תקיעת שופר, שפיר מותר לאכול סעודה גמורה קודם התקיעה. וכל שכן בטעימה בעלמא דבודאי שרי, כמו שכתב המ"ב הנ"ל בהלכות לולב.

המשנה ברורה בהלכות לולב כתב דאף דטעימא מעיקר הדין שרי מיהו אין להקל בזה אלא לחולה או לחלש.
והיינו שמחמירים דגם טעימה אסור.
וזוהי שיטת תרומה"ד ועוד אחרונים שמעיקר הדין אסור טעימה.
ומעתה אם טעימה אסור/או מחמירים לאסור, כנראה שלא מהני שומר, דהרי בטעימה לא חוששים שמא ימשך, ואעפ"כ אוסרים.
היא שיחתי כתב:ולגבי שופר כבר הקשו מרעק"א שבשעת המגיפה התיר בדוחק גדול (או שעשה פיתרון אחר ואיני זוכר אבל הדברים ידועים)
וכן חזינן במטה אפרים כמדומני שמתיר רק לחולה או חלוש מאוד לטעום

רעק"א התיר לטעום בין מיושב למעומד, והעדיף להפסיק באכילה בין התקיעות ובלבד שלא לטעום קודם התקיעות!

שטיינער
הודעות: 230
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי שטיינער » ב' ספטמבר 24, 2012 9:24 pm

איש_ספר כתב:ומעתה אם טעימה אסור/או מחמירים לאסור, כנראה שלא מהני שומר, דהרי בטעימה לא חוששים שמא ימשך, ואעפ"כ אוסרים.

לדבריך בטעימה אין הבדל בין יש שומר לאין שומר, אך מה לעשות והנה המשנ"ב בהלכות לולב למרות שכתב שטעימה יש להתיר רק בדוחק לחולה וכו', למרות זה כתב שאם יש שומר אז בודאי מותר לטעום לכתחילה.
הרי שלענין טעימה ג"כ מקילינן בשומר.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12339
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' ספטמבר 24, 2012 9:52 pm

כל הקולות שם הם רק בעיר שאין להם לולב ומחכים ללולב. (ושם הקיל כי סו"ס אינו אסור מעיקר הדין) ואילו בעיקר הדין שלא לטעום קודם הנטילה לא הזכיר המ"ב דין שומר.
ובר מן דין יותר מכביצה קודם מוסף אסור מדינא דגמרא.

שטיינער
הודעות: 230
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי שטיינער » ב' ספטמבר 24, 2012 10:17 pm

איש_ספר כתב:א. כל הקולות שם הם רק בעיר שאין להם לולב ומחכים ללולב. (ושם הקיל כי סו"ס אינו אסור מעיקר הדין). ב. ואילו בעיקר הדין שלא לטעום קודם הנטילה לא הזכיר המ"ב דין שומר.

א. טעות בידך, קולת החתם סופר לא מיירי בעיר שאין להם לולב. עיין בהגהות חתם סופר בשו"ע סי' תרנ"ב.
ב. גם בעיקר הדין של איסור אכילה קודם נטילת לולב המ"ב לא הזכיר שומר. אז מה? וכי תלמד מכך שאין דין שומר באכילה?

בר מן דין המ"ב כתב פעמיים, גם בהלכות ק"ש וגם בהלכות בדיקת חמץ דמותר טעימה לכתחילה. (רק בלולב כתב שיש להתיר רק בדוחק, והוא משום הקושיא מדברי התוס' בסוכה שכתב המג"א).

הדעה והדבור
הודעות: 233
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2012 1:29 am

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי הדעה והדבור » ה' ספטמבר 27, 2012 1:40 am

רבות כבר נכתב על נושא זה.
ויעוין ב'נטעי גבריאל' במקומות שנסמן שם וב'אוצר מנהגי חב"ד' בנסמן שם.
נערך לאחרונה על ידי הדעה והדבור ב ו' אוקטובר 05, 2012 12:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

בברכה המשולשת
הודעות: 11876
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 27, 2012 8:58 am

ויעויין בהרחבה בספר מקראי קדש (לרה"ג משה הררי שליט"א על הלכות ר"ה שהביא מפוסקי דורינו בעניין זה (ויעויין בייחוד במכתבו של מרן הגר"ש דבליצקי שליט"א, שם)

עושה חדשות
הודעות: 9220
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' ספטמבר 29, 2016 12:44 am

יש כאלו שרוצים להרויח מכל הכיוונים: תפילת ותיקין, מוסף ישיבתי ארוך, אכילה לפני חצות כדי לא להיות בעינוי, ומבלי להיכנס לבעיית אכילה קודם התקיעות.
ולכן מתפללים שחרית במנין ותיקין, שומעים שם תקיעות דמיושב עם הברכות, נפטרים לבתיהם ומקדשים וסועדים ליבם במיני תרגימא, ושוב שבים למנין הישיבתי לתחילת המוסף, ומכוונים ליבם לברכותיו של הבעל תוקע השני, כדי שיהיה להם ברכה על התקיעות דמעומד.
אבל יל"ע האם יכולים לצאת בברכת הבע"ת השני, כי הרי את השלושים דמיושב כבר יצאו יד"ח, וא"כ לגביהם אין לברכה זו על מה לחול, (ותליא בשי' הריטב"א האם סגי במה שחלה הברכה אצל המברך ולא אצל השומעים). גם יל"ע דסו"ס אף שהפסיקו ושחו הרי יש להם גם את הברכה הראשונה, (ומי ששח בין מיושב למעומד הרי לא מברך שוב), וממילא אינם יכולים לצאת בברכה השניה, ושוב ממילא נשארו תקיעות דמעומד שלהם ללא ברכה כראוי.
אא"כ לא יפסיקו בדיבור במהלך הקידושא רבא, אם נאמר שעצם האכילה, והשינוי מקום, ל"ח הפסק.

אולי יש להציע פיתרון כזה:
ישמעו את התקיעות הראשונות וברכתם, ויכוונו ליבם לצאת רק על תנאי אם לא ישמעו עוד תקיעות. וא"כ כששמעו אח"כ בביהכנ"ס השני את התקיעות, נמצא שיש להם שם מיושב ומעומד עם ברכה בלי הפסק. ואמנם הרויחו בזה שלא נכנסו לאיסור של אכילה לפני התקיעות, כי ביטחו את עצמם (במאה אחוז) שאם ימשכו בסעודתם מ"מ לא יפסידו את מצוות תקיעת שופר.

מה דעתכם?

בברכה המשולשת
הודעות: 11876
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 29, 2016 8:52 am

א. כמדומני שיש מחלוקת על תנאי במצוות.
ב. סוכ"ס הואיל וללשיטות רבות עיקר התקיעות הן תקיעות דמעומד, הרי אכל לפני התקיעות.
ג. יתר על כן, גם אכילה לפני מוסף אינה כה חלקה (...)
ד. לא הבנתי גם למה לא להתפלל במנין ותיקין ישיבתי, כולל מוסף.

יוצא פוניבז'
הודעות: 1185
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' ספטמבר 29, 2016 11:36 am

עושה חדשות כתב:יש כאלו שרוצים להרויח מכל הכיוונים: תפילת ותיקין, מוסף ישיבתי ארוך, אכילה לפני חצות כדי לא להיות בעינוי, ומבלי להיכנס לבעיית אכילה קודם התקיעות.
ולכן מתפללים שחרית במנין ותיקין, שומעים שם תקיעות דמיושב עם הברכות, נפטרים לבתיהם ומקדשים וסועדים ליבם במיני תרגימא, ושוב שבים למנין הישיבתי לתחילת המוסף, ומכוונים ליבם לברכותיו של הבעל תוקע השני, כדי שיהיה להם ברכה על התקיעות דמעומד.


הוא מנהג הגרשז"א, אבל רק כשהיה חלש, ורק ביום השני. יתכן מהפקפוקים שהוזכרו.

הגרשזא א.JPG
הגרשזא א.JPG (118.49 KiB) נצפה 3305 פעמים
הגרשזא ב.JPG
הגרשזא ב.JPG (110.66 KiB) נצפה 3305 פעמים

הרחבותלפנהל
הודעות: 7
הצטרף: ה' ספטמבר 29, 2016 1:29 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי הרחבותלפנהל » א' אוקטובר 02, 2016 2:35 pm

שטיינער כתב:בהלכות שופר לא כתב השו"ע כלום לגבי אכילה קודם התקיעה, ואילו בהלכות ק"ש כתב שאסור לאכול קודם ק"ש של ערבית, וגם לגבי בדיקת חמץ כתב שאסור לאכול קודם הבדיקה, וכן לענין נטילת לולב וכן לענין קריאת המגילה.
וכתבו האחרונים שפשוט שה"ה בתקיעת שופר אסור לאכול קודם התקיעה. וכתב המג"א דהטעם בכל אלו הוא משום הא דאמרינן בברכות דחיישינן לאונס שינה.
והנה לגבי ק"ש כתב המ"ב שאם יש מי שיזכיר לו שיקרא, אזי מותר לכתחילה לקבוע סעודה קודם שיקרא ק"ש. וכן הביא המ"ב בשם החת"ס לענין נטילת לולב דאם מאן דהוא צריך להביא לו לולב לטלטל, אזי מותר לו לאכול קודם הנטילה משום שכשיביא לו חבירו הלולב יזכירנו לטלטל.
ולכאורה ה"ה בראש השנה קודם תקיעת שופר, אם יש מי שיזכירנו לשמוע תקיעת שופר, שפיר מותר לאכול סעודה גמורה קודם התקיעה. וכל שכן בטעימה בעלמא דבודאי שרי, כמו שכתב המ"ב הנ"ל בהלכות לולב.


אכן כך הביאור למתירים לטעום קודם תקיעת שופר, וכפי שכתב בשו"ת ציץ אליעזר ו, ז: "והיה נלפענ"ד להוסיף לומר דטעימה לפני התקיעות קיל עוד בהרבה מטעימה לפני נטילת לולב, וממילא יש להקל אפילו בלא צורך גדול. והיינו מפני דהא התקיעות נעשים במשותף כל הציבור ביחד, ולכן ליכא בכה"ג חששא לשמא ישכח, דהרי מהאי טעמא הוא שמחלק שם החיי אדם בין טעימה לאכילה, משום דדוקא באכילה גזרינן שמא ישכח, משא"כ בטעימה בעלמא ע"ש. וא"כ טעם זה דלא יבוא לשכוח שייך עוד יותר לפני התקיעות מבלפני נטילת לולב, מכיון שיודע שהרבים לא יחכו לו, ונותן לכן דעתו לגמור טעימתו במהירות ולחזור לבית הכנסת. ולשמא כל הציבור ישכח, לזה בודאי לא חיישינן, דציבור זריזין הן. ומי שירצה לצאת מן המובחר יכול לבקש מחבירו או משכנו שיזכירנו ללכת לתקיעת שופר בשעה המיועדת". (ע"ע צי"א ז, לב; ח, כא; כ, כג).

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי קראקובער » ד' אוקטובר 05, 2016 1:00 pm

בבית הכנסת אצלינו בקושי היה מה לאכול ודאי בכה"ג אין גזירת שמא ימשך...

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי משולש » ד' אוקטובר 05, 2016 5:42 pm

קיבלתי במייל:

בישיבת בית מדרש עליון: 6 בחורי ישיבה התעלפו בתפילת מוסף ביום הראשון של ראש השנה, חלקם פונו לבית חולים. מאוחר יותר התברר שהבחורים החמירו על עצמם שלא לישון רק מעט בליל ראש השנה ושלא לאכול לפני התקיעות, למרות הנהוג בישיבות לעשות קידוש ולאכול מזונות לפני התקיעות.
בהוראת ראש הישיבה, הופסקה התפילה מיידית לכרבע שעה והבחורים שלא אכלו קודם - חויבו לשמוע קידוש ולשתות ולאכול - כדי למנוע סכנת נפשות.


מה יעשו בעלי פיקוח הנפש לפני מוסף יום הכיפורים? יאכילו את כולם 'שיעורים'?

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' אוקטובר 05, 2016 5:54 pm

מעניין שמצאתי שבס' הליכות שלמה בסוה"ס במכתב הגר"י טרגר שאצל הגרי"ז היו מגישים אוכל לפני התקיעות. וכן הגרי"ז היה אומר לבעלי תפילה שיאכלו.

===
ר' משולש בכל אופן הצושטעל אפעס לא משהו, לא כך?

===
מ"מ טענת שטיינער יפה היא, למה לומר שתקיע"ש - ודאי ביום ב' - חמורה מק"ש ובדיקת חמץ?

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי משולש » ד' אוקטובר 05, 2016 9:59 pm

ר' עומק, חוץ מבישיבות מעולם לא שמענו על אנשים שמתעלפים בתפילה, וצריך לחשוב האם זה באמת בגלל שלא אכלו עד 10 בבוקר? (הרי כמה וכמה מהם אוכלים כל יום בשעה הזו...) או אולי סיבות אחרות???

צולניק
הודעות: 1048
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי צולניק » ד' אוקטובר 05, 2016 10:03 pm

אמש ראיתי מהגרי"י פישר עיצה לאכול לכתחילה קודם שסיים הש"ץ חזרת הש"ץ של שחרית, דבכה"ג לא חל חיוב תקיעות ומותר לאכול.

נחמיה ברויאר
הודעות: 1
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2016 11:25 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי נחמיה ברויאר » ד' אוקטובר 05, 2016 11:34 pm

המקור לאכילה קודם תקיעות הוא על פי גדולי עולם מנהיגי עולם הישיבותבתקופה שקודם השואה, מסופר על הגאון רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל שביקר את מנהג ישיבת מיר לקדש קודם התקינות, ומרנא רבנו ירוחם הלוי אמר לו שיבוא להתפלל בישיבה במוסף של ראש השנה, לאחר שהתפלל פעם אחת הודה לרבי ירוחם שיש טעם במנהג זה.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' אוקטובר 05, 2016 11:34 pm

משולש כתב:ר' עומק, חוץ מבישיבות מעולם לא שמענו על אנשים שמתעלפים בתפילה, וצריך לחשוב האם זה באמת בגלל שלא אכלו עד 10 בבוקר? (הרי כמה וכמה מהם אוכלים כל יום בשעה הזו...) או אולי סיבות אחרות???


אם לא ישנו בלילה ולא אכלו בבוקר ועמדו על הרגליים מסתבר שיש שיתעלפו.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי משולש » ד' אוקטובר 05, 2016 11:36 pm

התעלפו מעייפות (או שסתם נרדמו בעמידה...)

002
הודעות: 326
הצטרף: א' דצמבר 06, 2015 8:17 pm

אכילת פירות ללא הגבלה קודם התקיעות

הודעהעל ידי 002 » ב' ספטמבר 18, 2017 12:07 pm

האם מותרת אכילת פירות ללא הגבלה קודם התקיעות. וכן כל שאר מאכלין שהם לא המוציא ומזונות, כגון קוגל תפוחי אדמה, פריכיות אורז וכדומה, או שנכון לעשות כמנהג המחמירין שאוכלין רק כביצה מזונות ותו לא.
דלכאורה אחרי שיש מקילין לאכול עד כביצה מזונות למה שלא ימלאו כריסם משאר פירות ומאכלין שהם לא מזונות.
וראיתי בשם המטה אפרים שמי שקשה לו יכול לשתות מעט קפה או תה, ומבואר שאף בשתית קפה יש למעט.

כדכד
הודעות: 4649
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: אכילה או טעימה קודם תקיעת שופר

הודעהעל ידי כדכד » ב' ספטמבר 18, 2017 5:10 pm

בברכה המשולשת כתב:ד. לא הבנתי גם למה לא להתפלל במנין ותיקין ישיבתי, כולל מוסף.

יש ישיבות שנוהגים בהם לעשות מנין ותיקין בר"ה רק לשחרית שזה מה שצריך כדי להתפלל בנץ ואילו למוסף מצטרפים לשאר הישיב שהתפללה יותר מאוחר שחרית וכנראה בכה"ג דיבר הרב עו"ח


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים