מי לא נפקד כהיום הזה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
עורך
הודעות: 6
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 3:26 pm

מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי עורך » א' אוגוסט 08, 2010 10:39 pm

במסכת ראש השנה (דף י עמוד ב) מובא: 'בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה'. וברש"י (יא עמוד א): בא זכרונם לטובה ונגזר עליהן הריון.
קשה לי במימרא זו מה באה להשמיענו, והלא בראש השנה 'כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון... כמה יעברון וכמה יבראון... מי לא נפקד כהיום הזה'. וכל מה שיארע לכל אדם ואדם נגזר עליו בראש השנה. וודאי שפקידה גדולה כזו, פקידת עקרות, ודאי בראש השנה היתה.

בצלאל
הודעות: 100
הצטרף: ב' יוני 21, 2010 12:51 am

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי בצלאל » א' אוגוסט 08, 2010 11:22 pm

אכן הא קמ"ל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11207
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי איש_ספר » א' אוגוסט 08, 2010 11:28 pm

קושיא עצומה, לפי"ד רש"י שכתב דביום זה נגזר עליהן ולאפוקי ממה שאפשר לפרש דביום זה נתעברו, ובזכרוני שיש המפרשים כן (אולי כתב מזה החת"ס באיזה מקום). וכבר שמעתי קושיא זו מיד"נ 'אברהם' ויש לו דברים בזה. נמתין למוצא פיו.

זקן ששכח
הודעות: 2631
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי זקן ששכח » א' אוגוסט 08, 2010 11:56 pm

בצלאל כתב:אכן הא קמ"ל.

ביאור נפלא. וכך כתב רבי יעקב סקילי (תורת המנחה, דרשה עז):
למה נפקדים העקרות בראש השנה:
ד"א פקדת לילה, ביום הזה הוא פוקד עקרות ונותן להם הריון על ידי מלאך הממונה על ההריון ולילה שמו, וזהו שאמרו (ר"ה יא.) בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה ויצא יוסף מבית האסורים ובטלה עבודה מאבותינו ממצרים, ונכללין בפקודת לילה שהעבד הרי הוא בבור ויושב בחשך וצלמות אסירי עני וברזל.
וזאת הפקידה היתה מתוקנת ועומדת מששת ימי בראשית, שבשעה שנחתם גזר דינו של אדם וחוה בראש השנה היה וכמו שאמרנו, ובגזר דין של חוה נאמר הרבה ארבה עצבונך והרונך וגו', אם כן בו ביום הוא נפקד ההריון והלידה על כל תולדותיו.
אם כן איפה, זה יום הפקידה לכל נשות העולם.
אבל לכאורה צ"ע, אם כאשר אמרנו, מדוע על הגמרא לדון ולחפש פסוק מיוחד על פקידתם ביום זה, שאמרו בגמרא בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, מנלן? אמר רבי אלעזר אתיא פקידה פקידה אתיא זכירה זכירה, ומאי שנא משאר כל ענין שנגזר ביום זה?

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ב' אוגוסט 09, 2010 12:16 am

לפו"ר היה אפשר לומר שהחידוש הוא להיפך, דהיינו שמעיקרא הוו"א שמה שבא זכרונן לטובה ונגזר עליהן הריון, זה לא היה בראש השנה. שהרי חנה וגם רחל, העתירו הרבה תפילות ודמעות לפני המקום שיפתח רחמן, ונענה להן בחסדיו - א"כ היינו אומרים שהיה זה לאו דווקא בר"ה, אלא מתי שהפליאו להעתיר; שעל חנה כתוב בריש שמו"א שהפקידה לפני ה' היתה בשעה שהתפללה במשכן "ונתת לאמתך זרע אנשים" וכו' ובירך אותה עלי הכהן (ולימדונו חז"ל שעליות אלקנה היו בג' רגלים, היינו לא בר"ה).

ועל זה באה הגמרא ומשמיעתנו, דאף על פי כן, פקידת חנה ורחל היתה לא מסיטרא דרחמי, אלא בסיטרא דדינא, בראש השנה, שדווקא אז בא זכרונה לטובה (וע"כ הוצרכה להביא הפסוקים). ועומק הדבר, הלא אין לו שיעור.

(אמנם אצל שרה אין הסבר זה שייך לכאורה, ששם מפורש שנקבע הדבר מראש "כעת חיה ולשרה בן" וכו'. ונבונים ממני ודאי ידעו לבאר העניין כולו באופן מיושב יותר).

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' אוגוסט 09, 2010 12:22 am

איש_ספר כתב:קושיא עצומה, לפי"ד רש"י שכתב דביום זה נגזר עליהן ולאפוקי ממה שאפשר לפרש דביום זה נתעברו, ובזכרוני שיש המפרשים כן (אולי כתב מזה החת"ס באיזה מקום). וכבר שמעתי קושיא זו מיד"נ 'אברהם' ויש לו דברים בזה. נמתין למוצא פיו.


אכן הגרי"ח סופר דן בכך בכמה מספריו, וזכורני כי העירו בענין מספר הפרדס לרש"י, האוסר תה"מ בעשרת ימי תשובה.

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אוגוסט 09, 2010 1:10 am

ע"ד בעלי המוסר, אין האדם עומד בר"ה בחזקת חיים, ומבקש המשך, אלא נידון מחדש על כל הויתו, וכ"כ חזק דבר זה שאפי' העקרה שאין לה בית ולד יכולה להיפקד בר"ה, וזה למדה אותנו הגמ'.

אברהם
הודעות: 1189
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי אברהם » ב' אוגוסט 09, 2010 11:27 am

האמת שלצערי הדברים דאז נשתכחו ממני, אך במעומעם היה הרעיון, שפקידת רחל וחנה בר"ה היתה בזכות ומכח יום ראש השנה. ואף אמנם שהכל נידונים בר"ה [וגם שרה נגזר עליה בר"ה] מ"מ הן עלה זכרונן לטובה מכח סגולת ר"ה להזכר בו לטובה.

ברזילי
הודעות: 3216
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי ברזילי » ג' אוקטובר 04, 2016 9:10 pm

איש_ספר כתב:קושיא עצומה, לפי"ד רש"י שכתב דביום זה נגזר עליהן ולאפוקי ממה שאפשר לפרש דביום זה נתעברו, ובזכרוני שיש המפרשים כן (אולי כתב מזה החת"ס באיזה מקום). וכבר שמעתי קושיא זו מיד"נ 'אברהם' ויש לו דברים בזה. נמתין למוצא פיו.
אמנם, מהפסוק ממנו נלמד ענין זה (וַיֵּדַע אֶלְקָנָה אֶת-חַנָּה אִשְׁתּוֹ וַיִּזְכְּרֶהָ ד' ואתיא זכירה זכירה מראש השנה) נראה שהזכירה האמורה כאן שהיתה בר"ה היא ההריון עצמו, שביום זה נתעברו. אבל אי אפשר לפרש כך את הגמ' שם (ר"ה יא), שהלא למהלך הסוגיא המלאכים באו לאברהם בסוכות (או ימים ספורים לפני סוכות, עי' תוס'), ואז פירסה נדה ורק אחרי כן נתעברה וילדה בפסח שלאחריו.

ולקושיה שבראש האשכול יש לומר עפ"ד הגר"א שדין העוה"ז נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ (לא רק לבינונים), ולפ"ז אשמעינן שהריונות אלה נכתבו ונחתמו בראש השנה.

בן הרב
הודעות: 194
הצטרף: ד' יולי 01, 2015 2:27 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי בן הרב » ג' אוקטובר 04, 2016 9:33 pm

ב' הסברים נאים
קבצים מצורפים
מוסף שבת קודש - יתד נאמן.PNG
מוסף שבת קודש - יתד נאמן.PNG (298.84 KiB) נצפה 1458 פעמים
בארו של אברהם.PNG
בארו של אברהם.PNG (140.09 KiB) נצפה 1462 פעמים

פרמישלאן
הודעות: 40
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 2:33 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי פרמישלאן » ד' אוקטובר 05, 2016 12:46 pm

ואולי יש לומר באופ"א כי הנה כתב החתם סופר בדרשות [שנו, ב] כי בני חיי מזוני מסוגלים דוקא בר"ה כי שורשם במזל העליון ששם מקור בני חיים מזוני, הרי כי צריך כוח מיוחד לזכות בבני חיי מזוני רק ממזל עליון, וא"כ וודאי בא זכורנם של כל נשות העולם, אבל אלו באו זכרונם עד מזל העליון ובזה נגזר עליהן הריון.

סגי נהור
הודעות: 3009
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: מי לא נפקד כהיום הזה

הודעהעל ידי סגי נהור » ד' אוקטובר 05, 2016 1:18 pm

בן הרב כתב:ב' הסברים נאים

הסבר שני לא הבנתי. הרי הקושיא היא על פירוש רש"י. אם כן מהו התירוץ "לולא פרש"י"?

הסבר ראשון - שתפילת חנה היתה בר"ה - אינו חדש אלא ישן נושן, ונמצא בשל"ה (מסכת ר"ה בהגהה). וכ"כ בפני יהושע כתובות סה, א ובהגהות החת"ס או"ח סי' תקפח.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים