בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
חוקר האמת
הודעות: 13
הצטרף: ד' יוני 12, 2013 2:19 am

בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי חוקר האמת » א' ספטמבר 08, 2013 10:29 pm

ידוע הנידון של זמן תפלת נעילה, ומה שעוררו שמעיקר הסוגיא בראשונים ובפוסקים מבואר דלא כנהוג היום להקדים את תפלת נעילה לפלג המנחה שזה הרבה קודם חמה בראשי האילנות.

זכורני שבישורון אלול תשע"ב [שיצא לזכרון הגרנצ"פ] היה מאמר טוב ומסכם בנושא זה, [אינני זוכר שם בעל המאמר]
האם מאן דהו יכול להעלות לכאן את המאמר? או לשלוח לי אותו?

יש"כ

חוקר האמת
הודעות: 13
הצטרף: ד' יוני 12, 2013 2:19 am

Re: בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי חוקר האמת » ב' ספטמבר 09, 2013 3:12 pm

אין כיפור מכפר כתב:גם אם לא תגיע למאמר שאתה מבקש תוכל למצוא בעניין זה מקורות שונים במרשתת כמו להלן:


הלכות יום הכיפורים, מסכת יומא פז:

תפילת נעילה
רקע

תפילת נעילה היא תפילה ייחודית ונחלקו האמוראים, באופיה, זמנה וצורתה.

מקורות
א. פז:-פח. "תנן התם בשלשה פרקים בשנה... מפיש חיי סגי ומסגי"
ב. רי"ף ו: באלפס, "תנן התם בשלשה פרקים בשנה... לצלוי תפלת ערבית אחר נעילה"
ר"ן מד"ה תנן עד ד"ה אמר רב
רא"ש סי' כ
ג. רמב"ם הל' תפילה פ"א ה"ח, פ"ב ה"ז, פ"ג ה"ו
ד. שו"ע סי' תרכג ומשנה ברורה [בעיקר: ס"ק ב, יב]

הסבר הסוגיה
"מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירתא ושמואל אמר מה אנו מה חיינו" [גמ' פז:].
נחלקו רב ושמואל האם נעילה היא תפילה של שבע ברכות או שנעילה היא אמירת "מה אנו מה חיינו" בלבד. רב סובר שתיקנו חכמים ביום הכיפורים ובתעניות להתפלל תפילה נוספת לתפילות היומיומיות, ושמואל סובר שחכמים לא תיקנו תפילה נוספת, אלא הוספה בלבד לחתימת היום.
רב סובר שתפילת נעילה פוטרת את חיוב תפילת ערבית. מהגמ' עולה ששיטתו של רב מבוססת על ההבנה שזמן נעילה בלילה, החולק וסובר שזמן נעילה ביום, סובר שנעילה אינה פוטרת תפילת ערבית. הגמ' מביאה מחלוקת תנאים האם זמן תפילת נעילה ביום או בלילה.
שיטת רב שזמן נעילה בלילה צריכה הסבר, תפילת נעילה היא מתפילות יום הכיפורים, ומהיכי תיתי להתפלל אותה לאחר יום הכיפורים?
ניתן למצוא בדברי הירושלמי [ברכות פ"ד ה"א] הסבר לשיטת רב. בירושלמי מובאת מחלוקת רב ורבי יוחנן אימתי זמן נעילה, רב סובר בנעילת שערי שמים [בלילה], ורבי יוחנן סובר בנעילת שערי היכל [ביום]. מקשה הירושלמי, והרי רב עצמו התפלל בזמן שהחמה בראשי אילנות? מתרץ הירושלמי, שרב היה מאריך תפילתו, ולכן בזמן נעילת שערי שמים הוא עדיין עמד בתפילתו. נשאלת השאלה האם ניתן להתחיל תפילת שחרית בלילה ולסיימה ביום, האם ניתן להתפלל מנחה קודם חצות ולסיימה לאחר חצות? אם כך מדוע ניתן להתפלל תפילת נעילה ביום ולסיימה בלילה? על כרחנו, שאין הלכה שזמן תפילת ערבית בלילה, אלא יש הלכה שחייבים לעמוד בסוף היום בתפילה. קדושת יום הכיפורים מחייבת לפתוח את היום שלאחריו בעמידה בתפילה לפי הקב"ה.
מהרי"ף משמע שהוא פוסק כרב שתפילת נעילה בלילה. הר"ן [ו: באלפס ד"ה והוי] והרא"ש [סי' כ] מביאים את שיטת מהר"ם מרוטנברג, שזמן נעילה ביום, כיוון שבירושלמי מובאת מחלוקת רב ורבי יוחנן, ובמחלוקת רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן.

הלכה
השו"ע [סי' תרכג סע'] פוסק שיש להתחיל תפילת נעילה ולסיימה לפני שקיעת החמה. המשנה ברורה [סק"ב] מביא שעכשיו נוהגים לסיים התפילה לאחר השקיעה, ואין למחות בידם.

(מקור: http://ybm.org.il/hebrew/LessonArticle.aspx?item=1326)


זמן נעילה מדויק
שאלה:
כבוד הרב מתי זמן מדויק של זמן נעילה כיון שיש פרשנות שונה של ראשי האילנות,כל אחד רואה עץ אחר ו"לא מוכן לרדת מן העץ" אבקש מס' דקות מדויק לפני זמן שקיעה שידוע בלוחות השנה. 40 דק' ??? נא תשובה בהקדם שנה טובה

תשובה:
כחצי שעה לפני שהחמה נעלמת מן הרקיע, אין זו שקיעת החמה ההלכתית שהיא צאת הכוכבים, אלא הסתתרות כדור החמה מן הרקיע, ועדיין מבחינה הלכתית אותו זמן הוא יום, עיין מהרי"ק, על רבינו, תפילה, א, ז, אות כו.
ואין להקדים כשעה לפני כן. שו"ת הרמב"ם, רנז, עיין דברי מהרי"ק על רבינו, תפילה, ג, ו, אות יב, ומה שאמרו בירושלמי, ברכות, ד, א, כשתיראה השמש בראשי הדקלים, נראה שדווקא אילנות, כמו דקלים שהם גבוהים ושיש להם רק צמרות, והם באופק. על כל פנים, מבחינה מעשית, הזמן הוא כעשרים וחמש דקות לפני זמן הדלקת נרות. ניתן להאזין הלכה היומית באתר נצח ישראל.

(מקור: http://net-sah.org/he/node/4365)


שעור קצר בנושא 'זמן תפילת נעילה "כשהחמה בראשי האילנות", מהו זמן זה בימינו?' (להאזנה יש להקיש על המשולש): http://net-sah.org/he/node/4379


זמן תחילת תפילת נעילה

שלום לכבוד הרב:
1. מהו הזמן הכי מוקדם שבו אפשר להתפלל תפילת נעילה ביום כיפור?
2.האם יש הבדל בין לכתחילה לבדיעבד בעניין זה?
3. והאם כשמתפללים נעילה מוקדם, אפשר לעשות ברכת כוהנים?
בברכת מועדים לשמחה.

התשובה:
מאת: הרב דוד לאו - מודיעין
אפשר להתחיל תפילת נעילה מן הזמן בו החמה בראש האילנות, דהיינו אפשר להתחיל אותה מיד לאחר תפילת מנחה.
לכתחילה יש לסומכה לשקיעת החמה, וכך למדנו במסכת תענית שזמנה הוא סמוך לסוף היום, ולכן התירו בה ברכת כהנים, למרות שבמנחה לא מברכים הכהנים.
אם הגיעו לברכת כהנים עד 10 דקות לאחר השקיעה עוד אפשר לומר ברכה זו. בשני שעברה (תשס"ד - הערה שלי) הצלחתי להגיע לברכת כהנים בנעילה, השנה לא הגענו לכך, ונקווה שהאלוקים רצה תפילתנו.

(מקור: http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=46473)

בלי לפגוע מכבוד הרבנים הנ"ל,
כל הנ"ל הם דברים פשוטים לכל בר בי רב
אני מדבר על מאמר רחב היקף וממצה בנושא זה
אודה מאוד למי שיוכל להשיגו

בן יצחק
הודעות: 86
הצטרף: ג' פברואר 19, 2013 1:03 am

Re: בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי בן יצחק » ד' ספטמבר 11, 2013 2:03 pm

ראה מכתב מאת הגרי"ח סופר שליט"א בראש לוח דבר בעתו שנת תשס"ד:
קבצים מצורפים
מכתב הגרח סופר ללוח דבר בעתו.png
מכתב הגרח סופר ללוח דבר בעתו.png (32.31 KiB) נצפה 1063 פעמים

שבטיישראל
הודעות: 1808
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' ספטמבר 12, 2013 1:21 am

לכאורה יש בזה חילוק בין ארץ ישראל וחו"ל, דבחו"ל אין הכהנים נושאין כפיהם בנעילה כך שמתחילים מאוחר ואין גומרים עד אחר צאה"כ (צאה"כ של הגאונים בערך 50 דק' אחר השקיעה בימים אלו בארצות אירופה)

בני ברקי
הודעות: 349
הצטרף: ש' מאי 11, 2013 11:21 pm

Re: בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי בני ברקי » ה' ספטמבר 12, 2013 1:25 am

במועדים וזמנים כתב בנושא זה בצורה מקיפה ברורה ומפורטת כדרכו

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: בקשת עזרה - מאמר בענין זמן תפלת נעילה

הודעהעל ידי משולש » ה' ספטמבר 12, 2013 10:30 am

מנהג אשכנז לישא כפיים בנעילה, גם אם הוא כבר לילה גמור.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים