כיון דאיכא צבורא דקא מצלי - מכאן קשיא על הגרשז"א ז"ל

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

כיון דאיכא צבורא דקא מצלי - מכאן קשיא על הגרשז"א ז"ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ו' ספטמבר 11, 2015 12:11 am

ע"ז ד ע"ב - אמר רב יוסף: לא ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד, דלמא כיון דמפקיד דינא, דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה מידחי. אי הכי, דצבור נמי! דצבור נפישא זכותיה. אי הכי, דיחיד דצפרא נמי לא! כיון דאיכא צבורא דקא מצלו לא קא מדחי.

והנה הגרשז"א זצ"ל פוסק שהמתפלל בשעה שהציבור מתפללין חייב להתחבר לבית כנסת ומניין כל שהוא לכוון להצטרף עמהם, ולפי דבריו מה מתרצת הגמ' כיון דאיכא צבורא דקא מצלו לא קא מדחי, עדיין היה לו לומר לא ליצלי איניש צלותא דצפרא כדי שיקפידו להתחבר למנין מסויים, ומה הרווחנו במה שאמרו כיון דאיכא צבורא דקא מצלי.

יבנה
הודעות: 1758
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: כיון דאיכא צבורא דקא מצלי - מכאן קשיא על הגרשז"א ז"ל

הודעהעל ידי יבנה » ו' ספטמבר 11, 2015 12:32 am

דברי רשז"א מבוארים בברכות ז:
ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר, ופירשו משום שבשעה שהציבור מתפללים הוא עת רצון.
ולעצם הקושיא מבואר שם, שתחילה ביקש שילך לביהכ"נ, אח"כ שיאסוף י' בביתו, ואח"כ שישלחו לו מתי מתפללים, אף שכולם בכלל תפלת ציבור. וע"כ יש דרגות בדבר וכל שיותר הוי עם הציבור מתקבל טפי. וכעי"ז מבואר בתוס' ע"ז ד:. א"כ י"ל דלענין שלא ידחה תפלתו בר"ה סגי שיש ציבור לא ידוע שמתפללים אז, אך לענין תפילה בציבור ראוי שיחפש מנין מסוים כשאפשר.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: כיון דאיכא צבורא דקא מצלי - מכאן קשיא על הגרשז"א ז"ל

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » ו' ספטמבר 11, 2015 12:39 am

מדברי התוס' שם מבואר להדיא שאיכא צבורא דקא מצלי היינו בשעה שהצבור מתפללין ולדבריך היה להם לומר היינו דווקא בר"ה וכדומה.
וז"ל התוס' שם.
כיון דאיכא צבורא דמצלי לא מדחי - פי' ר"ת הא דמשמע הכא דמהני אפי' כשהצבור מתפללין במקום אחר היינו דוקא דלא מדחי אבל אינה נשמעת אלא במקום שהצבור מתפללין כדאמרינן בפ"ק דברכות (דף ו.) אין תפלתו של אדם נשמעת אלא עם הצבור.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים