עמוד 1 מתוך 1

חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: א' ספטמבר 25, 2016 9:45 pm
על ידי פרי יהושע
נשאלתי, האם אריך למעבד הכי שגדול שנעשה כעת בר- מצווה יוציא נשים, ויסוד השאלה פשוט, שמצד אחד אין נשים חייבות דהוה מ"ע שהז"ג וממילא אפשר דיש לסמוך בזה על חזקה רבא דלא עדיפא ממצות דרבנן, ומצד שני כיון ורוצות לקיים מדין אינו מצווה ועושה את המצוה דאו' של שמיעת קול שופר, יתכן שיש להן להחמיר לשמוע ממי שהוא גדול ודאי, מה דעת החכמים בזה?

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 7:44 am
על ידי עזריאל ברגר
נשים יכולות לשמוע אפילו מקטן שהגיע לחינוך.
ה"חיוב" שלהן איננו יותר גדול ממי שאכל כזית ולא שבע!

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 7:57 am
על ידי אוצר החכמה
אתה מעורר שאלה מעניינת.
לכאורה נשים שקיימו תקיעת שופר אע"פ שאינן מחוייבות בסופו של דבר קיימו מצווה שהיא מהתורה באופן של אינו מצווה ועושה. מי שאכל כזית פת ובירך ברכת המזון, חיובו אינו אלא מדרבנן, אבל האם קיים מצווה דאורייתא באופן של אינו מצווה ועושה?

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ב' ספטמבר 26, 2016 9:57 am
על ידי עזריאל ברגר
אוצר החכמה כתב:מי שאכל כזית פת ובירך ברכת המזון, חיובו אינו אלא מדרבנן, אבל האם קיים מצווה דאורייתא באופן של אינו מצווה ועושה?

למה לא?
חיוב דרבנן גורע מ"אינו מצווה ועושה"?!

כמדומני שבהלכות ברהמ"ז ובהלכות הבדלה כתוב שהצד היחיד לומר שקטן לא יכול להוציא אשה - הוא רק אם הוא דרבנן והיא חייבת מדאורייתא, אבל את"ל שהיא חייבת דרבנן או שאינה חייבת כלל - בוודאי יכולה לשמוע מהקטן.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 9:57 pm
על ידי פרי יהושע
עזריאל ברגר כתב:
אוצר החכמה כתב:מי שאכל כזית פת ובירך ברכת המזון, חיובו אינו אלא מדרבנן, אבל האם קיים מצווה דאורייתא באופן של אינו מצווה ועושה?

למה לא?
חיוב דרבנן גורע מ"אינו מצווה ועושה"?!

כמדומני שבהלכות ברהמ"ז ובהלכות הבדלה כתוב שהצד היחיד לומר שקטן לא יכול להוציא אשה - הוא רק אם הוא דרבנן והיא חייבת מדאורייתא, אבל את"ל שהיא חייבת דרבנן או שאינה חייבת כלל - בוודאי יכולה לשמוע מהקטן.

לעניות דעתי יש חילוק גדול בין אינו מצווה ועושה לבין מי שמחוייב רק דרבנן לטוב ולמוטב, האינו מצווה ועושה אמנם אינו חייב כלל אף מדרבנן, מצד שני גדרי המצווה שלו הן כהמצוה שהוא רוצה להתחייב בה, וככלל הגע עצמך מה שאמר רב יוסף מריש הוה אמינא וכו', שחשב שגדולה מעלתו של אינו מצווה ועושה על המצווה ועושה, וזה בוודאי א"א לומר על מי שמקיים מצווה דרבנן בלבד, נקודה למחשבה. אבל העיקר מש"כ שיש מקום לדון שגדרי מצוותה של האישה היא כאיש, ובפרט לאלו שסוברים שיש כאן איזה בחינת נדר שקיבלו עליהם, ועוד יש לדון שמברכות לדעת ר"ת וציוונו בגלל האנשים, ואם כן בעי להיות גדרם כגדר האנשים, שיהיו ראויות לברכה זו.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ד' ספטמבר 28, 2016 1:42 pm
על ידי עזריאל ברגר
פרי יהושע כתב:
עזריאל ברגר כתב:
אוצר החכמה כתב:מי שאכל כזית פת ובירך ברכת המזון, חיובו אינו אלא מדרבנן, אבל האם קיים מצווה דאורייתא באופן של אינו מצווה ועושה?

למה לא?
חיוב דרבנן גורע מ"אינו מצווה ועושה"?!

כמדומני שבהלכות ברהמ"ז ובהלכות הבדלה כתוב שהצד היחיד לומר שקטן לא יכול להוציא אשה - הוא רק אם הוא דרבנן והיא חייבת מדאורייתא, אבל את"ל שהיא חייבת דרבנן או שאינה חייבת כלל - בוודאי יכולה לשמוע מהקטן.

לעניות דעתי יש חילוק גדול בין אינו מצווה ועושה לבין מי שמחוייב רק דרבנן לטוב ולמוטב, האינו מצווה ועושה אמנם אינו חייב כלל אף מדרבנן, מצד שני גדרי המצווה שלו הן כהמצוה שהוא רוצה להתחייב בה, וככלל הגע עצמך מה שאמר רב יוסף מריש הוה אמינא וכו', שחשב שגדולה מעלתו של אינו מצווה ועושה על המצווה ועושה, וזה בוודאי א"א לומר על מי שמקיים מצווה דרבנן בלבד, נקודה למחשבה. אבל העיקר מש"כ שיש מקום לדון שגדרי מצוותה של האישה היא כאיש, ובפרט לאלו שסוברים שיש כאן איזה בחינת נדר שקיבלו עליהם, ועוד יש לדון שמברכות לדעת ר"ת וציוונו בגלל האנשים, ואם כן בעי להיות גדרם כגדר האנשים, שיהיו ראויות לברכה זו.

ולעניות דעתי לא כך, אלא חיוב דרבנן הוא גדול ממי שאינו מצווה כלל, ויכול לפטור אותו.

את הסברות אמרנו, ועכשיו צריך לחפש מקורות לכאן או לכאן.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ד' ספטמבר 28, 2016 6:44 pm
על ידי אוצר החכמה
האם אשה יכולה להוציא בתקיעת שופר את חברתה?

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ד' ספטמבר 28, 2016 8:28 pm
על ידי בברכה המשולשת
אוצר החכמה כתב:האם אשה יכולה להוציא בתקיעת שופר את חברתה?


אתמול ראיתי בספר מקראי קודש (לרה"ג משה הררי) שיכולה (שהרי בעצם אין כאן חובה בכלל) אבל עדיף שתמע מגבר (כדי שתשמע תקיעה הלכתית)

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ד' ספטמבר 28, 2016 8:48 pm
על ידי פרי יהושע
אוצר החכמה כתב:האם אשה יכולה להוציא בתקיעת שופר את חברתה?

כמדומה ראיתי היום ברפרוף בספר "קראי מועד" שיש אומרים שנשים אינן בתקיעה רק בשמיעה [מעין מה שאמרו במגילה], איני יודע מקור הדברים והיחס יש לברר.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ה' ספטמבר 29, 2016 12:34 am
על ידי שש ושמח
לגבי שמיעה מקטן:
מועדים וזמנים חלק א סימן ב.png
מועדים וזמנים חלק א סימן ב.png (29.03 KiB) נצפה 4022 פעמים

לגבי שמיעה מאשה: עי' שאג"א סי' ק"ד שדן שאולי עדיף לשמוע מאיש כיון שלגביו אין איסור שבות בתקיעה ביו"ט, וכמדומה שלא הזכיר שיש ענין לשמוע מאיש כיון שהוא בר חיובא.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ה' ספטמבר 29, 2016 8:14 am
על ידי פרי יהושע
שש ושמח כתב:לגבי שמיעה מקטן:
מועדים וזמנים חלק א סימן ב.png

לגבי שמיעה מאשה: עי' שאג"א סי' ק"ד שדן שאולי עדיף לשמוע מאיש כיון שלגביו אין איסור שבות בתקיעה ביו"ט, וכמדומה שלא הזכיר שיש ענין לשמוע מאיש כיון שהוא בר חיובא.

ברוך תהיה על מקורתיך הברוכים, מילתא בטעמא.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ה' ספטמבר 29, 2016 8:24 am
על ידי אוצר החכמה
כך הרי מסתבר שאין בעייה של היותה של חברתה לאו בת חיובא. ומעתה לא מובן מה היתה השאלה שלכם.
במה נגרע אותו נער בר מצווה מחבירתה האשה. אפילו הוא קטן יכול לעשות את המצווה כמו חבירתה.
אולי אתה מבין שקטן לגבי דאורייתא הוא כמו גוי שלא רק שאינו מחוייב אלא שאינו יכול לעשות את המעשה מצווה. אני לא חושב שזה ההבנה.


לא הבנתי את דברי המועדים וזמנים לפי"ז איך מוציא קטן בדרבנן הלא אין להם מחשבה אפילו בדרבנן. וע"כ שמיקרי מעשה ולא מחשבה ומעשה יש להם אפילו מדאורייתא.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ה' ספטמבר 29, 2016 8:51 am
על ידי שש ושמח
אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את דברי המועדים וזמנים לפי"ז איך מוציא קטן בדרבנן הלא אין להם מחשבה אפילו בדרבנן. וע"כ שמיקרי מעשה ולא מחשבה ומעשה יש להם אפילו מדאורייתא.

י"ל שהיכן שחייבוהו מדרבנן "הוכרחו" חז"ל לקבוע שאינו נידון כמתעסק, כי לא שייך לחייבו לעשות מעשה שאינו מוגדר כמעשה לשמה. וזה מועיל כלפי חיוב דרבנן אחר ולא כלפי קיום מצוה מדאו' כאינו מצוווה ועושה.

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

פורסם: ד' דצמבר 12, 2018 7:42 pm
על ידי משה פרץ
פרי יהושע כתב:נשאלתי, האם אריך למעבד הכי שגדול שנעשה כעת בר- מצווה יוציא נשים, ויסוד השאלה פשוט, שמצד אחד אין נשים חייבות דהוה מ"ע שהז"ג וממילא אפשר דיש לסמוך בזה על חזקה רבא דלא עדיפא ממצות דרבנן, ומצד שני כיון ורוצות לקיים מדין אינו מצווה ועושה את המצוה דאו' של שמיעת קול שופר, יתכן שיש להן להחמיר לשמוע ממי שהוא גדול ודאי, מה דעת החכמים בזה?

ועי' בילקוט יוסף (פורים עמוד קסב) שדעת הרבה רוא"ח שגם בדאורייתא מהני חזקה דרבא. וחזי לאיצטרופי לנ"ד.