עמוד 1 מתוך 1

מנהג וטעמו: להחזיר ס"ת למקומו קודם התקיעות

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 1:06 am
על ידי עושה חדשות
רמב"ם הל' שופר כתב:המנהג הפשוט בסדר התקיעות של ראש השנה בצבור כך הוא: אחר שקוראין בתורה ומחזירין הספר למקומו יושבין כל העם...
מעשה רוקח שם כתב:ובס' כת"י קדמון מצאתי לשון הרב אברהם בנו של רבינו וז"ל ואבא מארי ז"ל ומי שקדמו לו מחכמי המערב ז"ל מנהגם להחזיר ס"ת למקומו קודם התקיעות כדי שלא ידברו העם בעת חזרת ס"ת ויעברו על הראוי כדי שלא תהא הפסקה בין תקיעה שמיושב לתקיעה שמעומד ואפי' במזמור וכיוצא בו ממה שנהגו לאומרו בעת חזרת ס"ת ועל זה ראוי לסמוך וכבר כתב הוא ז"ל זה המנהג בס' זמנים מהחבור ומי שסומך על זולת זה ויקדים תקיעות שמיושב לחזרת ס"ת למקומו נוהג בזה מנהג בלתי נכון

Re: מנהג וטעמו: להחזיר ס"ת למקומו קודם התקיעות

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 2:16 am
על ידי יוצא פוניבז'
יל"ע ממה שדקדק המ"מ מהרמב"ם שהאיסור להפסיק הוא על התוקע בלבד.

Re: מנהג וטעמו: להחזיר ס"ת למקומו קודם התקיעות

פורסם: ג' ספטמבר 27, 2016 11:42 pm
על ידי הברכות
במחילה מכת"ר ארכב על אשכול זה לברר ענין אחר הקשור לנושא הנ"ל.

בביכנ"ס שאני מתפלל נוהגים בעת תקיעת השופר שנוטלים את שני ספרי התורה מהבימה ועומדים איתם משך כל התקיעות בסמוך ל'בעל תוקע'.

ללא ספק הדבר מוסיף נופך לאווירת היראה והרוממות של זמן נשגב זה, אך לא מצאתי בשום מקום זכר למנהג זה.

אשמח אם למישהו יש מקור למנהג זה, או שיודע על מקומות נוספים שכך נוהגים.

Re: מנהג וטעמו: להחזיר ס"ת למקומו קודם התקיעות

פורסם: ו' מאי 01, 2020 4:05 am
על ידי לבי במערב
יעויין 'אוצר מנהגי חב"ד - תשרי' ס"ע קיב.