התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10923
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ספטמבר 14, 2017 8:40 pm

כנודע נחלקו גאונים וראשונים אם תפילת מוסף של ר"ה שהיא תשע ברכות, היא גם ליחידים או רק לש"ץ. להלכה וכן מנהג פשוט שאף היחידים בתשע. עד כדי כך שבמ"ב הסתפק אם יחיד שאינו יודע להתפלל תשע מותר לו להתפלל או שהוא כאדם שאינו יודע להתפלל שמו"ע.

ונזרקה שאלה, האם הסוברים שהיחידים בשבע, סוברים שאסור ליחיד להתפלל תשע? או שרק אין חובה?

ואם נימא שאסור, לכאורה אם מתפלל תשע לא יצא יד"ח כלל וכל ברכותיו לבטלה. שהפסיק בתפילתו.

ואם כ"ז נכון, הרי שלסוברים שרק הש"ץ בתשע, יש ענין גדול להקשיב לכל חזרת המוסף!

מה דעתכם?

כקודמו נכתב בל"ע בספרים כלל, ואם כבר הלכו בו וכו', אבקש סליחת החברים.

בברכה המשולשת
הודעות: 9237
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 14, 2017 9:34 pm

הסברא ודאי כן היא.

כדכד
הודעות: 2687
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי כדכד » ה' ספטמבר 14, 2017 9:36 pm

י/ש ענין גדול להקשיב לכל החזרה ובפרט בר"ה שיש גם תקיעות ע"ס הברכות וצריך לשמען ברצף אבל פשוט שהמתפלל תשע אינו נחשב שמפסיק בתפלה שלא לצורך הואיל וכווונתו היתה לצורך וברכותיו אינם לבטלה. גם א ני לא כתבתי בעיון בספרים ולכן לא הבאתי מקורות

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10923
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ספטמבר 14, 2017 9:38 pm

"כוונתו לצורך" אינה סברא שבגינה לא יהיו הברכות היתרות הפסק.

חשבונות רבים
הודעות: 704
הצטרף: ד' אפריל 17, 2013 11:10 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי חשבונות רבים » ה' ספטמבר 14, 2017 11:17 pm

איש_ספר כתב:ואם נימא שאסור, לכאורה אם מתפלל תשע לא יצא יד"ח כלל וכל ברכותיו לבטלה. שהפסיק בתפילתו.
ממתי הפסק (שאינו באונס) גורם שלא יצא יד"ח??

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10923
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' ספטמבר 14, 2017 11:22 pm

צודק. לכאורה טעיתי. אע"פ שלענין מזיד נחלקו אחרונים, כמבואר בבה"ל סי' קד ס"ו ד"ה דינו, מ"מ בשוגג ודאי יצא.

לענין
הודעות: 1094
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי לענין » ו' ספטמבר 15, 2017 1:13 am

כבודו צודק בהחלט! - כאיש ספר ולאו מטעמיה !
לדעת הסוברים שאין היחיד מתפלל אלא שבע, הוא מפני שאינו יכול להוציא את עצמו במלכויות זכרונות ושופרות. ובהדיא קאמרו דגם כאשר התפלל ז', מ''מ כדי לצאת מהש''ץ הנך ג' ברכות, עליו לשמוע את כל החזרה, כ''כ הרמב''ן והריטב''א והר''ן, והדגישו דבעי' שיהיה שם עד הסוף. וממילא בודאי שיש לחוש להנך ראשונים ז''ל (שצידד הפמ''ג לסמוך עליהם לענין דיעבד במי שאינו יודע אלא את השבע, ובדרך אגב זה צ''ע, דלמה דקי''ל כהרא''ש הוו ברכותיו לבטלה) ולהקשיב לכל החזרה, דאל''כ לא יצא י''ח מלכויות וזכרונות ושופרות וגם לא תקע על הסדר.

לענין
הודעות: 1094
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי לענין » ו' ספטמבר 15, 2017 1:20 am

איש_ספר כתב:צודק. לכאורה טעיתי. אע"פ שלענין מזיד נחלקו אחרונים, כמבואר בבה"ל סי' קד ס"ו ד"ה דינו, מ"מ בשוגג ודאי יצא.


יש להעיר דפעמים הרבה הוי בכלל שהה כדי לגמור את כולה, הפוסל בתפילה גם שלא במקום אונס, ויל''ד דגם זה חשיב אונס, מחמת שהוא מוכרח להתפלל תשע - הן אמנם שיכול להתפלל במהירות, עכ''פ להרי''ף גם שלא במקום אונס, בתפילה לא יי''ח, והדרא סברת אי''ס לדוכתה, שלא יצא היחיד מחמת שהייתו, ואולי יש לחדש להחמיר שיראה המתפלל שלא ישהה בברכת האמצעיות יותר מכדי כולה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10923
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' ספטמבר 15, 2017 2:46 am

הרב לענין יש"כ שהעמדת את הדברים.


עיקר הדברים, שיש ענין לשמוע החזרה כדי לצאת ידי הני ראשונים, שמעתי ממו"ר סבי שליט"א. בטעות סברתי שהנושא הוא משום הפסק וכו', ויתכן שאף הוא התכוון כדבריך. יש"כ!

סעדיה
הודעות: 1209
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי סעדיה » ו' ספטמבר 15, 2017 3:32 am

איש_ספר כתב:ונזרקה שאלה, האם הסוברים שהיחידים בשבע, סוברים שאסור ליחיד להתפלל תשע? או שרק אין חובה?

ואם נימא שאסור, לכאורה אם מתפלל תשע לא יצא יד"ח כלל וכל ברכותיו לבטלה. שהפסיק בתפילתו.

ואם כ"ז נכון, הרי שלסוברים שרק הש"ץ בתשע, יש ענין גדול להקשיב לכל חזרת המוסף!

פשיטא שמותר להתפלל תשע, ואם אתה חושש שאסור אז אל תתפלל תפילת הלחש בכלל.

לענין
הודעות: 1094
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי לענין » ו' ספטמבר 15, 2017 11:18 am

אני חושב שטעיתי, דגם להאומרים שמתפללין ז' זה משום שהל' כר''ג שכאן גם הבקי יוצא לכתחילה משום דאוושי, וא''כ אם מתפלל בעצמו ודאי נפיק, ול'א עיינתי כה''צ.

אוצרניק
הודעות: 269
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי אוצרניק » א' ספטמבר 17, 2017 8:27 am

ואני בעניי איני מבין כלל את שיטת הראשונים שסוברים שיחידים מתפללים שבע.
הרי נפסק להלכה בר"ה כר"ג, שהשליח ציבור הוא זה שמוציא את הרבים, ואין היחידים מתפללים.
אלא שכתבו הראשונים, שכיון שצריך לשמוע כל תיבה, חוששים שמחמת אריכות התפילה לא ישמעו היטב, ולא יצאו בשמיעה. לכך עדיף שיתפללו לבד.
ואם מתפללים רק שבע, שוב צריכים לשמוע את הש"צ כל תיבה מכל התפילה, ומדוע מתפללים בלחש.

לענין
הודעות: 1094
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: התפלל תשע לסוברים שהיחידים בשבע - כהגרי"ז ולא מטעמיה!

הודעהעל ידי לענין » א' ספטמבר 17, 2017 10:27 am

לפי הראשונים הסוברים שמתפלל ז' פי' הגמ' הוא דהל' כר''ג 'בברכות של ר''ה' הוא בהנך ג' דוקא, היות ו'אוושי' שקשה לזוכרם בע''פ.
תסתכל בפנים ותחכים בעז''ה


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים