כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

הודעהעל ידי עבד הזמן » ב' פברואר 05, 2018 9:11 pm

הנה דברים שכ' חכם אחד
בדבר שאלתו האם שרי לכתוב את ספר יונה על קלף בפני עצמו כדי לקרותו באופן זה למפטיר של מנחה ביום הכיפורים או דילמא עדיף לקרוא בתנ"ך השלם המודפס כי באופן שספר יונה כתוב לבדו לא חשיב כספר שלם שתרי עשר כולו חשיב כספר אחד.
הנה בהשקפה הראשונה היה נראה שתרי עשר הוא ספר אחד ואי אפשר לכתוב את יונה בפני עצמו, וכן יש להוכיח ממניין ספרי התנ"ך שמוזכר בכמה מקומות שהוא כ"ד ספרים וחזינן שתרי עשר כולו נחשב כספר אחד, וכן משמעות הגמ' בבא בתרא יד,ב שסדרן של נביאים שחשיב לתרי עשר כספר אחד.
אולם אחר החיפוש מצאתי בספר אהל משה להגאון ר' אלעזר משה הורביץ מפינסק (בעל ההגהות לש"ס) שכ' בספרו על מס' בבא בתרא יד,ב וז"ל על הא דאיתא בגמ' שתרי עשר נכתבו כל המביאים יחד משום דזוטרי, דלכאורה קשה דהמגילות ג"כ זוטרי וכ' וז"ל " אף דהמגילות זוטרי מינייהו לא מירכסי משום דקוראין כל אחת בזמנה ולכן נראו מגילות, ומכל זה מוכח שמנהג קדום הוא לקרותם ויונה אף שמוזכר בגמ' במגילה שקוראין אותו ביוהכ"פ בהפטרה משמע שא"צ לקרות כולו רק שנהגו בכולו לפי שמאריכין בלאו הכי בתפילת יום הכיפורים, ובימי חכמי הבבלי לא נהגו כן כדמוכח בכמה דוכתי. ועי' במדרש סוף קרח שחשיב ליונה בפני עצמו והיינו מטעם הנ"ל כידוע שהמדרש בשיטת הירושלמי אזיל שהוא אגדת ארץ ישראל"
וא"כ לכאורה השאלה האם אפשר לכתוב את מפטיר יונה על קלף לבדו תהיה תלויה במחלוקת בבלי וירושלמי, לדברי ר' אלעזר משה הורביץ.


ובעל הדרך אמונה כתב על זה:
חס וחלילה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16476
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' פברואר 05, 2018 9:21 pm

לא הבנתי.
הלא התירו לכתוב אפילו ספרא דאפטרתא.
והתנך המודפס שלנו הלא הוא קונטרסים ואינו ספר שלם. (כמבואר בהגהות מא"י על הרי"ף)
מלבד שאין דמיון בין התנ"ך שלנו לתנ"ך של המג"א שהרי מודפס על ידי מכונות ואפילו המיקל לאכול בליל פסח מצות מכונה לא יקל בזה. וגם שהחזו"א כנראה הבין שהיתר המג"א מתבסס על סיפרא דאפטרתא (אע"פ שזה דוחק בלשונו).

וכבר הזכרתי כאן שאני שאלתי פעם את הגרי"י פישר מה עדיף ספרא דאפטרתא או תנ"ך שלם והשיב לי שפשוט שסיפרא דאפטרתא שהרי הוא "כתוב".

באותו זמן אחי שאל את הגרשז"א והשיב לו שתנ"ך עדיף בגלל המג"א, אבל אולי בזמנינו שזה אופסט ולא בלט אינו כן ולא הבנתי את ההבדל.

לענין
הודעות: 1597
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

הודעהעל ידי לענין » ב' פברואר 05, 2018 9:28 pm

התארחתי פעם בשבת במקום שאין בו נביא, וחשבתי לכתוב רק את ההפטרה של אותו השבוע על קלף, ומשום דלא גרע מספרא דאפטרתא, כדברי הרב אוצה"ח, אמנם השיבני א' מגדולי הפוסקים שליט"א שצריך שיהיה ע"ז שם ספר, וחדא הפטרה לאו ספר היא. ובאמת יל"ע מה השיעור המינימלי בכדי להחשיבו ספר הפטרות. אשמח מאד לכל ידיעה בענין.

רב טקסט
הודעות: 144
הצטרף: ה' נובמבר 24, 2011 12:31 pm

Re: כתיבת ספר יונה לבדו על קלף

הודעהעל ידי רב טקסט » א' פברואר 11, 2018 9:03 pm

ברמב"ם משמע דטעם השיטין בין ספר לספר שאם בא לחתוך חותך נאמר גם על תרי עשר. זכורני שכבר דקדק ממנו הגר"ש קלוגער ז"ל באיזה מקום שמותר לכתוב נביאים משנים עשר לעצמם.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים