מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי פלתי » ד' ספטמבר 19, 2018 11:04 pm

באילו מקומות בתפילות ר"ה ויה"כ צריך להיות מעומד?

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי דרומי » ד' ספטמבר 19, 2018 11:08 pm

כמדומה שאין בזה תשובה ברורה. וגם בהנהגות גדו"י רואים שהיו שינויים בין השנים, כלומר: בצעירותם עמדו יותר ולאחר מכן ישבו יותר.

באופן כללי אמירת י"ג מדות (א-ל מלך) פשוט שהיא בעמידה. וכן הוידוי.

יש כמובן העומדים כל פעם שארון הקודש פתוח, אך מי שיושב יש לו בסיס איתן על מה לסמוך.

יש פיוטים שיש מין הרגשה פשוטה לעמוד, כמו 'ונתנה תוקף'. לאו דוקא שיש לזה בסיס הלכתי של ממש.

לענין
הודעות: 3152
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לענין » ה' ספטמבר 20, 2018 12:58 am

מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה [כמובן השאלה רק בפיוטים שאין פותחין בהם את הארון, שאז ראוי להדרו בעמידה, ואכ''מ].
כיו''ב נסתפקתי אם מותר לשבת בתוך ארבע אמות של החזן כאשר הוא אומר את הפיוטים, אם דינו כמתפלל לענין זה [ובדרך אגב אציעה כאן מה שיש להסתפק, אם השומע חזרת הש''ץ דינו כעוסק בתפילה שמותר לישב בד' אמות של המתפלל, ובד' המ''ב מוכח דאסור ויל''ע אמאי].

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי דרומי » ה' ספטמבר 20, 2018 10:49 am

לגבי שאלתך האחרונה [בסוגריים] התשובה פשוטה - כי הדבר אינו ניכר לעין, שהרי יתכן שהוא סתם יושב וחולם, משא"כ מי שמוציא דברי תפלה מפיו ממש שהדבר ניכר לכל. וכמדומני שהוא מפורש בשועה"ר שם.

לגבי שאלתך הראשונה - בלי עיון נראה פשוט שאסור לשבת ליד החזן גם כשהוא אומר הפיוטים, שהרי סוף סוף עדיין הוא באמצע תפלתו.

חד ברנש
הודעות: 3624
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' ספטמבר 20, 2018 10:59 am

אולי יש לעיין בספרו של האדר"ת, 'ואלה יעמדו'.

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי פלתי » ה' ספטמבר 20, 2018 3:13 pm

לענין כתב:כמובן השאלה רק בפיוטים שאין פותחין בהם את הארון, שאז ראוי להדרו בעמידה, ואכ''מ.

האם יש מקור לכך שעומדים בזמן שהארון פתוח?

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי דרומי » ה' ספטמבר 20, 2018 3:16 pm

עמידה בפתיחת הארון (תשובה של הרב גינזבורג שליט"א, כותב המדור 'פינת הלכה' ב'שיחת השבוע')

שאלה: האם יש חובה לעמוד כשארון-הקודש פתוח (או ברגע שפותחים אותו)? ומה שהרבי ישב בפיוטים כשהארון פתוח - האם זה היה רק בשנים האחרונות?

תשובה: א) הט"ז1 כתב שאין חיוב לעמוד כשארון הקודש פתוח, אלא ש"העולם עושין כן דרך כבוד". ב) גם בשנים הראשונות לא עמד הרבי בכל הפיוטים שפותחים בהם את הארון. ג) מי שנהג לעמוד כשהארון פתוח, בחושבו שחובה לעשות כן (או שכך מנהגנו) - רשאי לבטל זאת ללא התרת נדרים, שהרי זה כמו "נדר בטעות"2. אבל אם ידע שאין זו חובה ובכל-זאת נהג כך, יצטרך התרת נדרים כדי לבטל זאת. ואם ממשיך בזה גם לאחר ידיעתו, יתנה במפורש שעושה זאת "בלי נדר".

----------

1) יו"ד רמב ס"ק יג. וכן דעת הפרי-מגדים (או"ח קמא) ועוד (הובאו בשערי חיים על השערי-אפרים שער י ס"ק יט, וכן בנטעי גבריאל ר"ה פרק לה ס"ג). ויש המחמירים לעמוד למי שרואה את הס"ת, או מחלקים בין מי שהוא כנגד הארון לבין היושב מן הצד. לא מצאתי מי שמחמיר דווקא ברגע הפתיחה.

2) ראה יו"ד סי' ריד ובש"ך ס"ק ה.

פלתי
הודעות: 2260
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי פלתי » ה' ספטמבר 20, 2018 5:16 pm

ייש"כ

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי יבנה » ה' ספטמבר 20, 2018 7:53 pm

מחז"ל מבואר שישבו בחזרת הש"ץ ואפ' כשיצאו ידי חובתם בזה. אך כשהחזן אומר וידוי צריך לעמוד. וכמבואר בארוכה באור גדול על ר"ה פ"ד מ"ט.
גם מצינו שצריך לעמוד כשס"ת נכנס דרך העברה למקום חדש, אבל בפתיחת הארון לא מבואר וכ"ש כשנשאר פתוח להרבה זמן. ועי' בזה באג"מ או"ח ח"ה סי' ל"ח.
יש שהבינו שמותר לשבת בחזרת הש"ץ דוקא למי שחולה או חלש, ופשוט דכו"ע חלשים הם לגבי עמידה של כמה שעות בחזרת הש"ץ של הימים נוראים.
הרמ"א בקכ"ד סעיף ד' הביא בשם י"א לעמוד בחזרת הש"ץ, אבל מנהג העולם לשבת כמבואר אף במ"ב, מלבד הציבור הישיבתי בשאר השנה שנוהגים לעמוד ע"פ רוב.

שבענו מטובך
הודעות: 799
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ה' ספטמבר 20, 2018 7:59 pm

ראה ישראל במעמדם פרק לה.

אביש
הודעות: 69
הצטרף: א' נובמבר 06, 2016 10:33 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי אביש » ה' ספטמבר 20, 2018 9:33 pm

למה כולם עומדים ב"ונתנה תוקף"?

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' ספטמבר 20, 2018 9:59 pm

אביש כתב:למה כולם עומדים ב"ונתנה תוקף"?

ראה לעיל:
דרומי כתב:יש פיוטים שיש מין הרגשה פשוטה לעמוד, כמו 'ונתנה תוקף'. לאו דוקא שיש לזה בסיס הלכתי של ממש.

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' ספטמבר 20, 2018 10:02 pm

יבנה כתב:מחז"ל מבואר שישבו בחזרת הש"ץ ואפ' כשיצאו ידי חובתם בזה.

?! אי' מקו"ר כבודו?

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי יבנה » ה' ספטמבר 20, 2018 10:03 pm

אביש כתב:למה כולם עומדים ב"ונתנה תוקף"?

זה לא כולם. בנו של ר' אלישיב ישב אצלו כל השנים.
זה מצד הרגש ולא מצד ההלכה. והיינו מצד נושאי הפיוט שמפרט את ענין יום הדין ואפשריות הרעות שיכולות להיות כו'. וזכר לדבר כל נדרי שאף שזה רק התרת נדרים, בכ"ז כיון שהוא תחלת תפלות יו"כ מתרגשים בו.

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' ספטמבר 20, 2018 10:06 pm

יבנה כתב:וזכר לדבר כל נדרי שאף שזה רק התרת נדרים, בכ"ז כיון שהוא תחלת תפלות יו"כ מתרגשים בו.

על "כל נדרי" יש ביאורים מגדולי החסידות (ועכ"פ - הרי כתב כת"ר "זכר לדבר").
אם כי יש לציין שביאור כת"ר הנאני.

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי יבנה » ה' ספטמבר 20, 2018 10:25 pm

לבי במערב כתב:
יבנה כתב:מחז"ל מבואר שישבו בחזרת הש"ץ ואפ' כשיצאו ידי חובתם בזה.

?! אי' מקו"ר כבודו?

יומא פז:
"דאמר בר המדודי הוה קאימנא קמיה דשמואל והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר אבל אנחנו חטאנו קם מיקם אמר שמע מינה עיקר וידוי האי הוא". ולפני זה מבואר שש"ץ אומר וידוי בתוך שמו"ע שלא כיחיד שאומרו לאחר שמו"ע.
ירו' ר"ה פ" ה"י
"רבי זעירה ורב חסדא הוון יתיבין תמן בתקיעתא מן דצלון את צלותא קמי רב חסדא בעי מצלייה אמר ליה ר' זעירא לא כבר צלינן אמר ליה מצלינא וחזר ומצלי דנחתון מערביים ואמרין תמן בשם רבי יוחנן הלכה כרבן גמליאל באילין תקיעתה ואנא דלא כוונית. אילו כוונית נפק ידי חובתו." ע"ש במפרשיו.
עי' באור גדול המצורף, וכן בהלכה ברורה המצורף.
קבצים מצורפים
אור גדול.PDF
(531.02 KiB) הורד 136 פעמים
הלכה ברורה.PDF
(447.19 KiB) הורד 121 פעמים

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' ספטמבר 20, 2018 10:33 pm

משום מה הי' זכור לי שבשו"ע הרב מבו' דצריך לעמוד. ועתה הסתכלתי שם עוה"פ (מקופיא), וראיתי שכ' רק לפסוע ג' פסיעות בסיום תפלתו. וא"כ הצדק עם כת"ר, אך צריך שלא לילך ממקומו - כהדין בשמו"ע שאומר בעצמו.

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי יבנה » ה' ספטמבר 20, 2018 11:16 pm

לבי במערב כתב:משום מה הי' זכור לי שבשו"ע הרב מבו' דצריך לעמוד. ועתה הסתכלתי שם עוה"פ (מקופיא), וראיתי שכ' רק לפסוע ג' פסיעות בסיום תפלתו. וא"כ הצדק עם כת"ר, אך צריך שלא לילך ממקומו - כהדין בשמו"ע שאומר בעצמו.

אם פוסע לאחריו כ"ש שצריך לעמוד.
ויש מח' ראשונים ואחרונים בירו' שהבאתי אם מדובר באופן שיוצאים בו או לא.

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' ספטמבר 21, 2018 12:03 am

יבנה כתב:
לבי במערב כתב:משום מה הי' זכור לי שבשו"ע הרב מבו' דצריך לעמוד. ועתה הסתכלתי שם עוה"פ (מקופיא), וראיתי שכ' רק לפסוע ג' פסיעות בסיום תפלתו. וא"כ הצדק עם כת"ר, אך צריך שלא לילך ממקומו - כהדין בשמו"ע שאומר בעצמו.

אם פוסע לאחריו כ"ש שצריך לעמוד.
ויש מח' ראשונים ואחרונים בירו' שהבאתי אם מדובר באופן שיוצאים בו או לא.

עיי"ש בלשונו, דאינו מזכיר כלל עמידה. ואי"ה בהמשך אעיין בזה יותר, כשיהא הזמ"ג וכו'.

עושה חדשות
הודעות: 9426
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 21, 2018 1:26 am

לענין כתב:מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה...
ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה?

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי דרומי » ו' ספטמבר 21, 2018 10:40 am

ובכן תן פחדך מופיע כבר ברמב"ם, ושם שכן נהגו לומר את נוסח ברכה זו בכל עשרת ימי תשובה.

ומסתבר איפוא שאינו בגדר פיוט.

יבנה
הודעות: 2090
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי יבנה » ו' ספטמבר 21, 2018 10:48 am

דרומי כתב:ובכן תן פחדך מופיע כבר ברמב"ם, ושם שכן נהגו לומר את נוסח ברכה זו בכל עשרת ימי תשובה.

ומסתבר איפוא שאינו בגדר פיוט.

איך זה טעם שלא יחשב פיוט?

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי דרומי » ו' ספטמבר 21, 2018 1:22 pm

הרמב"ם לא מביא פיוטים כלל.

לבי במערב
הודעות: 4058
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' ספטמבר 21, 2018 2:28 pm

דרומי כתב:ובכן תן פחדך מופיע כבר ברמב"ם, ושם שכן נהגו לומר את נוסח ברכה זו בכל עשרת ימי תשובה.
ומסתבר איפוא שאינו בגדר פיוט.

אבל הרי יצא י"ח כשלא אמר ובכן תן פחדך (אם חתם המלך הקדוש), וא"כ ה"ז הוכחה שאינו מעיקר התפלה ממש. וצ"ע הגדר בזה.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2345
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 11:51 pm

זה נוסח ברכה. יוצאים ידי חובה גם אם תקצר את ברכת השנים (בקיץ) למשל ל: ברך את השנה הזאת ואת תבואתה. בא"י מברך השנים.

לענין
הודעות: 3152
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לענין » א' ספטמבר 23, 2018 1:02 am

דרומי כתב:הרמב"ם לא מביא פיוטים כלל.


אל תשכח שהרמב''ם לא מביא את הכל יודוך ואת ופרוש עלינו, ויל''ע אם אכן לדידיה אינם נאמרים.

לענין
הודעות: 3152
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

הודעהעל ידי לענין » א' ספטמבר 23, 2018 1:03 am

עושה חדשות כתב:
לענין כתב:מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה...
ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה?


זמן זמנים טובא נסתפקתי בזה, והוא תלוי בסוגיא דברכות י''א א' אחת ארוכה ואחת קצרה [וגם שייך זה לנדון מה היה נוסח הברכות של חז''ל, אם הוא ממש כדידן או קרוב אליו או פחות מזה, וכן יל''ד לענין ברכת המזון, ואכ''מ].
עכ''פ כל מה שמופיע רק בחזרת הש''ץ ולא בתפילת היחיד, גדרו הוא לכאורה כפיוט, וכמו חמול ויאתיו.

גם חשוב להדגיש, שמרן הגריש''א זצ''ל, אף כשהיה בסוף ימיו, היה מוסר נפשו ממש בכדי לקיים את מנהג הרמ''א ולעמוד בחזרת הש''ץ, וכדאי הוא לנו -הצעירים והמפונקים- ליתן הדבר לתשומת לב.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים