מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 9:44 pm

אני מחפש מקור למה ששגור בפי העם, שביוה"כ אין יצר הרע.

הגמרא ביומא כ. אומרת רק שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, אבל אינה אומרת שאין לאנשים יצר הרע, או שכוחו פחות מבכל יום.

מצד שני מצינו אמירות כאלו. (זכור לי משך חכמה, אינני זוכר היכן, שעומד על העניין).

מה המקור?

הפשוט בפשטותו
הודעות: 246
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 9:34 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי הפשוט בפשטותו » ש' ספטמבר 22, 2018 9:46 pm

אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 9:52 pm

בינתיים מצאתי שהמקור הוא ככל הנראה מהרי"ו:

המהר"י ענגיל זצ"ל בספרו גליוני הש"ס יומא כ. כתב בשם שו"ת מהרי"ו סי' קצ"ב, שגם יצר הרע אין שולט ביום כיפור ועל כן ניתן יום זה לכפרה דבקל יוכל לעשות תשובה. וביאר שזה עניין אחד מה שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, דהוא שטן הוא יצר הרע, ובס' קבלת הגר"א להגר"י עדס שליט"א דקדק כן מתיקוני זוהר חדש, שאמרו שאין השטן שולט ביוה"כ.

אישצפת
הודעות: 1003
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אישצפת » ש' ספטמבר 22, 2018 10:08 pm

אפרקסתא דעניא כתב:אני מחפש מקור למה ששגור בפי העם, שביוה"כ אין יצר הרע.

הגמרא ביומא כ. אומרת רק שאין לשטן רשות להשטין ביוה"כ, אבל אינה אומרת שאין לאנשים יצר הרע, או שכוחו פחות מבכל יום.

מצד שני מצינו אמירות כאלו. (זכור לי משך חכמה, אינני זוכר היכן, שעומד על העניין).

מה המקור?

המשך חכמה מופיע בסוף פרשת נצבים ד"ה דין וחשבון.

עפר לרגלם
הודעות: 183
הצטרף: א' ינואר 22, 2017 7:19 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי עפר לרגלם » ש' ספטמבר 22, 2018 10:24 pm

בגמ' ביומא שם מפורש שיש יצר הרע ביו"כ

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 10:30 pm

אכן, וגם בגיטין, ומכח זה השיג האליה רבה סי' תרכ"ב סק"ב על המהרי"ו.

מה שנכון נכון
הודעות: 9438
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' ספטמבר 22, 2018 10:38 pm

מאידך יש שכתבו שאדרבה ביוה"כ היצה"ר מתגבר, דזה כנגד זה, או שחושש שקרוב סופו, וכעין מש"כ התיו"ט על לא אירע קרי לכה"ג ביוה"כ.

מקדש מלך
הודעות: 2977
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מקדש מלך » ש' ספטמבר 22, 2018 10:44 pm

לשון השפת אמת ליו"כ שנת תרמ"ט

איתא ימים יוצרו ולא א' בהם. הוא יוה"כ. פי' שבו מתגלה ציור הפנימי של איש ישראל דכ' וייצר ב' יצירות. ולא א' בהם. פירש"י שכשהיו הימים לפניו לא היו בגשמיות. רק שנתלבש בציור גשמיי. וביוה"כ הסיר זה הגשמיות. לכן אמרו השטן אין לו רשות ביו"כ. ומסתמא כן הוא באדם שאין היצה"ר שהוא השטן שולט בו וכמלאכים שאין להם רק לב א'. לכן א"צ אכילה ושתי'. וכ' שחורה אני כו'. דרשו חז"ל ונאוה ביוה"כ שהוסר מלבוש הגשמיי כנ"ל. לכן הי' נכנס הכ"ג לפני ולפנים. בזאת יבא. בזאת הוא כשנתברר הפנימיות בלי התלבשות הגשמיות. וכ"כ אך בעשור כמ"ש חז"ל בפ' אך את הזהב שצריכין להעביר החלודה כן ביוה"כ תטהרו:

אישצפת
הודעות: 1003
הצטרף: א' יולי 16, 2017 2:43 pm
שם מלא: אברהם ישעיהו דיין

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אישצפת » ש' ספטמבר 22, 2018 10:54 pm

מהרי"ו לא כתב שאין יצר הרע ביוהכ"פ הוא כתב שאינו שולט. וזה גם תואם למה שכתב בבא"ח שנה ראשונה פרשת תולדות אות ב' בשם מהר"י צמח שהטעם שמועיל ביוהכ"פ ליטול עד קשרי האצבעות הוא משום שאינה שולטת כל כך. (ובתשעה באב שהכל שלה אינה מקפדת על שיעור מועט כזה שלא נטל).

אותה אבקש
הודעות: 374
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אותה אבקש » ש' ספטמבר 22, 2018 11:36 pm

הפשוט בפשטותו כתב:אני שמעתי פעם מימרא בשם אחד הצדיקים מהדורות הקודמים שבטעות חושבים אנשים שלצדיקים אין יצה"ר, והאמת שאפילו בשעת נעילה יש להם נסיונות!

אגב אורחא, יש לציין לצוואת מרן הגר"ש וואזנר שכתב להזהר מראיות אסורות שפעמים ומראה שאינו טוב שראה האדם, צף לנגד עיניו דייקא בשעת 'כל נדרי'.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ש' ספטמבר 22, 2018 11:38 pm

אסור לחזור על אמירות כאלו, ואינני מוחל לאותו משגיח שזעק באוזנינו דבר זה. רק בגללו בכל כל נדרי אני נזכר בראיות אסורות רח"ל!

קול מבשר
הודעות: 50
הצטרף: ו' אוגוסט 04, 2017 11:14 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי קול מבשר » א' ספטמבר 23, 2018 1:25 am

בר"ן ביומא ( ו' מדפי הרי"ף) כתוב שמתוודים כל היום "שמא יארע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר" . הרי מפורש שיש יצה"ר ביו"כ ופעמים שצריך לעשות תשובה על עבירות שנעשו ביו"כ עצמו.

שייף נפיק
הודעות: 2573
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 23, 2018 1:49 am

אפרקסתא דעניא כתב:אסור לחזור על אמירות כאלו, ואינני מוחל לאותו משגיח שזעק באוזנינו דבר זה. רק בגללו בכל כל נדרי אני נזכר בראיות אסורות רח"ל!

הקוצקער כבר אמר שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה, היינו שלא יהרהר בדבר זה גופא שלא יהרהר שמא יבוא...
ועכ"פ יהי רצון שתמחל לו בקרוב.
ומהרב הנפלא אוצר יקר לכלל ישראל ר' טוביה פולק שליט"א שמעתי עצה, שכשבאות מחשבות לא טובות וכה"ג בתפילה לא להלחם או להתייחס אלא פשוט להמשיך הלאה מבלי להתייחס, ולחשוב לעצמו אז מה עם חשבתי, אז נכון שכך, ועל זה הדרך,
חלק גדול ממה שנגררים אחרי מחשבות זה מה שהם מביאים בעקבותיהם, שזה פגיעה בכבודו של האדם שהוא הוא שליט"א.. חשב ככה באמצע נעילה וכו', או ייסורי מצפון וכדו', וזה גופא מבלבל את האדם, אבל כשמתייחסים בשוויון נפש או יותר נכון לא מתייחסים בכלל זה פשוט נעלם, זה לא הופך בכלל להיות נידון. וזה בדוק ומנוסה.

שייף נפיק
הודעות: 2573
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' ספטמבר 23, 2018 1:51 am

וכבר תמהתי כמדומה כאן ואיני זוכר היכן, שתפילות יום כפור מלאות בבקשות שהשטן לא ישטין.
והוא פלאי. ולבוא ולומר שמבקשים בשביל אחרי יום כפור ולמשך השנה הוא דחוק ואינו מתיישב על הלשון כהוגן.

מקדש מלך
הודעות: 2977
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

הודעהעל ידי מקדש מלך » ב' אוקטובר 01, 2018 10:58 pm

אפשר לתקן את אימרתו של אותו משגיח ולומר (וזה באמת נכון) שאפשר להיזכר בראיות אסורות גם בחגים וגם בתפילת גשם וגם בשחרית מנחה ומעריב של סתם יום, וגם בשעת לימוד התורה שתלמוד תורה כנגד כולם, וגם כשעושה חסד או נותן צדקה, ונמצא כל נדרי שווה לשאר הזמנים שבכולם יכול לבוא ראיות אסורות.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים