עמוד 1 מתוך 1

מדוע מנהג הנשים לא להתיר נדרים

פורסם: ה' ספטמבר 26, 2019 4:59 pm
על ידי איש הגבעה
הנה הרי אפשר על ידי בעלה, אבל מדוע לא נהגו למעשה לעשות התרת נדרים הנשים?

Re: מדוע מנהג הנשים לא להתיר נדרים

פורסם: ה' ספטמבר 26, 2019 5:36 pm
על ידי חד ברנש
זה עוד יגיע. אחרי ריצתם ל'תשליך' ועוד מצוות שלא שיערו אימותיהן.

Re: מדוע מנהג הנשים לא להתיר נדרים

פורסם: ה' ספטמבר 26, 2019 6:03 pm
על ידי תורה מפוארת
חד ברנש כתב:זה עוד יגיע. אחרי ריצתם ל'תשליך' ועוד מצוות שלא שיערו אימותיהן.

האמת שאין לזה סיבה, כל נהגו בכל המקומות גם הספרדים וגם האשכנזים לפי שסמכו על של בעליהם, ואני בעניי חשבתי שלפי שהנשים רגילים בנדרים אם יעשו להם ג"כ היתר נדרים יקלו עוד יותר, ולכך הבעל מפר את נדירהם שיעצור אותם מלזרוק שבועה מפיהם ביודעם שיצטרכו לספר לבעל לשם התרה מה נדרו. והוא ע"ד אפשר.
ראה ילקוט יוסף ימים נוראים עמ' קע שכתב בשם הגרשז"א גבי זה.

Re: מדוע מנהג הנשים לא להתיר נדרים

פורסם: ה' ספטמבר 26, 2019 6:20 pm
על ידי חד ברנש
ולאמירת תשליך יש כן סיבה?

רק בעדות מסוימות הנשים רגילות בנדרים.

Re: מדוע מנהג הנשים לא להתיר נדרים

פורסם: ה' ספטמבר 26, 2019 6:23 pm
על ידי מקדש מלך
יעויין תשובות והנהגות או"ח סימן שלח שאכן ממליץ לבעל להעשות שליח לאשתו.

ובפשטות אין כך כך קושייה, כי בעיקר סומכים על כל נדרי של יום כיפור, ובערב ראש השנה הוא מצד זריזין מקדימין, ולא היתה זו תקנה שתוקנה עבור הכלל, כמבואר בשל"ה מסכת יומא.

ואצל אשה מעלת הצניעות כנראה גדולה ממעלת הזריזות. וגם להטריח את הבעל אינו מסתדר תמיד, ומה תעשה מי שאין לה בעל? .