מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
פרי יהושע
הודעות: 2964
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אוקטובר 04, 2019 2:25 pm

שאל שאלני ידידי הרב הגאון רבי משה גורטלר שליט"א, כיצד מכלכלים המנינים שנוהגים לסיים נעילה לפני השקיעה (בשביל נשיאת כפים דנעילת שערים) וכדעת מרן בס' תרכג ועי' שם מ"ב ס"ק ח שאם הזמן קצר יאמר הפיוטים אחרי התפילה), עם מה שכתב המשנה ברורה בסוף הלכות תפילת מנחה (ס' רל"ד ס"ק ז) בשם פוסקים שאין אומרים קדיש תתקבל על תפילת מנחה (וכן נראה שם גם על נעילה מהסוגרים עי"ש), אם האריכו בתחנונים אד אחר צאת הכוכבים משום שהוא יום אחר, (ומסברא אמנם לא כ"כ הבנתי מה אכפת לן, אבל כך פסקו).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11656
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' אוקטובר 04, 2019 2:28 pm

(לולי הסוגרים של"ע) למה לא יועיל לענין זה תוספת יוה"כ?
ועוי"ל שסומכים לעי"ז על מ"ד נעילה בלילה.

שו"מ שהזהיר ע"ז במט"א תרכ"ג ס"ח, והשיב עליו בחריפות בנימוקי או"ח שם.

מקדש מלך
הודעות: 2445
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי מקדש מלך » ו' אוקטובר 04, 2019 2:36 pm

לעניין תוספת יוה"כ, נראה שתלוי במחלוקת המפורסמת האם התוספת מקבלת את כל דיני היום או רק לעניין איסורי מלאכה ועינוי ואכמ"ל.

אבל בלאו הכי לא יועיל, כי תוספת ביציאתו היא רק מה שמחויבים מדינא, היינו שתיים או ארבע דקות, זמן צאת השבת המקובל אצלנו שהוא שלוש כוכבים הסמוכים זה לזה, ולאחר מכן הוא רק איסור דרבנן בעלמא לעשות מלאכה לפני הבדלה, ואינו כמו בכניסתו שיכול לקבל עליו יותר משיעור החיוב המינימלי.

וכל זה לעניין דברי הרב איש ספר, אבל את לשון הרב פרי יהושע לא הבנתי, שנראה שמתלונן על המקפידים למהר, ובאמת מתלונן יותר על המאחרים. איני יודע אם ניסוחו לא ברור או שאני לא קולט את הכוונה הנכונה, אודה להסבר.

פרי יהושע
הודעות: 2964
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אוקטובר 04, 2019 2:53 pm

מקדש מלך כתב:לעניין תוספת יוה"כ, נראה שתלוי במחלוקת המפורסמת האם התוספת מקבלת את כל דיני היום או רק לעניין איסורי מלאכה ועינוי ואכמ"ל.

אבל בלאו הכי לא יועיל, כי תוספת ביציאתו היא רק מה שמחויבים מדינא, היינו שתיים או ארבע דקות, זמן צאת השבת המקובל אצלנו שהוא שלוש כוכבים הסמוכים זה לזה, ולאחר מכן הוא רק איסור דרבנן בעלמא לעשות מלאכה לפני הבדלה, ואינו כמו בכניסתו שיכול לקבל עליו יותר משיעור החיוב המינימלי.

וכל זה לעניין דברי הרב איש ספר, אבל את לשון הרב פרי יהושע לא הבנתי, שנראה שמתלונן על המקפידים למהר, ובאמת מתלונן יותר על המאחרים. איני יודע אם ניסוחו לא ברור או שאני לא קולט את הכוונה הנכונה, אודה להסבר.

אני לא מתלונן כלל, אלא שואל מה ששאלו אותי,
יש משמעות כמעט מפורשת במ"ב בסוף תפיל מנחה שאם מסים נעילה קודם היום וממשיך עם פזמונים ואבינו מלכינו וכו' אחר השקיעה ועד צאת הכוכבים לא יכול לומר קדיש תתקבל (אני לא כ"כ מבין את הסברא הזאת אבל כך כתוב שם בשם פוסקים), ואם כן מה נעשה לעניין נעילה שאמנם מנהגם כנראה היה לפי הרמ"א שלא נושאים כפים, אבל על השו"ע שכתב שנושאים כפים, כתב גם המ"ב (בשם מג"א הגה' מימוני) שאם אין סיפק בידם יאמרו הפזמונים אחרי התפילה, ואם כן קדיש תתקבל הוא לאחר צאת הכוכבים, ומה נענה על כך
והחילוק שכתב האי"ס אפשרי, שנעילה שאני כיון ויכול בוודאי להמשיכה גם בלילה, (ועכ"פ את השים שלום בוודאי), ואם כן אפשר שלא נחשבת תפילת יום בהכרח, אבל מהמ"ב בעצמו לא משמע כך כאמור שהרי כתב שם שאם התפילה נמשכה בלילה כמו נעילה רק אז בסדר, משמע שאם הנעילה נגמרה ביום לאו שפיר עבדי, ומה נדחוק שכוונתו לסתם דוגמא בעלמא, לא משמע כלל),
וצ"ע דידיה אדידיה.

פרי יהושע
הודעות: 2964
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אוקטובר 04, 2019 3:43 pm

איש_ספר כתב:

שו"מ שהזהיר ע"ז במט"א תרכ"ג ס"ח, והשיב עליו בחריפות בנימוקי או"ח שם.


הבנתי מלשונך שהמט"א מזהיר שלא יעשו כך, וכעת ראיתי בפנים והוא מיקל בזה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11656
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' אוקטובר 05, 2019 8:44 pm

פרי יהושע כתב:
איש_ספר כתב:

שו"מ שהזהיר ע"ז במט"א תרכ"ג ס"ח, והשיב עליו בחריפות בנימוקי או"ח שם.


הבנתי מלשונך שהמט"א מזהיר שלא יעשו כך, וכעת ראיתי בפנים והוא מיקל בזה.

הוא מזהיר לכתחילה למהר באמירת א"מ ומ"מ בדיעבד ש"ד. והנימוקי או"ח לא ניח"ל גם מאזהרה זו דלכתחילה שלא יבואו ע"ה למכשול כביכול נגמר הצום ומראה פנים שמותר לומר תתקבל ע"ד שכתבתי למעלה יעו"ש. והנה לשון המטה אפרים:
אם סיים ש"ץ התפילה בעוד יום קצת, יש למהר באמירת אבינו מלכנו ושמע ישראל, כדי שיוכל לומר גם קדיש תתקבל קודם צאת הכוכבים. אבל אם סיים הש"ץ תפילתו בלילה, אין קפידא בזה, ורשאי לומר קדיש תתקבל בלילה. ומכל מקום אם אירע שסיים קרוב ללילה, בעניין שאי אפשר לגמור אבינו מלכנו קודם הלילה, אין להקפיד בזה לומר אחר כך קדיש תתקבל, אף שהוא לילה:

יוצא פוניבז'
הודעות: 774
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ש' אוקטובר 05, 2019 11:43 pm

פרי יהושע כתב:יש משמעות כמעט מפורשת במ"ב בסוף תפיל מנחה שאם מסים נעילה קודם היום וממשיך עם פזמונים ואבינו מלכינו וכו' אחר השקיעה ועד צאת הכוכבים לא יכול לומר קדיש תתקבל

ומפורש בש"פ, עי פמ"ג שם בסי' רלד "ונעילה ביום הכיפורים אריך למיעבד הכי, או לסיים אבינו מלכנו בעוד יום, או לסיים תפלת שמונה עשרה בלילה ולומר קדיש"
אמנם מלבד מה שיל"ע בעיקר הדין ואכ"מ, יל"ד מטעם אחר, שהנוהגים לסיים קודם השקיעה נוהגים ג"כ לדחות הסליחות לאחמ"כ, והרי על הסליחות לבדם ג"כ צ"ל תתקבל, והסליחות הלוא נמשכו גם ללילה.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים