עמוד 1 מתוך 1

תקיעות מעומד במנין שנשמטו מקצתם

פורסם: ב' דצמבר 02, 2019 1:25 pm
על ידי עזריאל ברגר
נשאלתי:
אם מתחילים מוסף בראש השנה במנין אבל כשנגיע לחזרת הש''ץ כבר נשארים בלי מנין - איך נוהגים בנוגע התקיעות דמעומד?

ועניתי:
אם לא היו עשרה להתחיל איתם חזרת הש"ץ - לא עושים חזרה.
אבל יכולים להשלים למאה קולות גם ביחיד.

חזר השואל ושאל:
ואם התחילה בעשרה ואז ונשמטו - לפני מקום תקיעות?

ועניתי:
לא ראיתי כתוב בשום מקום, אבל לכאורה מצד שיש לזה דין תפילת הציבור - צריכים לתקוע.

ועוד יש לשאול:
אם התחילו תפילת לחש בעשרה, ויצאו מקצתם באמצע תפילת הלחש, כיצד ינהגו לגבי התקיעות דבלחש (שלמנהגנו תוקעים גם בלחש, אבל רק בציבור ולא ביחיד)?
ונלפענ"ד שאם התחילו תקיעה ראשונה דמלכיות בעשרה - ישלימו כל השלושים קולות, אבל אם לא התחילו אותה לפני שיצאו מקצתם - לא יתחילו.

מה דעתכם?