מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מנהג 'הקפות שניות'

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
המחקר
הודעות: 245
הצטרף: ה' ינואר 12, 2012 10:01 pm

מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי המחקר » ד' אוקטובר 03, 2012 1:26 pm

מי תיקן/חידש את מנהג ההקפות השניות בדורנו בארץ ישראל?

הוגה ומעיין
הודעות: 1704
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ד' אוקטובר 03, 2012 1:56 pm

שו"ת אורח משפט אורח חיים סימן קמב:

ע"ד ההקפות במוצאי שמחת תורה, שנוהגין קצת אנשים פה בא"י, הנה בספרות ההלכה אין לזה זכר, אבל כאשר כל המנהג של ההקפות עקרו הוא במסתורין ודברי מקובלים, ובאותן המקורות אנו מוצאין ג"כ סמוכין למנהג זה של הקפות במוצאי ש"ת =שמחת תורה=, ובס' שער הכוונות לתלמידי האריז"ל כתוב שם יום ש"ת מה שנהגו להוציא הספרים מחוץ להיכל וגם להקיף עמהם בשחרית ובמנחה ובערבית דמוצאי יום טוב מנהג אמיתי הוא כו', וראיתי למורי ז"ל נזהר מאד בדבר זה להקיף אחר הס"ת או לפניו או לאחריו ולרקד ולשורר לפניו בכל יכלתו בליל מוצאי יום טוב אחר תפילת ערבית כו', גם ראיתי בליל מוצאי יום טוב שהלך לביהכ"נ אחר והקיף ז' הקפות והלך לדרכו ומצא ביהכ"נ אחרת שנתאחרו בהקפות וחזר להקיף עמהם. וכ"כ ג"כ המקובלים האחרונים בשם הרה"ק מוהר"ש שרעבי ז"ל בשבח המנהג הזה של הקפות במוצאי יום טוב של שמיני עצרת דהיינו שמחת תורה דא"י. אלא שאני נוהג לדקדק שיעשו השמחה בהכרה של עובדין דחול דוקא, דהיינו להשמיע בכלי שיר וכיו"ב כדי להראות שאין אנו מוסיפין על יום טוב ולא מכניסין יום טוב שני של גליות בא"י.

אמת הדבר שישנם מי שהביאו כן גם בשם ס' פרי עץ חיים, ושם לא נמצא דבר מענין של מוצאי יום טוב, ואפילו על ההקפות של יום שמיני עצרת ג"כ נאמר שם שלא ראו אותן מהאריז"ל רק בליל שמיני עצרת, מ"מ דברי שער הכוונות נחשבים למקובלים מאד, וגם בספר פרי ע"ח =עץ חיים= אולי ישנם נוסחאות אחרות ששם נמצאו הדברים מתאימים לדברי שער הכוונות הנ"ל בחיזוק המנהג של ההקפות דמוצאי יום טוב.

ואף על פי שבודאי עקרי הדברים ראוים רק לשרידים, אבל מאחר שיש לזה כבר שם וזכר בקדושה, ודאי קשה לבטל מזה את אלה שרוצים לנהוג כן משום כבוד התורה ושמחתה, להוסיף בזה מחול על הקודש, ואין בזה שום חשש איסור של טלטול ספרי התורה מאחר שהדבר הוא לשם מצות שמחת התורה והידורה. והנני בזה חותם בברכה נאמנה. הק' אברהם יצחק ה"ק.

לסקירה על מקורותיה ותולדותיה של הנהגה זו במוצאי שמחת תורה ראה א' יערי, תולדות חג שמחת תורה, ירושלים תשכ״ד, עמ' 266, 284-281 . ראה גם א׳ וורטהיים, הלכות והליכות בחסידות, ירושלים תש״ך, עמ' 190-189. (הפניית הרב גוטל, חדשים גם ישנים, עמוד 35 הערה 54).

הדעה והדבור
הודעות: 233
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2012 1:29 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי הדעה והדבור » ד' אוקטובר 03, 2012 2:44 pm

המחקר כתב:מי תיקן/חידש את מנהג ההקפות השניות בדורנו בארץ ישראל?


בקצרה:
ר' חיים ויטאל בספרו 'שער הכוונות' כותב, שהאריז"ל היה נוהג לבקר במוצאי יום שמחת תורה בכמה בתי כנסיות שהתעכבו לסיים את התפילה, ולערוך שבע הקפות בכל אחד מהם.
ומשם הגיע המנהג לחברון ולישיבת המקובלים בירושלים‏.
אחר כך התפשט גם לשאר בתי הכנסת בירושלים‏ ומאוחר יותר לשאר קהילות ארץ ישראל. מארץ ישראל עבר המנהג גם לכמה מקהילות ועד שהתפשט המנהג לנחלת הכלל.

מלבד זאת מצאנו עוד ב' טעמים להקפות השניות:
1. השתתפות עם בני הגולה בחגיגותיהם אשר מתחילות בזמן זה.‏
2. לאחר צאת החג מותר לנגן בכלי נגינה וכן יכולים להיקבץ רבים יותר לשמחת התורה ולקיים "ברוב עם הדרת מלך".

ויעויין בס' 'לדור אמת' להחיד"א.

שבטיישראל
הודעות: 1821
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' אוקטובר 04, 2012 2:20 am

הוגה ומעיין כתב:אמת הדבר שישנם מי שהביאו כן גם בשם ס' פרי עץ חיים, ושם לא נמצא דבר מענין של מוצאי יום טוב, ואפילו על ההקפות של יום שמיני עצרת ג"כ נאמר שם שלא ראו אותן מהאריז"ל רק בליל שמיני עצרת, מ"מ דברי שער הכוונות נחשבים למקובלים מאד, וגם בספר פרי ע"ח =עץ חיים= אולי ישנם נוסחאות אחרות ששם נמצאו הדברים מתאימים לדברי שער הכוונות הנ"ל בחיזוק המנהג של ההקפות דמוצאי יום טוב.


מה זה העם-הארצות הזו ?!
הרי שער הכוונות משמונה שערים למהרח"ו [בעריכת בנו מהרש"ו] הוא מכתבי האריז"ל המדוייקים ובניגוד לפרע"ח שהוא עריכה מאוחרת של מהר"ם פאפירש, כך ששער הכוונות הוא סולת נקייה בניגוד לפרע"ח (ודווקא דברי הפרע"ח שאינם מובאים בשעה"כ הם הצ"ב !!!), ומה זה השטויות הזה להביא ראי' משעה"כ לפרע"ח ?!

הוגה ומעיין
הודעות: 1704
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ה' אוקטובר 04, 2012 10:00 am

שבטיישראל כתב:
הוגה ומעיין כתב:אמת הדבר שישנם מי שהביאו כן גם בשם ס' פרי עץ חיים, ושם לא נמצא דבר מענין של מוצאי יום טוב, ואפילו על ההקפות של יום שמיני עצרת ג"כ נאמר שם שלא ראו אותן מהאריז"ל רק בליל שמיני עצרת, מ"מ דברי שער הכוונות נחשבים למקובלים מאד, וגם בספר פרי ע"ח =עץ חיים= אולי ישנם נוסחאות אחרות ששם נמצאו הדברים מתאימים לדברי שער הכוונות הנ"ל בחיזוק המנהג של ההקפות דמוצאי יום טוב.


מה זה העם-הארצות הזו ?!
הרי שער הכוונות משמונה שערים למהרח"ו [בעריכת בנו מהרש"ו] הוא מכתבי האריז"ל המדוייקים ובניגוד לפרע"ח שהוא עריכה מאוחרת של מהר"ם פאפירש, כך ששער הכוונות הוא סולת נקייה בניגוד לפרע"ח (ודווקא דברי הפרע"ח שאינם מובאים בשעה"כ הם הצ"ב !!!), ומה זה השטויות הזה להביא ראי' משעה"כ לפרע"ח ?!

אתה מן הסתם מודע לכך שהדברים שציטטת ותקפת הם דברי הראי"ה, כפי שכתבתי. מן הראוי להתייחס אליו בלשון מכובדת מעט יותר, ואולי לבחון אם בזמנו כבר ידעו את שידוע היום על עריכות כתבי האר"י.

שבטיישראל
הודעות: 1821
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שבטיישראל » ה' אוקטובר 04, 2012 2:38 pm

הוגה ומעיין כתב:
שבטיישראל כתב:
הוגה ומעיין כתב:אמת הדבר שישנם מי שהביאו כן גם בשם ס' פרי עץ חיים, ושם לא נמצא דבר מענין של מוצאי יום טוב, ואפילו על ההקפות של יום שמיני עצרת ג"כ נאמר שם שלא ראו אותן מהאריז"ל רק בליל שמיני עצרת, מ"מ דברי שער הכוונות נחשבים למקובלים מאד, וגם בספר פרי ע"ח =עץ חיים= אולי ישנם נוסחאות אחרות ששם נמצאו הדברים מתאימים לדברי שער הכוונות הנ"ל בחיזוק המנהג של ההקפות דמוצאי יום טוב.


מה זה העם-הארצות הזו ?!
הרי שער הכוונות משמונה שערים למהרח"ו [בעריכת בנו מהרש"ו] הוא מכתבי האריז"ל המדוייקים ובניגוד לפרע"ח שהוא עריכה מאוחרת של מהר"ם פאפירש, כך ששער הכוונות הוא סולת נקייה בניגוד לפרע"ח (ודווקא דברי הפרע"ח שאינם מובאים בשעה"כ הם הצ"ב !!!), ומה זה השטויות הזה להביא ראי' משעה"כ לפרע"ח ?!

אתה מן הסתם מודע לכך שהדברים שציטטת ותקפת הם דברי הראי"ה, כפי שכתבתי. מן הראוי להתייחס אליו בלשון מכובדת מעט יותר, ואולי לבחון אם בזמנו כבר ידעו את שידוע היום על עריכות כתבי האר"י.


האמת, שלא ידעתי (ווען איך וואלט דען נאר געוואוסט ....)

בזמנו אכן כבר היה ידוע ששמונה שערים הם כתבי האריז"ל המדוייקים, ומש"כ בשעה"כ הינו סולת נקייה ובניגוד למש"כ בפרע"ח

שומר
הודעות: 837
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שומר » א' אוקטובר 07, 2012 8:18 am

בספר שיח סוכות כתב בשם החזוא שלא ניחא ליה לחדש מצות וחשש לבל תוסיף וכעין זה לענין אכילת מצות כל שבעה כתב באמרי יושר לגר"מ גרינמן שלא ניחא לחזוא זה לחדש מצות [אמנם כידוע מצאו מקורות לזה חזקוני ועוד ]

בברכה המשולשת
הודעות: 11746
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אוקטובר 09, 2012 7:47 am

שבטיישראל כתב: בזמנו אכן כבר היה ידוע ששמונה שערים הם כתבי האריז"ל המדוייקים, ומש"כ בשעה"כ הינו סולת נקייה ובניגוד למש"כ בפרע"ח


במחילה מכתר"ה, לא הבנת את דברי מרן הראי"ה.
מרן הראי"ה כתב שהביאו מקור לדבר מפע"ח, וזה אינו נמצא שם- ובכך יש לכאורה ריעותא שכן המקור אינו מקור, אבל אז הסביר שבאמת אין כאן ריעותא כי זה מופיע בשער הכוונות ש-"דבריו נחשבים למקובלים מאוד" (מה שלא כתב על פע"ח), ותל"מ.

מזמור שיר
הודעות: 342
הצטרף: ה' פברואר 17, 2011 12:17 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי מזמור שיר » ג' אוקטובר 09, 2012 8:51 am

שמעתי מהגר"א דיסקין הרגש נחמד בענין ההקפות השניות: שמחת תורה כידוע הוא חג שמגיע בגלל שהקב"ה אומר "קשה עלי פרידתכם".את ההקפות שניות אנחנו עושים כי אנחנו אומרים לקב"ה "קשה עלינו פרידתך". ודפח"ח.

יאיר
הודעות: 10391
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי יאיר » ג' אוקטובר 09, 2012 2:49 pm

עיינתי מקופיא (גם מה שהובא מהאריז"ל).
שמעתי שלהאריז"ל מקיפים גם במנחה שבע הקפות וגם במוצאי החג. האמנם?

בברכה המשולשת
הודעות: 11746
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' אוקטובר 09, 2012 8:22 pm

מנחה לא, מוצאי החג כן.

גוראריה
הודעות: 1545
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי גוראריה » ג' אוקטובר 09, 2012 8:48 pm

א. יש חצרות שבהן לא נהוג. עובדא דכירנא בא' מצדיקי הדור זי"ע שלא נהג הוא ואבותיו בזה, ופעם כשבקשתיו ס"ת מבית מדרשו לצורך הקפות שניות בבי"ח סרב באמרו שאבותיו לא נהגו במנהג זה.
ב. את הנוהג לערוך הקפות שניות ברחובה של עיר, ועם תזמורת, הנהיג כמדומה לראשונה הגרי"י פרנקל זצ"ל רבה של ת"א, עוד בשמשו כ'רב השכונות' בדרום העיר.

לייטנר
הודעות: 5161
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי לייטנר » ג' אוקטובר 09, 2012 9:00 pm

בברכה המשולשת כתב:מנחה לא, מוצאי החג כן.


מנהג הספרדים לערוך את ההקפות של היום במנחה, ולא בבוקר.

גוראריה כתב:את הנוהג לערוך הקפות שניות ברחובה של עיר, ועם תזמורת, הנהיג כמדומה לראשונה הגרי"י פרנקל זצ"ל רבה של ת"א, עוד בשמשו כ'רב השכונות' בדרום העיר.


משפחת לאו-פרנקל דואגת להדגיש את זה, ומציינת שהדבר נעשה בשנת הת"ש, במקביל לשואה, בכוונת מכוון.
דא עקא, שכבר הראי"ה הנהיג את התזמורת בהקפות שניות.

גוראריה
הודעות: 1545
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי גוראריה » ג' אוקטובר 09, 2012 11:23 pm

לייטנר כתב:
בברכה המשולשת כתב:מנחה לא, מוצאי החג כן.


מנהג הספרדים לערוך את ההקפות של היום במנחה, ולא בבוקר.

גוראריה כתב:את הנוהג לערוך הקפות שניות ברחובה של עיר, ועם תזמורת, הנהיג כמדומה לראשונה הגרי"י פרנקל זצ"ל רבה של ת"א, עוד בשמשו כ'רב השכונות' בדרום העיר.


משפחת לאו-פרנקל דואגת להדגיש את זה, ומציינת שהדבר נעשה בשנת הת"ש, במקביל לשואה, בכוונת מכוון.
דא עקא, שכבר הראי"ה הנהיג את התזמורת בהקפות שניות.

הדגש של הנהגת הרב פרנקל הוא בעיקר על רחובה של עיר.

למאי_נמ?
הודעות: 784
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ג' אוקטובר 09, 2012 11:26 pm


מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי מורה צדק » ד' אוקטובר 10, 2012 1:25 am

לייטנר כתב:
בברכה המשולשת כתב:מנחה לא, מוצאי החג כן.


מנהג הספרדים לערוך את ההקפות של היום במנחה, ולא בבוקר.


אצל מרן הראש"ל שליט"א ראיתי שלא עשה בשחרית, אלא אחר מנחה והמשיך אחר השקיעה.
כך ראיתי בשנה אחת, אך איני יודע אם עושה כך בקביעות.
מ"מ מנהג רוב הספרדים שעושים ההקפות גם בשחרית וגם מנחה וגם לאחר ערבית.

בברכה המשולשת
הודעות: 11746
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' אוקטובר 10, 2012 8:30 am

מה שכתבתי על מנחה- אמר לי אחד מלומדי ישיבת המקובלים בית א-ל.

יוס'ל
הודעות: 331
הצטרף: ג' פברואר 28, 2012 9:39 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי יוס'ל » ד' אוקטובר 10, 2012 8:34 am

המנהג לערוך ההקפות ברחובה של עיר קצת תמוה

שהרי לרחובה של עיר יוצאים להתפלל בתעניות ולא בעת שמחה ?

יאיר
הודעות: 10391
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי יאיר » ד' אוקטובר 10, 2012 8:42 am

וכי בגלל שיוצאים בתענית, אסור לשמוח ברחובה של עיר?!

יוס'ל
הודעות: 331
הצטרף: ג' פברואר 28, 2012 9:39 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי יוס'ל » ד' אוקטובר 10, 2012 9:01 am

יאיר כתב:וכי בגלל שיוצאים בתענית, אסור לשמוח ברחובה של עיר?!


אם כן מה הטעם שדווקא בתענית יוצאים

עיין תענית טז א

למה יוצאין לרחוב ר' חייא בר אבא אמר לומר זעקנו בצנעא ולא נענינו נבזה עצמנו בפרהסיא ריש לקיש אמר גלינו גלותינו מכפרת עלינו מאי בינייהו איכא בינייהו דגלי מבי כנישתא לבי כנישתא ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר אמר ר' יהושע בן לוי לומר כלי צנוע היה לנו ונתבזה בעוונינו

יאיר
הודעות: 10391
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי יאיר » ד' אוקטובר 10, 2012 1:58 pm

טעם לתענית לחוד וטעם לשמחה לחוד. והבוחר יבחר.

רון
הודעות: 846
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי רון » ג' אוקטובר 10, 2017 8:54 pm

בברכה המשולשת כתב:מה שכתבתי על מנחה- אמר לי אחד מלומדי ישיבת המקובלים בית א-ל.


לכבוד ידידי הרה"ג בברכה משולשת שליט"א.

אולי כאן המקום להדגיש את שאינו ידוע להרבה לומדים שליט"א, וטועים בזה פעם אחר פעם,
שמנהג הספרדים לאו בחדא מחתא מחתינהו, ולא את שנהגו בארצות המזרח והבלקן, כמו טורקיה ויון, או מצרים ובבל, נהגו בארצות צפון אפריקה כגון מרוקו טוניס ואלג'יריה או לוב כידוע, ולכן גם את שכותב הרב עובדיה זצ"ל למשל או שאר מנהגי המקובלים למשל, בדרך כלל אין זה אומר כלום לגבי שאר מנהגי הספרדים, וצריך לידע בכל מקום לגופו, כך שקשה לומר "מנהג הספרדים" על סמך עדותו של חכם אחד שיחי', גם אם הוא מלומדי .....

מועדים לשמחה

אבי עזרי
הודעות: 116
הצטרף: ד' אוקטובר 17, 2012 12:30 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי אבי עזרי » ד' אוקטובר 11, 2017 2:21 am

הגר"א דיסקין אומר טעם נאה למנהג ההקפות השניות, שבשמיני עצרת הקב"ה אומר לנו קשה עלי פרידתכם, ואילו במוצאי היום, אנחנו אומרים לקב"ה קשה עלי פרידתך..

שמר
הודעות: 624
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שמר » ד' אוקטובר 11, 2017 4:36 pm

אבי עזרי כתב:הגר"א דיסקין אומר טעם נאה למנהג ההקפות השניות, שבשמיני עצרת הקב"ה אומר לנו קשה עלי פרידתכם, ואילו במוצאי היום, אנחנו אומרים לקב"ה קשה עלי פרידתך..

הובא כבר לפני חמש שנים ע"י הרב מזמור שיר לעיל.

עובדיה חן
הודעות: 1297
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי עובדיה חן » ה' אוקטובר 12, 2017 8:28 pm

שומר כתב:בספר שיח סוכות כתב בשם החזוא שלא ניחא ליה לחדש מצות וחשש לבל תוסיף וכעין זה לענין אכילת מצות כל שבעה כתב באמרי יושר לגר"מ גרינמן שלא ניחא לחזוא זה לחדש מצות [אמנם כידוע מצאו מקורות לזה חזקוני ועוד ]

מוזר הדבר שבכתבי המקובלים ציינו את זה כמנהג קדוש ואתה אומר בשם החז"א בל תוסיף.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי קראקובער » ה' אוקטובר 12, 2017 8:38 pm

עובדיה חן כתב:מוזר הדבר שבכתבי המקובלים ציינו את זה כמנהג קדוש ואתה אומר בשם החז"א בל תוסיף.

אתה שואל עליו או על החזו"א?

עזריאל ברגר
הודעות: 7700
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' אוקטובר 12, 2017 8:46 pm

עובדיה חן כתב:
שומר כתב:בספר שיח סוכות כתב בשם החזוא שלא ניחא ליה לחדש מצות וחשש לבל תוסיף וכעין זה לענין אכילת מצות כל שבעה כתב באמרי יושר לגר"מ גרינמן שלא ניחא לחזוא זה לחדש מצות [אמנם כידוע מצאו מקורות לזה חזקוני ועוד ]

מוזר הדבר שבכתבי המקובלים ציינו את זה כמנהג קדוש ואתה אומר בשם החז"א בל תוסיף.

כעין זה מצאנו בנו"כ השו"ע יו"ד (כמדומני סימן פ"ז) לגבי עוף בחלב.

בברכה המשולשת
הודעות: 11746
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' אוקטובר 12, 2017 9:50 pm

רון כתב:
בברכה המשולשת כתב:מה שכתבתי על מנחה- אמר לי אחד מלומדי ישיבת המקובלים בית א-ל.


לכבוד ידידי הרה"ג בברכה משולשת שליט"א.

אולי כאן המקום להדגיש את שאינו ידוע להרבה לומדים שליט"א, וטועים בזה פעם אחר פעם,
שמנהג הספרדים לאו בחדא מחתא מחתינהו, ולא את שנהגו בארצות המזרח והבלקן, כמו טורקיה ויון, או מצרים ובבל, נהגו בארצות צפון אפריקה כגון מרוקו טוניס ואלג'יריה או לוב כידוע, ולכן גם את שכותב הרב עובדיה זצ"ל למשל או שאר מנהגי המקובלים למשל, בדרך כלל אין זה אומר כלום לגבי שאר מנהגי הספרדים, וצריך לידע בכל מקום לגופו, כך שקשה לומר "מנהג הספרדים" על סמך עדותו של חכם אחד שיחי', גם אם הוא מלומדי .....

מועדים לשמחה


אכן כן, ובודאי שצודק כתר"ה.
עם זאת, לא לכך היו מכוונים דברי, אלא לבירור מנהג האר"י הקדוש, ולכך אכן נוגעים מאוד דברי החכם שציינתי אליו.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1078
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' אוקטובר 12, 2017 11:55 pm

שומר כתב:בספר שיח סוכות כתב בשם החזוא שלא ניחא ליה לחדש מצות וחשש לבל תוסיף וכעין זה לענין אכילת מצות כל שבעה כתב באמרי יושר לגר"מ גרינמן שלא ניחא לחזוא זה לחדש מצות [אמנם כידוע מצאו מקורות לזה חזקוני ועוד ]

לעניות דעתי הקלושה זה נשמע כזרות וצריך בדיקה מעליא אם בכלל יצא כן מפיו ואם שלא בדרך צחות...
מה שייך בל תוסיף על מנהגים?
אגזים בכוונה ואשאל האם הממשיך לאכול קרעפלך במוצאי שמח'ת גם הוא עובר בבל תוסיף...?

שייף נפיק
הודעות: 2595
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' אוקטובר 13, 2017 12:22 am

שמעתי מא' לומר שהקפות שניות כנגד תושבע"פ. האם יש מקור לדבר?

עובדיה חן
הודעות: 1297
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי עובדיה חן » ו' אוקטובר 13, 2017 12:38 pm

קראקובער כתב:
עובדיה חן כתב:מוזר הדבר שבכתבי המקובלים ציינו את זה כמנהג קדוש ואתה אומר בשם החז"א בל תוסיף.

אתה שואל עליו או על החזו"א?

לא מאמין שהחז"א אמר זאת

פלוריש
הודעות: 1190
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי פלוריש » ו' אוקטובר 13, 2017 4:39 pm

עובדיה חן כתב:
שומר כתב:בספר שיח סוכות כתב בשם החזוא שלא ניחא ליה לחדש מצות וחשש לבל תוסיף וכעין זה לענין אכילת מצות כל שבעה כתב באמרי יושר לגר"מ גרינמן שלא ניחא לחזוא זה לחדש מצות [אמנם כידוע מצאו מקורות לזה חזקוני ועוד ]

מוזר הדבר שבכתבי המקובלים ציינו את זה כמנהג קדוש ואתה אומר בשם החז"א בל תוסיף.

היותר מוזר הוא שאם באנו לטעון כנגד הקפות שניות שא"א לחדש מצוות, עלינו לטעון זאת גם כנגד הקפות ראשונות

שמחו
הודעות: 268
הצטרף: ו' נובמבר 13, 2015 12:37 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שמחו » ו' אוקטובר 13, 2017 4:50 pm

הראשון [ואולי היחיד] שעורר על ענין הבל תוסיף הוא הרב קוק עצמו, בתשובה שהובאה בתחילת האשכול, שם כתב לעשות ההקפות עם כלי שיר שלא יראה חלק מההקפות של היו"ט.

שייף נפיק
הודעות: 2595
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מנהג 'הקפות שניות'

הודעהעל ידי שייף נפיק » ש' אוקטובר 14, 2017 11:23 pm

שייף נפיק כתב:שמעתי מא' לומר שהקפות שניות כנגד תושבע"פ. האם יש מקור לדבר?

כנראה שלא היה אלא מליצה, ועל פי מה שנוהגים בכמה מקומות להכניס הספרי תורה ולרקוד בלעדיהם, ועל כן אמרו מה שאמרו...


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים