מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוקטובר 04, 2012 3:36 pm

הלכה פסוקה היא, שיש ליטול לארבעת המינים: אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושני ערבות.
שאלותַי הן:
1. האם יש 'קפידא' לא ליטול יותר מאתרוג אחד ולולב אחד?
2. האם היו מנהגים שנטלו יותר משלושה הדסים.
(בנוגע לערבות, ידוע כבר מזמן הגאונים ליטול 68 ערבות [כמניין 'לולב'] או 70 [כמספר פרי החג], ולא עליהן אני שואל)

שחר
הודעות: 171
הצטרף: א' אוקטובר 23, 2011 12:39 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי שחר » ה' אוקטובר 04, 2012 3:55 pm

המנהג שהזכרת על ערבות באמת יש מהראשונים שהזכירוהו על הדסים בדוקא! ויש מהם על שניהם, וכדלהלן:
יעוין בספר העיטור הלכות ציצית, שכתב, "ושוב מצינו מנין ללולב, שיש לו שיעור למטה במנין, דתנן, ר' ישמעאל אומר, ג' הדסים וב' ערבות ולולב א' וכו', ועכשיו אנו עושים אפילו מאה הדסים וכו' ...ואני שמעתי מנהג זקנים בלולב שבעים הדסים כנגד שבעים אומות, וי"א שעושין מנין כ"א...".
ובהלכות לולב כתב בעל העיטור, "ואם רצה להוסיף בין בהדס בין בערבה כשר, מוסיף, וכך המנהג. ויש שמוסיפין עד ע' כנגד ע' פרים, ויש שמוסיפין כמנין לול"ב, וכמנין הד"ס, הכל לנאותו, כדתניא זה אלי ואנוהו, התנאה לפניו במצות".
ואכן יש מהראשונים שהזכירו מנהגים כיוצ"ב רק על ערבה, עי' אור זרוע (ח"ב הלכות סוכה סימן ש"ח), שכתב, "...אבל יש נוהגין שעושין ע"א פארות של ערבה, כמנין לולב, בגימ' זהו ס"ח, וג' כנגד אתרוג לולב והדס, הרי ע"א, כנגד סנהדרין גדולה, וכן מנהג בישיבה". ועי' גם במרדכי סוכה רמז תשמ"ט, ובב"י סי' תרנ"א בסופו מה שהביא בזה.
והרוקח בספרו מעשה רוקח סי' קנ"ד כתב, "...ואני הקטן לוקח ע"ב ענפים של ערבה ולולב > וכנראה צ"ל של ערבה ללולב <, על שם ע' אומות וכו', ואחד כנגד ישראל וא' כנגד הקב"ה, הרי ע"ב", ועיי"ש עוד רמז בזה.
ואילו במאירי סוכה (ל"א א', ד"ה ארבעת), כתב בדוקא שרק בהדס נהגו כן ולא בערבה, "...ומ"מ לא נהגו בערבה אלא בשלשה בדים או ארבעה, אבל הדס יש מוסיפין עד שבעים, ויש עד ששים ושמנה כמנין לולב, ויש עד ששים ותשעה כמנין הדס".

ועי' ב'אהל מועד' (שער סוכה ולולב דרך ד'), שכתב: "ונהגו להוסיף בהדס שמפני שיש בו משום נויי, אין בו משום בל תוסיף".

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוקטובר 04, 2012 4:02 pm

שחר,
אני מודה לך מאוד!

ומה בנוגע לשאלתי הראשונה?

הדעה והדבור
הודעות: 233
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2012 1:29 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי הדעה והדבור » ה' אוקטובר 04, 2012 4:09 pm

ראה רמב"ם (הלכות לולב פרק ז' הלכה ז') אין מוסיפים על ערבות אך מוסיפים על הדסים "ונוי מצווה הוא".
וראה גם בשו"ע או"ח סי' תרנא ובנושאי כלים.

ב'מקור חיים' (סי' תרנא): טוב להוסיף בהדס וערבה, וכן מנהג אשכנז. והב"ח פסק שאין להוסיף, וכן מנהג פולין בערבה עכ"ל.
ובס' לקט יושר (עמ' 147): אינו מקפיד [בעל תרומת הדשן] אם יהיו ארבעה או חמישה בדין בהדס.

וראה עוד על כך: שו"ת 'אבני צדק', כלבו, ושבלי הלקט.
למנהגים על כך ראה: 'ארחות חיים' (תרנא, ב), 'מנהגי קומרנא' (אות תצג), 'מנהגי אליק' (אות רב), 'דרכי חיים ושלום' (אות תשס"ח), מנהגי 'קול אריה' (אות צג), 'כף החיים' (קלא-קלד) ובלקוטי מהרי"ח (צח, א), 'רזא דעובדא' (עמ' צ. צב), 'ערכי יהושע' (אות רי), קדושת ישראל' (אות פא), ועיין עוד.
-
מנהג האדמו"רים בבאבוב, טשרנוביל וסקווירא לקחת תשעה הדסים הקשורים בשלוש אגודות.
מנהג חב"ד להוסיף רק על ההדסים ('ספר המנהגים'). האדמו"ר מילוובאויטש זצ"ל היה לוקח פעמים 26,13 ו36 הדסים.
-
את כל הנ"ל ועוד, ראה ב'אוצר מנהגי חב"ד - אלול תשרי' עמ' רעא.
וראה גם: http://gmaranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14689.
-------
כעת ראיתי גם שב"משנה הלכות" או"ח מהדורא תניינא סי' תקכא דן על הוספת ערבות ומסקנתו שאין להוסיף על ערבות. עיי"ש.
נערך לאחרונה על ידי הדעה והדבור ב א' אוקטובר 14, 2012 6:40 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוקטובר 04, 2012 4:33 pm

ואף אחד לא מדבר על האתרוג והלולב?
האם מותר ליטול יותר מאתרוג ולולב אחד? ואם לא - מדוע?

שחר
הודעות: 171
הצטרף: א' אוקטובר 23, 2011 12:39 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי שחר » ה' אוקטובר 04, 2012 5:10 pm

חכם באשי כתב:ואף אחד לא מדבר על האתרוג והלולב?
האם מותר ליטול יותר מאתרוג ולולב אחד? ואם לא - מדוע?


כבר צויין לעיל, מפורש בזה בסו"ס תרנ"א (סט"ו):
"לא יטול יותר מלולב אחד ואתרוג אחד", עיי"ש בכל הפוסקים.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ה' אוקטובר 04, 2012 5:25 pm

תודה רבה לכל המסייעים והעוזרים, תבורכו מן השמים!

המהדיר
הודעות: 274
הצטרף: ג' אוקטובר 11, 2011 3:41 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי המהדיר » א' אוקטובר 07, 2012 6:47 am

מטבע מתקופת מלחמת בר-כוכבא, ואיור מתוך מחזור לייפציג, אשכנז שלהי המאה ה13
Barkokhba-silver-tetradrachm.jpg
Barkokhba-silver-tetradrachm.jpg (379.35 KiB) נצפה 4112 פעמים

לייפציג.PNG
לייפציג.PNG (476.39 KiB) נצפה 4112 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' אוקטובר 09, 2012 11:34 am

תודה רבה, המהדיר.
בנוגע לאיור שעל המטבע, כבר עמד על כך י' תבורי, בספרו מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד:
מועדי.png
מועדי.png (40.46 KiB) נצפה 4087 פעמים


אך בנוגע לתמונה השנייה, ממחזור לייפציג, התוכל לעזור לי לפענח מה בדיוק רואים שם? האם ריבוי ערבות או ריבוי הדסים?

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' אוקטובר 09, 2012 4:47 pm

עתה ראיתי את דברי ר"ש ליברמן, בתוספתא כפשוטה, עמ' 863:
ליברמן.png
ליברמן.png (53.04 KiB) נצפה 4064 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' אוקטובר 09, 2012 5:23 pm

מנהג יוצאי תימן עד היום להרבות בהדסים.

חשבתי שהוזכר למעלה אבל לא ראיתי.

לייטנר
הודעות: 5278
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי לייטנר » ג' אוקטובר 09, 2012 5:51 pm

אוצר החכמה כתב:מנהג יוצאי תימן עד היום להרבות בהדסים.

כך נהגו (בצורה חלקית) גם בחב"ד, וכך נהג הרבי האחרון זצ"ל.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי אליהוא » ג' אוקטובר 09, 2012 6:02 pm

יש בזה חזרה ברמב"ם שבמהדו"ק כתב שאם הוסיף בשאר המינים פסל, ובמהדו"ב חזר בו שלא פסול, ועי"ש בהשגות הראב"ד דשרי להוסיף גם בלולב ואתרוג. [אמנם הרמב"ם חזר בו רק לגבי הפסול ולא שאין מוסיפין לכתחילה].

לענין המטבעות, מה כתוב במכתבו של בן כוזיבא בענין זה?

היות וההדס צ"ל גבוה מההערבה כנראה שיש שם ריבוי ערבות דווקא.

לייטנר
הודעות: 5278
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי לייטנר » ג' אוקטובר 09, 2012 6:12 pm

אליהוא כתב:
לענין המטבעות, מה כתוב במכתבו של בן כוזיבא בענין זה?לא שניתן ללמוד מזה משהו,
באיגרת כתוב לאמור:


ליהודה בר מנשה לקרית ערביה. שלחת לך תרי חמרין די תשלח עמהן תרי גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די יעמרן, וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין. ואת שלח אחרנין מלותך וימטון לך הדסין וערבין. ותקן יתהן ושלח יתהן למחניה בדיל די אכלסה סגי. הוא שלם.

– פ. ידין 57 [7]


האיגרת כתובה ארמית, וזה תרגומה העברי:

שורה א: ליהודה בר מנשה מקרית ערביה. שלחתי לך שני חמורים כדי שתשלח
שורה ב: עמהם שני אנשים אצל יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה כדי שיעמיסו
שורה ג: וישלחו למחנה אצלך לולבים ואתרוגים. ואתה שלח אחרים מאצלך
שורה ד: ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם‏[8] ושלח אותם למחנה מפני
שורה ה: שהצבא רב(.) היה שלום


(באדיבות ויקיפדיה

המהדיר
הודעות: 274
הצטרף: ג' אוקטובר 11, 2011 3:41 am

Re: מספר הפריטים של כל אחד מארבעת המינים

הודעהעל ידי המהדיר » ד' אוקטובר 10, 2012 7:24 pm

חכם באשי,

מאוד לא נראית לי דעתו של תבורי בפרשנות המטבע. לענ"ד הזר השמן שם מכיל יותר מהבדים הבודדים המציצים מתוכו כלפי מעלה..


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים