מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
תיקונים
הודעות: 136
הצטרף: ד' ינואר 08, 2014 11:47 am

מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

הודעהעל ידי תיקונים » א' פברואר 02, 2014 1:13 pm

האם יש מי שמקפיד שדפנות הסוכה יהא דרך גדולתן, כלומר, העליון של העץ למעלה והתחתון של העץ למטה. ובגמ' יומא למדים (עב,א) מפסוק עצי שטים עומדים שצריכין לעמוד דרך גדולתן, ועיין בגמ' סוכה (מה,ב) שיליף מינה לכל המצוות. ואין קושייתי על אלו שמניחין את הדפנות בשכיבה שהרי כתב הרמ"א בדרכי משה או"ח סימן תרנ"א סק"ט דגם מן הצד מקרי שפיר דרך גדולתן.
קושייתי היא, שהיו צריך לשים את הדפנות כדרך גדילתן, כלומר, העליון למעלה והתחתון של העץ למטה.
ואם תאמר שהדפנות אינה חלק מן המצווה ולכן אין צריך בזה דרך גדילתן מה יענו אלו שמניחים נסרים במקום הסכך האם מקפידים שיהיו דרך גדולתן. כמו כן מדוע אין מקפידין בבניית ארון קודש (דרך משל) שיעמדו העצים דרך גדילתן ויש עוד כמה וכמה דוגמאות לזה.

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדולתן

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ב' פברואר 03, 2014 12:02 am

בס"ד
שו"ע תר"ל ס"א: כל הדברים כשרים לדפנות ( וא"צ להעמידם דרך גדילתן) (טור).

יש הרבה המדברים בזה הבאתי שניים.
מועדים לישראל.PDF
(312.09 KiB) הורד 108 פעמים

חבצלת השרון.PDF
(701.88 KiB) הורד 204 פעמים

עט סופר
הודעות: 583
הצטרף: א' פברואר 27, 2011 9:22 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדולתן

הודעהעל ידי עט סופר » ב' פברואר 03, 2014 12:35 am

מדוע מרור אין צריך דרך גדילתו?

קולמוס הסופר
הודעות: 882
הצטרף: א' נובמבר 24, 2013 7:41 pm

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדולתן

הודעהעל ידי קולמוס הסופר » ב' פברואר 03, 2014 2:07 am

עט סופר כתב:מדוע מרור אין צריך דרך גדילתו?

בס"ד
במיוחד בשבילך...
אסיפת חכמים ח 140.JPG
אסיפת חכמים ח 140.JPG (34.84 KiB) נצפה 1084 פעמים

קול התורה סד 162.JPG
קול התורה סד 162.JPG (54.36 KiB) נצפה 1084 פעמים

מן השורה
הודעות: 300
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 8:59 pm

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

הודעהעל ידי מן השורה » ג' פברואר 04, 2014 11:06 pm

עיין מג"א סי' רצ"ז שמביא [מהר"י וייל?] שיש לקחת את העצי בשמים בהבדלה דרך גדילתן. עי' בפי' הגרח"ק לברייתא דמלאכת המשכן, הובא [עם תוספת] בדרך שיחה בפר' תרומה על דרך גדילתן בשולחן והארון. [שגם בחבצלת הנ"ל דן בזה]. ועי' בשפ"א סוכה שם שהקשה באמת למה הוזכר בתורה רק על קרשי המשכן.
שמעתי פעם, רש"י מביא תנחומא מהיכן היה להם במדבר עצי שטים, יעקב אבינו ראה ברוה"ק שעתידים להקים משכן במדבר עמד ונטע ארזים במצרים ואמר להם ראו שיהיו מזומנים בידכם [כך ל' התנחומא] וכו', וצ"ע, הרי התחש היה בריאה שנבראה לשעה וגם העננים הביאו את אבני השהם לפי דעה אחת, א"כ למה שיהיה להם בעיה העצי שטים. [עי' מש"כ בח"ח עה"ת, ובס' אהל משה (שיינרמן) פרשת תרומה]. וי"ל שכיון שיש דין דרך גדילתן צריך שיגדלו בגידול טבעי, אבל אם יהיה ע"י נס לא יוכל להתקיים דרך גדילתן. [אבל כפיה"נ זה לפלפולא, דבפשוטו כל הדין הוא רק כשיש גרל גדילה אבל אם אין גדילה א"צ דרך גדילתן, ואכמל"ב יותר].

תיקונים
הודעות: 136
הצטרף: ד' ינואר 08, 2014 11:47 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

הודעהעל ידי תיקונים » ב' פברואר 10, 2014 9:55 pm

יישר כוח להרב מן השורה בעיקר על ההפנייה לברייתא דמלאכת המשכן להגרח"ק קנייבסקי שליט"א ולולי דמיסתפינא הייתי אומר שדעת הבכורי יעקב הוא שדרך גדילתן כוונתו שהעצים יהיו ישרים ולא שוכבים - עיין שם היטב בדברי הגרח"ק שליט"א שהבכורי יעקב טוען איך למדו מן הפסוק שיעמדו העצים העליון למעלה והתחתון למטה והרי אפשר שהפסוק בא אלא להפקיע שלא ישכיבם וכפי שפירש רש"י בחומש ובהכרח שדרך גדילתן הכוונה בעמידה לאפוקי שוכבים.
אשמח מאוד אם יש למישהו איזה בדל של אסמכתא לדברי.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =9&hilite=

איש.dot
הודעות: 433
הצטרף: ב' אוגוסט 05, 2013 1:39 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

הודעהעל ידי איש.dot » ב' פברואר 10, 2014 11:24 pm

תיקונים כתב:יישר כוח להרב מן השורה בעיקר על ההפנייה לברייתא דמלאכת המשכן להגרח"ק קנייבסקי שליט"א ולולי דמיסתפינא הייתי אומר שדעת הבכורי יעקב הוא שדרך גדילתן כוונתו שהעצים יהיו ישרים ולא שוכבים - עיין שם היטב בדברי הגרח"ק שליט"א שהבכורי יעקב טוען איך למדו מן הפסוק שיעמדו העצים העליון למעלה והתחתון למטה והרי אפשר שהפסוק בא אלא להפקיע שלא ישכיבם וכפי שפירש רש"י בחומש ובהכרח שדרך גדילתן הכוונה בעמידה לאפוקי שוכבים.
אשמח מאוד אם יש למישהו איזה בדל של אסמכתא לדברי.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =9&hilite=

אין לי אסמכתא או מקור, אך רגשת לבי מורה כן, שהפשט הוא שיהיו ה"עצי שיטים - עומדים", ולא שוכבים.
עוד, לפי הווארט השני של מן השורה, הפשט כדרך גדילתן הוא כדרך גדילתן הטבעית, היינו לא צורת העמדתן אלא שמצבם יהיה כדרכם בטבע. ולפ"ז אולי יש להסביר מה ששמעתי מנהג כמה מגדו"י שבשעת אכילת המרור נהגו לאכול גם חתיכת חריי"ן לא מגוררת בתוך החריי"ן המגורר והחסה, שהוא כדרך גדילתו וצורתו הטבעית (ומובן שלא הקפידו שחתיכה זו תעמוד לכיון גדילתה...).

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' אוקטובר 26, 2016 11:18 am

ז"ל הטור שם: יש מדקדקין כשעושין דופן מקנים להעמידן דרך גדילתן כדאמרינן גבי לולב שאין יוצאין בו אלא דרך גדילתן וא"צ כיון שדפנות כשרים מכל דבר.
ז"ל ספר הפרדס לרש"י: וכשעושין הסוכה נועצין הקנים דרך גדילתן הענפים למעלה דהכי איירינין לגבי משכן עצי שטים עומדים כדרך גדילתן עומדין ועוד גמרינן מלולב וערבה והדס דכדרך גדילתן מגביהן.

הטור מתכוין לזה, או שיש עוד מדקדקין כאלו?

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 21, 2018 4:21 pm

על דברי המג"א הנ"ל בשם מהרי"ו, כבר קדם לו ריב"ק,

ערכי תנאים ואמוראים רבי ירמיה
אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא כדרך גדילתן. פירוש כגון לולב וערבה והדס ואתרוג. ובכלל זה נראה שאף כשמברכין על הבשמים במוצאי שבתות שצריך ליטלם כדרך גדילתם. אף על גב דמדרבנן הוא כל דתקון [רבנן] כעין דאורייתא תקון.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' ספטמבר 22, 2018 11:27 pm

האם יש סברא לחלק בין ברכת הריח על הבשמים לברכת הנהנין על שאר מאכלים? או שבאמת יש דין דרך גדילתן גם בברכת בופה"ע על תפוח?

עינא דשפיר חזי
הודעות: 240
הצטרף: ג' אפריל 03, 2018 4:21 pm

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

הודעהעל ידי עינא דשפיר חזי » א' ספטמבר 23, 2018 3:25 am

כף החיים (ריש סי' תרל) מביא מספר בית השואבה (ר' יהודה שמואל אשכנזי, טבריא לפני כ150 שנה) להחמיר לכתחילה שהדפנות יהיו כדרך גדילתן

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' ספטמבר 28, 2018 12:13 am

עושה חדשות כתב:האם יש סברא לחלק בין ברכת הריח על הבשמים לברכת הנהנין על שאר מאכלים? או שבאמת יש דין דרך גדילתן גם בברכת בופה"ע על תפוח?

שו"ר - viewtopic.php?p=262284#p262226


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים