מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ברקים רב
הודעות: 672
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי ברקים רב » ג' אוקטובר 07, 2014 11:37 pm

זכורני שדנים האם מה שכ' הרמב"ם שהמחמיר ע"ע באכילת עראי מחוץ לסוכה ה"ז משובח - הוא דוקא כשיש לפניו סוכה ומקפיד להיכנס בה כדי לאכול את מה שבא עתה לאכול, או גם כשהוא מונע עצמו מאכילה מאחר שאין לו סוכה.
ולכאו' יש לדון בזה עפ"י מה שהובא בביאוה"ל שכל מה שהותר להחמיר באכילת עראי ולא נקרא הדיוט - הוא משום שאין בכך צער ביו"ט.
אין עתה בידי אוצה"ח, ואולי יש כבר בראשונים שדיברו בזה, מי שיוכל להפנותני למ"מ בזה - ה"ז משובח.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי איש רגיל » ג' אוקטובר 07, 2014 11:50 pm

י"ל לאור לפני כמה ימים 'משנה אחרונה' על חלק ו במשנ"ב, ובהשגחה פרטית רפרפתי בו לפני כמה דקות, וראיתי שמביא שם מהביכורי יעקב שיש להחמיר גם באופן שמצטער. אלא שאין הספר תחת ידי כעת בשביל להפנות אותך למ"מ מדוייק יותר.

אולי בהמשך הלילה.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי איש רגיל » ג' אוקטובר 07, 2014 11:58 pm

יש על זה כמובן את הביאור הלכה בסימן תרלט ס"ז שהכלל שכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם, אינו מקבל עליו שכר ואינו אלא הדיוטות, הוא דוקא במקום שיש בו צד איסור כמו במצטער דהוי חילול יום טוב ואפילו בחוה"מ חייב לכבדו. ואף שהביה"ל איירי בירדו גשמים, אך משמע גם לניד"ד שאינו רשאי להחמיר על עצמו.

ובמשנה אחרונה שכתבתי לעיל הביא שהביכורי יעקב סי' תרמ סקכ"ו כתב שרשאי להחמיר, והביא עוד הוכחה מעניינת לזה בשם הגרשז"א (הליכות שלמה פ"ט ארחות הלכה 64).

ברקים רב
הודעות: 672
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי ברקים רב » ד' אוקטובר 08, 2014 12:02 am

הביאו"ה הזה הוא מה שהבאתי בהודעתי הראשונה ועל זה שאלתי אם יש מי שדן עפי"ז.

ראוי כמובן להעיר שמה שהביא הביאו"ה [בשם מי?] ש'הדיוט' נאמר דוקא כשמצטער ביו"ט, הוא לכאו' דבר שאינו מוסכם על הכל, כי יש הרי ראשונים שתירצו קושיא זו באופן אחר.

תודה.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי איש רגיל » ד' אוקטובר 08, 2014 12:04 am

ברקים רב כתב:הביאו"ה הזה הוא מה שהבאתי בהודעתי הראשונה ועל זה שאלתי אם יש מי שדן עפי"ז.

אופס, לא שמתי לב.
ברקים רב כתב:ראוי כמובן להעיר שמה שהביא הביאו"ה [בשם מי?] ש'הדיוט' נאמר דוקא כשמצטער ביו"ט

בשם העולת שמואל.

ברקים רב
הודעות: 672
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי ברקים רב » ד' אוקטובר 08, 2014 12:05 am

ייש"כ

מה שנכון נכון
הודעות: 9068
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' אוקטובר 08, 2014 12:16 am

ברקים רב כתב:זכורני שדנים האם מה שכ' הרמב"ם שהמחמיר ע"ע באכילת עראי מחוץ לסוכה ה"ז משובח - הוא דוקא כשיש לפניו סוכה ומקפיד להיכנס בה כדי לאכול את מה שבא עתה לאכול, או גם כשהוא מונע עצמו מאכילה מאחר שאין לו סוכה.

viewtopic.php?f=7&t=19678#p191514
ראה בקונטרס הנ"ל עמוד יד.

מה שנכון נכון
הודעות: 9068
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ד' אוקטובר 08, 2014 12:23 am

ביחס לדברי הבה"ל. עיין סימן רלב בה"ל ד"ה ואם. ובמ"א לב,ו מהב"י שם. [וכ"ה בעוד מקומות בפוסקים]. וע"ע בשה"צ תרמ,כז [וכעי"ז בבה"ל שבד"ה הבא מהבכו"י].

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ד' אוקטובר 08, 2014 1:02 am

ולגבי המעשה ברבי חונא בירושלמי, הרי ודאי מבואר בו חידוש גדול,
ולכן לק"מ מה שראיתי מקשים מה החידוש במעשה זה מעבר למשנה שאמר "העלום לסוכה".

גם זו לטובה
הודעות: 2300
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' אוקטובר 08, 2014 1:54 am

ברקים רב כתב:זכורני שדנים האם מה שכ' הרמב"ם שהמחמיר ע"ע באכילת עראי מחוץ לסוכה ה"ז משובח - הוא דוקא כשיש לפניו סוכה ומקפיד להיכנס בה כדי לאכול את מה שבא עתה לאכול, או גם כשהוא מונע עצמו מאכילה מאחר שאין לו סוכה.
ולכאו' יש לדון בזה עפ"י מה שהובא בביאוה"ל שכל מה שהותר להחמיר באכילת עראי ולא נקרא הדיוט - הוא משום שאין בכך צער ביו"ט.
אין עתה בידי אוצה"ח, ואולי יש כבר בראשונים שדיברו בזה, מי שיוכל להפנותני למ"מ בזה - ה"ז משובח.


מסופר על הגרשז"א שהיה נזהר שלא לשתות מים בכותל, ושוב חזרו בו מהטעם הנ"ל.

איש רגיל
הודעות: 2102
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 2:11 am

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי איש רגיל » ד' אוקטובר 08, 2014 7:13 am

גם זו לטובה כתב:
ברקים רב כתב:זכורני שדנים האם מה שכ' הרמב"ם שהמחמיר ע"ע באכילת עראי מחוץ לסוכה ה"ז משובח - הוא דוקא כשיש לפניו סוכה ומקפיד להיכנס בה כדי לאכול את מה שבא עתה לאכול, או גם כשהוא מונע עצמו מאכילה מאחר שאין לו סוכה.
ולכאו' יש לדון בזה עפ"י מה שהובא בביאוה"ל שכל מה שהותר להחמיר באכילת עראי ולא נקרא הדיוט - הוא משום שאין בכך צער ביו"ט.
אין עתה בידי אוצה"ח, ואולי יש כבר בראשונים שדיברו בזה, מי שיוכל להפנותני למ"מ בזה - ה"ז משובח.


מסופר על הגרשז"א שהיה נזהר שלא לשתות מים בכותל, ושוב חזרו בו מהטעם הנ"ל.

בהליכות שלמה שציינתי מובא שהביא ראיה מהירושלמי להתיר להחמיר על עצמו בכה"ג.

ברקים רב
הודעות: 672
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 4:49 pm

Re: שבח המחמיר באכילת עראי - כשאין לו סוכה

הודעהעל ידי ברקים רב » ו' אוקטובר 10, 2014 1:12 am

איש רגיל כתב:
גם זו לטובה כתב:
ברקים רב כתב:זכורני שדנים האם מה שכ' הרמב"ם שהמחמיר ע"ע באכילת עראי מחוץ לסוכה ה"ז משובח - הוא דוקא כשיש לפניו סוכה ומקפיד להיכנס בה כדי לאכול את מה שבא עתה לאכול, או גם כשהוא מונע עצמו מאכילה מאחר שאין לו סוכה.
ולכאו' יש לדון בזה עפ"י מה שהובא בביאוה"ל שכל מה שהותר להחמיר באכילת עראי ולא נקרא הדיוט - הוא משום שאין בכך צער ביו"ט.
אין עתה בידי אוצה"ח, ואולי יש כבר בראשונים שדיברו בזה, מי שיוכל להפנותני למ"מ בזה - ה"ז משובח.


מסופר על הגרשז"א שהיה נזהר שלא לשתות מים בכותל, ושוב חזרו בו מהטעם הנ"ל.

בהליכות שלמה שציינתי מובא שהביא ראיה מהירושלמי להתיר להחמיר על עצמו בכה"ג.

ייש"כ.
עתה ראיתי ד' הירושלמי שציינו החברים, ושם המעשה ברבי חונא שהחמיר שלא לשתות אף שהיה צמא עד שבא לסוכה, ומשם לכאו' לא כהעו"ש. או שיש לחלק בין צער גשמים לצער זה. ומן הסתם כבר דשו בזה רבים.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים