מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ישראל אליהו
הודעות: 1669
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' ספטמבר 24, 2015 9:33 pm

לשיטת הב"ח שצריכים לכוין שהסוכה היא זכר לענני כבוד, א"כ מה כיוונו עמ"י במדבר?

[גילוי נאות, יש לי תירוץ מסויים, אם כי לא בטוחני שהוא אמת].

צופר הנעמתי
הודעות: 1715
הצטרף: א' יולי 14, 2013 12:12 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי צופר הנעמתי » ה' ספטמבר 24, 2015 9:42 pm

כיוונו שהסוכה היא זכר לענני הכבוד.

ישראל אליהו
הודעות: 1669
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' ספטמבר 24, 2015 9:45 pm

צופר הנעמתי כתב:כיוונו שהסוכה היא זכר לענני הכבוד.

לשם מה לעשות "זכר", הם עדיין עם הענני כבוד?

מה שנכון נכון
הודעות: 9459
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' ספטמבר 24, 2015 9:49 pm

כמו"כ מצה שהיא משום שבחפזון יצאת מארץ מצרים, ובליל יציאתם ממצרים אכלו מצות אף שעדיין לא היה חפזון עד חצות או עד הבוקר [מחלו' ר"א ור"ע].

ישראל אליהו
הודעות: 1669
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' ספטמבר 24, 2015 9:55 pm

אבל במצה אין צורך לכוין שהיא זכר, משא"כ בסוכה שצריך להב"ח לכוין שהיא "זכר לענני כבוד". א"כ מה עשו במדבר?

מה שנכון נכון
הודעות: 9459
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' ספטמבר 24, 2015 10:04 pm

הכונה בסוכה אינה סוג דין מיוחד מצד עצמו, אלא שאת מה שבלא"ה ראוי לכוין בכל המצוות לכתחילה [ואל"כ הוי מצות אנשים מלומדה] כאן נאמר להדיא בתורה שצריך לכוין. [ונחלקו האחרונים אם למצוה לכתחילה או גם מעכב בדיעבד].
ולכן אם באנו לשאול כנ"ל יש לשאול כן גם על מצות מצה, כיון שמפורש בתורה שענינה לזכר מה מקום יש לעשותה לפני שנעשה הדבר שזוכרים. [וכן על אברהם שאפה מצות וכו'. והרוצה ילך בדרך הביה"ל].
וע"כ שהם כיונו שהם מקימים את המצוה שציוה [או שיצוה] ה' לזכר ענני כבוד ולזכר החפזון שביצא"מ וכו'.
ובלא"ה כל יום שהיו מוקפים בענני כבוד הוא נס בפני עצמו, ולמה א"א לכוין שהמצוה היא זכר לנס של אתמול. וגם לנס של היום, כי ה'זכר' אינו רק אמצעי לזכרון שלא נשכח שפעם ישבנו בענני כבוד, אלא הודאה לה' על הנס שעשה לנו, וכי א"א להודות בשעת הנס עצמו.

ישראל אליהו
הודעות: 1669
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' ספטמבר 24, 2015 10:45 pm

אני שמעתי פעם תירוץ (אם כי איני בטוח שהוא אמת), שבאמת לא עשו סוכות במדבר.

והסמך לזה, שבפרשת אמור (ויקרא כ"ג) כשהתורה מצווה לעשות את חג הסוכות (פסוק ל"ד), אין ציווי לעשות סוכות, רק "ביום הראשון מקרא קדש וכו', ביום השמיני וכו'".
ואז מסכמת התורה את כל המועדים, "אלה מועדי ה' וכו' ".

ופתאום, חוזרת התורה, "אך, בחמישה עשר וכו', באספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג ה', בסוכות תשבו שבעת ימים וכו', למען ידעו דורותיכם וכו' ".
והיינו, שכשתבואו אל הארץ - באספכם את תבואת הארץ, אז - בסוכות תשבו שבעת ימים, ואז שייך "למען ידעו דורותיכם".

[ואף שגם במדבר קראתו התורה "סוכות", היינו ע"ש שכשיגיעו לא"י יבנו סוכות].

מה שנכון נכון
הודעות: 9459
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' ספטמבר 24, 2015 10:53 pm

ראה בית אלהים שער לז. וע"ש בסו"ד שפירש לפי"ז האמור בנחמיה ח,יז וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בנ"י עד היום ההוא.
[ונראה עיקר כונתו כטענה שכתב מר, ולא משום פסול סוכה שתחת הסוכה].

[להערה מסדר הפסוקים, כמדומני שבדעת מקרא הביא עוד דוגמא לזה. ויש שכתבו שזה רמז שיש ליטול לולב בסוכה].

עושה חדשות
הודעות: 9009
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' אוקטובר 18, 2016 8:03 pm


מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מנצפך » ג' אוקטובר 18, 2016 9:02 pm

בתורה כתוב שצריך לשבת בסוכה 'למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים', וזו הסיבה שלשמה ישבו בנ"י במדבר בסוכות, ולכאורה זה פירוש המילה 'זכר' היינו כדי שידעו ויזכרו.

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי קראקובער » ד' אוקטובר 19, 2016 9:43 am

ישראל אליהו כתב:אני שמעתי פעם תירוץ (אם כי איני בטוח שהוא אמת), שבאמת לא עשו סוכות במדבר.

והסמך לזה, שבפרשת אמור (ויקרא כ"ג) כשהתורה מצווה לעשות את חג הסוכות (פסוק ל"ד), אין ציווי לעשות סוכות, רק "ביום הראשון מקרא קדש וכו', ביום השמיני וכו'".
ואז מסכמת התורה את כל המועדים, "אלה מועדי ה' וכו' ".

ופתאום, חוזרת התורה, "אך, בחמישה עשר וכו', באספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג ה', בסוכות תשבו שבעת ימים וכו', למען ידעו דורותיכם וכו' ".
והיינו, שכשתבואו אל הארץ - באספכם את תבואת הארץ, אז - בסוכות תשבו שבעת ימים, ואז שייך "למען ידעו דורותיכם".

[ואף שגם במדבר קראתו התורה "סוכות", היינו ע"ש שכשיגיעו לא"י יבנו סוכות].


כמדומני שבספר כמוצא שלל רב מביא את זה.

מאירי
הודעות: 551
הצטרף: ב' דצמבר 05, 2011 11:42 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מאירי » ד' אוקטובר 19, 2016 7:32 pm

ישראל אליהו כתב:אבל במצה אין צורך לכוין שהיא זכר, משא"כ בסוכה שצריך להב"ח לכוין שהיא "זכר לענני כבוד". א"כ מה עשו במדבר?


ניתן להוסיף מעבר לכך את המבואר בחז"ל שהאבות קיימו כל התורה, ומה כיוונו? כאברהם אבינו שאכל מצות (ומצות אפה, ופרש"י פסח היה), ומעניינא דיומא יש לציין דברי הטעמא דקרא דלמ"ד שהיה בתשרי יל"פ והשענו תחת העץ שהיה תלוש והיה סוכה.

מאירי
הודעות: 551
הצטרף: ב' דצמבר 05, 2011 11:42 pm

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי מאירי » ד' אוקטובר 19, 2016 7:35 pm

מאירי כתב:
ישראל אליהו כתב:אבל במצה אין צורך לכוין שהיא זכר, משא"כ בסוכה שצריך להב"ח לכוין שהיא "זכר לענני כבוד". א"כ מה עשו במדבר?


ניתן להוסיף מעבר לכך את המבואר בחז"ל שהאבות קיימו כל התורה, ומה כיוונו? כאברהם אבינו שאכל מצות (ומצות אפה, ופרש"י פסח היה), ומעניינא דיומא יש לציין דברי הטעמא דקרא ריש פ' וירא דלמ"ד שהיה בתשרי יל"פ והשענו תחת העץ שהיה תלוש והיה סוכה.

עושה חדשות
הודעות: 9009
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' אוקטובר 22, 2016 10:21 pm

ישראל אליהו כתב:אני שמעתי פעם תירוץ (אם כי איני בטוח שהוא אמת), שבאמת לא עשו סוכות במדבר.
והסמך לזה, שבפרשת אמור (ויקרא כ"ג) כשהתורה מצווה לעשות את חג הסוכות (פסוק ל"ד), אין ציווי לעשות סוכות, רק "ביום הראשון מקרא קדש וכו', ביום השמיני וכו'".
ואז מסכמת התורה את כל המועדים, "אלה מועדי ה' וכו' ".
ופתאום, חוזרת התורה, "אך, בחמישה עשר וכו', באספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג ה', בסוכות תשבו שבעת ימים וכו', למען ידעו דורותיכם וכו' ".
והיינו, שכשתבואו אל הארץ - באספכם את תבואת הארץ, אז - בסוכות תשבו שבעת ימים, ואז שייך "למען ידעו דורותיכם".
[ואף שגם במדבר קראתו התורה "סוכות", היינו ע"ש שכשיגיעו לא"י יבנו סוכות].

את סדר הפסוקים ניתן לבאר היטב גם ע"פ המהלך המפו' של המש"ח.
מש"ח פ' משפטים כתב:וחג האסיף. וכן ב"כי תשא" (להלן לד, כב). לא כן בדברים (טז, יג) כתיב "חג הסוכות". הטעם על פי דברי הגר"א (שיר השירים ד, טז) כשניתן לוחות השניים ומשה ירד מן ההר וחזרו ענני הכבוד בט"ו לחודש תשרי נצטוו על סוכות כידוע. ולכך, אז קודם דברות שניות נקרא חג האסיף ולא חג הסוכות. ומסולק קושיית ר' חנינא בראש השנה דף יג ע"א יעויין שם והבן, ולא שייך לקרותו חג האסיף על סוכה, ועיין.

אמנם לכאו' מצוות ד' מינים שייכת לחג ה'אסיף', ולא לחג ה'סוכות', וא"כ לא הרווחנו את הדקדוק בפס'.

ואף המש"ח עצמו כ"כ על מצוות ד' מינים,
מש"ח פ' אמור כתב:בסכת תשבו וכו'. התורה הא - לקית, יש בה מצוות שהם מדריכים האדם נגד הטבע, ויש מצוות שהן כפי הטבע, רק שהם מטהרים את הטבע ומזככים אותו. וזה מצות סוכה: אחרי שהאדם הוא עמל בשדה כל הקיץ, יחרוש, יזרע, ויעדור, ויקצור, ויעמר, ועמל בשדה, ויאסוף את גרנו, ואסמיו מלאו בר, ולבו שמח בפרי עמלו, מה מתוקה לו מנוחתו להסתופף בצל ביתו! אז באה התורה ואמרה: צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי! זה נגד הטבע לקדש כוחות האדם והרגשותיו מגבול החמרי. ולכן אמרו חג הסוכות תעשה לה', שיהא שם שמים חל על הסוכה כעל החגיגה. והוא ענין קדושה, ועצי סוכה אסורים מן התורה. אמנם, יש מצוות שהן כפי חוקי הטבע. רק שהוא על פי חוקי החכמה העליונה בפרטים מצוינים לפי טעמי החכמה האלקית. ועל זה אמרו (בבא מציעא סא, ב) "המעלה" (ויקרא יא, מה) - מעלה שעשיתי להם שהבדילום מהשרצים. והנה מחק הטבעי לשמוח עת האסיף בזרעונים ובעטרות של שבלים - כנהוג בין העמים - על זה באה התורה והגבילה ד' מינים ידועים בקבלה, ואמרה "ושמחתם לפני ה' שבעת ימים". לכן גבי אתרוג לא נזכר רק הוקצה למצותו, אבל שיהא חל שם שמים לא הוזכר בגמרא [רק ברש"י לז יעויין שם]. ומפני זה מצוות שהן נגד הטבע צריכין הכנה רבה וחיזוק, לכן כתוב "תעשה" (דברים טז, יז) בסוכה [ולבית שמאי בעי שיהא לשם חג], "ותעשה" - ולא מן העשוי. לא כן בד' מינים, שהם כפי הטבע, אינו צריך הכנה רבה, ואף שאינו אגוד כשר. וליכא "עשייה" גביה, ולא שייך "תעשה - ולא מן העשוי", וליקט ענפים ביום טוב כשר:

עושה חדשות
הודעות: 9009
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: לדעת הב"ח, מה כיוונו עמ"י בחג הסוכות במדבר?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' נובמבר 15, 2016 8:55 pm

על קיום מצוות חג הסוכות במדבר,
הנה בהקד' הרמב"ם לפיה"מ כ' "אלא ראינו בלי ספק מיהושע עד עכשיו שהאתרוג הוא הניטל עם הלולב בכל שנה ואין מחלוקת בכך", ומשמע דלא קיימו מצות לולב בימי משה.
מאידך הרמב"ם מדגים שם איך משה מקבל התורה ומוסרה ומלמדה, והדוג' שם לזה היא מצות ישיבת סוכה, ושמעתי לבאר דנקיט דוג' זו משום שזו המצוה הראשונה העיקרית אחרי ירידתו מההר ביוהכ"פ.
וא"כ נראה דקיימו סוכה ולא ד' מינים. אבל כמובן אי"ז אלא דקדוקים בעלמא, בפרט השני.

(אגב: מה זה שכ' הר"מ שם "אח"כ ראה להקדים דיני נשים לפני שאר דברי ריבות, חיקוי לסדר הכתוב, לפי שכך עשה ה', וכי ימכור איש את בתו לאמה, כי ינצו אנשים ונגפו, ואחריו כי יגח שור איש, ולפיכך הקדים סדר נשים לפני נזיקין", למה דמי ולדות זה שייך לסדר נשים?)


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים