מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הידור מצוה בלולב ארוך

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יוני 03, 2013 8:58 pm

החובה המינימלית לאורכו של הלולב הוא ארבעה טפחים, בשדרתו.
שאלתי היא,
האם מצאנו אי מי הכותב, שיש הידור בלולב ארוך עוד יותר, ואם היו מקומות שהקפידו בדבר.
אודה לכל מקור ובמיוחד למקורות ראשוניים וקדומים.

כתונת_פסים
הודעות: 237
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 8:56 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי כתונת_פסים » ב' יוני 03, 2013 9:17 pm

זכור לי שהרא"ש כותב שיש עניין בלולב שמן ומגודל יפה. אין איני זוכר כרגע מקומו.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יוני 03, 2013 10:05 pm

כתונת,
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי מאומה (חיפשתי גם בדרשת הרא"ש שהדפיס תא שמע ב'כנסת מחקרים'..)

היא שיחתי
הודעות: 3483
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' יוני 03, 2013 10:34 pm

ראה דברי החיי אדם
חיי אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קנג
סעיף ג
מנהג נביאים שכל אחד יטול ערבה ביום זה, מלבד ערבה שבלולב. וכיון שאינו תקנת חכמים אלא מנהג, לכן אין מברכין עליו. ואין חילוק בין ערבה זו לערבה של לולב. וכן הפוסל בה, פוסל נמי בערבה זו. ולכן לא יקצצנו ישראל אלא נכרי, מלבד נשרו רוב עליו דכשר בזה אפילו עלה אחד בבד אחד. ומיהו אין זה הידור מצוה. ולכן נוהגים לעשות הושענות יפים. ויש נוהגין ליקח ערבה ארוכה וגסה, שהרי בבית המקדש היו לוקחין ערבה גבוה י' אמות (עי' א"ר). ומזה תראה כמה טועים המנתקים העלין מן הבדים וחותכין אותו מלמטה שלא יהיה ארוך, דאדרבה יותר מצוה בארוכה ובעלין הרבה שהוא מצוה מן המובחר ונוי מצוה


ויש לדון מזה ללולב

היא שיחתי
הודעות: 3483
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' יוני 03, 2013 10:39 pm

עי' ברבינו בחיי ויקרא כג, מ

ארי שבחבורה
הודעות: 1078
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ב' יוני 03, 2013 10:46 pm

ידוע שכן הוא מנהגו של הגר"ה זקס שליט"א, ובזמנו היו סחים בישיבת חברון על דרך ההלצה שהשנה הלולב של 'הראש ישיבה' כבר מגיע לגובהה של ה'עזרת נשים'...
לעניננו אני מניח שיש לו טעמים משמעותיים לכך ואם יש כאן מישהו מתלמידיו הקרובים שיודע משהו בענין יתכן שיהיה בידו גם להביא לך תועלת כלשהי.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יוני 03, 2013 10:47 pm

ראיתי את דברי רבינו בחיי אלו, ואכן גדול הפיתוי להסביר את דבריו בהקשר לנידון, אך לאמיתו של דבר אין כוונתו לכך (לצערי הגדול..)

בברכה המשולשת
הודעות: 11746
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יוני 03, 2013 11:25 pm

כמדומני שמנהג אחב"י מעדת תימן להשתמש בלולב ארוך.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חכם באשי » ב' יוני 03, 2013 11:29 pm

אכן. אך האם אין ראשונים בנידון? כלום?

דניאל
הודעות: 942
הצטרף: ה' אפריל 11, 2013 10:14 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי דניאל » ב' יוני 03, 2013 11:42 pm

מחיפוש קל באוצה"ח יש מג"א בתרע"ב ורבינו מנוח שמביא תוספתא שאיננה לפנינו

אברהם
הודעות: 1303
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 3:12 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי אברהם » ב' יוני 03, 2013 11:57 pm

יש גמרא!...
ב"ק דף ט' ע"ב, הידור מצוה עד שליש, לדעת חלק מהראשונים מיירי בשליש משיעור האתרוג, ועיי"ש שיש משמעות שככל המרבה הרי"ז משובח אף שאינו מחוייב. [יש שם שיטות רבות, וצריך לעיין בסימן תרנ"ו].
אמנם הראשונים שם דיברו על אתרוג, אבל לכאו' ה"ה לולב דמאי שנא, וכן מבואר קצת בדברי המהרש"א שם.

בכל אופן, כך הבין המג"א בסימן תרע"ב (הלכות חנוכה) סק"ב שבנרות שעוה ככל שהם ארוכים הם נאים יותר למצוה, כמו בלולב ואתרוג.

כתונת_פסים
הודעות: 237
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 8:56 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי כתונת_פסים » ג' יוני 04, 2013 12:11 am

כתונת_פסים כתב:זכור לי שהרא"ש כותב שיש עניין בלולב שמן ומגודל יפה. אין איני זוכר כרגע מקומו.

הסיפור היה כזה.
נוכחתי כאשר אחד מגדולי הפוסקים הראה את התוס' הזה ל... ורצה להוכיח מזה שצריך לקנות לולב עבה, וההוא השיבו לשם מה לך, והרי זה מפורש ברא"ש.

וז"ל התוס' בב"ק דף קב עמוד א ד"ה ה"ג בקונטרס
ועצים דהסקה תנאי היא כו' וכן עיקר פי' כל עצים בשביעית הויא פלוגתא דתנאי אי אית בהו קדושת שביעית דכיון דטעמא דשרינא להו היינו משום דהנאתן אחר ביעורן אם כן לרבי יוסי דלית ליה דרשה דהנאתו וביעורו שוה לענין פירות שביעית ה"נ לא דריש לה לענין דלא לחול קדושת שביעית ואם תאמר לר' יוסי היאך מותרין עצים בארץ ישראל להסיק בהן תנור והלא יש בהן איסור שביעית לאחר הביעור וי"ל דבטלי בשאר עצים דשאר שנים ועוד י"ל לפי גירסת הספרים ועצים דהסקה תנאי היא פירוש עצים שיש בהם קדושת שביעית כגון לולב דהנאתו וביעורו שוה דסתמיה קאי לכבד בו את הבית

לא ידען
הודעות: 1086
הצטרף: ו' יוני 22, 2012 1:16 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי לא ידען » ג' יוני 04, 2013 12:20 am

וכבר נאמר פעם על לולב כזה לולב צריך "אגד"

כתונת_פסים
הודעות: 237
הצטרף: ג' יולי 17, 2012 8:56 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי כתונת_פסים » ג' יוני 04, 2013 12:29 am

זה עתה יצרתי קשר עם ההוא שהשיב לו שזה מפורש ברא"ש ולטענתו הוא מעולם לא אמר כך.
למרות שכך שמעתי מפיו.
---
אגב, פוסק זה הוא אחד הענקים ממש בדור יתום זה, ובגלל התוס' הזה הוא מקפיד לרכוש לולב עבה.

חיס
הודעות: 1116
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חיס » ג' יוני 04, 2013 12:49 am

באוצר מנהג חב"ד (עמוד רעא אות יז)כתוב להדר לכל הפחות י"א טפחים.
קבצים מצורפים
אוצר מנהגי חבד.png
אוצר מנהגי חבד.png (12.5 KiB) נצפה 5868 פעמים

חיס
הודעות: 1116
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חיס » ג' יוני 04, 2013 1:11 am

המקור להדר בלולב ארוך הוא מרבינו מנוח על הרמב"ם (הלכות לולב פרק ג' הלכה ט)
קבצים מצורפים
רבינו מנוח.png
רבינו מנוח.png (24.77 KiB) נצפה 5862 פעמים

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ג' יוני 04, 2013 10:18 am

יוסף אומץ, סי' תתרלה, ש"העולם חושבין להידור מצוה אתרוג היותר גדול שאפשר", ועיי"ש שדחה זאת.

נערי האוצר
הודעות: 100
הצטרף: א' פברואר 13, 2011 10:00 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי נערי האוצר » ג' יוני 04, 2013 10:36 am

גאולה בקרוב כתב:יוסף אומץ, סי' תתרלה, ש"העולם חושבין להידור מצוה אתרוג היותר גדול שאפשר", ועיי"ש שדחה זאת.


היה לך לדעת כי חכם באשי דייקן בלשונו, וכאשר שאל על הלולב בוודאי ידע מה שנאמר על האתרוג (ועיי' ילקוט פרפראות וטעמי מנהגים, אות ק', ירושתנו ב תשס"ח, עמ' סו http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?162535&&page=62) ונפשו לא תנוח עד שימצא מפורש על הלולב.

חיס
הודעות: 1116
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חיס » ד' יוני 05, 2013 1:21 pm

עיין כאן ב"טורי אבן" על מסכת חגיגה (דף ז' ע"ב): דלולב גדולים יותר מהשיעור אין בעשייתן מצוה....
קבצים מצורפים
טורי אבן.png
טורי אבן.png (13.19 KiB) נצפה 5767 פעמים

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' יוני 05, 2013 4:30 pm

תודה רבה לכל העונים והמסייעים. יישר כוחכם. ואשמח לקבל מ"מ נוספים.

חיס
הודעות: 1116
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי חיס » ד' יוני 05, 2013 11:58 pm

בספר מאמר מרדכי החדש (עמוד קלו אות פ) כתוב שלולב צריך שיהא ארוך ט' טפחים ראה כאן הסבר מעניין...
קבצים מצורפים
מאמר מרדכי החדש.png
מאמר מרדכי החדש.png (64.11 KiB) נצפה 5720 פעמים
מאמר מרדכי..png
מאמר מרדכי..png (15.9 KiB) נצפה 5720 פעמים

אוהב אוצר
הודעות: 2806
הצטרף: ו' יולי 02, 2010 12:40 am

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי אוהב אוצר » ב' ספטמבר 16, 2013 9:39 pm

הקפצה לזיכוי הרבים.

שיף
הודעות: 2296
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי שיף » ג' ספטמבר 17, 2013 1:44 am

גם להגר"ח קנייבסקי יש כל שנה לולב ארוך.

לבב
הודעות: 203
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 7:47 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי לבב » ג' ספטמבר 17, 2013 8:49 pm

בברכה המשולשת כתב:כמדומני שמנהג אחב"י מעדת תימן להשתמש בלולב ארוך.


זה סט עם האתרוג התימני.
אי אפשר אתרוג ענק ולולב זעיר.

משולש
הודעות: 5562
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי משולש » ו' ספטמבר 20, 2013 11:27 am

שמעתי מקפידים על פי קבלה לצמצם את הלולב לד"ט בדיוק. (הם קונים לולב וחותכים אותו שיהיה באורך המדויק של ד"ט).

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2344
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ו' ספטמבר 20, 2013 3:45 pm

משולש כתב:שמעתי מקפידים על פי קבלה לצמצם את הלולב לד"ט בדיוק. (הם קונים לולב וחותכים אותו שיהיה באורך המדויק של ד"ט).


איך מודדים ארבעה טפחים בדיוק? חזו"א, ראח"נ, חת"ס, שוחק, עצב, בינוני, ועוד? הרי לפי הקבלה הזו ששמעת זה חייב להיות בדיוק בדיוק בדיוק.

(אגב, בזכרוני שיש גמ' שלולב אין לו שיעור למעלה).

היא שיחתי
הודעות: 3483
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הידור בנטילת לולב ארוך ככל האפשר

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוקטובר 08, 2014 12:07 pm

–לולב–
מנהג רבינו שליט"א לקחת לולב ארוך ביותר, וכתב רבינו שליט"א
שמקורו הוא מתוס' בב"ק ט: ד"ה עד שליש, שאתרוג יותר גדול זה הידור,
וא"כ לכאורה ה"ה בלולב.
וגם בעוביו יש להדר שיהיה עבה ועי"כ יהיה מתאים לאורכו והידור
הוא.
קבצים מצורפים
חוברת דברי שי''ח לסוכות מהדורה שניה.pdf
(183.15 KiB) הורד 370 פעמים

שימען
הודעות: 97
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 11:52 am

הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי שימען » א' אוקטובר 11, 2015 11:20 am

השנה גדל בחצירנו לולב ארוך כשתי מטרים וחסתי עליו מלקוצצו ונטלתיו כך בחג, ומצאתי במגן אברהם בהלכות חנוכה! (סי' תרע"ב סק"ג) שיש הידור בגודל הלולב לעשותם ארוכים ביותר. ובאשר חפשתי בדבר ראיתי שכבר איתא בראשונים ברבינו מנוח פ"ז מלולב ה"ט שכמה שיותר גדול מהודר טפי. וכן איתא אצל בן דורו ר' ישראל מטוליטולה בספר מצוות זמניות (הובא בקובץ שיטות קמאי סוכה) שיש הידור כמה שיותר גדול (ומשם הועתק למנורת המאור לר"י אלנקוה ומשם לס' המוסר לר"י כאלאץ).
ומעניין מאד שאותו חידוש כתבו שניים בני אותה התקופה רבינו מנוח מנרבונה ור"י מטוליטולה שבספרד.
האם יש למישהו עוד חומר בעניין.

נ.ב. דרך אגב ראיתי בחמד משה סי' תרע"ב שחולק ע"ד המ"א.

צולניק
הודעות: 1035
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי צולניק » א' אוקטובר 11, 2015 11:30 am


לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » א' אוקטובר 11, 2015 12:17 pm

לכאו' כל הלולב הוקצה למצוותו ואין להוריד עלין מן הלולב במשך כל הסוכות ומזה ראיה שיש ענין והידור בלולב גדול.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שלוקח לולב גדול יתכן שהוא מפני שסובר שאין לתקן את הלולב ויש לקחתו כפי שהוא גודל על העץ ואם מורידין מן העלין פסול מדין נפרצו עליו. כך הבנתי, אך איני בטוח שהבנתי נכון. ניתן למצוא על כך הרבה חומר האם העלין הוא חלק מן הלולב.
ומה שהובא בקישור מן התוס' בבא קמא עיין גם בתחילת לולב הגזול נפרצו עליו ברש"י ותוס' שם.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » א' אוקטובר 11, 2015 6:23 pm

לכאו' כל הלולב הוקצה למצוותו ואין להוריד עלין מן הלולב במשך כל הסוכות ומזה ראיה שיש ענין והידור בלולב גדול.
כתבתי בתמצית הקיצור וד"ל.
למי שפנה אלי בנוגע להוקצה למצווה אצל נר חנוכה אם כל השמן נעשה הוקצה למצווה הדברים אינם דומים ודו"ק היטב.

לומד_בישיבה
הודעות: 1763
הצטרף: ד' נובמבר 06, 2013 7:20 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי לומד_בישיבה » א' אוקטובר 25, 2015 12:51 pm

ביררתי קצת את הנושא ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א יש לו מהלך מה הפשט כדרך גדילתו, חלק מזה נמצא בספרו ברייתא דמלאכת המשכן שם הוא חולק על כל הפוסקים בענין זה, ויש אומרים, שמטעם זה מקפיד על לולב ארוך.

כתבן
הודעות: 144
הצטרף: ג' אוגוסט 25, 2015 11:20 pm

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי כתבן » ד' אוקטובר 05, 2016 5:12 pm

בטורי אבן (חגיגה ז' ע"א) כתב על דברי המשנה "אלו דברים שאין להם שיעור" וכו': "אמר בירושלמי, ר"ב בעי, ולמה לא תני - אפר פרה ורוק יבמה ודם ציפור של מצורע, ומשני, לא חשיב אלא דבר שהוא מוסיף עליהם ויש בעשייתן מצוה, ואלו אע"פ שהוא מוסיף, אין בעשייתן מצוה... ובהאי דירושלמי שכתבתי, ניחא לי מה דק"ל, אמאי לא חשיב ב' דברים שאין להם שיעור, לציצית ולולב, דאמרינן במנחות פרק ד' (דף מ"א ע"ב) - ציצית אין לו שיעור, כיוצא בו לולב אין לו שיעור, ומוקי לה דאין לו שיעור למעלה, אבל יש לו שיעור למטה, כדמפרש התם. ולפי דברי הירושלמי ניחא, דהני אם מוסיף על שיעורן ועושה ציצית ולולב גדולים יותר משיעור מצוותן, אין בעשייתן מצוה, ואין מקבלין שכר על זה, יותר מכי עשה כשיעורן".

250
הודעות: 99
הצטרף: ד' אוגוסט 24, 2016 1:59 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי 250 » ה' אוקטובר 06, 2016 11:36 am

בספר עוז יעקב ח"א ס"ס יב האריך בזה הגרי"ח סופר שליט"א, והביא חדשות לביהמ"ד, וראה גם בספרו עדות ביעקב ח"ב ס"ס פא.

ירושלים
הודעות: 110
הצטרף: ד' אוגוסט 19, 2015 10:58 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי ירושלים » ה' אוקטובר 06, 2016 12:50 pm

250 כתב:בספר עוז יעקב ח"א ס"ס יב האריך בזה הגרי"ח סופר שליט"א, והביא חדשות לביהמ"ד, וראה גם בספרו עדות ביעקב ח"ב ס"ס פא.מי בבקשה יכול לעלות לפורום האמור בספרים דלעיל. תזכו למצוות.

גביר
הודעות: 1293
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי גביר » ה' אוקטובר 06, 2016 2:30 pm

לולב ארוך במיוחד, נועד לשימוש אורחים, עין צורים, סוכות תשעו.
קבצים מצורפים
DSCF7237.JPG
DSCF7237.JPG (1.68 MiB) נצפה 5229 פעמים

חד ברנש
הודעות: 3459
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי חד ברנש » ה' אוקטובר 06, 2016 7:04 pm

רק שהנוטל לולב זה לא יוציא, חלילה, עין לאחת הנשים בעזרה למעלה (שאין לה מחיצה שלימה).

לייטנר
הודעות: 5161
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי לייטנר » ה' אוקטובר 06, 2016 11:12 pm

חד ברנש כתב:רק שהנוטל לולב זה לא יוציא, חלילה, עין לאחת הנשים בעזרה למעלה (שאין לה מחיצה שלימה).

הלולב של אהרוני האגדי. חבל שלא צולם גם האתרוג שלו...
אגב, המחיצה כשרה לחלוטין.

קו ירוק
הודעות: 4542
הצטרף: ד' מרץ 16, 2016 7:01 pm

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי קו ירוק » ה' אוקטובר 06, 2016 11:24 pm

היות ולרבינו מנוח אין מקור, אלא מדעתו הרחבה שכשהוא ארוך יותר, נאות יותר לנענע בו. השאלה היא האם לולב ארוך באופן חריג, נחשב לראוי לנענע בו יותר לדעת רבינו מנוח, או שהוא כבר בגדר כל המוסיף גורע.
וכך אפשר לשאול גם בדעת מג"א. האם ארוכים ביותר הכוונה לגודל חריג ומוזר שלא מצוי. ומה הענין בו כשהעין אינו שולטת בו בכלל.

חד ברנש
הודעות: 3459
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: הידור מצוה בלולב ארוך

הודעהעל ידי חד ברנש » ו' אוקטובר 07, 2016 1:52 am

מי דיבר על כשרות המחיצה? ציינתי שהמחיצה אינה שלימה לכל גובהה.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 11 אורחים