עמוד 1 מתוך 1

שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 11:01 am
על ידי דעת נעימה
שאלה שאני מתחבט בה כבר מספר שנים,
אני נוהג לישון או להירדם בנסיעות (במהלך השנה) פעמים רבות מפאת העייפות, האם מותר בסוכה לישון בנסיעה?
מחד, אסור לישון שנת עראי מחוץ לסוכה.
אבל מאידך גיסא, אם הדין של שינה בסוכה נובעת מ"תשבו כעין תדורו" בהגדרה שינה בנסיעה היא גם לא בתוך הבית בכל השנה.

מה דעת הרבנים בכאן?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 11:03 am
על ידי בברכה המשולשת
דעת נעימה כתב:שאלה שאני מתחבט בה כבר מספר שנים,
אני נוהג לישון או להירדם בנסיעות (במהלך השנה) פעמים רבות מפאת העייפות, האם מותר בסוכה לישון בנסיעה?
מחד, אסור לישון שנת עראי מחוץ לסוכה.
אבל מאידך גיסא, אם הדין של שינה בסוכה נובעת מ"תשבו כעין תדורו" בהגדרה שינה בנסיעה היא גם לא בתוך הבית בכל השנה.

מה דעת הרבנים בכאן?


יעויין בדברי הרה"ג משה הררי בספרו מקראי קודש על סוכות (הכרך על ישיבה בסוכה)

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 12:41 pm
על ידי היא שיחתי
נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 1:00 pm
על ידי מלבב
היא שיחתי כתב:נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים

לא פשוט, לדעת הגר"מ פיינשטיין אין דין הולך דרכים בנוסע לטיול, אע״פ שאינו מובן, שלכאורה למה לא נאמר שגם כל ימות השנה אינו נמנע מלנסוע לטיולים.

וגם יש לשאול למה לא יהא מותר לאכול במסעדה או סעודה שלישית בבית הכנסת כמו שעושים כל השנה.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 1:05 pm
על ידי בברכה המשולשת
מלבב כתב:
היא שיחתי כתב:נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים

לא פשוט, לדעת הגר"מ פיינשטיין אין דין הולך דרכים בנוסע לטיול.


וכ"פ הגרע"י והגרשז"א

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 1:28 pm
על ידי מלבב
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב:
היא שיחתי כתב:נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים

לא פשוט, לדעת הגר"מ פיינשטיין אין דין הולך דרכים בנוסע לטיול.


וכ"פ הגרע"י והגרשז"א

ומה ההסבר?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 1:32 pm
על ידי היא שיחתי
לא ראיתי בפנים את הפסקים הנל
אך בוודאי הם לא איירו אלא במי שנוסע לטיול למרחק שאינו גדול כל כך, ובא לאכול מחוץ לסוכה או לישון, אבל לא ברכב עצמו, אלא באחת התחנות, דלא חשיב הולך דרכים
ואף שדבר זה עצמו אינו מובן לי כלל
אבל כאן מדובר באדם שנרדם ברכב עצמו, שהוא דבר רגיל ושכיח בכל אדם ואף שיש לו בית, והוא ממש תשבו כעין תדורו
ולכך נראה לפשוט דמותר

ואף גבי מי שנרדם בבית הכנסת באופן ארעי, נחלקו פוסקי זמננו אם יש להעיר אותו ומהטעם הנל
ונראה דאף שנחלקו בנרדם בבית כנסת, שביכולתו לחזור לביתו
הכא שהוא בתוך הרכב בשעת הנסיעה ואינו יכול לצאת, נראה לפשוט דשרי לישון באופן ארעי

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 4:38 pm
על ידי בברכה המשולשת
מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 4:59 pm
על ידי לייטנר
כשנשאל על כך אחד מגדולי הדור, ענה: "שיהיה גיבור ולא יישן".

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 5:03 pm
על ידי יואל שילה
מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 5:04 pm
על ידי חיימשה
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן?
לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 5:05 pm
על ידי חיימשה
להעיר משמחת בה''ש שהיו מתנמנמים על כתפי חבריהם

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 8:01 pm
על ידי מלבב
דעת נעימה כתב:שאלה שאני מתחבט בה כבר מספר שנים,
אני נוהג לישון או להירדם בנסיעות (במהלך השנה) פעמים רבות מפאת העייפות, האם מותר בסוכה לישון בנסיעה?
מחד, אסור לישון שנת עראי מחוץ לסוכה.
אבל מאידך גיסא, אם הדין של שינה בסוכה נובעת מ"תשבו כעין תדורו" בהגדרה שינה בנסיעה היא גם לא בתוך הבית בכל השנה.

מה דעת הרבנים בכאן?

יש לדמות את הדבר למי שנקרע ציציותיו בשבת שמותר לו ללבוש את הבגד כיון שהוא אנוס.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 8:02 pm
על ידי מלבב
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

זה עובד מיד או שזה לוקח זמן? ומה המינון ואיפה משיגים את זה?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 9:27 pm
על ידי בברכה המשולשת
חיימשה כתב:
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן?
לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר


כעין תדורו איננו היתר גורף אלא כעין תדורו של הרגילות הראויה

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 9:31 pm
על ידי מלבב
בברכה המשולשת כתב:
חיימשה כתב:
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן?
לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר


כעין תדורו איננו היתר גורף אלא כעין תדורו של הרגילות הראויה

טיול זה לא ראוי? יש מישהו שלא מטייל לפעמים?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 9:33 pm
על ידי בברכה המשולשת
מלבב כתב:
בברכה המשולשת כתב:
חיימשה כתב:
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן?
לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר


כעין תדורו איננו היתר גורף אלא כעין תדורו של הרגילות הראויה

טיול זה לא ראוי? יש מישהו שלא מטייל לפעמים?


לא על חשבון מצוות (ויעויין במש"כ בזה, לשני הצדדים, מע"כ ידידי הרה"ג שלמה גליקסברג שליט"א בשו"ת ניצני ארץ ח"א בעניין כיפה (יש באוצר)

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ה' ספטמבר 27, 2018 9:40 pm
על ידי מלבב
בברכה המשולשת כתב:
מלבב כתב:
בברכה המשולשת כתב:
חיימשה כתב:
בברכה המשולשת כתב:
ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.

אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן?
לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר


כעין תדורו איננו היתר גורף אלא כעין תדורו של הרגילות הראויה

טיול זה לא ראוי? יש מישהו שלא מטייל לפעמים?


לא על חשבון מצוות (ויעויין במש"כ בזה, לשני הצדדים, מע"כ ידידי הרה"ג שלמה גליקסברג שליט"א בשו"ת ניצני ארץ ח"א בעניין כיפה (יש באוצר)

ולהרוויח כסף במקום מצווה זה כן ראוי?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 12:32 am
על ידי יואל שילה
מלבב כתב:
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

זה עובד מיד או שזה לוקח זמן? ומה המינון ואיפה משיגים את זה?

מיידית [אצלי עכ"פ].
את ההמלצה קיבלתי ממוחמית לרפואה טבעית, ואכן היא צדקה.
ניתן לרכוש כמובן בחנויות טבע, אני רכשתי בחנות הפיצוחים ברכסים [מגדל].
יש בהכשר טובק, אבל חריף!
למסקנה שלי - ברכתו האדמה מאחר והעיקר הוא הג'ינג'ר ולא הסוכר, אך מסתמא יש שיחלקו.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 1:23 am
על ידי פלוריש
בדבר חברון כתב שאסור לישון, לא הובאו שם מקורות אך נאמר שם שפטור הולכי דרכים הוא לאנשים שלא יגיעו לסוכה כל היום

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 8:59 am
על ידי מלבב
יואל שילה כתב:
מלבב כתב:
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

זה עובד מיד או שזה לוקח זמן? ומה המינון ואיפה משיגים את זה?

מיידית [אצלי עכ"פ].
את ההמלצה קיבלתי ממוחמית לרפואה טבעית, ואכן היא צדקה.
ניתן לרכוש כמובן בחנויות טבע, אני רכשתי בחנות הפיצוחים ברכסים [מגדל].
יש בהכשר טובק, אבל חריף!
למסקנה שלי - ברכתו האדמה מאחר והעיקר הוא הג'ינג'ר ולא הסוכר, אך מסתמא יש שיחלקו.

מעניין, כי אני מכיר את העצה זאת לגבי ג׳ינג׳ר אבל זה לוקח כמה שעות עד שזה עובד, כנראה שבצורת סוכריה זה עובד מיד, אני לוקח את זה בשביל כאב ראש וזה מאוד עוזר, אך דא עקא שאני צריך לחכות ארבע שעות עד שזה יעבוד, עכשיו אני ינסה בסוכריות אולי זה יעבוד מיד.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 10:27 am
על ידי גימפעל
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

מה עדיף לישון מחוץ לסוכה או לאכול מחוץ לסוכה.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 11:00 am
על ידי חיימשה
גימפעל כתב:
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

מה עדיף לישון מחוץ לסוכה או לאכול מחוץ לסוכה.

ברור שעדיף אכילת עראי מחוץ לסוכה שבודאי מותרת מעיקר הדין ללא צורך בפטור של הולכי דרכים , על שינת עראי שאסורה מהדין, אם לא ע"י פטור של הולכי דרכים או מצטער.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 11:12 am
על ידי מלבב
פלוריש כתב:בדבר חברון כתב שאסור לישון, לא הובאו שם מקורות אך נאמר שם שפטור הולכי דרכים הוא לאנשים שלא יגיעו לסוכה כל היום

מה הסברא בזה?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ו' ספטמבר 28, 2018 2:13 pm
על ידי דודי צח
פוסקי הזמן נקטו כי פטור הולכי דרכים, הוא למי שהולך באמת לדרכים, לצורך פרנסה וכדומה, אבל בזמננו מדברים על הרוב במי שיוזמים לכתחילה להיות 'הולך דרכים' דווקא בחג עצמו - כלומר 'מחמת סוכות', שהוא לדעתם זמן ראוי לטיולים והילוכים. ועל זה הם סוברים, שאסור להשתמש ולנצל את חג "הסוכות" עצמו להכניס עצמו במצב חריג בהווייתו ובאורח חייו, כדי לפרוץ מאידך את דין ישיבת סוכה שהוא המהווה של "חג הסוכות".
כלומר אי אפשר לבוא בשם 'סוכות' ולנסוע כדי לדרוך על מצות 'סוכה'.

דומה הדבר מרחוק, לחילונים שמבקשים לעשות מסילות וגשרים בשבת, כאשר אנחנו המדינה היחידה שבה יש חופשת שבת בגלל מצוות השבת שבתורה, כך נמצא שהם מבקשים לנצל את מצוות השבת כדי לדרוך על מצוות השבת.

ומכל מקום אחרים סוברים, שאף שרובנו לא נוסעים טיולים במשך כל השנה, אבל מכיון שזהו זמננו הפנוי - בימי המועדים - אם כן אריך למיעבד הכי.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: א' ספטמבר 30, 2018 10:16 am
על ידי החושב
כתבתי כאן בפורום באשכול אחר:

אכן האג"מ (או"ח ג-צג) כתב שמסתבר שכל מה שאמרו שהולכי דרכים פטורים מן הסוכה, זהו דווקא אם יצאו לצורך, כגון לצורך מסחר. אבל אם יצאו לתענוג - לא.
אבל מה שזה כ"כ התקבל ונעשה מפורסם, נראה שיש לחקור בטעם הדבר:
צד א': משום שסברתו של האג"מ מאוד פשוטה. כתוב שהולכי דרכים פטורים, כמובן שזה כולל רק מי שיצא לצורך מסחר, אבל לא לתענוג בעלמא.
צד ב': סברתו דווקא מחודשת. אבל יש כאן בעיה חמורה. טיולים בימינו זה דבר מצוי. ואם ייצאו בסוכות בחופשיות לטיולים ויאכלו בחוץ, זה יהיה זלזול גדול, ומכוער הדבר.

ועכ"פ מדובר ביציאה לתענוג בעלמא. מי שיוצא לצורך ממשי, עליו לא דיבר האג"מ.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: א' ספטמבר 30, 2018 12:08 pm
על ידי מלבב
אבל מה ההיגיון בסברא של האגרות משה, וכי בן אדם יכול להיות כלוא בבית תמיד? כל בן אדם יש לו צורך בטיול מדי פעם, אז למה זה יחשב צורך פחות מלהרויח כסף במצב שיש לו כבר מספיק כדי פרנסתו, וכי מה אדם עושה אם קצת כסף מיותר אם לא חופשים וטיולים? ועוד מה לי צורך גדול מה לי צורך קטן, אם ככה גם הדרך לעשות כל השנה למה שלא יהיה בזה תשבו כעין תדורו?

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ג' אוקטובר 02, 2018 7:22 pm
על ידי עזריאל ברגר
גימפעל כתב:
יואל שילה כתב:מי שמעוניין להיות גיבור כנ"ל, יכול להצטייד בסוכריות ג'ינג'ר - שכחן מעולה לעורר, ואני משתמש בהן בעת נהיגה.
חריף חריף, אבל מעיר, אך אצלי ההשפעה פגה מיידית לאחר שאני מתפתה לבולען ולא להמשיך ללעוס.

מה עדיף לישון מחוץ לסוכה או לאכול מחוץ לסוכה.

שמעתי לפני כמה שנים על אחד שטס ממקום למקום בחוהמ"ס, וראה שהחב"דניקים ישנו כל הטיסה כפי יכלתם כדי שלא יצטרכו לאכול, ואילו אנשים אחרים אכלו כל הטיסה כדי שלא יצטרכו לישון.
כמובן שהמספר סיפר זאת מתוך זלזול לאחד הצדדים, אך לפענ"ד האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, וכאו"א מהם עשה כפי יכלתו כדי לקיים את מצוות החג באופן הכי טוב, וא' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ד' אוקטובר 03, 2018 7:29 pm
על ידי דעת נעימה
עזריאל ברגר כתב:אך לפענ"ד האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, וכאו"א מהם עשה כפי יכלתו כדי לקיים את מצוות החג באופן הכי טוב, וא' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים.


הסתכלות יפה מאוד

Re: שינת עראי בנסיעות

פורסם: ד' אוקטובר 03, 2018 7:31 pm
על ידי דעת נעימה
מלבב כתב:אבל מה ההיגיון בסברא של האגרות משה, וכי בן אדם יכול להיות כלוא בבית תמיד? כל בן אדם יש לו צורך בטיול מדי פעם, אז למה זה יחשב צורך פחות מלהרויח כסף במצב שיש לו כבר מספיק כדי פרנסתו, וכי מה אדם עושה אם קצת כסף מיותר אם לא חופשים וטיולים? ועוד מה לי צורך גדול מה לי צורך קטן, אם ככה גם הדרך לעשות כל השנה למה שלא יהיה בזה תשבו כעין תדורו?


לכאורה זה אחד השינויים המהותיים בין חיינו כיום מבחינת פרנסה לימי חז"ל, כיום פרנסה פעמים רבות משדרגת את רמת החיים וממילא אנו מחפשים לנפוש.
לעומת חז"ל שיתכן ופרנסתם נועדה לחיי נפש.

אם כי סברא זו יכולה לשמש לחומרא, וכולי האי ואולי.