מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
רון
הודעות: 853
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי רון » ג' אוגוסט 06, 2019 12:25 am

אמר ר' זירא לא ליקני איניש לולבא לינוקא וכו' לפי שקונה ואינו מקנה.
ובריטב"א שם הביא דעת בעלי התוס', דהיינו דוקא במקנה לו בסתם,
אבל אם הקנה לו מתנה על מנת להחזיר, הרי אדרבא, כיון שהקטן אינו יכול להקנות,
הרי לא יתקיים התנאי לעולם וממילא בטלה המתנה מעיקרא, וממילא יכול להקנות לקטן בתנאי.

אלא שלא הבנתי הדברים,
דלפי זה מה הענין להקנות את הלולב בכלל מעיקרא אם ודאי שלמפרע תתבטל זכיית הקטן,
ונמצא שלמפרע נטל לולב שאינו שלו בודאי.
ומזה לכאורה מוכח שבאמת לא צריך שיהיה לולב שלו לענין קטן, וכפי שהביא בזה השעה"צ
ב' דיעות בזה אם בקטן בעי שיהיה שלו.

רון
הודעות: 853
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי רון » ג' אוגוסט 06, 2019 8:31 am

אולי כונת הגמ' "לא ליקני איניש", שבאמת אין כונת המקנה להקנות בשביל שיהיה לקטן דין "לכם"
אלא סתם כך שהוא אורחא דמילתא שאם נותנים לשני מתכוונים להקנות לו. אבל לא שבאמת רצה להרויח דין לכם.

והנה הריטב"א שם פליג על דברי התוס' שהביא וס"ל דלא מהני לעשות תנאי ע"מ להחזיר בקטן לפי שהוי תנאי שא"א לקיימו,
דהא לעולם לא יוכל להקנות חזרה. ובכה"ג מעשה קיים ותנאי בטל.

והנה ראיתי

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוגוסט 06, 2019 11:10 am

(מעתיק ממה שמצאתי באשכול אחר)
במשנ"ב סימן תרנ"ח הביא פלוגתא בעניין ארבעת המינים שאולים לקטן:
כיון שלא יצא מידו שפיר דמי — רוצה לומר דעל ידי זה אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות והוא הדין אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואחר כך יהא שלי כבתחילה דהוה ליה כשאול כנ"ל בסעיף ג, אלא דבכל אלו העצות לא מהני רק לגדול שיהיה יכול אחר כך לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי "לכם" ולא קיים בו אביו מצות חינוך ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצוות וכן משמע במרדכי בשם ראב"ן

רון
הודעות: 853
הצטרף: ב' מרץ 21, 2016 9:02 am

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי רון » ג' אוגוסט 06, 2019 11:25 am

עזריאל ברגר כתב:(מעתיק ממה שמצאתי באשכול אחר)
במשנ"ב סימן תרנ"ח הביא פלוגתא בעניין ארבעת המינים שאולים לקטן:
כיון שלא יצא מידו שפיר דמי — רוצה לומר דעל ידי זה אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות והוא הדין אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואחר כך יהא שלי כבתחילה דהוה ליה כשאול כנ"ל בסעיף ג, אלא דבכל אלו העצות לא מהני רק לגדול שיהיה יכול אחר כך לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי "לכם" ולא קיים בו אביו מצות חינוך ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצוות וכן משמע במרדכי בשם ראב"ן

על זה בדיוק הבאתי את דברי הריטב"א שהביא מבעלי התוס' שממנו מוכח שאף שלמפרע אינו של הקטן אין בזה חיסרון

עזריאל ברגר
הודעות: 8277
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' אוגוסט 06, 2019 11:44 am

רון כתב:והנה ראיתי

מה ראית?

אליהו בן עמרם
הודעות: 1123
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ה' יולי 23, 2020 9:52 pm

עזריאל ברגר כתב:(מעתיק ממה שמצאתי באשכול אחר)
במשנ"ב סימן תרנ"ח הביא פלוגתא בעניין ארבעת המינים שאולים לקטן:
כיון שלא יצא מידו שפיר דמי — רוצה לומר דעל ידי זה אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות והוא הדין אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואחר כך יהא שלי כבתחילה דהוה ליה כשאול כנ"ל בסעיף ג, אלא דבכל אלו העצות לא מהני רק לגדול שיהיה יכול אחר כך לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי "לכם" ולא קיים בו אביו מצות חינוך ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצוות וכן משמע במרדכי בשם ראב"ן

בתוס' פסחים דף פ"ח. ד"ה שה הקשה: היאך האב יכול להאכיל פסח לבנו הקטן אף שהבן אינו מנוי על הפסח, הרי יש בזה איסור של "אכילת פסח שלא למנויו", וא"כ עובר האב ב"בל תאכילום"?
ותירץ ר"י ד"בל תאכילום" אינו אסור אלא דומיא דשרצים ונבילות, "אבל כה"ג דאיכא חינוך מצוה שרי".
וביאור דבריו לכאו', שעל אף שיש איסור אכילה שלא למנויו, אך עדיין יש מצות חינוך על האב שיאכל בנו מבשר הפסח, ולכן בכה"ג אין איסור "בל תאכילום".
וא"כ מצינו בדברי התוס' לכאו' ראיה, שיש מצות חינוך באכילת הפסח למרות שמדובר באכילה "שלא למנויו".
ואין זה שונה לכאורה מ"חינוך" הקטן לנטילת לולב על אף שאינו שלו ואין זה "לכם", ולמרות זאת יש מצות חינוך.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים