עמוד 1 מתוך 1

נוי סוכה בכלים שאינו צריך להשתמש בהם

פורסם: ב' ספטמבר 23, 2019 12:15 pm
על ידי דרך ישרה
מהרי"ל הי' מניח כלים נאים בליל הסדר, משכונות של גוים. ויש לעי' למה בסוכות אין ענין בזה, להוציא משכונות של גוים ולהביא לסוכה כדי שתהא הסוכה נאה. ולמה לא מצינו שיש ענין למשל להביא את החנוכיה לסוכה רק בשביל לפאר את הסוכה?

Re: נוי סוכה בכלים שאינו צריך להשתמש בהם

פורסם: ב' ספטמבר 23, 2019 1:11 pm
על ידי חד ברנש
אולי בגלל שזה לא ייאסר בהנאה, אם לא יתנה. עי' סוכה י סע"א.

Re: נוי סוכה בכלים שאינו צריך להשתמש בהם

פורסם: ה' אוקטובר 03, 2019 12:06 pm
על ידי תורה מפוארת
נראה החילוק פשוט, בליל הסדר יש ענין של חירות וזה מראה דרך חירות, נוי סוכה זה לא ענין של חירות, זה עניין של יופי הסוכה, מה בין זה לסוכה לתלותם בסכך הסוכה זה לא נוי כיון שאין דרך שימושם בכך, ופשוט מאוד.