מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

לולב ככלי מלחמה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
היא שיחתי
הודעות: 3494
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוקטובר 26, 2011 9:59 am

כתב בדרשות ר"י אבן שועיב דרשה ליום ראשון דסוכות
"ואמרו תרין אזלין לדינא ולית אנן ידעין מאן נצח, אלא האי דנקיט רומחא ידעין דנצח ובגין דישראל ושאר אומיא מקטרגין קדם קודשא בריך הוא בר"ה ויומא דכפורי ולית אנן ידעין מאן נצח, אמרה תורה ולקחתם לכם וגו', כהדין דנסיב רומחא וגו', כי הא דר' אויא כד הוה מנענע לולבא אמר גירא בעינא דשטנא. הנה הודיענו מעלת אלו המצות".

ובויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה ל כתוב כך:
"א"ר אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון". ואיני יודע מהו "באיין".

מדרש תהלים (בובר) מזמור יז
"מה טעם נעימות בימינך נצח, במי שהוא נוטל לולב בימין ונוצח ובאין, בנוהג שבעולם הנדייסין רצין באיפרכוס, מי נוטל ובא, מי שהוא נוצח, כך בראש השנה באין כל באי עולם ועוברין לפניו כבני מרון, ואף ישראל עוברין לפניו עם כל באי עולם, ושרי אומות העולם אומרים אנו נצחנו וזכינו בדין, ואין אדם יודע מי נצח, אם ישראל נוצחים, או אומות העולם, עבר ראש השנה וכל ישראל באים ביום הכפורים ומתענים בו, ולובשים בגדים לבנים ונאים, עבר יום הכפורים ואין אדם יודע מי נוצח אם ישראל אם אומות העולם, כיון שהגיע יום טוב הראשון של חג, וכל ישראל גדולים וקטנים נוטלין לולביהם בימינם, ואתרוגיהם בשמאלם, מיד הכל יודעין שישראל נוצחין בדין"
"הנדסיין רצין באיפרכוס" פירושו הוא גלדיאטורים הנלחמים בזירה לשעשע הדוכס ואם רבים ביניהם מי ניצח חבירו הרי מי שיש לו את כלי זינו עליו הוא ניצח

פירושי סידור התפילה לרוקח http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=90
" מש ל בשנ י הנ ד י י ס י ן שב א ו לד י ן לפ נ י המ ל ך , זה הי ה או מ ר נצ ח ת י וז ה הי ה או מ ר נצ ת ת י וע ת ה אי ן אנ ו יו ד ע י ן מי נצ ח , אל א בז ה ני כ ר מי בג א י בי ד ו זה נצ ח , כך יש ר א ל שב א י ן לפ נ י הק ב ״ ה הי ו או מ ׳ אנ ו נצ[ח]נו וא י נ ו יו ד ע י ן מי נצ ח , וע ל זה ירננו עצ י הי ע ר , שי ש ר א ל תו פ ס י ן א ת לו ל ב י ה ן בי ד י ה ן ".

וראה עוד בדרשות ר"י אבן שועיב דרשה לראש השנה דכפל דבריו ושם פירש על עניין הנענוע
"וי"מ שרומז לחג הסוכות שהתשובה מביאה החג והשמחה כמי שנצח בדין, וזהו הנענוע כמאן דנקיט רומחא ומנענעה"

ובתיקוני זוהר תקונא תליסר דף כט עמוד א
"קם רבי אלעזר ואמר אבא אבא אמאי אתמר ביומא קדמאה דסכות (ויקרא כ"ג) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר אמר ליה ברי מאני קרבא בימינא נטלין לון ובאלין מאני קרבא אינון ישראל רשימין דנצחין דינא מתל למלכא דהוה ליה דינא וקרבא בשבעין אומין ולא הוו ידעין מאן נצח דינא ושאלין ליה מאן נצח דינא אמר תסתכלון באלין דרשימין במאני קרבא בידייהו ותנדעון מאן נצח דינא"

היא שיחתי
הודעות: 3494
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוקטובר 26, 2011 10:02 am

ויעוי' כאן בהערות 5 6 בפירוש המילות שציינתי לעיל
http://www.mayim.org.il/06_Sukkot/pdf/Sukkot_61.pdf

יגל
הודעות: 635
הצטרף: ב' אוקטובר 11, 2010 10:45 am

Re: לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי יגל » ד' אוקטובר 26, 2011 10:06 am

היא שיחתי כתב:ובויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה ל כתוב כך:
"א"ר אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון". ואיני יודע מהו "באיין".


http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp? ... d=1364#R_4

היא שיחתי
הודעות: 3494
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' אוקטובר 26, 2011 10:12 am

יגל כתב:
היא שיחתי כתב:ובויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה ל כתוב כך:
"א"ר אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין מאן הוא נוצח אלא מאן דנסב באיין בידיה אנן ידעין דהוא נצוחייא כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגים לפני הקב"ה בר"ה ולית אנן ידעין מאן נצח אלא במה שישראל יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון נצוחייא לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון". ואיני יודע מהו "באיין".


http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp? ... d=1364#R_4


תודה יגל
אביא הציטוט המלא
יעקב135
"
פרוטגורס כתב:
אגב, בדבריו מצטט הרב סולוביציק מדברי הרב מינצברג באשר לנטילת ד' מינים בחג הסוכות "נטילת צמחים הדורים, היא מסממני השמחה, כשם שיש מיני שמחה של ריקוד ושירה וכדומה, יש גם דרך הבעת שמחה על ידי נטילת מיני צמחים רעננים והדורים, שאוחזים בהם ושמחים על ידם".
סיפר לי ידיד, כי צפה בCNN באחת מן הפגנות הניצחון שאירגן סאדם חוסיין על 'תבוסתם של האמריקאים', הקהל העיראקי המשולהב רקד בהמוניו כשידי אלפי המפגינים אוחזות בענפי דקל, ונענועיהם משתלבות בהתאמה מדהימה, לקצב קריאות ההיידד והתהילה לסאדם,


דרך הילוכי בימי חוה"מ במדרש פסיקתא רבתי שבתי אל הדברים הבאים (ע"פ מהד' מנדלבוים, פיסקא כז ולקחתם עמ' 406-407. ובמהד' באבער עמ' קפ):
"א"ר אבין לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין הי דין הוא נציחייה, אלא מה דינסב ביין ידעין דהוא נציחא. כך לפי שישראל ושרי אומות העולם ניכנסין ומקטרגין לפני הקב"ה בראש השנה, ולית אנן ידעין היילין אינון ניצוחייה, אלא ממה שישר' יוצאין מלפני הקב"ה ולולביהם ואתרוגיהם בידיהם אנן ידעין דישר' אינון ניצוחייה."
וכבר העירו באבער ומנדלבוים בארוכה אל הנוס' השונות של מילת 'ביין' והעלו שזוהי הנוס' המדוייקת, והפי' הוא המילה היוונית 'ביין' והוא ענף תומר.

לייטנר
הודעות: 5308
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי לייטנר » ה' ספטמבר 27, 2012 4:00 pm

וראה מש"כ הנצי"ב בהעמ"ד ויקרא כג מג.

ארי שבחבורה
הודעות: 1112
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: לולב ככלי מלחמה

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ו' ספטמבר 28, 2012 12:14 am

ויעוין עוד בהעמ"ד דברים טז,טו.


חזור אל “סוכות ושמנ"ע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים