עמוד 1 מתוך 1

קודש הילולים להגה"צ רבי הלל מסאסרעגען זצ"ל

פורסם: ג' אוגוסט 14, 2018 9:08 pm
על ידי אליעזר מארקס
מגדולי תלמידי החת"ס. ירושלים תשמ"ח.
בחת"ס ליקוטים מופיעים כמ"פ ד"ת של החת"ס בשמו.