עמוד 1 מתוך 1

ספרי הרב נחום מרדכי פרוס

פורסם: ה' פברואר 06, 2020 1:58 pm
על ידי חלמישצור
ספרי הרב נחום מרדכי פרוס, מחסידי צ'רנוביל בתל אביב ויו"ר "אגודת השוחטים בארץ ישראל" (כתבה עם פטירתו, מצבתו), אינם באוצר.

דרך נחומיך - על מסכת אבות ועוד, ב' כרכים, ירושלים תש"ה (בהיברובוקס ח"א וח"ב). בספה"ל.
משלי הצדיקים - על התורה בראשית ושמות ועוד, ג' כרכים, ירושלים תשי"ח (שם ח"א וח"ג; ח"ב [חלק א של ספר שמות] - אינו). בספה"ל.


תודה רבה!