עמוד 1 מתוך 1

הערות ב"ח

פורסם: ה' מרץ 05, 2020 12:34 am
על ידי מה שנכון נכון
ר' יצחק אליהו ברנשטיין. מהדו"ח כוללת החלקים שי"ל מסודרים ע"ס הש"ס, והוספות. (03-5708015).
הלילה איננו אפל. עליו. מנכדתו יהודית גולן.
---
תפסיר ישעיה לרס"ג. בתרגום יהודה רצהבי. מכון מש"ה.
דעת שלמה בראשית, שמות. ר' שלמה זלמן גרוסמן.
הערות אברהם יעקב יצחקי. ר' זיידל אפשטיין. ויקרא-דברים.