מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
בר ששת
הודעות: 668
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:01 pm

מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי בר ששת » ג' יולי 13, 2010 12:35 pm

רבים מחכמי הפורום הידענים, אוחזים במקלדת משך שעות ארוכות.
סביר להניח שחלק גדול מהכותבים, נוהגים להשפיע על זרימת המחשבות באמצעות הפעלת מוסיקה שמרעננת את פעילות המוח ומשרה רוגע ושלווה.
בבוא הימים שבהם ממעטים בשמחה, נבצרת האפשרות מן החכמים, שמתעצבים בדרך ייחודית משלהם על חורבן בית המקדש.
ואולם, יש מהרבנים שאינם יכולים לאפשר לעצמם את ההינזרות, מכיוון שהורגלו אליה וכמעט שאינם מצליחים לצמצם המחשבות למשך שעות ארוכות, מבלי לפגוע בתוכן כתיבתם.

אינני ממורי הוראה, אבל שמעתי כמה גדולי הוראה שהתירו במקרים קיצוניים כאלו, ולעומתם נשמע גם על יש מחמירין שלא רואים בכך הצדקה. זו ואין צריך לומר, שגם המתירים לא עושים זאת בשופי, ומזהירים ממראית העין, שעלולה להשפיע על חינוך הבנים שלא יידעו לחלק בין האב הרב המתקשה לצמצם מוחו, לבין תאבון מוסיקלי שיתקוף אותם (היל"ת).

בלומדי בדברי רבותינו בסוטה מח:, ראיתי מקור לשיטות המקילים. אשמח לשמוע את דעת החכמים.
שם על דברי המשנה: "משבטלה סנהדרין - בטל השיר מבית המשתאות, שנאמר: (ישעיהו כד) 'בשיר לא ישתו יין' וגו'".
דרשו בגמרא:
אמר רב הונא: זמרא דנגדי ודבקרי - שרי".


ופירש רש"י:
"זמרי דנגדי - מושכי ספינות בחבל שרי שאינו אלא לזרזם במלאכתם. דבקרי - שמזמרין בשעה שחורשין ואינו אלא לכוין את השוורים לתלמיהם שהולכין לקול השיר דערב עליהם".


ומדברי רש"י, נוכל למצוא סייעתא לדעת המקילים שהרי אין זה "אלא לזרזם במלאכתם".

יפה הקשתי?

תולדות אדם
הודעות: 444
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:12 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי תולדות אדם » ג' יולי 13, 2010 3:27 pm

אם נגעת בנושא זה, אשאל מי התיר לשמוע מוזיקה בקביעות שלא בימי ביהמ"צ, הלא אף הרמ"א המיקל לא התיר לשמוע בקביעות עי' או"ח תק"ס ס"ג. ומש"כ ממשוכי הספינות, לכאורה ההיתר רק שירה בפה ולא בכלי עיי"ש מ"ב ס"ק י"ג.

יהושע מונדשיין
הודעות: 110
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:50 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי יהושע מונדשיין » ג' יולי 13, 2010 3:44 pm

ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה, היכן מצינו - בחז"ל או בראשונים או בקדמוני האחרונים - שלא לשמוע מוסיקה בין המצרים?

אברך
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי אברך » ג' יולי 13, 2010 3:52 pm

האיסור של כלי זמר מוזכר בפרי מגדים תקנ"א י'.
ובאחרונים מבואר שהוא נלמד מקל וחומר מריקודים ומחולות שאסורים אף ללא כלי זמר כמבואר במגן אברהם שם.
ואם נדון שמיעת טייפ כדין כלי זמר, א"כ זהו בכלל דברי הפרי מגדים שאסור כלי זמר.
ואם כוונתך לאחרונים ולראשונים קדמונים יותר, אפשר שזה בכלל דבריהם שממעטים בשמחה.

יהושע מונדשיין
הודעות: 110
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:50 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי יהושע מונדשיין » ג' יולי 13, 2010 4:43 pm

בפמ"ג אין איסור על "כלי זמר", אלא כלי זמר בבית המשתה, דהיינו ליווי לריקודים ומחולות וכיו"ב.

י. בנימין
הודעות: 234
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי י. בנימין » ג' יולי 13, 2010 5:52 pm

יהושע מונדשיין כתב:ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה

היכן מצאנו היתר הלכתי משום 'עבר ושנה'???
כנראה שכוונתך רק לצחות הלשון.

אם ידוע לי נכון ההיתר בימינו הוא מפני חולשת הנפש שירדה לעולם בזמנינו, וגם ששמיעת מוזיקה בימנו על ידי טייפ או נגנים למיניהם הוא עסק פחות רציני משמיעת כלי זמר, ואף שהתירו בכל ימות השנה, בימי בין המצרים וכן בימי הספירה השאירו את האיסור על כנו.
ואכן בפוסקים עד הדור האחרון - וזה כולל אף את המשנה ברורה - לא נמצא איסור שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים ובימי הספירה, משום שעפ"י פסק השו"ע זה אסור בכל השנה.
אגב גם בימינו היו גדולים [נראה לי האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל] שהחמירו בזה בכל השנה.

שמואל ברמה
הודעות: 105
הצטרף: ב' יוני 21, 2010 1:05 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי שמואל ברמה » ג' יולי 13, 2010 7:53 pm

י. בנימין כתב:
יהושע מונדשיין כתב:ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה

היכן מצאנו היתר הלכתי משום 'עבר ושנה'???
כנראה שכוונתך רק לצחות הלשון.

אם ידוע לי נכון ההיתר בימינו הוא מפני חולשת הנפש שירדה לעולם בזמנינו, וגם ששמיעת מוזיקה בימנו על ידי טייפ או נגנים למיניהם הוא עסק פחות רציני משמיעת כלי זמר, ואף שהתירו בכל ימות השנה, בימי בין המצרים וכן בימי הספירה השאירו את האיסור על כנו.
ואכן בפוסקים עד הדור האחרון - וזה כולל אף את המשנה ברורה - לא נמצא איסור שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים ובימי הספירה, משום שעפ"י פסק השו"ע זה אסור בכל השנה.
אגב גם בימינו היו גדולים [נראה לי האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל] שהחמירו בזה בכל השנה.


דעתו של יהושע מונדשיין מובנת, אם הקלת בכל השנה בדבר כה דחוק מהיכי תיתי אותו חילוק בין בין המצרים לכל ימות השנה.  

אברך
הודעות: 346
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי אברך » ג' יולי 13, 2010 8:03 pm

יהושע מונדשיין כתב:בפמ"ג אין איסור על "כלי זמר", אלא כלי זמר בבית המשתה, דהיינו ליווי לריקודים ומחולות וכיו"ב.


זהו פירוש לדבריו של הפמ"ג. בפמ"ג כתוב שכלי זמר בבית המשתה אסור שלא במקום פרנסה, והנך מוסיף שכוונתו לליווי לריקודים ומחולות, בפשטות הכוונה כדרכם של מסעדות בזמננו שיש שם ליווי מוסיקלי, ואין זה שייך לריקודים ומחולות. עכ"פ מבואר בפמ"ג שיש איסור בעצם הכלי זמר ויתכן שאין נפק"מ אם מלוה בזה ריקודים ומחולות או מנגן לעצמו.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' יולי 13, 2010 9:58 pm

י. בנימין כתב:ואכן בפוסקים עד הדור האחרון - וזה כולל אף את המשנה ברורה - לא נמצא איסור שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים ובימי הספירה, משום שעפ"י פסק השו"ע זה אסור בכל השנה.במטותא, ומה עם פסק הרמ"א, למה לא דנו עכ"פ אחרוני אשכנז על פי זה לבין המצרים? (והמשנ"ב גם לא הזכיר כלל הפמ"ג הנידון כאן גבי שלושת השבועות) א"ו דעניין האיסור לשמוע מוזיקה בבין המצרים, הריהו רופף למדי, ואין כל מקום ללשונו של פותח האשכול כאילו דבר זה (או שלושת השבועות בכלל) הינו אחד מגופי תורה שח"ו להתיר אפילו בשעת הדחק (ואפילו גבי "מקרים קיצוניים" אין ולאו ורפיא בידיה בשם פוסקים שלא ידענו זהותם).
אמנם למעשה, מנגד וכפי שכבר העירו פה, גם ההיתר לשמוע מוזיקה בכל השנה, הריהו רופף בידינו לא פחות. ועל כן אני תמיד רגיל לומר, נהי דבכל השנה אין הציבור יכול לעמוד בגזירה זו וע"כ נהוג עלמא בפשיטות לשמוע מוזיקה, ומי שיחלק בזה בין אשכנזים לספרדים הריהו מן המתמיהים, וחלילה למי שימחה במה שגדולי הפוסקים בדורות שלפנינו לא מחו - אבל מ"מ לכל הפחות בשלושת השבועות שבהם מנהג ישראל להגביר האבלות על החורבן, כמש"כ הרמ"א בסי' תקנ"א סעיף ב', בזה ראוי גם ראוי לקיים את עיקר הדין הפשוט שבדברי חז"ל והראשונים והשו"ע, ולא לשמוע מוזיקה כלל (ומי שסומך על מנהג ישראל להתיר בכל השנה, על כרחו עליו להיגרר אחר המנהג לאסור בג' השבועות ולא יהא כפורץ גדר. וזו תשובה לדברי הר"י מונדשיין ו"שמואל ברמה").

יהושע מונדשיין
הודעות: 110
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:50 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי יהושע מונדשיין » ג' יולי 13, 2010 11:12 pm

"בית משתה" אינו מסעדה, אלא חתונה. כך לומדים תלמידים של בית רבן החל מהמשנה הראשונה בברכות.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ד' יולי 11, 2012 3:53 pm

הקפצה [לצערנו הרב רלוונטי]

שי אבי דוד
הודעות: 790
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ה' יולי 12, 2012 12:39 am

יעויין בספר החדש שיצא לאור על הגרח"פ שינברג זצ"ל על ידי הרב אלחנן פרץ יבלח"א. יש שם דברים בענין זה. נשמעת מדבריו להתיר במקום שמניעת השמיעה תגרום לדכאון על פי מעשה שהיה שמאן דהוא ניגן בכלי נגינה בעת נסיעה משותפת. אינני זוכר את הדברים במדוייק.

שי אבי דוד
הודעות: 790
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ה' יולי 12, 2012 12:58 am

סיפר לי פלוני כי בזמנו כשהותקף ר' שלמה קרליבך. רצה האדמו"ר הקודם מאמשינוב (הקודם) לעודדו. צרפו למונית בדרכו אל הכותל, שם עודד אותו להנעים לו בגיטרה בכדי לרומם את רוחו. כמדומני שהדבר התרחש בימי בין המיצרים. אבדוק בלי נדר שוב.

ספרן
הודעות: 413
הצטרף: ב' אוגוסט 02, 2010 10:58 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי ספרן » ה' יולי 12, 2012 8:27 am

שמעתי ממי ששאל את הגר"ט וויס שליט"א על האזנה בשעת נהיגה המסייעת לעירנות, שהתיר (והוסיף שלשנה אחרת יבוא לשאול שוב)

מתלמידי הר"י הוטנר זצ"ל שמעתי שסבר שקלאסית איננה בכלל האיסור.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17495
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ה' יולי 12, 2012 8:41 am

ראיתי אתמול מונח בביכ"נ ספר שיצא עתה בשם מנוחת ישראל וכתב שם שמותר לשמוע כדי לשמור על עירנות בנהיגה, משום פקוח נפש, ונראה לענ"ד פשוט שגם אם היינו מגדירים את זה כצורך ולא כפקוח נפש ממש די בזה להתירו.

ונתנו ידידים
הודעות: 591
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » א' אוגוסט 14, 2016 10:38 pm

י. בנימין כתב:
יהושע מונדשיין כתב:ומי שסומך על ההיתר דעבר ושנה לכל השנה

היכן מצאנו היתר הלכתי משום 'עבר ושנה'???
כנראה שכוונתך רק לצחות הלשון.

אם ידוע לי נכון ההיתר בימינו הוא מפני חולשת הנפש שירדה לעולם בזמנינו, וגם ששמיעת מוזיקה בימנו על ידי טייפ או נגנים למיניהם הוא עסק פחות רציני משמיעת כלי זמר, ואף שהתירו בכל ימות השנה, בימי בין המצרים וכן בימי הספירה השאירו את האיסור על כנו.
ואכן בפוסקים עד הדור האחרון - וזה כולל אף את המשנה ברורה - לא נמצא איסור שמיעת מוזיקה בימי בין המצרים ובימי הספירה, משום שעפ"י פסק השו"ע זה אסור בכל השנה.
אגב גם בימינו היו גדולים [נראה לי האדמו"ר מקלוזנבורג זצ"ל] שהחמירו בזה בכל השנה.

ומהו המקור המפורש לההיתר של הנהוג היום.
ב. האם יש איסור יתירה ללכת לישון בכלי שיר.
ג. האם יש לחלק בין כלי זמר לדיסקים.
ד. גם מהו ההיתר בימינו לכל הניגונים של דברי תורה הרי אסור לעשות ניגון מפסוקים (נו מילא 'אפי' בהסתרה')

יבנה
הודעות: 1776
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי יבנה » א' פברואר 19, 2017 12:42 am

הדברים נידונו במצורף.
ר' דיכובסקי תורה שבעל פה מ"א
מנהגי אבלות בימי בין המצרים

וע"ע כאן viewtopic.php?f=28&t=33200
קבצים מצורפים
שיר בין המצרים.pdf
(1.85 MiB) הורד 94 פעמים
נערך לאחרונה על ידי יבנה ב א' יולי 09, 2017 9:54 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי מנצפך » א' יולי 09, 2017 9:26 am

עשוי לנחת כתב:הקפצה [לצערנו הרב רלוונטי]

לבי במערב
הודעות: 1326
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: מוסיקה לעבודה - מותרת?!

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' מאי 07, 2019 5:15 pm

מנצפך כתב:
עשוי לנחת כתב:הקפצה [לצערנו הרב רלוונטי]


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים