מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עוללות על 'עוללים'

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
מגיב ומניב
הודעות: 286
הצטרף: ג' יוני 29, 2010 12:39 am
מיקום: בני ברק

עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי מגיב ומניב » ד' יולי 21, 2010 5:58 pm

הנה במגילת איכה מצינו פעמים רבות את הביטוי 'עוללים' ביחס לתינוקות, (ראה א,ה: ב,יא: ב,יט: ד,ד ועוד), ומשום מה רש"י ואב"ע על אתר לא פירשוהו.

אולם באיוב ג,טו: כעללים לא ראו אור. ופירש"י: תינוקות ולכך קורא אותם עוללים שכולם שחוק ולכלוך כמו ועוללתי בעפר, וכמו ויתעללו בה כל הלילה (שופטים יט,כח).

והנה במצודות שם פירש ש'ויתעללו' הוא ענין פועל ומעללים כמו אשר עולל לי.

וראה שמות י,ב: למען תספר...את אשר התעללתי במצרים. וברש"י: שחקתי כמו כי התעללת בי (במדבר כב,כט), הלא כאשר התעולל בהם (שמואל א ו), האמור במצרים ואינו לשון פועל ומעללים שא"כ היה לו לכתוב עוללתי כמו ועולל למו (איכה א,כב, וברש"י שם: ופעול למו כמו כי במעלליו יתנכר, וכפרי מעלליו), כאשר עוללת לי, אשר עולל לי. וכן פירש הרמב"ן שם.

אולם הרשב"ם פירש פעולת עלילות, וכן מבואר בת"א: עבדית.

אולם בפ' בלק שם גבי דברי בלעם לאתון תרגם: חיכת, וברש"י שם: כתרגומו לשון גנאי ובזיון.

ובישעיה ג,ד: ותעלולים ימשלו בם. וברש"י: שועלים בני אדם חלשים (דהיינו מלשון תעלא בעידנא סגיד ליה (ראה רש"י בראשית מז,לא), כלומר, ששועל הוא כינוי של חולשה, וכמו ששנינו באבות: הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים, וכן בתרגום: חלשיא), ואני אומר לפי פשוטו תעלולים ליצני בני אדם המתעוללים בהם ומבזין אותם כמו ועוללתי בעפר קרני, את אשר התעללתי במצרים.

וראה רד"ק שם שפירש תעלולים כמו נערים וכן עוללים שאלו לחם.

ואנא זעירא לולי דמיסתפינא אמינא לחבר את האהל והיה אחד, דמעללים זה כינוי למעשי משובה ושחוק, פעולות בלתי חשובות ומעשים שכביכול אינם מכוונים. ובזה מבואר היטב הכתוב במשלי: במעלליו יתנכר נער, והיינו במעשי המשובה של הילדות יתנכר הנער, ואולי מהאי טעמא נמי מכונים התינוקות עוללים, על שום שכל מעשיהם במשובה ובשחוק ובלי דעת.

אודה לחכמים שיחיו שיאירו עיני בזה, וא-ל עליון ישיב להם כמעלליהם.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 7:23 pm

בהזדמנות זו אומר חידוש קטן ויאמרו לי מה דעתם בזה.

הלכה היא שאם נראה בס"ת אותיות דבוקות או אות מחוקה קצת וכדומה..נותנים לילד קטן לקרוא ואם קרא נכון הרי הס"ת כשר..

ונראה דרמוז בפס' "מפי עוללים ויונקים יסדת עז" (ולמרות דמשמע תינוקים ממש אך אפשר לומר דהוי כמו תינוקים בגמ' דשם הכונה לילדים מתחת לגיל
13) ואיו עז אלא תורה שנאמר:"ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

קונה הכל
הודעות: 184
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 3:39 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי קונה הכל » ד' יולי 21, 2010 8:12 pm

יאיר כתב:בהזדמנות זו אומר חידוש קטן ויאמרו לי מה דעתם בזה.

הלכה היא שאם נראה בס"ת אותיות דבוקות או אות מחוקה קצת וכדומה..נותנים לילד קטן לקרוא ואם קרא נכון הרי הס"ת כשר..

ונראה דרמוז בפס' "מפי עוללים ויונקים יסדת עז" (ולמרות דמשמע תינוקים ממש אך אפשר לומר דהוי כמו תינוקים בגמ' דשם הכונה לילדים מתחת לגיל
13) ואיו עז אלא תורה שנאמר:"ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".ווארט נאה ביותר
השלך היא רבינו יאיר?

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 9:04 pm

אכן..

בנשק
הודעות: 123
הצטרף: ב' יוני 07, 2010 8:12 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי בנשק » ד' יולי 21, 2010 9:23 pm

ר' מגיב,
לא ירדנו לעומק דבריך, איך תפרנס את התעללתי במצרים הכי הוא משובה?

לגוף השורש ע.ל.ל. פעמים שהוא ביסוד עילה כמו ושם לה עלילות דברים, ופעמים הוא ביסוד עלילה וזה שפי' רש"י.

יאיר,
פשט נחמד.
[שמא זה שרצית לשלוח לי וחזרת בך?].

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 9:26 pm

מתי רציתי לשלוח לך?..

לא זכור לי כזה דבר.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

לבנשק

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 9:29 pm

מגיב ומניב כתב:
וראה שמות י,ב: למען תספר...את אשר התעללתי במצרים. וברש"י: שחקתי כמו כי התעללת בי (במדבר כב,כט), הלא כאשר התעולל בהם (שמואל א ו), האמור במצרים ואינו לשון פועל ומעללים שא"כ היה לו לכתוב עוללתי כמו ועולל למו (איכה א,כב, וברש"י שם: ופעול למו כמו כי במעלליו יתנכר, וכפרי מעלליו), כאשר עוללת לי, אשר עולל לי. וכן פירש הרמב"ן שם.

ובישעיה ג,ד: ותעלולים ימשלו בם. וברש"י: שועלים בני אדם חלשים (דהיינו מלשון תעלא בעידנא סגיד ליה (ראה רש"י בראשית מז,לא), כלומר, ששועל הוא כינוי של חולשה, וכמו ששנינו באבות: הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים, וכן בתרגום: חלשיא), ואני אומר לפי פשוטו תעלולים ליצני בני אדם המתעוללים בהם ומבזין אותם כמו ועוללתי בעפר קרני, את אשר התעללתי במצרים.

תולדות אדם
הודעות: 444
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:12 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי תולדות אדם » ד' יולי 21, 2010 9:29 pm

רבינו יאיר, ווארט נאה. נשמח לראות ספרך בעזר השי"ת נמנה על ספרי האוצר.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 9:34 pm

לא נראה לי שבעתיד הקרוב אוציא ספר.. : )

בנשק
הודעות: 123
הצטרף: ב' יוני 07, 2010 8:12 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי בנשק » ד' יולי 21, 2010 9:36 pm

נמצא אצלי בהודעות פרטיות הודעה מאת 'יאיר' ורשום עליה לאמר כי המשתמש מחק ההודעה תיכף אחר ששלחה, ולא זכיתי לידע מה חפץ.

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 9:38 pm

ממתי ההודעה?..

בנשק
הודעות: 123
הצטרף: ב' יוני 07, 2010 8:12 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי בנשק » ד' יולי 21, 2010 10:08 pm

ב' ג' יולי 06

יאיר
הודעות: 10401
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 21, 2010 10:10 pm

מצטער..יתכן שנשלח בטעות..

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ה' יולי 22, 2010 1:07 am

לזאת התכוון המשןרר ביסדו את התיבה האישית.

לענין
הודעות: 3049
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: עוללות על 'עוללים'

הודעהעל ידי לענין » ה' יוני 27, 2019 10:27 pm

מה זה עולל? שיטת רבי יוסי הגלילי

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ל עמוד ב
תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה, וכיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו, כיון שראו את השכינה, עולל הגביה צוארו ותינוק שמט דד מפיו, ואמרו זה אלי ואנוהו, שנאמר: מפי עוללים ויונקים יסדת עוז.

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה א
ר' יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז (תהלים ח ג) מפי עוללים אלו עוברים שבמעי אמן שנ' או כנפל טמון לא אהיה וגו' (איוב ג טז) ויונקים אלו שיונקים משדי אמן שנ' אספו עוללים ויונקי שדים (יואל ב טז). רבי אומר עוללים אלו עוללים שבחוץ שנ' להכרית עולל מחוץ (ירמיה ט כ) ואומר עוללים שאלו לחם (איכה ד ד) יונקים אלו שעל שדי אמן שנ' אספו עוללים ויונקי שדים (יואל ב טז) אלו ואלו פתחו פיהם ואמרו שירה לפני המקום שנ' אשירה להי וגו'.

ואף לאחר החיפוש והעיון לא מצאתי למי שעמד בקושיא זו.


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 27 אורחים