מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אודות היו"ט חמשה עשר באב

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ג' יולי 28, 2015 7:18 pm

לקראת יום ט"ו באב אשמח [כולל שאר חברי ורבני הפורום] ללמוד מהני מילי מעלייתא בשבח זה היום והמסתעף על כל חלקיו ועניניו, בהלכה ובאגדה. וייש"כ מראש לכל המביאים ומזכי הרבים.
אם יש כבר מקום מסוים לכך נא להפנות לשם.

חכם באשי
הודעות: 9985
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי חכם באשי » ג' יולי 28, 2015 7:19 pm


מחצד חקלא
הודעות: 187
הצטרף: ג' יולי 22, 2014 9:28 pm

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי מחצד חקלא » ד' יולי 29, 2015 6:35 pm

עי' בזוה"ק חלק ב דף קל"ה ע"א (כמדומני פרשת תרומה)
"ותולעת שני, דא איהו ט"ו באב, דבנות ישראל הוו נפקי במאני מלת, כמה דאת אמר (איכה ד ה) האמונים עלי תולע".
ושם "ט"ו באב איהו קיימא בחדוה על בנות ישראל".

ועי' שם כל הענין שהזוה"ק מונה אותו ביחד עם שאר הימים טובים.

אוצרניק
הודעות: 301
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי אוצרניק » ה' יולי 30, 2015 11:52 pm

קונטרס שלם בענין זה.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?158651

הא לחמא עניא
הודעות: 1677
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 9:58 am
מיקום: בני ברק

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי הא לחמא עניא » ב' אוגוסט 07, 2017 10:49 am

אוצרניק כתב:קונטרס שלם בענין זה.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?158651

היש מי שיכול להורידו לזיכוי הרבים???
האם יש זאת גם בהיברו בוקס??? למי שיודע.

נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אוגוסט 07, 2017 2:14 pm

מחצד חקלא כתב:עי' בזוה"ק חלק ב דף קל"ה ע"א (כמדומני פרשת תרומה)
"ותולעת שני, דא איהו ט"ו באב, דבנות ישראל הוו נפקי במאני מלת, כמה דאת אמר (איכה ד ה) האמונים עלי תולע".
ושם "ט"ו באב איהו קיימא בחדוה על בנות ישראל".

ועי' שם כל הענין שהזוה"ק מונה אותו ביחד עם שאר הימים טובים.

מהרשום עמדי:
בבא בתרא (קכא, א), אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו.
וכתב הריטב"א, וז"ל, בכלי לבן. פי' ללמד כי יצר הרע מסולק מהם ושהם נקיים מחטא כמה דכתיב בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ובמדרש אמרו שראוי ללבוש לבנים ביוהכ"פ על שם כך, וזהו שהיו בנות ישראל אומרות בחור שא נא עיניך וראה וכו', ולא היו חוששין ליצה"ר.
ובזוהר הק' (פרשת תרומה דף קלה עמוד א), ותולעת שני דא איהו ט"ו באב דבנות ישראל הוו נפקי במאני מלת כמה דאת אמר (איכה ד) האמונים עלי תולע.
ונראה להוסיף נופך בזה, דיש לומר דכלי לבן זה אות לסליחה ולכפרה דוגמת לשון של זהורית שמתלבן ביום הכיפורים, וכמבואר בדברי הריטב"א שם דזה סימן לנקיות מחטא, ויש להמתיק בזה דברי החת"ס (דרשות ח"א מ"ג ע"א) שכתב טעם חדש דיש שייכות גדול בין ט"ו באב ליוהכ"פ, דהנה בימי שלמה בחנוכת בית המקדש עשו שבעה ושבעה ימים חנוכת הבית, ואכלו ביוהכ"פ, ויצאה בת קול שנמחל להם אותו עון כדאיתא במו"ק (ט' ע"א), והאיך ידעו שנמחל להם אותו עון, שילדו כל נשיהם זכרים.
והנה אחרון שבישראל מגיע לנהר פרת בז' מרחשון (תענית י, א), וכשתמנה רע"א ימי עיבור (כדאיתא בנדה לח, א), נמצא שנגמרו בט"ו באב, ואז ילדו כולם זכרים, ונודע אז לרבים למפרע שנמחל להם החטא מה שאכלו ביום הכיפורים, וזהו השמחה של ט"ו באב.

נוטר הכרמים
הודעות: 7141
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' אוגוסט 07, 2017 2:16 pm

כתב בדרשות ר"י אבן שועיב תלמיד הרשב"א (בדרשה לפר' ואתחנן בסופה) וז"ל,
ונחזור לענייננו. כבר פירשנו טעם שהיו נוהגות כן בט"ו באב למה, וכן ביום הכפורים פירשו בגמרא בפר' בתרא דתענית מפני שהוא יום סליחה וכפרה שנתנו בו הלוחות השניות ונמחל עון העגל, ובו נאמר סלחתי כדבריך, פי' ג' פעמים עלה ונתעכב בכל עלייה מ' יום. הראשון לקבל הלוחות הראשונות, אמצעים של ענין העגל, אחרונים לקבל לוחות שניות ונשלמו בעשרה בתשרי, וכן תמצא כי אלול מעובר היה, ועל זה היו מיחדים שני זמנים הללו לישא נשים לפריה ורביה שהוא קיום העולם ולכוין אדם בה למצוה ולקדושה ולטהרה, כמו אלו הזמנים. וכמו שיום הכפורים אין בו אכילה ושתיה ויצר הרי, כן יכוין אדם במצות לא לתאוה של יצר מצורף עם זה, כי האוכל ושותה בימי השמחה והמועדות הרי היא קדושה כתענית יום כפורים והיא עבודת השם ית' ונקרא קדוש.
ולכן נהגו לעשות השבת הזה אחר ט' באב ביום טוב והיא מצוה גדולה שהוא יום נחמה. ואף על פי שאינו יום טוב ממש, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום ט"ו, ולפעמים הוא [חמשה עשר ממש] כמו עתה בזו השנה, וכל השמח בו זוכה בנחמת בנין בית המקדש, כמו שנאמר צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו. ודרשינן ביום חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

מבואר שענינה של 'שבת נחמו' מישך שייכא ליום חמשה עשר באב, וזהו חידוש נפלא.
וכבר נמצא מבואר כן בדברי הריטב"א בתענית (כו, ב), וז"ל,
וט"ו באב שבו ידעו שכלו מתי מדבר בשנת הארבעים, ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר ט' באב.

עושה חדשות
הודעות: 9259
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אודות היו"ט חמשה עשר באב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אוגוסט 07, 2017 2:51 pm

עוד: כאן וכאן. ויש עוד הרבה.


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים