עמוד 1 מתוך 1

קינה כג על בנו ובתו של רבי ישמעאל

פורסם: ג' אוגוסט 01, 2017 7:52 pm
על ידי שייף נפיק
צריך להבין הענין שכל כך מרבים בקינה על מעשה זה, לשון חריפה כל כך "אבל לב וניחום חדל חדול ומכל כאב צירי נבדל בדול על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול" היו מעשים נוראים רבים רבים מזה.
ואולי ע"ד אפשר שיש כאן קינה על קדושת ישראל שבטלה על כרחם מכח הגלות, וזה הציור הנורא מכל, איך שבני כה"ג הקדוש בישראל בכל מיני קדושה באו על כרחם לביטול הקדושה.
ואצפה לתשובתכם

Re: קינה כג על בנו ובתו של רבי ישמעאל

פורסם: א' יולי 22, 2018 10:02 pm
על ידי טברייני
למיטב הבנתי מדברי הגמ' (גיטין נח.) הצער היה על כך שקרא עלי מועד לשבור בחורי, היינו שהגיעו למצב שבהתועדות של שני אדונים גרמו למיתת צדיקים וקדושים בלא לעשות דבר.

עוד ראה בבן יהוידע שביאר שהם בכו על חשש במידת חסידותם שקראו לזרע אהרן עבד ושפחה, ובודאי שיש ל"אבל לב וניחום חדל חדול ומכל כאב צירי נבדל בדול על בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול"

ולסיום: חכמים הזהרו בדבריכם:
שייף נפיק כתב:איך שבני כה"ג הקדוש בישראל בכל מיני קדושה כמעט באו על כרחם לביטול הקדושה.