אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
ש. ספראי
הודעות: 767
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' יולי 09, 2018 1:16 am

ניהוגי אבלות בשעה שאליהו יבשר על ביאת המשיח למחרת

שאלני הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א כך: אם תהיה ידיעה ברורה ואמיתית שהמשיח יבוא ביום תשעה באב השנה, או באמצע תשעת הימים, האם יהיה מותר בתשעת הימים לקנות בגדי שבת להכין עצמנו לקבלת פני המשיח, ע"כ שאלתו.

והשיבותי לו כך: לכאורה כל עוד המשיח לא הגיע, אף שאנו יודעים שיבוא, חלה עלינו חובת אבילות שהיא חובה מדברי סופרים, בעוד שאין חיוב מדינא לקנות בגד לביאת המשיח. ואף שרבים מגדולי ישראל, (ובהם זקני הגה"צ רבי אפרים שמואל לרנר זצ"ל, מראשי ישיבת שער השמים ומייסד ביהכנ"ס הגר"א בשערי חסד), הכינו לעצמם בגד חדש לבוא המשיח, אולם אין זה חיוב מדינא, ואפשר לקבל פניו בכל בגד שיהיה, ובפרט אם יש באמתחתנו בגדי שבת.

והרי פשוט שאם תהיה לנו ידיעה ברורה שהמשיח יבוא במוצאי תשעה באב, ג"כ נצטרך להתענות בת"ב.

ואמנם באמת יש להסתפק בדומה לזה, דהנה כתיב בנבואת מלאכי שאליהו יבשר הגאולה, כדכתיב "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא".

והנה אליהו יתגלה שלשה ימים לפני ביאת המשיח, כמובא בפסיקתא רבתי: "מה נאוו על ההדים רגלי מבשר. בשעה שהקב"ה גואל את ישראל, שלושה ימים קודם שיבוא המשיח, בא אליהו הנביא ועומד על הרי ישראל ובוכה ומספיד עליהם ואומר: הרי ארץ ישראל עד מתי אתם עומדים בארץ ציה ושממה. וקולו נשמע בכל העולם, אחר כך יאמר בא שלום לעולם, בא שלום לעולם, שנאמר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. ביום שני בא ועומד על הרי ישראל ואומר באה טובה לעולם, באה טובה עולם, שנאמר מבשר טוב, ביום השלישי בא ועומד על הרי ישראל ואומר באה ישועה לעולם, באה ישועה לעולם, שנאמר משמיע ישועה אומר לציון מלך אלקיך".

ואולם מדברי הש"ס עירובין מ"ג ע"ב נראה כי אליהו יתגלה יום אחד בלבד לפני ביאת המשיח.

ובזה באמת יש להסתפק האם כשיבוא אליהו ויאמר בערב ת"ב, שמחר קאתי משיח, האם נחשב שכבר משיח בא, כיון שאליהו הנביא אומר כן, ומפורש בפסוק שיש בכוחו לנבא את זמן ביאת משיח, וא"כ אפשר דכה"ג יתבטל צום ת"ב ומנהגי האבלות דתשעת הימים, א"ד דכיון דהשתא אכתי אנן בגלות ומשיח עצמו לא בא, נצום וננהג מנהגי אבלות עד שיבוא בפועל, וצ"ע.

ש"ב גנוט, קובץ קול התורה באלעד, התשע"ח.

אהרון 37
הודעות: 217
הצטרף: ב' אפריל 13, 2015 9:10 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי אהרון 37 » ב' יולי 09, 2018 2:58 am

שאלה יפה.
ולוואי שתהיה שאלה למעשה.
ובאמת הלוואי ולא תהיה למעשה, כיון שיבשרנו אליהו כבר לפני כן, ובתשעה באב כבר יבוא משיח.

ואולי, יטען משהו, זה יהיה ניסיון לשמירת ההלכה גם במצב זה, ואם לא ישמרו ההלכה ולא יצומו, זה עצמו יגרום שנבואת אליהו לא תתמש, או ההיפך, זה יהיה מבחן לראות אם מאמינים באמונה שלמה בדברי אליהו, ואם יצומו זה מראה על חוסר אמונה בו, וזה יגרום שלא יבוא.
אמנם באמת כשנביא מתנבא לטובה, כתוב שאין חזרה מזה.

עד כאן זה לא שיקולים הלכתיים, אבל אולי אלו כן הרהורים שמתאימים לסוג כזה של שאלות.

כשיבוא אליהו המפרק קושיות ואיבעיות יורנו גם מה לעשות בעניין הצום.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11173
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' יולי 09, 2018 8:14 am

יש להעביר לפורום פורים.

שים-שלום
הודעות: 313
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי שים-שלום » ב' יולי 09, 2018 9:14 am

לא הבנתי את הבעיה
תיק"ו


החושב
הודעות: 1014
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי החושב » ב' יולי 09, 2018 11:49 am

מנוסח השאלה משמע, שאם המשיח יבוא בערב תשעה באב, אז צום תשעה באב יתבטל.
וכמדומה שהטענה הזו דורשת מקור.
אבלות של תשעה באב היא על חורבן בית המקדש. וגם אם כבר בא המשיח ועדיין בית המקדש חרב, הסיבה לאבלות עומדת במקומה.

ש. ספראי
הודעות: 767
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' יולי 09, 2018 12:37 pm

החושב כתב:מנוסח השאלה משמע, שאם המשיח יבוא בערב תשעה באב, אז צום תשעה באב יתבטל.
וכמדומה שהטענה הזו דורשת מקור.
אבלות של תשעה באב היא על חורבן בית המקדש. וגם אם כבר בא המשיח ועדיין בית המקדש חרב, הסיבה לאבלות עומדת במקומה.

כבודו מעלה כאן נקודה מעניינת.
הנה לדעת רש"י בסוכה מ"א ובר"ה ותוס' שבועות ט"ו ועוד ראשונים, ביהמ"ק ייבנה בידי שמים. ולכאו' ייבנה מיד בחדא מחתא אחר בוא המשיח. הלא כן?
אולם להרמב"ם בפי"א ממלכים, שהמשיח יבנה את ביהמ"ק, לכאו' צדקו דבריך שביהמ"ק ייבנה רק לאחר מכן.
האם באמת המשיח יבוא וכל עוד לא ייבנה המקדש, ימשיכו להתענות?
הרמב"ם כותב שסיבת התענית להתעורר בתשובה על כך שבגלל עוונותינו ועוונות אבותינו אירעו הצרות. האם כשמשיח הגיע אכתי נחשב לעת צרה ופשפוש המעשים, רק משום שעדיין ישנו חסרון, טכני לכאורה, שלא הספיקו לבנות בפועל את ביהמ"ק?

חיי נר
הודעות: 324
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי חיי נר » ב' יולי 09, 2018 12:52 pm

ש. ספראי כתב:ניהוגי אבלות בשעה שאליהו יבשר על ביאת המשיח למחרת

שאלני הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א כך: אם תהיה ידיעה ברורה ואמיתית שהמשיח יבוא ביום תשעה באב השנה, או באמצע תשעת הימים, האם יהיה מותר בתשעת הימים לקנות בגדי שבת להכין עצמנו לקבלת פני המשיח, ע"כ שאלתו

לא הבנתי למה לא לשאול פשוט, בן אדם בט' הימים שמרגיש שהגיע לדרגת אמונה אמתית בכל נפשו שהוא מאמין בביאת המשיח בכל יום והוא עומד מוכן ודרוך והוא רוצה לקנות בגדים שיהיו לו לכשיבא [ונטו לשם כך], אם מותר לו לקנות.
בעצם למה לא זו הנאה רוחנית גרידא ?

החושב
הודעות: 1014
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי החושב » ב' יולי 09, 2018 3:09 pm

ש. ספראי כתב:
החושב כתב:מנוסח השאלה משמע, שאם המשיח יבוא בערב תשעה באב, אז צום תשעה באב יתבטל.
וכמדומה שהטענה הזו דורשת מקור.
אבלות של תשעה באב היא על חורבן בית המקדש. וגם אם כבר בא המשיח ועדיין בית המקדש חרב, הסיבה לאבלות עומדת במקומה.

כבודו מעלה כאן נקודה מעניינת.
הנה לדעת רש"י בסוכה מ"א ובר"ה ותוס' שבועות ט"ו ועוד ראשונים, ביהמ"ק ייבנה בידי שמים. ולכאו' ייבנה מיד בחדא מחתא אחר בוא המשיח. הלא כן?
אולם להרמב"ם בפי"א ממלכים, שהמשיח יבנה את ביהמ"ק, לכאו' צדקו דבריך שביהמ"ק ייבנה רק לאחר מכן.
האם באמת המשיח יבוא וכל עוד לא ייבנה המקדש, ימשיכו להתענות?

רש"י שציינת וכן שאר הראשונים אומרים רק שאין להקשות בסוגיות הנידונות - שאין בונים מקדש בלילה - שכן המקדש השלישי ירד בנוי מן השמים. כוונתם, כמובן, שיש אופציה כזו. אבל, כמדומה, לא עלה על דעתו של אחד מהראשונים לטעון שידוע לנו בבירור גמור שהמקדש השלישי דווקא ירד מן השמים בנוי ומשוכלל ולא ייבנה בידי אדם.
ולגבי הסדר - אם קודם ייבנה המקדש או קודם יבוא המשיח, או באים כאחת, גם כן אין לנו ידיעה ברורה, וראה למשל, בגמרא מגילה (סוף יז: תחילת יח.) וברש"י שם (תחילת יח.) שמפורש שקודם ייבנה המקדש ואחר כך יבוא בן דוד.
וכלל גדול ייסד בזה הרמב"ם:
רמב"ם הלכות מלכים פרק יב
וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו


לכן, נידונים הלכתיים מה יהיה הדין במצב כזה או אחר בעתיד רלוונטיים לפי כל השיטות.

הרמב"ם כותב שסיבת התענית להתעורר בתשובה על כך שבגלל עוונותינו ועוונות אבותינו אירעו הצרות. האם כשמשיח הגיע אכתי נחשב לעת צרה ופשפוש המעשים, רק משום שעדיין ישנו חסרון, טכני לכאורה, שלא הספיקו לבנות בפועל את ביהמ"ק?

מי אמר שזה חסרון טכני? גם אחרי ביאת המשיח תהיה עבודה רוחנית ליהודים, ואולי יזכו לבניין הבית יותר מהר, ואולי זה ייקח יותר זמן.
אבל, אכן, אם יגלו לנו שכעת הכל בסדר, וזה רק חסרון טכני - אין טעם להתאבל.

ש. ספראי
הודעות: 767
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' יולי 09, 2018 8:34 pm

פגשתי אחה"צ במקרה את הגר"ח פיינשטין ודיברתי איתו על הנ"ל.
חכך בדעתו שאולי "לא בשמים היא" שייך גם בזה ואמר שלכאו' לא, כיון שישנה נבואה מפורשת שאליהו מתנבא על כך, וסו"ס חכך בדעתו ולא השיב, באומרו: א שיינע שאלה...

קראקובער
הודעות: 2564
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי קראקובער » ב' יולי 09, 2018 8:40 pm

איש_ספר כתב:יש להעביר לפורום פורים.

viewtopic.php?t=4283&start=40#p75066

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2223
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' יולי 10, 2018 9:17 pm

אני קצת מתפלא שדנים בשאלה זו מכח סברות שאינן נוגעות בשורשי העניין.

בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם על לעתיד לבוא).

גבמרא ר"ה יח: מבואר שאכן בבית שני לא צמו, ורק אחרי החורבן חזרו לצום: שלושת הצומות - רק בזמן שיש גזירות, וט"ב תמיד, מפני שהוכפלו בו צרות.

בראשונים מבואר שבזמנינו קיבלו עליהם גם את ג' הצומות, אפילו שלא בזמן גזירות ורדיפות, ולמרות זאת חומרתם אינה כתענית ציבור.

א"כ בנידון השאלה, אף אם עדיין לא נבנה המקדש, אך אם ברור לנו מפי נביא שלמחרת ט"ב ייבנה, לכאורה אין שום חיוב לצום, שהרי אין כאן גזירת המלכות, ואף סברת הוכפלו צרות אינה תקפה בזמן הבית. ואף שלאחריו כן צמו, סוף סוף זה היה משום חורבנו של הבית, אך אם ברור לנו במאה אחוז שלמחרת ייבנה - לכאורה, אין שום סיבה לצום.

ברור שניתן לחלוק ולפלפל ולחלק חילוקים, אבל בירור הנידון מבלי לדון בסוגיה בר"ה ובראשונים שם הוא לוקה מאוד בחסר.

החושב
הודעות: 1014
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי החושב » ג' יולי 10, 2018 9:44 pm

אפרקסתא דעניא כתב:אני קצת מתפלא שדנים בשאלה זו מכח סברות שאינן נוגעות בשורשי העניין.
בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם על לעתיד לבוא).

גבמרא ר"ה יח: מבואר שאכן בבית שני לא צמו, ורק אחרי החורבן חזרו לצום: שלושת הצומות - רק בזמן שיש גזירות, וט"ב תמיד, מפני שהוכפלו בו צרות.
...
בירור הנידון מבלי לדון בסוגיה בר"ה ובראשונים שם הוא לוקה מאוד בחסר.

אולי תבאר קצת יותר מה למדת מהמקורות שהבאת.
הבאת שבזמן הבית השני לא צמו בתשעה באב.
איך זה עוזר לך להוכיח שעוד לפני שהבית השלישי ייבנה (במקור השאלה - לפני שיבוא המשיח, וכנראה הניח שהמשיח ובית המקדש באים כאחת) לא יצטרכו לצום?

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2223
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ג' יולי 10, 2018 9:51 pm

למדתי שבעיקרון הגמרא הבינה שתקנת הנביאים לצום בד' צומות התבטלה לחלוטין עם בניית בית שני.

לגבי ג' הצומות חידשו אחרי החורבן בזמן שאין שלום.

לגבי ט"ב החמירו אחרי החורבן משום שהוכפלו בו צרות.

אין כאן גזירת הכתוב בלא טעמא, אלא שהמצב של חורבן + צרות מחייב לצום.

ברגע שידוע לנו שהבית ייבנה מחר, יש מקום לומר שחזרנו בזה למצב של בית שני, ולנבואתו של זכריה שאין מקום לצום. אכן כרגע אין בית, אבל הידיעה של מחר משמחת ומנחמת כאילו יש בית. על מה אפוא נצום? הצום צמתוני אני?

קראקובער
הודעות: 2564
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי קראקובער » ג' יולי 10, 2018 10:27 pm

כתבת דברי טעם, לשיטתם גם אם בית המקדש באמצע בנייה כל זמן שלא נגמר חייב לצום וזה אבסורדי.

החושב
הודעות: 1014
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי החושב » ד' יולי 11, 2018 12:25 am

אפרקסתא דעניא כתב:למדתי שבעיקרון הגמרא הבינה שתקנת הנביאים לצום בד' צומות התבטלה לחלוטין עם בניית בית שני.

לגבי ג' הצומות חידשו אחרי החורבן בזמן שאין שלום.

לגבי ט"ב החמירו אחרי החורבן משום שהוכפלו בו צרות.

אין כאן גזירת הכתוב בלא טעמא, אלא שהמצב של חורבן + צרות מחייב לצום.

ברגע שידוע לנו שהבית ייבנה מחר, יש מקום לומר שחזרנו בזה למצב של בית שני, ולנבואתו של זכריה שאין מקום לצום. אכן כרגע אין בית, אבל הידיעה של מחר משמחת ומנחמת כאילו יש בית. על מה אפוא נצום? הצום צמתוני אני?

עם כל הרצון, לא הצלחתי להבין.
לאף אחד כאן לא היה צד, שאחרי שייבנה המקדש השלישי יצטרכו עדיין לצום. כך שהידיעה שבזמן שהבית השני היה קיים לא היו צמים - לא מוסיפה כלום.
אתה יכול לסתם לטעון מסברא, שנראה לך שאם יש נבואה שמחר ייבנה הבית, אין צריך לצום. וזה בעצם מה שעשו כאן לפניך.

בן ראובן
הודעות: 422
הצטרף: ב' אוקטובר 15, 2012 10:29 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי בן ראובן » ד' יולי 11, 2018 5:46 am

אינני מבין את השאלה. הרי "כל הנביאים מלאים בדבר זה" שיבוא משיח וייבנה ביהמ"ק. ומה בין נבואה למחר ובין נבואה למחר שלאחר זמן? סוף סוף היום עדיין לא בא ועדיין ביהמ"ק חרב.

ש. ספראי
הודעות: 767
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי ש. ספראי » ד' יולי 11, 2018 12:35 pm

לא.
הוא הוסיף כאן הוספה חשובה, שהמצב של החורבן המציאותי אינו מחייב צום, אלא רק אם המצב מורה על חורבן ואי שלום, ולכן באמת בתקופות רגועות לא צמו.
אם כן, כשאליהו מבשר שמחר המשיח בא (לא נבואה על זמן בלתי ידוע, אלא מחר הוא בא), א"כ א"א לקרוא למצב הכללי שלנו באותו רגע כמצב של צרה ואי- עת- שלום. ולכן אין לצום.

החושב
הודעות: 1014
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי החושב » ד' יולי 11, 2018 3:03 pm

אפרקסתא דעניא כתב:בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם על לעתיד לבוא).

בהיותי עסוק בנושא שונה לחלוטין, נתקלתי היום במקרה בקטע זה בנביא.
וכמדומה הצגת את הדברים בצורה לא מדויקת.
כאשר התחילו לבנות את הבית השני, יושבי בבל שאלו אם להמשיך לצום באב.
ועל זה ענה הקב"ה (זכריה ז-ו): וְכִי תֹאכְלוּ וְכִי תִשְׁתּוּ הֲלוֹא אַתֶּם הָאֹכְלִים וְאַתֶּם הַשֹּׁתִים:
כלומר, שאלתם לא לעניין.
רד"ק זכריה פרק ז פסוק ו
וכי תאכלו - כלומר מה לי לצומכם ולמאכלכם הצום תצומו בעבור עונותיכם והמאכל והמשתה תאכלו ותשתו להנאתכם הכל הוא לכם מה לי בכל זה כי הצום והאכילה אין בהם דבר לכבודי:

כלומר, הצום, זה לא הדבר שהקב"ה דורש מהעם. והוא לא הכתובת לשאול אותו - האם לצום או לא.
לעומת זאת יש הרבה דברים שהקב"ה כן דורש מהעם וכפי שמאריך הנביא בהמשך. ואם תקיימו אותם לא יהיו צרות אלא תהיו משופעים בטובה, ואז ממילא
"צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ"

ומכאן לענייננו. אם יודעים שבעוד כמה ימים תבוא גאולה שלמה - תלוי הדבר. אם הכל זה עניין טכני, ובעצם כבר היום הכל בסדר - אין טעם לצום. אבל אם מה שהגאולה השלמה תבוא בעוד כמה ימים בגלל שבינתיים עם ישראל עוד לא ראויים לכך, ועדיין צריך לכפר על משהו ולתקן משהו - אז אולי כן צריך עדיין לצום.

אפרקסתא דעניא
הודעות: 2223
הצטרף: ש' אוקטובר 23, 2010 8:36 pm

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

הודעהעל ידי אפרקסתא דעניא » ד' יולי 11, 2018 5:36 pm

לכן ציינתי את הגמרא בר"ה יח:. שם (וברש"י) מוכח שהפסוק הזה הוא פסק הלכה שאין לצום בתקופת בית שני. ולא זו בלבד, אלא אסור להתענות וחייבים לאכול, כי הם יו"ט!


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד