עמוד 1 מתוך 1

באיזה שעה נשרף בית המקדש

פורסם: ה' יולי 12, 2018 6:35 pm
על ידי שברי לוחות
מבואר בספרים שענין השינוי באבילות בתשעה באב אחר חצות היום הוא משום שאז נשרף בית המקדש
ולכאורה בגמרא מבואר שזמן השריפה היה סמוך לחשיכה

Re: באיזה שעה נשרף בית המקדש

פורסם: ה' יולי 12, 2018 7:16 pm
על ידי כדכד
לענ"ד מחצות כבר מתחיל הזמן של סמוך לשקיעה וכשם שבערב שבת ויו"ט א"א תחנון אפילו במנחה גדולה כי מחצות כבר מתחילה התנוצצות של היום הבא

Re: באיזה שעה נשרף בית המקדש

פורסם: ה' יולי 12, 2018 9:55 pm
על ידי שברי לוחות
יישר כוחך
ועוד נסתבכתי בענין זה דהנה בתענית כ"ט ע"א איתא כיצד? בשבעה נכנסו נכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום
ובערכין י"א ע"ב: כשחרב הבית בראשונה, אותו היום תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתו של יהויריב היתה, והיו כהנים ולוים עומדים על דוכנן ואומרים שירה, וכו', בן בקר אקראי בעלמא הוא דאיתרמיא להו להקריב.

הא כיצד?