עמוד 1 מתוך 1

קינה יג

פורסם: א' יולי 22, 2018 9:21 pm
על ידי שייף נפיק
קינה יג
ענין קינה זו להראות ההטבה (וההנהגה ניסית) שהיתה לישראל מול הצער והרע שהוא מנת חלקם עכשיו. "אי כה זם והרג מצרי בגן נעול בקודש... והן אתה חלקם אכל חודש" הנה חלק מהדברים המבוארים לקמן הם ענינים ניסיים, ואולי יש להתעורר שמה שאכל חודש חלקם הוא מגלה על ירידת מעלתם, כי ישראל מעל המזל, ומה שאכל חודש אב את חלקם והוא מסוכן להם הוא גופא מראה על ירידת מעלתם, שחודש אוכל בהם. ודוק.
שם. "אי כה כריתות חדשות בריתות בכה אמר כחצות לילה במופתי אותות והן אתה להקו בנעליהם לאתות שמו אותותם אותות" עיין ראשוני אשכנז שמפרש על מה שטיטוס סבר שהרג את עצמו, נראה לפי"ז שמבואר כאן זה כנגד זה, האותות שהיו בדרך נס במצרים – והיה לכם הדם לאות ופסחתי עליכם, מול טיטוס שהוציא דם מהפרוכת וסבר שהרג את עצמו. וניסים בדם כנגד הדם של טיטוס:

Re: קינה יג

פורסם: ד' יולי 25, 2018 3:36 pm
על ידי צביב
שמעתי שהמשגיח רבי מאיר חדש זצ''ל, אמר בזה שהירידה שהיא מעל המזל, נראה שגם הירידה והגלות בהשגחה, ובזה הצער - כמ''ש מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, שמעשים שלנו גורמים שה' מראה באופן זה את השגחתו.

Re: קינה יג

פורסם: ה' יולי 26, 2018 6:37 pm
על ידי נוטר הכרמים
'שמו אותותם אותות' זה ענין נוסף שהאותות והסימנים ששמו על ירושלים קודם שנכנסו בה התקיימו, כמבואר באגדות החורבן בגיטין.

Re: קינה יג

פורסם: ה' יולי 26, 2018 7:06 pm
על ידי משולש
אגב יש לשים לב שהכוונה למילה "כה" בכל פסוק שמובא שם. (ויפן כה, כה יהיה זרעך, כה אמר ה' בחצות, וכו').