מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

כמה הלכות לתשעה באב

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' יולי 14, 2019 7:18 pm

שלושים יום לפני החג - שבע"ה יהיה חג אמיתי כבר בשנה זו - דורשין בהלכות החג

הערות, הארות, שאלות, קושיות, נזיפות, תיקונים וכו' - יתקבלו בברכה בל"נ.
קבצים מצורפים
תשעה באב.docx
(21.98 KiB) הורד 91 פעמים

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:39 am

מיהם הנוהגים לומר "על נהרות בבל" בסעודה המפסקת (ג, 7)?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:41 am

לכאו' עדיף להתפלל (לכה"פ) מנחה קטנה, כבכל צום.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:44 am

היכן הם דברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אודות 'אב הרחמים'?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:57 am

בענין פרקי אבות - כידוע, כ"ק אדה"ז נ"ע הִלֵּךְ בד"כ בשי' המג"א (נז' גם בשיחת שבת חזון תשמ"א - הנסמנת לקמן).
החילוק בין ת"ב לעת"ב הוא במג"א גופי'.
עזריאל ברגר כתב:והרבי אמר שאינו רוצה להורות בזה (שמעתי שבאחת ההזדמנויות אמר שהוא לא יורה ליהודים שלא ללמוד תורה).

אחת דבר גו', שתים זו שמעתי...
שני הפרטים ה"ה בשיחת ש"פ דברים-חזון ה'תשמ"א ס"ל (שיחות קודש תשמ"א ח"ד ע' 352).
עזריאל ברגר כתב:אבל הורה, שבשבת הבאה - גם אלו שאמרו כבר פרקי אבות בשבת זו, יאמרו את אותו פרק שוב, כדי שכולם יאמרו אותו פרק.

ג"ז בתשמ"א - שיחת ש"פ ואתחנן-נחמו סל"ז (שיחות קודש ח"ד ס"ע 405).
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ב' יולי 22, 2019 8:05 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:01 am

מהי הכרעת כת"ר (לפי מנהג חב"ד) בַמבדיל במוצאי התענית, והוא לבוש בבגדי חול?
ומה יהא דין מי שאין לו בגדים המיוחדים לש"ק?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:02 am

אין הגבלות בשתיית בת מיין ההבדלה?
ודאי הדבר שמוציאה י"ח בשתייתה?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:04 am

לא זכיתי להבין, בעניי, את הדעות (מי?) הסוברות שאין לנשים להבדיל למחרת (מטעם שאי"ז חובה, ותשלומין הם בחובה בלבד) - למנהג האשכנזים, שהנשים מברכות על כל מ"ע שהזמ"ג וכו'.
אשה הנוהגת להתפלל תפלת ערבית, יכולה להתפלל תפלת תשלומין כשנאנסה או שגגה ולא התפללה?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:06 am

ביוה"כ א"א 'ביום טוב מקרא קודש'?
מי הם רבני חב"ד שחלקו על הכנסת 'נחם' בתוך הברכה, ומהו טעמם?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:18 am

בענין הרחת בשמים - המחבר אסר (וכ"כ הט"ז), והש"ך מתיר (וכ"כ המג"א).
המחבר והט"ז לא ידעו - ח"ו - הגמ' דק' ברכות?!
כ"ק אדה"ז נ"ע בסי' מו ס"א לא הזכיר ת"ב, אך אפשר שהוא מפני שלא נז' בפוסקים שקדמוהו (ראה גם סי' תריב ס"ז).
ראיתי מציינים ללקו"ש חי"ד ע' 149 הע' 8* ובשוה"ג.
נז' כבר לעיל - דכ"ק אדה"ז נ"ע בחר להלך (בד"כ) בשי' המ"א.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:27 am

[url="עזריאל ברגר"]אין דין שאסור להבדיל וכיו"ב לפני מעריב.[/url]
שו"ע אדה"ז סי' רצט סי"ט:
וכל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא להדליק ולא לעשות שום מלאכה קודם סדר קדושה של הצבור אע"פ שכבר הבדיל בתפלה וגם אמר המבדיל וכל העושה מלאכה קודם סדר קדושה אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה אבל טלטול הנר וכיוצא בזה מותר מיד אחר שהבדיל בתפלה או אמר המבדיל ושמש הכנסת רשאי להדליק נרות בבית הכנסת מיד אחר שהבדיל בתפלה (או שאמר המבדיל) אע"פ שלא אמרו הצבור עדיין סדר קדושה (כיון שהיא לצורך מצוה) (ומכל מקום צריך ליזהר להדליק אחר שאמרו הצבור ברכו):

עם זאת, הוא אכן מסייג את דבריו - דלצורך מצוה שרי. ועצ"ע בזה למעשה.
איכא למ"ד שנשים לא יברכו לעצמן על האש, אז עדיף שהאיש יברך להן.

מאן איהו האי מ"ד?
אם יחכו עד שיחזור מהתפילה - הילדים כבר יילכו לישון, ויפסידו את הברכה.

א"כ, העצה פשוטה היא: להדריך הנשים שתיכף בצאת השבת יאמרו עמם 'ברוך המבדיל' כו', וידליקו נר ויברכו עליו.
אך יש למצוא סמך ורמז לדבר, מדברי אדה"ז בשלחנו (סו"ס רחצ) - דעדיף 'ברוב עם' דברכת הנר את"ת דרבים.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:28 am

ההנהגה בתנש"א הכוונה לשעת היציאה מביהמ"ד?

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 8:31 am

בענין ת"ב דלע"ל:
יש בנו"ט לציין בזה לדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אודות י"ז בתמוז נדחה - שה"יום רצון" נשאר בש"ק (אף שאין צמים), כי "אין סברא" לומר שכיון שחל בש"ק 'זזה' ה"עת רצון".
נמצא גם בתו"מ חס"ה (שז"ע י"ל).

ובפשטות הכוונה, שגם ביום א' הוא "יום רצון" - שהרי אז מתענים בפועל. ונמצא, שמצד מעלת הש"ק נכפלת ה'עת רצון'. ועד"ז בנדו"ד.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 12:44 pm

לבי במערב כתב:מיהם הנוהגים לומר "על נהרות בבל" בסעודה המפסקת (ג, 7)?

הובא בכמה מלקטים, כולל ב"התקשרות" מדי שנה מביאו כמסתפק, והרב יקותיאל פרקש הביאו בשיעוריו המוקלטים.
ולאחרונה כתב לי הרב יוסף שמחה גינזבורג (המקום ינחמו (על פטירת אחיו הרחלוי"צ ע"ה) בתוך שאר אבלי ציון וירושלים) כתבו לו בשם הגר"י לנדא ז"ל שאדמו"ר (הרש"ב) נ"ע אמר על נהרות בבל בסעודה המפסקת.

וכמובן שאין זה נוגע כלל לקביעות שנה זו, שבשבת ודאי אומרים שיר המעלות.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 12:44 pm

לבי במערב כתב:מהי הכרעת כת"ר (לפי מנהג חב"ד) בַמבדיל במוצאי התענית, והוא לבוש בבגדי חול?

מנהג חב"ד בזה הוא ברור שאומרים "הנה א-ל ישועתי".
לבי במערב כתב:ומה יהא דין מי שאין לו בגדים המיוחדים לש"ק?

ברשיעי לא עסקינן, במחילה.
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ב' יולי 22, 2019 12:50 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 12:47 pm

לבי במערב כתב:אין הגבלות בשתיית בת מיין ההבדלה?
ודאי הדבר שמוציאה י"ח בשתייתה?

א. ע"פ הלכה אין בזה שום איסור (בפרט למאי דקיי"ל שמותר לנשים להבדיל לעצמן).
ב. לא גרע משתיית ילד מכוס של מילה וכיו"ב.

אדגיש ואומר שלא כתבתי דברים אלו מסברת כרסי, אלא לאחר התייעצות עם רבנים שונים, ואיני יודע מי מהם רוצה שאפרסם את הדברים בשמו ומי מעדיף להישאר בעילומו.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 12:52 pm

לבי במערב כתב:לא זכיתי להבין, בעניי, את הדעות (מי?) הסוברות שאין לנשים להבדיל למחרת (מטעם שאי"ז חובה, ותשלומין הם בחובה בלבד) - למנהג האשכנזים, שהנשים מברכות על כל מ"ע שהזמ"ג וכו'.
אשה הנוהגת להתפלל תפלת ערבית, יכולה להתפלל תפלת תשלומין כשנאנסה או שגגה ולא התפללה?

כך שמעתי מחכם אחד, ואף אני אינני אוחז משיטתו.
ומדוע אתה שואל על אשה ולא על איש?!
הרי תפילת ערבית רשות היא אף לאנשים, ואעפ"כ אמרו חז"ל שצריך להשלימה בשחרית!

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 1:07 pm

לבי במערב כתב:ביוה"כ א"א 'ביום טוב מקרא קודש'?
מי הם רבני חב"ד שחלקו על הכנסת 'נחם' בתוך הברכה, ומהו טעמם?

א. אכן כך הוא נוסח חב"ד, שביוה"כ (ובמוסף דחוה"מ) אומרים "יום מקרא קודש", לעומת ר"ה ויו"ט דג' הרגלים שאומרים "יום טוב מקרא קודש".
ב. כמדומני הגרא"ח נאה בקצות השולחן, וטעמו שלא נזכר בסידור אדה"ז, ושלא נזכר בגמרא.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 1:10 pm

לבי במערב כתב:בענין הרחת בשמים - המחבר אסר (וכ"כ הט"ז), והש"ך מתיר (וכ"כ המג"א).
המחבר והט"ז לא ידעו - ח"ו - הגמ' דק' ברכות?!
כ"ק אדה"ז נ"ע בסי' מו ס"א לא הזכיר ת"ב, אך אפשר שהוא מפני שלא נז' בפוסקים שקדמוהו (ראה גם סי' תריב ס"ז).
ראיתי מציינים ללקו"ש חי"ד ע' 149 הע' 8* ובשוה"ג.
נז' כבר לעיל - דכ"ק אדה"ז נ"ע בחר להלך (בד"כ) בשי' המ"א.

כותב מזיכרון (עיינתי בסוגיא זו לפני כמה שנים):
א. המחבר לא אסר להריח בשמים בת"ב, אלא רק כתב שאין מברכים עליהם בהבדלה ובמילה.
ב. דברי הט"ז פליאה הם בעיני, וצע"ג, ואיני יודע איך ליישבם, ואילו לא היו דבריו "חומרא דאתי לידי קולא" - ודאי הייתי חושש לדבריו לכתחילה.

ומה שציינת ללקו"ש - אין זה הוכחה להכרעה במחלוקת, אלא רק ראיה שיש שמחה בהרחת בשמים, וטעם לשיטת הט"ז.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 1:18 pm

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:אין דין שאסור להבדיל וכיו"ב לפני מעריב.

שו"ע אדה"ז סי' רצט סי"ט:
וכל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא להדליק ולא לעשות שום מלאכה קודם סדר קדושה של הצבור אע"פ שכבר הבדיל בתפלה וגם אמר המבדיל וכל העושה מלאכה קודם סדר קדושה אינו רואה סימן ברכה לעולם מאותה מלאכה אבל טלטול הנר וכיוצא בזה מותר מיד אחר שהבדיל בתפלה או אמר המבדיל ושמש הכנסת רשאי להדליק נרות בבית הכנסת מיד אחר שהבדיל בתפלה (או שאמר המבדיל) אע"פ שלא אמרו הצבור עדיין סדר קדושה (כיון שהיא לצורך מצוה) (ומכל מקום צריך ליזהר להדליק אחר שאמרו הצבור ברכו):

עם זאת, הוא אכן מסייג את דבריו - דלצורך מצוה שרי. ועצ"ע בזה למעשה.
איכא למ"ד שנשים לא יברכו לעצמן על האש, אז עדיף שהאיש יברך להן.

מאן איהו האי מ"ד?
אם יחכו עד שיחזור מהתפילה - הילדים כבר יילכו לישון, ויפסידו את הברכה.

א"כ, העצה פשוטה היא: להדריך הנשים שתיכף בצאת השבת יאמרו עמם 'ברוך המבדיל' כו', וידליקו נר ויברכו עליו.
אך יש למצוא סמך ורמז לדבר, מדברי אדה"ז בשלחנו (סו"ס רחצ) - דעדיף 'ברוב עם' דברכת הנר את"ת דרבים.

א. כדבריך, דלצורך מצווה שאני, ונוהגים להקל בעשיית כמה מלאכות לצורך מצווה. ובפרט בליל ת"ב - נוהגים להדליק את הנר לפני סדר קדושה!
ב. לא זוכר בבירור. ושמא טעיתי. תלוי במחלוקות על ההבדלה עצמה.
ג. אם זה מעשי - אה"נ.
נערך לאחרונה על ידי עזריאל ברגר ב ב' יולי 22, 2019 1:21 pm, נערך 3 פעמים בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 22, 2019 1:20 pm

לבי במערב כתב:ההנהגה בתנש"א הכוונה לשעת היציאה מביהמ"ד?

אם הבנתי את שאלתך נכון - כן.

פרנקל תאומים
הודעות: 3005
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' יולי 22, 2019 2:01 pm

מעודי תמהתי, מה פשר החומרא הזאת שלא לעשות מלאכה עד אחר אמירת קדושה דסדרא, מה העניין להמתין עד אחריה?
האם קדושה דסדרא היא רק סימן, והמטרה היא להאריך בהוספה מחול על הקדוש (ובאמת הלא ישנם מוצ''ש שבהם אין אומרים קדושה דסדרא כלל), או שמא קדושה דסדרא היא הסיבה, ויש עניין להתעכב עד אחרי אמירתה גם אם מתפלל מעריב דמוצ''ש בשעה מאוחרת.
ומה בקשר לנשים, האם יש עניין שגם הן תתעכבנה עד אחרי זמן אמירת קדושה דסדרא בביהכ''נ, האם רואות סימן ברכה קודם לכן? לכאו' תליא בשתי האפשרויות הנ''ל.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:50 pm

עזריאל ברגר כתב:ומדוע אתה שואל על אשה ולא על איש?!
הרי תפילת ערבית רשות היא אף לאנשים, ואעפ"כ אמרו חז"ל שצריך להשלימה בשחרית!

כי נשים אפי' לא קבלוה עליהן כחובה, וה"ז מודגש יותר.
וחושבני, שלא יהא מי שיחלוק על שיכולה להשלים בשחרית.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:56 pm

עזריאל ברגר כתב:כותב מזיכרון (עיינתי בסוגיא זו לפני כמה שנים):
א. המחבר לא אסר להריח בשמים בת"ב, אלא רק כתב שאין מברכים עליהם בהבדלה ובמילה.
ב. דברי הט"ז פליאה הם בעיני, וצע"ג, ואיני יודע איך ליישבם, ואילו לא היו דבריו "חומרא דאתי לידי קולא" - ודאי הייתי חושש לדבריו לכתחילה.
ומה שציינת ללקו"ש - אין זה הוכחה להכרעה במחלוקת, אלא רק ראיה שיש שמחה בהרחת בשמים, וטעם לשיטת הט"ז.

א. עיקר כוונתי הי' לתקן הלשון.
צדקת ממני, אך הט"ז מפרש (לכאו') שהמחבר אוסר.
מ"מ, לגבי המ"א והש"ך, ודאי כדאמרן.
ב. לא התכוונתי לציין ל"הכרעה", כ"א ממש כדברי מר.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יולי 22, 2019 7:57 pm

פרנקל תאומים כתב: . . שמא קדושה דסדרא היא הסיבה, ויש עניין להתעכב עד אחרי אמירתה גם אם מתפלל מעריב דמוצ''ש בשעה מאוחרת.

להעיר, שהדיוק הוא "קודם סדר קדושה של הציבור", ונפק"מ להמתפלל ביחיד בשעה מאוחרת.

פרנקל תאומים
הודעות: 3005
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ב' יולי 22, 2019 8:29 pm

לבי במערב כתב:
פרנקל תאומים כתב: . . שמא קדושה דסדרא היא הסיבה, ויש עניין להתעכב עד אחרי אמירתה גם אם מתפלל מעריב דמוצ''ש בשעה מאוחרת.

להעיר, שהדיוק הוא "קודם סדר קדושה של הציבור", ונפק"מ להמתפלל ביחיד בשעה מאוחרת.

להאיר:
אמנם לשון שו''ע הגר''ז שהבאת לעיל היא: "של הציבור", אבל מקור ההלכה היא ב''דרכי משה'' סס''י רצ''ד בשם או''ז וכן בזוהר במדבר, והביאם רבינו המג''א, ובכל הני דוכתי אין את התוספת הזאת של הגר''ז, אלא אי' רק 'שלא לעשות מלאכה עד אחר סדר קדושה'.

לייטנר
הודעות: 5151
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לייטנר » ב' יולי 22, 2019 10:32 pm

עזריאל ברגר כתב:
לבי במערב כתב:ומה יהא דין מי שאין לו בגדים המיוחדים לש"ק?

ברשיעי לא עסקינן, במחילה.


ר"ל, מה יהא דין מי שאין (כמעט) הבדל בין בגדי חול לבגדי ש"ק.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 23, 2019 12:40 am

לייטנר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
לבי במערב כתב:ומה יהא דין מי שאין לו בגדים המיוחדים לש"ק?

ברשיעי לא עסקינן, במחילה.


ר"ל, מה יהא דין מי שאין (כמעט) הבדל בין בגדי חול לבגדי ש"ק.

לכאורה כל חד לפום שיעורא דיליה, ולפי ה"בגדי שבת" שלו.

במסתרים
הודעות: 429
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re:

הודעהעל ידי במסתרים » ג' יולי 23, 2019 2:35 am

עזריאל ברגר כתב:אין אומרים "בית יעקב" (ע"פ שער-הכולל פי"א סכ"ג)

מה כתוב שם לענין ט"ב? או כוונתך רק לזה שאינו בא בהמשך לתפלת שחרית?

עזריאל ברגר כתב:שולל כל הנהגה שיכולה להראות כאבלות פרהסיא

מה זה ענין לכאן שאין ניכר שההרחקה מפני ת"ב?

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: Re:

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 23, 2019 10:56 am

במסתרים כתב:
עזריאל ברגר כתב:אין אומרים "בית יעקב" (ע"פ שער-הכולל פי"א סכ"ג)

מה כתוב שם לענין ט"ב? או כוונתך רק לזה שאינו בא בהמשך לתפלת שחרית?

אכן לא כתב שם לגבי ט"ב, אלא ע"פ הסברות המבוארות שם יוצא שאין שייכות להתחיל תפילת מנחה באמירת "בית יעקב". והסכימו עמי הרבנים.
במסתרים כתב:
עזריאל ברגר כתב:שולל כל הנהגה שיכולה להראות כאבלות פרהסיא

מה זה ענין לכאן שאין ניכר שההרחקה מפני ת"ב?

הרבי סיפר שהיה יהודי שהורגל לשבת לסעודת שבת עם נעלי בית, וכאשר איתרע אצלו אבלות - הורה לו אביו של הרבי (הגה"ח רלוי"צ שניאורסאהן) שלא יעשה כן בשבת שבתוך השבעה, כדי שלא לתת מקום לאבלות בשבת.
וק"ו הדברים לכאן, ובפרט אם בני הבית יודעים שהאשה "מסולקת דמים". ועכ"פ שני בני הזוג יודעים, וזה יותר "פרהסיא" מאשר נטילת ידים שחרית שנוהגים ליטול כרגיל ולא כבת"ב, וכל כיו"ב.

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יולי 23, 2019 11:21 am

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:איכא למ"ד שנשים לא יברכו לעצמן על האש, אז עדיף שהאיש יברך להן.

מאן איהו האי מ"ד?

ביה"ל סימן רצ"ו ד"ה "לא יבדילו לעצמן".
ואמנם מאדה"ז לא משמע כלל כדבריו, אבל אם אפשר בקלות להחמיר כדבריו - לכאורה עדיף.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 3:05 am

עזריאל ברגר כתב:ביה"ל סימן רצ"ו ד"ה "לא יבדילו לעצמן".
ואמנם מאדה"ז לא משמע כלל כדבריו, אבל אם אפשר בקלות להחמיר כדבריו - לכאורה עדיף.

ייש"כ. מפני שלא ציין כת"ר מ"מ, נלאיתי מצוא - והעדפתי שיבוא בעל הכרם ויבא'ר את קוש'יו.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 3:06 am

עזריאל ברגר כתב:א. כדבריך, דלצורך מצווה שאני, ונוהגים להקל בעשיית כמה מלאכות לצורך מצווה. ובפרט בליל ת"ב - נוהגים להדליק את הנר לפני סדר קדושה!
. . ג. אם זה מעשי - אה"נ.

א. איפה מדליקים הנר? בבהכ"נ?
ג. לכאו' מעשי מאד.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 3:23 am

עזריאל ברגר כתב:כמדומני הגרא"ח נאה בקצות השולחן, וטעמו שלא נזכר בסידור אדה"ז, ושלא נזכר בגמרא.

הוא בשעה"כ פל"ד ס"ט, ושם שולל האמירה (ואינו מזכיר שיאמר בסדר ד'הרחמן').
אכן העצה הנ"ל היא בכה"ח (סי' תקנז ס"ק יא).
וראה נטע"ג (בין המצרים ח"א) פס"ו סי"א, וש"נ.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: Re:

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 3:40 am

עזריאל ברגר כתב:הרבי סיפר שהיה יהודי שהורגל לשבת לסעודת שבת עם נעלי בית, וכאשר איתרע אצלו אבלות - הורה לו אביו של הרבי (הגה"ח רלוי"צ שניאורסאהן) שלא יעשה כן בשבת שבתוך השבעה, כדי שלא לתת מקום לאבלות בשבת . .

הוא בלקו"ש ח"ד ע' 1091 (בבלתי-מוגה: תו"מ חי"ב ע' 144 - שיחת ש"פ מטות, מבה"ח מנ"א ה'תשי"ד ס"ז), ושם שהי' נוהג ללבוש בש"ק בכללה (ול"ד לשעת הסעודה).
ובפשטות הִלֵך בהן מפני שנאות יותר (והכוונה שהי' הולך בנעלי בד, ולא בשל עור).
ראה כאן מהם "שטעק-שיך".
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ג' יולי 30, 2019 4:01 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 4:05 am

פרנקל תאומים כתב:אמנם לשון שו''ע הגר''ז שהבאת לעיל היא: "של הציבור", אבל מקור ההלכה היא ב''דרכי משה'' סס''י רצ''ד בשם או''ז וכן בזוהר במדבר, והביאם רבינו המג''א, ובכל הני דוכתי אין את התוספת הזאת של הגר''ז, אלא אי' רק 'שלא לעשות מלאכה עד אחר סדר קדושה'.

אכן דברתי בחפזי ומקופיא.
אך לכאו' באו"ז שם משמע דמיירי בצבור דוקא, דקאמר "הני נשי" כו' - והלא אינן מתפללות ערבית! (עכ"פ לא ע"ד הרגיל).
וכן בזח"א יד, ב (הוא הזהר בראשית שהביא המג"א) הלשון הוא "עד לא מטו ישראל לקדושא דסדרא", וג"ז משמע לכאו' לישנא דצבורא (ולא כל יחיד).
אגב, ה"זהר במדבר עמ' תנ" שהביא המ"א - לא זכיתי להבין אי' מקום כבודו; הַמדובר ב"זהר גדול" (דפוס מנטובה)?

עזריאל ברגר
הודעות: 7649
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 24, 2019 5:42 am

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:א. כדבריך, דלצורך מצווה שאני, ונוהגים להקל בעשיית כמה מלאכות לצורך מצווה. ובפרט בליל ת"ב - נוהגים להדליק את הנר לפני סדר קדושה!
. . ג. אם זה מעשי - אה"נ.

א. איפה מדליקים הנר? בבהכ"נ?
ג. לכאו' מעשי מאד.

א. כן. כך כתוב בכל ספרי סדרי ת"ב שחל במוצ"ש.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 5:43 am

ת"ח.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 5:48 am

ברשות כת"ר, כיון שנזדמנו יחדו, אמרתי אקום ואשנה פרקין הטעונים עדיין בירור וביאור-מה.
עזריאל ברגר כתב:א. ע"פ הלכה אין בזה שום איסור (בפרט למאי דקיי"ל שמותר לנשים להבדיל לעצמן).
ב. לא גרע משתיית ילד מכוס של מילה וכיו"ב.

לא התכוונתי ל'הגבלה' בנוגע לשתייתה, כ"א בזה שיכולה להוציא המבדיל בשתייתה.
ושאני ממילה, דהתם גם הילד מחויב בזה (מדין חינוך עכ"פ); משא"כ בת, שמחלוקת אי מחוייבת אף בגדלותה (ואפי' מדרבנן) - וכ"ש בקטנותה.
נערך לאחרונה על ידי לבי במערב ב ד' יולי 24, 2019 6:15 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

לבי במערב
הודעות: 3108
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: כמה הלכות לתשעה באב

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' יולי 24, 2019 6:02 am

על המצוטטים לקמן לא זכיתי, לע"ע, שישיבני כת"ר:


לבי במערב כתב:לכאו' עדיף להתפלל (לכה"פ) מנחה קטנה, כבכל צום.

הוספה לאח"ז -
יש בנו"ט לציין לדברי כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע (לקו"ד ח"א קח, ב [ע' 216]), וזלה"ק:
"אין ליובאוויטש ביום התענית פלעגט מען דאוונען מנחה שפעט; דאס איז געווען א דיוק.
איך מיין ניט שפעט נאך דער זון אונטערגאנג, נאר אין די שפעטערע שעות. למשל, זייגער אכט אום שבעה עשר בתמוז, און זייגער זיבען אום תשעה באב".

ובתרגום חפשי (ראה גם לקו"ד בלה"ק ח"א ע' 141):
"בליובאוויטש נהגו להתפלל את תפלת המנחה דיום התענית באיחור; היו מקפידים בזה.
אין הכוונה שהתפללו 'באיחור' - אחר שקיעת החמה, אלא שהי' זה בשעותיו האחרונות של היום. למשל, 8 בערב בשבעה עשר בתמוז, ו-7 בערב בתשעה באב" (כמובן, הכוונה היא ע"פ אופק ליובאוויטש...).

ובקצירת הא'ומר - ב'ספר המנהגים - חב"ד' ריש ע' 48:
"תפלת מנחה [דת"צ] - בשעה מאוחרת" (הלשון בלקו"ד נעתק בהע' 20 שם).


לבי במערב כתב:היכן הם דברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אודות 'אב הרחמים'?


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים