מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

לימוד מוסר בתשעה באב

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 09, 2019 4:46 am

לימוד מוסר בת״ב מותר או אסור?
הנה לא מצאתי ד״ז בשו״ע או במשנה ברורה ולכאורה ליכא שמחה כשלומדים מוסר אבל מ״מ יש פסוקים ומאמרי חז״ל. וצ״ע.

עזריאל ברגר
מנהל פורום
הודעות: 6558
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: תל ציון יע"א

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' אוגוסט 09, 2019 6:23 am

יש שנטו להקל, בעיקר במקהלות החסידים.
אבל מאיסור לימוד פרקי אבות בערב התענית - משמע לכאורה להחמיר.

אש משמים
הודעות: 1751
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי אש משמים » ו' אוגוסט 09, 2019 10:20 am

עיקר יום התענית לשבר את ליבו לשוב ממעשיו הרעים ולקבל בעצמו שלא ישוב לכסלו ולהבין כי לא נחרב הבית אלא בעזוב מקור מים חיים והוא עיקרו של יום. הלומד מוסר בדרך זו הרי הוא מקיים דין היום בהידור גדול.

בקרו טלה
הודעות: 3065
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' אוגוסט 09, 2019 10:40 am

פסקי תשובות.PDF
(180.48 KiB) הורד 58 פעמים
נטעי גבריאל.PDF
(128.75 KiB) הורד 47 פעמים

קמצן_קדוש
הודעות: 179
הצטרף: ו' מאי 06, 2016 12:15 am

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי קמצן_קדוש » ו' אוגוסט 09, 2019 10:43 am

גמרא ברכות ה.
תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא...
העולם הבא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

וכתב רש"י:
ודרך חיים - חיי העוה"ב הויין לו תוכחות מוסר לאדם:


משמע שמוסר הוא יסורין ואין בו שמחה.

ועיין במגילה ל:
ובתעניות למה לי הפסקה ליקרי מצפרא בענינא דיומא ובמנחה בתעניתא מסייע ליה לר"ה דאמר ר"ה מצפרא כינופיא

ורש"י שם:
מצפרא כינופיא - מאספין בני אדם ובודקין ומזהירין אם יש בידם עבירה ויחדלו כדי שיתקבל התענית לפיכך אין פנאי בשחרית לקרות בתורה:

ומה זה אם לא לימוד מוסר?

קראקובער
הודעות: 2835
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי קראקובער » ו' אוגוסט 09, 2019 12:12 pm

יש מי שאומר שבכל שבת אסור ללמוד מוסר ולדבריו אולי בשבת זו מותר בצנעא..

שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 09, 2019 1:55 pm

יישר כח לכל העונים. שו״ר מו״מ בזה באתר דין:

שאלה:

שלום הרב!
1.ראיתי באחרונים שאפשר ללמוד בספרי מוסר בת”ב. אולם ראיתי שהרמ”א כתב בסיפא של הגהתו בתקנ”ג שלא יקראו פרקי אבות בשבת של ערב ת”ב שמאז מותר ללמוד רק בדברים המותרים . להבנתי בכללי פרקי אבות הם דברי מוסר אזי משמע שהרמ”א אוסר ללמוד מוסר בת”ב?
2.למאן דאמר שאין מצוות לימוד תורה (ומספיק שקורא 2 שמע ויצא י”ח) איך יסתדר הדברים עפ”י דברי נפש החיים ודעימה שברגע שנפסק תורה לרגע בעולם הוא אינו מתקיים?

תשובה:

שלום רב

במאירי (מו”ק כא ד”ה אלו) כתב “ויראה לי שלא נאסרו ד”ת לאבל אלא דרך לימוד וגירסא, אבל לעיין בספרים המעוררים לבו של אדם לתשובה לא נאסר, ולא עוד אלא שראוי לעשות כן, ומכאן יראה שנהגו הכל בכך, וביום ראשון מיהא ראוי ליזהר מכל וכל.”

ובשדי חמד (ח”ה עמ’ 39 – אבילות כה) כ’ בשם נוה שלום (יו”ד שפד א) שבאבילות “מותר למוד בספרי מוסר ויראה המעוררים לב האדם לשוב אל אבינו שבשמים כי השעה צריכה לכך להיות מידת הדין מתוחה עליו וגדולה תשובה וכו’.” וז”ל נוה שלום (להרב שולאל, שנת תקסד) “יראה לי דמותר לקרות בספרי המוסר בתוכחות על עוון ועניני גיהנם ומיני העונשים כו’, דהא טעם איסור הלימוד משום דכתיב פקודי ה’ ישרים משמחי לב, משא”כ לימוד מוסר הנזכר אדרבה הם מכניעים את האדם, ואפשר שיתקן דרכיו, ואותה אנו מבקשים לעת כזאת, ויש להביא ראיה לזה ממה שהתירו לקרות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה, כנ”ל להלכה, ולמעשה עדיין יש להתיישב בדבר.” ובגשר החיים (ח”א סי’ כא אות ה עמ’ קעו [191]) כ’ “ושרי לו ללמוד גם ספרי מוסר.”

ובספר רבבות אפרים (ח”א שפו) כתב בשם הגר”ש דבליצקי שאולי השד”ח לא התיר אלא ספרי מוסר שאין בהם מאמרי חז”ל. ולא משמע כן בנוה שלום הנ”ל, וכן במאירי לא משמע כן. והביא שם גם מהגר”ח קנייבסקי לאסור ללמוד מוסר אם מובאים פסוקים ומאמרי חז”ל.

לגבי מה ששאלת כיצד יתכן שאין חיוב ללמוד תורה בתשעה באב [שכידוע נחלקו בכך הדעות כפי שרמזת בשאלתך, האם יש חיוב ללמוד בדברים המותרים], יש לומר שלכן העולם הוא גלגל… וכאשר כאן תשעה באב במקומות אחרים בעולם עדיין לא, וכו’, ותמיד יש נקודה בעולם ששם עדיין לומדים תורה… עוד יש לומר, שכאשר יהודי נמנע מלימוד כדי לקיים את מצות עינוי תשעה באב כפי שנצטווה, זה עצמו גם מחזיק את העולם…

ערב טוב.

המשך מהשואל:

תודה על התשובה!
1. רציתי לדעת כפי שצייינתי בשאלה האם ניתן לדייק מדברי הרמ”א לאסור לימוד מוסר?
2. למעשה איזה ספרי מוסר יש ללא מאמרי חז”ל (הרי אם ספר ללא מקורות מחז”ל אז על מה יתבסס….)?
*לפי הבנתי מהתשובה שלפי המאירי והנוה שלו מותר ללמוד מוסר ללא חילוקים נכון?

תשובה מרבני בית ההוראה:

1. יתכן. 2. אכן, הפשטות היא שמותר, אבל לא ספרי מוסר רגילים של תיקון המידות, שבהם נכונה לכאורה סברת הרבבות אפרים, אלא בספרים כמו ראשית חכמה המשברים את הלב בפחד יסורי עונשי עולם הבא, וכפי שהבאנו מהשדי חמד.

יוֹסֶפֶר
הודעות: 157
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ו' אוגוסט 09, 2019 5:52 pm

מקונטרס פסקי דינים מהגאון ר' שריה דבליצקי זצ"ל,
על סוגי ספרי המוסר שמותר ללמוד בת"ב.
קבצים מצורפים
IMG_20190809_175007-1.jpg
IMG_20190809_175007-1.jpg (800.54 KiB) נצפה 1368 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 4808
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: לימוד מוסר בתשעה באב

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 09, 2019 6:14 pm

יוֹסֶפֶר כתב:מקונטרס פסקי דינים מהגאון ר' שריה דבליצקי זצ"ל,
על סוגי ספרי המוסר שמותר ללמוד בת"ב.

לא הבנתי. הרי חובת הלבבות מלא פסוקים ומ"ש פסוקים ממאמרי חז"ל. ועיין לעיל בשם מורה הוראה מאתר דין שכתבו שדוקא ראשית חכמה מותר ללמוד..


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים