מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הלכות, חקרי מנהג, ומאמרים לעיון ולהורדה.
ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אוגוסט 08, 2011 11:25 am

בגמ' יומא ט: איתא "אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".
וצ"ב אם עסקו בגמילות חסדים איך היה שנאת חינם ביניהם?
התירוץ פשוט, ומי כדורינו- דור הגמחי"ם- יודע זאת- במקום לעסוק באהבת הזולת עסקו במצוות גמילות חסדים. כחפצא של מצווה. (לא כתבתי שעסקו רק בארגונים וכד' שלא לש"ש, אלא אפי' לש"ש אבל כחפצא של מצוה ולא בעבודה לאהוב את הזולת).
וע"כ במה שיש גמ"ח עוסקים, ארגונים, פעילות וכד'. אבל סתם להעביר ילד את הכביש, לעזור למישהו להעלות את העגלה לאוטובוס, לקחת טרמפ וכו' וכו' מה פתאום. מה יש לי ממנו.

ענין האהבה לכל אחד מישראל הוא להרגיש שהוא חלק ממני, כמו שמבוגר כולל ב'אני' שבו גם את אשתו וילדיו, כך צריך לגדול באופן שיוכל לכלול בתוכו אומה שלימה.
אז, ממילא לא יצטרך להתגבר בשביל לעזור למישהו כי זה יהיה אוטמטי. הרי אם אחד פוגש את אחיו באמצע הדרך, הוא לא מתגבר ועוצר לו טרמפ, אלא בטבעיות שמח לעזור לו.
א"כ, צריך לומר שעיקר העבודה היא לא להתגבר ולעשות חסד, אלא לשנות את הפנים ששלא להרגיש זר כלפי השני. ממילא אז ישמח לעזור.

שמא זה ענין שנאת חינם, הרי אין מישהו ששונאים 'סתם'. אלא הרגשת הזרות הטבעית הזו היא ה'שנאת חינם'. שמא.

ועוד הארכנו במק"א מעין זה. עיי''ש. viewtopic.php?f=7&t=1334&p=8282&hilit=%D7%99%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94#p8327

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אוגוסט 08, 2011 12:20 pm

אמנם, בנוסף לזה, היה מקום להקשות עוד קושיא. (הובאה בדפי 'משמרת השלום' שמחולקים בבתי המדרשות).
הרי ידוע הוא מה שכתב הרמח"ל במסילת ישרים "כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצוה כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כן הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית כמו כן, והחשק והחפץ יתגבר בו וילך. אך אם יתנהג בכבדות בתנועת איבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה. וזה דבר שהנסיון יעידהו".
וא"כ כיוון שעשו מעשי חסד איך לא השפיע הדבר על פנימיותם?

ונראה לומר כי הנה מצינו שאלה מענינת בחלק אחר במסילת ישרים. בענין הגאווה כתב שיש כמה חלקי הגאווה וסוג אחד הוא הרוצה שיחשבו שהוא עניו. ז"ל המס"י- "וימצא גאה אחר, שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתיחד בדרכיו, עד שלא די לו שיהללוהו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש - בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהלתו שהוא העניו שבענוים ונמצא, זה מתגאה בענוותו ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. והנה גאה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענוה, וכבר לא ירצה בשום תואר מתוארי הגדולה וימאן בכל העילויים ולבו אומר בקרבו, אין חכם ועניו כמוני בכל הארץ".

מאידך בדרכי קנית הענווה כתב "שנים הם המרגילים את האדם על הענוה, הרגילות וההתבונן, הרגילות הוא - שיהיה האדם מרגיל עצמו מעט מעט בהתנהג בשפלות על הדרך שזכרנו, בישיבת המקומות הפחותים וללכת בסוף החברה, ללבוש בגד צנועים, דהיינו מכובדים אך לא מפוארים, כי בהתרגלו בדרך הזה תכנס ותבוא הענוה בלבו מעט מעט עד שתקבע בו כראוי. כי הנה בהיות טבע לב האדם לזוח ולהתנשא קשה עליו לעקור מעיקרה הנטיה הטבעית הזאת, אלא אם כן בפעולות החיצונות המסורות בידו ימשיך מעט מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מסור לו כל כך".

הרי לנו שמעשים הם הגורמים לשנות את טבע הגאווה. אם כן קשה למה אותו גאוותן לא נהיה עניו מכח המעשים שעושה של ענוה ושפלות?
לכאו' ברור שאמנם מעשים משנים את האדם אבל רק אם הוא עושה אותם בכוונת מכוון לשנות את פנימיותו. אבל אם המעשה נעשה ללא כל כוונה (וכ"ש אם נעשה בכוונה הפכית) ודאי שלא ישנה בו כלום.

מעתה, אם ביארנו שעשו מעשים של חסד אבל לא עסקו באהבת הזולת, הנה ברור שמעשים אלו לא ישנו את פנימיותם לאהוב את הזולת, כי הם שני ענינים שונים. אהבת הזולת ומעשי חסד. ולעולם לא יביא המעשים של חסד לאהבת זולת. אלא אם כן יעשה מעשים על מנת להרגיש את הזולת שאז מעשים החיצוניים ישפיעו על הפנימיים.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11843
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אוגוסט 08, 2011 1:12 pm

ישראל הר כסף כתב:בגמ' יומא ט: איתא "אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם".
וצ"ב אם עסקו בגמילות חסדים איך היה שנאת חינם ביניהם?
התירוץ פשוט, ומי כדורינו- דור הגמחי"ם- יודע זאת- במקום לעסוק באהבת הזולת עסקו במצוות גמילות חסדים. כחפצא של מצווה. (לא כתבתי שעסקו רק בארגונים וכד' שלא לש"ש, אלא אפי' לש"ש אבל כחפצא של מצוה ולא בעבודה לאהוב את הזולת).
וע"כ במה שיש גמ"ח עוסקים, ארגונים, פעילות וכד'. אבל סתם להעביר ילד את הכביש, לעזור למישהו להעלות את העגלה לאוטובוס, לקחת טרמפ וכו' וכו' מה פתאום. מה יש לי ממנו.


הרעיון נחמד, גם בלי להוציא לעז על בעלי הגמחי"ם למינהם, שאני נוטה להניח שרובם היו גם עוצרים טרמפ או מושיטים יד לסייע למישהי/ו להרים עגלה באוטבוס.

ישראל הר כסף
הודעות: 887
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' אוגוסט 08, 2011 1:27 pm

צר לי, אבל אני לא מקבל את הבקורת.
אין לי ענין להוציא לעז ולקטרג. אבל כשצריכים עזרה של שימת לב, כמו הדוגמאות שנתתי. מציאות היא ואין מה לפקפק שהמצב עגום.
לא באתי להוציא לעז ולרפות ידים , אלא לחזק ולרומם את מעשי החסד שלו לשימת לב אל הזולת.

לפני כמה שנים היה בעירינו ק"ס מקרה מצער בו האוטובוס האחרון נתקע באמצע הדרך, קרוב לשעה אחת בלילה, ירדו כולם ועצרו טרמפים ונשארו כמה נשים לבד עם הנהג הערבי באמצע הדרך.
אחת מהם היתה הרבנית קסלר אשת המרא דאתרא והיא כתבה אז מכתב חריף על הענין. דיבר אז הרב חיים מן שליט"א בליל ת"ב בבית הכנסת על זה כדוגמא. והגדיר את שנאת חינם בזה שאנחנו לא רשעים אלא פשוט לא רואים. לא שמים לב. והוא זה שנקט אז את הדוגמאות של ילד שרוצה לעבור כביש. של אלו שרצים לעלות ראשונים לאוטובוס והנשים נשארות לעמוד וכד'. מאז שמתי ליבי לדברים הקטנים והמציאות לא הכי נעימה. ודאי שיש אנשים טובים אבל הכלל שיש מה להתחזק. כדאי להתעורר לשים לב לזה שיש זולת. לראות את השני כמו אח וממילא לא יטרידו אותנו הקשיים בעשיית חסד.

כשחפציבה נפלה היית צריך להיות שמה בשביל להרגיש מה זה עזרה הדדית ונשיאה בעול. עצרו טרמפ גם אם לא בקשת, עזרו לסחוב גם אתה לא צריך, סדרו אוכל וכו'. אבל שבוע אחרי. כן, רק שבוע אחרי. עמדו אנשים במקום שאין תחבורה בשיא הקיץ שעות בשמש קופחת וניסו למצוא טרמפ ואין מי שרואה אותם. מה הפשט? איפה נעלמה לה האחווה. לא זה מה שמעניין אותי. אלא מה שבאותו שבוע כן הרגישו אחווה, ובלי לחשוב פעמיים עזרו אחד לשני ברצון טוב ובנעימות. אז אני הבנתי את דברי הנ"ל שבפתיחת האשכול. שכשמרגישים אחים (במקרה הזה בגלל הצרה)קל לעזור לשני.
לא חבל שזה נעלם? בואו נחזק את זה לעצמינו ולא רק בזמן צרות.

מרחביה
הודעות: 795
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי מרחביה » ב' אוגוסט 08, 2011 2:29 pm

ישראל הר כסף כתב:...הרי אין מישהו ששונאים 'סתם'.

ידועים דברי החזו"א באמו"ב (א יד):
...יש כחות בנפש להפק שנאת מרורות לרעהו בלי כל סיבה מוקדמת, רק בגלל שלא מצא חן בעיניו, והשנאה הולכת ומתפתחת ביניהם ...

איש הגבעה
הודעות: 108
הצטרף: א' יוני 04, 2017 12:29 pm

גמילות חסדים מחד ושנאת חינם מאידך- איך זה לא סותר??

הודעהעל ידי איש הגבעה » ג' אוגוסט 06, 2019 7:56 pm

תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב
אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות:
איך זה ייתכן עסקו בגמילות חסדים והיה שנאת חינם- הרי זה ממש תרתי דסתרי, מי מדבר על השאלה?

מענה איש
הודעות: 693
הצטרף: ה' יולי 06, 2017 12:14 pm

Re: גמילות חסדים מחד ושנאת חינם מאידך- איך זה לא סותר??

הודעהעל ידי מענה איש » ג' אוגוסט 06, 2019 8:00 pm

למה תתרי דסתרי
שנאת חינם זה סור מרע
גמילות חסד זה ועשה טוב
אדם גם יכול לעשות חסד עם רעהו ולעבור על איסור דאורי' של לא תיטור אם מזכיר למבקש את מה שלא גמל איתו חסד

נוטר הכרמים
הודעות: 6109
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: גמילות חסדים מחד ושנאת חינם מאידך- איך זה לא סותר??

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אוגוסט 06, 2019 8:03 pm

לא הבנתי את הקושיא.

זה הרי מה שקורה למול העינים,

הרבה גמחי"ם, ומי כעמך ישראל,
ושנאת חנם נוראה ואיומה, רחמנא ליצלן.

וזה שייך במדה מסוימת גם כלפי אותו אדם,
אבל בודאי כלפי אנשים שונים,
למישהו מהמפלגה שלי אני גומל חסדים,
ואת ההוא... אני שונא בחנם. (סליחה, זה לא בחינם, הוא....).

ביליצר
הודעות: 1364
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?

הודעהעל ידי ביליצר » ו' אוגוסט 09, 2019 6:48 am

השבוע בעלון מעדני אשר יש לו אריכות בזה!


חזור אל “בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים