עמוד 1 מתוך 1

המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' מרץ 06, 2016 6:10 pm
על ידי אבא יודן
יש השוואה לזה?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' מרץ 07, 2016 11:53 am
על ידי לבנון
זה ציטוט מאיזה מקום?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' מרץ 07, 2016 6:28 pm
על ידי אבא יודן
לבנון כתב:זה ציטוט מאיזה מקום?

לא
שמעתיו ממדקדק אחד.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' מרץ 07, 2016 6:40 pm
על ידי יהודי של פעם
לא ברורה הכוונה.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ג' מרץ 08, 2016 8:59 pm
על ידי רב טקסט
כאן דנו בזה אם הה"א לידיעה והבאתי שם בתגובה 14 מדברי בעל עין הקורא שכן הוא ה"א הידיעה, ונראה שלדבריו אינו שם כלל. ומ"מ מה התואר הזה מדתא שהיה ממדי או עד לבר אחר לא מבואר. גם לפי פירוש זה לא מבואר אם המן עצמו מתואר כך או הוא תואר של אביו.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 9:26 am
על ידי טברייני
מהיכי תיתי לומר שמ"ם דגושה משנה את המילה? תמיהני!
כאשר יש מ"ם דגושה בדגש חזק יש לקוראה כאילו פעמיים כך: הממדתא ותו לא. (וכמו עבדאללה רמאללה וכדו'.)

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 9:44 am
על ידי יהודי של פעם
ר' טברייני,
אם "המדתא" הוא שמו של אביו של המן, המ"ם היתה רפה ולא דגושה, משום שאין שום סיבה שהיא תהיה דגושה, ומזה שהמ"ם דגושה מוכח שהה"א היא ה"א הידיעה, ולכן היא דגושה כיון שאחר ה"א הידיעה בא דגש, וממילא מוכח ש"המדתא" אינו שם אבי המן, אלא הכוונה המן שהוא בן ה-מדתא, לכאורה הכוונה בן מדי, ואולי הכוונה אחרת, אך "המדתא" אינו שם אבי המן!

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 10:31 am
על ידי יהודי של פעם
אבא יודן כתב:שמעתיו ממדקדק אחד.

ממי שמעתו?
אולי יוכל לתרום לבירור הענין יותר.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 10:47 am
על ידי מה שנכון נכון
בשני התרגומים לאסתר נשאר השם המדתא כצורתו. אם הה' היתה ה' הידיעה לא היה מתרגם שמו "המדתא", כי במקום ה' הידיעה בעברית באה בארמית א' בסוף התיבה.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 2:03 pm
על ידי יהודי של פעם
וכשהמילה עצמה מסתיימת באל"ף, כיצד מיידעים אותה בארמית?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 2:20 pm
על ידי מה שנכון נכון
לא ע"י קבוץ נדבות משפה אחרת.
הרבה פעמים היא נשמטת לגמרי. לדוגמא אין הבדל בין עבד להעבד ושניהם מתורגמים עבדא (שמות כא). וכן מלך והמלך מתורגמים שניהם מלכא, ועוד הרבה.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 3:24 pm
על ידי יהודי של פעם
שאלתי שאלה סתמית באופן כללי, וכמובן לא כדי לומר שכשיש אל"ף מיידעים בארמית ע"י ה"א לפניה, ולהביא ראיה מזה ל"המדתא".

לענייננו, יש להעיר, שפרט לתרגומים, במסכת סופרים (פי"ג ה"ו) מובא ייחוסו של המן, וגם שם משמע ש"המדתא" הוא שמו של אביו.
ובירושלמי (יבמות פ"ב ה"ו) משמע ש"המדתא" אינו שמו של אביו, אך צ"ב בדיוק מהי כוונת הירושלמי שם.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 09, 2016 7:07 pm
על ידי אבא יודן
הרח"ק שליט"א
דייק בדברי ר' נתנאל "מדתא"
רחק.jpg
רחק.jpg (328.16 KiB) נצפה 3465 פעמים

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' מרץ 13, 2016 12:37 am
על ידי סעדיה
רב טקסט כתב:כאן דנו בזה אם הה"א לידיעה והבאתי שם בתגובה 14 מדברי בעל עין הקורא שכן הוא ה"א הידיעה, ונראה שלדבריו אינו שם כלל. ומ"מ מה התואר הזה מדתא שהיה ממדי או עד לבר אחר לא מבואר. גם לפי פירוש זה לא מבואר אם המן עצמו מתואר כך או הוא תואר של אביו.

מזה מוכח רק שהמלה 'מדתא' בעלמא יש לו משמעות כלשהו, אך עדיין יכול להיות שהוא שמו של אביו של המן - עפי"ד הרמ"ש בנתיבות עולם (קצנלנבוגן) דף ע"א:-ע"ב עיי"ש.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 16, 2016 3:52 pm
על ידי אבא יודן
עוד שני הערות קטנטנים
1)העיר המדאן שבפרס, יש שייכות לכאן?
2) בתוספות לאסתר ו י : "המן בן המדתא המוקדוני". וידוע הסיפור שרצה שיון ימלוך על פרס (וכך הסיפור הולך ומתעבה..) אולי לכך קרא עצמו "מדיי" משום שבראשו של הגנב נשרף לו כובעו...
יבאו הסטוריונים ויגידו ארכילוגים ויספרו.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 23, 2016 2:21 pm
על ידי מיללער
בדרך צחות, לפי"מ שהבאתי כאן מהמצפ"א:
viewtopic.php?f=29&t=26466

שהביא מאבות דר"ן שאין עושר כעושר של מדי, והמן היה עושר מופלג כדכתיב ויספר להם המן את כבוד עושרו, וכן רצה לשקול עשרת אלפים ככר כסף, ומשו"ז נקרא 'בן המדתא' ע"ש עשירותו

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ג' מרץ 29, 2016 5:22 am
על ידי במסתרים
יהודי של פעם כתב:אם "המדתא" הוא שמו של אביו של המן, המ"ם היתה רפה ולא דגושה, משום שאין שום סיבה שהיא תהיה דגושה


מה שייך "אין סיבה" בשם עצם, ובפרט כשבא מלשון נכרי?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 30, 2016 4:58 am
על ידי אבא יודן
במסתרים כתב:
יהודי של פעם כתב:אם "המדתא" הוא שמו של אביו של המן, המ"ם היתה רפה ולא דגושה, משום שאין שום סיבה שהיא תהיה דגושה


מה שייך "אין סיבה" בשם עצם, ובפרט כשבא מלשון נכרי?

הרב מסתרים בחכמת הדקדוק יש תירוץ ארוך על זה.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' אפריל 03, 2016 10:39 pm
על ידי אבא יודן
בשבוע שעבר חזר התופעה הנ"ל ונחלקו בו גדולי המפרשי התרגום בדיוק כמו חכמי הפורום.
(יא ל) וְהַלְּטָאָה=וְהַלְּטָתָא\וְהַלְטִיתָא\וְחַלְּטָתָא\חוּלְשֵיתָא\וְחֻלְטֵיתָא\וּלְטָתָא.
לפי סדר הדורות
הערוך (ראה לקמן העתקות)
בספר פתשגן:
וְהַלְטִיתָא. אין דגש בלמד, וצ"ע למה כתב בתרגום אות ההא ולא תירגם הכח והכחא וגם בשאר מקומות אין מנהגו להראות בו הא הידיעה רק בסוף התיבה.

מתורגמן (לטא):
נראה שדעת אונקלוס שההא היא שורשית והיא שרץ ונקרא לטאה ובלשון אשכנז עגדישׂ.

אוהב גר(59):
ברוב הספרים בחית וב... בהא וברוך היודע.

הבנת המקרא:
..וכ"כ בעל כתר כהונה באות חית גם בעל מוסף הערוך בערך הלט לכן לא טוב ראה המתורגמן בערך לטא.
לחם ושמלה (לח"א):
ויותר היה נראה לפענ"ד שצ"ל ולטתא כמו בשאר חברותיה שהשמיט המתרגם כל ההי"הן.

נתינה לגר:
...מהערוך ערך לטאה משמע שסובר שהגירסא 'הלטאה' היא העיקרית וההא היא הידיעה, ומלשון הקודש נראה כן מהדגש הבא בלמד, גם הביא במשנה (אהלות א ו) 'זנב של לטאה' אף שבספרינו הנוסחא במשנה בהא.

[אמר אבא יודן: לפי שעה נעלמה ממנו שזה לשון עברי ויש שם ג"כ ערך הלטתא בארמי]
ערוך הלטאה.jpg
ערוך הלטאה.jpg (192.46 KiB) נצפה 3205 פעמים
ערוך לטאה.jpg
ערוך לטאה.jpg (215.74 KiB) נצפה 3205 פעמים

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' אפריל 04, 2016 12:52 am
על ידי עיניו כיונים
אבא יודן כתב:[אמר אבא יודן: לפי שעה נעלמה ממנו שזה לשון עברי ויש שם ג"כ ערך הלטתא בארמי]

הערך הארמי אינו מבעל הערוך אלא מר"ב מוספיא, ועל זה מורה ציור היד.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' אפריל 04, 2016 3:08 am
על ידי אבא יודן
עיניו כיונים כתב:
אבא יודן כתב:[אמר אבא יודן: לפי שעה נעלמה ממנו שזה לשון עברי ויש שם ג"כ ערך הלטתא בארמי]

הערך הארמי אינו מבעל הערוך אלא מר"ב מוספיא, ועל זה מורה ציור היד.

נכון,
וכשעמדתי על זה קראתי עלי: שכמו שעתיים נעלם ממנו שלא נעלם ממנו לפי שעה.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ו' מאי 13, 2016 8:22 am
על ידי במסתרים
אבא יודן כתב:
במסתרים כתב:
יהודי של פעם כתב:אם "המדתא" הוא שמו של אביו של המן, המ"ם היתה רפה ולא דגושה, משום שאין שום סיבה שהיא תהיה דגושה


מה שייך "אין סיבה" בשם עצם, ובפרט כשבא מלשון נכרי?

הרב מסתרים בחכמת הדקדוק יש תירוץ ארוך על זה.

מה כתוב שם? או: איפה?

עוד בענין זה, אם יש ה"א בתחלת שם עצם, http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=9591&pgnum=580

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ו' מאי 13, 2016 8:26 am
על ידי במסתרים
אבא יודן כתב:בשבוע שעבר חזר התופעה הנ"ל ונחלקו בו גדולי המפרשי התרגום בדיוק כמו חכמי הפורום.
(יא ל) וְהַלְּטָאָה
נתינה לגר:
...מהערוך ערך לטאה משמע שסובר שהגירסא 'הלטאה' היא העיקרית וההא היא הידיעה, ומלשון הקודש נראה כן מהדגש הבא בלמד, גם הביא במשנה (אהלות א ו) 'זנב של לטאה' אף שבספרינו הנוסחא במשנה בהא.


מהמשנה אין ראיה אם עיקר הגירסא "שלַּלְּטאה" והה"א נבלעת בפתח.

למה עלו והסתפקו בשרץ זה כשכל הקרובים אליו באו עם ה"א הידיעה?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ו' מרץ 03, 2017 3:15 pm
על ידי בקרו טלה
אבא יודן כתב:הרח"ק שליט"א
דייק בדברי ר' נתנאל "מדתא"

viewtopic.php?f=7&t=4105&p=31175#p31125

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' מרץ 05, 2017 4:49 pm
על ידי כדכד
מ' המנוקדת בשוו"א אינה מקבלת דגש כשהיא לאחר ה' הידיעה (המילדות, המבורך) ואשר על כן מכך שיש דגש במ' אין להביא ראיה שזו ה' הידיעה ואם כבר אז להיפך

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 15, 2017 2:08 pm
על ידי אבא יודן
כדכד כתב:מ' המנוקדת בשוו"א אינה מקבלת דגש כשהיא לאחר ה' הידיעה (המילדות, המבורך)

הערת אגב למה באמת לא?

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ה' מרץ 16, 2017 4:03 pm
על ידי אבא יודן
כדכד כתב:מ' המנוקדת בשוו"א אינה מקבלת דגש כשהיא לאחר ה' הידיעה (המילדות, המבורך) ואשר על כן מכך שיש דגש במ' אין להביא ראיה שזו ה' הידיעה ואם כבר אז להיפך

אגב חורפך לא דקת
זה דווקא במם בינוני שוואית, אך במם שרשית יבוא שפיר דגשית כגון המְּדינות (אסתר); המְּהומה (תבוא); המְּזוזה (משפטים); ועוד

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ו' מרץ 17, 2017 4:48 am
על ידי במסתרים
גם במ' הבינוני יש לפעמים.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ו' מרץ 17, 2017 12:59 pm
על ידי זקן ששכח
אבא יודן כתב:
כדכד כתב:מ' המנוקדת בשוו"א אינה מקבלת דגש כשהיא לאחר ה' הידיעה (המילדות, המבורך) ואשר על כן מכך שיש דגש במ' אין להביא ראיה שזו ה' הידיעה ואם כבר אז להיפך

אגב חורפך לא דקת
זה דווקא במם בינוני שוואית, אך במם שרשית יבוא שפיר דגשית כגון המְּדינות (אסתר); המְּהומה (תבוא); המְּזוזה (משפטים); ועוד

לא ממש מדוייק, וכפי שהעיר מר 'במסתרים'. דוגמא לדבר: בראשית א טז אֶת שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת. שם לו לא וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים. וכהנה רבות.
ובזכרוני שב'מפעל ומפועל' אין דגש. כמו 'מברך ומבורך' ודומיהם.

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' מרץ 19, 2017 6:03 pm
על ידי כדכד
במפעל ומפועל גם אבא יודן מודה וזה לא שרשי

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: א' מרץ 19, 2017 6:29 pm
על ידי אבא יודן
אבל למה באמת חסר הדגש עדיין לא מצאתי טעם מספיק
ומי שיש בידו לבאר מה שכתב יהבי הנקדן משום קלות הענין יבורך מפי עליון.
Pages from צוהר התיבה א-2.jpg
Pages from צוהר התיבה א-2.jpg (479.2 KiB) נצפה 2296 פעמים

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ד' מרץ 22, 2017 6:17 pm
על ידי אבא יודן
בהרבה סידורים בני ימינו נדפס אצל שבת כזה ואצל חול רפויים כדבעי ויש לתקן
[ומסורה נמסר עלוי בדגש ברפה, ברפה בדגש פירוש בימי חול הכבדים רפויים וביום שבת הרפוי בדגש ...(ברוח פירומי)]
סידור1.jpg
סידור1.jpg (403.69 KiB) נצפה 2276 פעמים

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' פברואר 19, 2018 1:56 pm
על ידי בעל קורא
מקונטרס "תורת הקורא" על מגילת אסתר:
בן המדתא.jpg
בן המדתא.jpg (136.8 KiB) נצפה 1297 פעמים

Re: המן בן המדתא המם דגושה לומר "בן המדיי"! יש השוואה לזה?

פורסם: ב' פברואר 19, 2018 6:15 pm
על ידי סעדיה
גם אם הה"א של המדתא הוא ה"א הידיעה אי"ז מכריח ש'מדתא' אינו שם העצם.
0.PNG
ר"מ שטראשון
0.PNG (58.77 KiB) נצפה 1284 פעמים

1.PNG
1.PNG (90.49 KiB) נצפה 1284 פעמים