מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

חקר מסורה, ענייני דקדוק, טעמי המקרא, חיפוש מקורות, בירור ועיון בלשון הקודש והתרגומים, מפורש ושום שכל.
סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי סליחות » א' אוגוסט 25, 2019 1:11 am

האם יש דוגמא/ות למקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים זה בזה?

אחד מעיר
הודעות: 786
הצטרף: א' אוגוסט 15, 2010 10:11 pm

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי אחד מעיר » ד' אוגוסט 28, 2019 11:06 am

לא מצאתי לע"ע
כמדומה יש חילופי כתיב וקרי
ואולי אפי' מחלוקת בין הספרים

סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי סליחות » ה' ספטמבר 26, 2019 2:35 am

חיבור התשובה למאירי - משיב נפש מאמר ב פרק ו
"ויהיה ענין אמרו כהררי אל, כ"ף במקום בי"ת, לא שהוא יכוין להודיע כמות צדקתו היותה גדולה כהרים, רק להודיע השגחתו בכל".

במסתרים
הודעות: 537
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי במסתרים » ה' ספטמבר 26, 2019 4:30 am

סליחות כתב:האם יש דוגמא/ות למקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים זה בזה?

איני יודע אם מתחלפים אבל כ"ף הזמן ובי"ת הזמן קרובים זל"ז.
עיין רש"י ע"פ כחצות הלילה, ולכאורה לפי פירושו הפשוט כחצות היינו בחצות.
נערך לאחרונה על ידי במסתרים ב ה' ספטמבר 26, 2019 4:38 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5445
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' ספטמבר 26, 2019 4:34 am

אחד מעיר כתב:לא מצאתי לע"ע
כמדומה יש חילופי כתיב וקרי
ואולי אפי' מחלוקת בין הספרים

במגילת אסתר פרק ג פסוק ד׳ ״ויהי באמרם״ ״כאמרם״

סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי סליחות » ה' ספטמבר 26, 2019 5:55 am

במסתרים כתב:
סליחות כתב:האם יש דוגמא/ות למקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים זה בזה?

איני יודע אם מתחלפים אבל כ"ף הזמן ובי"ת הזמן קרובים זל"ז.
עיין רש"י ע"פ כחצות הלילה, ולכאורה לפי פירושו הפשוט כחצות היינו בחצות.

יישר כוח!

שמואל דוד כתב:
אחד מעיר כתב:לא מצאתי לע"ע
כמדומה יש חילופי כתיב וקרי
ואולי אפי' מחלוקת בין הספרים

במגילת אסתר פרק ג פסוק ד׳ ״ויהי באמרם״ ״כאמרם״


יישר כוח!

יוצא פוניבז'
הודעות: 1240
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 12:04 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי יוצא פוניבז' » ה' ספטמבר 26, 2019 12:35 pm

מענינא דיומא - והרשעה כולה כעשן תכלה, י"ג בעשן ע"פ הפסוק כלו בעשן ימי.

לענין
הודעות: 3142
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי לענין » ה' ספטמבר 26, 2019 10:20 pm

משנה במעילה - 'כבחצי פרוטה'.

יאיר אתמר
הודעות: 421
הצטרף: ד' יולי 24, 2019 8:19 pm

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי יאיר אתמר » ד' אוקטובר 02, 2019 11:15 pm

הרבה משמעיות ל'ב' (DCH מחלקן ל18! רוב הדוגמות להלן לקוחים ממנו).
אחת מהן - ציון זמן (מכלול מו.), והרבה פעמים יש ל'ב' כזה משמעות של 'כאשר' (when): בצאת (בר' לה-יח, בצאתם - שמ' ה-כ, דב' ד-מה ועוד), בבוא (בר' מח-טו, בבואי - מח-ז, לג-יח), בשמעו (שמ' טז-ז, דב' יט-יח), בשבתך בביתך וגו' (דב' ו-ז, יא-יט, וגם כג-יד), בהנחל (דב' לב-ח, ע' רש"י), בעלות (שופ' יג-כ, מ"א יח-לו, יונה ד-ז), בראות (ש"ב כד-יז, יש' כט-כג, דהי"א כא-כח, דהי"ב יב-ז, בראותם - שמ' יג-יז), בחרות (תהל' קכד-ג, ע' תרגום, וראה רש"י שמ' יא-ד [ורד"ק מכלול מה.]), בקרב (תהל' כז-ב). [השווה: כצאת (שמ' לג-ח), כבוא (בר' יב-יד, כבואי - מד-ל), כשמעו (בר' לט-טו, כד-ל, ובקו"כ ש"א יא-ו וש"ב ה-כד [וכן ביהושע ו-ה: כשמעכם] ע' רד"ק שעניינם אחד), כשבתו (דברים יז-יח, כשבת - אסתר א-ב), כעלות (יהושע ו-טו, ש"א ט-כו, ובקו"כ יהושע ד-יח ע"ש ברד"ק שעניינם אחד, ושופטים יט-כה), כראות (בר' כד-ל, מד-לא ועוד), כקרבכם (דב' כ-ב).] עוד שני קו"כ: בחום-כחום (ש"א יא-ט, והשווה בר' יח-א ועוד), באמרם-כאמרם (אסתר ג-ד). (חילופי קו"כ של ב-כ נמסרו בריש דה"י ובמסו"ר [בכתר ביהושע ד-יח].)
ולפעמים תרגם אונקלוס ב כזה - 'כד' (וראה פרשגן שמות יא-א): בהבראם (בר' ב-ד), בלדת (בר' טז-טז), בשלח (שמ' יג-יז), בשבתנו באכלנו (שמ' טז-ג), ברדת (שמ' לד-כט), ועוד (וע"ע ת"א על 'בפגעו', במ' לה יט, ועל 'בהדף', דב' ט-ד).
ורבים כאלה.
משמעות נוספת ל'ב' היא ציון העצם (essence), ופעמים רבים יש לכך משמעות קרובה לזו של כ' הדמיון (as): בצלמנו כדמותנו (בר' א-כו), בדמות (בר' ה-א), ה' לי בעֹזרָי (תהל' קיח-ז, ועוד), היית בעכרי (שופ' יא-לה), בעיר מצור (תהל' לא-כב), וקומה בעזרתי (תהל' לה-ב), אך בצלם יתהלך איש (תהל' לט-ז), בריח ניחוח ארצה אתכם (יחז' כ-מא), משה ואהרן בכהניו (תהל' צט-ו), במוט בשנים (במד' יג-כג), בקדש הקדשים תאכלנו (במד' יח-י, וע"ש ברמב"ן), והוא באחד (איוב כג-יג), ברבים היו עמדי (תהל' נה-יט), בחזק יבוא (ישע' מ-י), בעשן כלו (תהל' קב-ד, וכן: כלו בעשן כלו, איוב לז-כ), תחלק הארץ בנחלה (במ' כו-נג), אחזתם הוא בנחלה (יחז' מו-טז), ועוד. [י"א גם: בלבת אש (שמ' ג-ב), באש יבוא (ישע' סו-טו; במגילת ישעי' כתוב בהמשך: 'ובסופה מרכבתיו'). אפשר לדון על חלק מהדוגמות.]
[י"א שלפעמים כ' הדמיון 'מבליע' את הב': ורעו כבשים כדברם (ישע' ה-יז) - כמו 'כבדברם', החתת כיום מדין (ישע' ט-ג) - כביום מדין.]

סליחות
הודעות: 1466
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 5:52 am

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי סליחות » א' אוקטובר 06, 2019 1:10 am

יישר כוח!

יאיר אתמר
הודעות: 421
הצטרף: ד' יולי 24, 2019 8:19 pm

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי יאיר אתמר » ג' נובמבר 05, 2019 10:08 am

ע"ע ספר הרקמה שער ו (עמ' פ במהדורת האקדמיה) ושער ז (עמ' קי). וז'און-מוראוקה 133c, g-h.

יאיר אתמר
הודעות: 421
הצטרף: ד' יולי 24, 2019 8:19 pm

Re: האם יש מקום שבו כ"ף ובי"ת השימוש מתחלפים?

הודעהעל ידי יאיר אתמר » ה' נובמבר 07, 2019 5:58 am

למדנחאי קו"כ נוספים: שופטים ח-ג, ירמיהו לו-כג.


חזור אל “דקדוק ומסורה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים