עמוד 1 מתוך 1

,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ב' ספטמבר 02, 2019 11:22 am
על ידי כדכד
לכאורה היה צ"ל "ימיס"?

Re: ולא ימס את לבב אחיו (דברים כ, ח)

פורסם: ג' ספטמבר 03, 2019 4:38 am
על ידי במסתרים

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ג' ספטמבר 03, 2019 12:24 pm
על ידי כדכד
תודה רבה
אבל לא הבנתי דבריו הק'. אם יוכל מר להסביר אותם אשמח.

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ד' ספטמבר 04, 2019 1:35 am
על ידי במסתרים
כדכד כתב:לא הבנתי דבריו הק'. אם יוכל מר להסביר אותם אשמח.

לפום ריהטא נותן ב' הצעות:
א) השרש 'נמס' בבנין קל (על משקל יפעַל, אלא שנשמט הנו"ן והושלם בדגש) ופועל יוצא, ופירושו לא "ימיס" את אחרים
ב) השרש 'מסס' בנפעל ופועל עומד (אף שכתוב 'את') - לא יהיה לבב-אחיו נמס

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ד' ספטמבר 04, 2019 9:06 am
על ידי ביקורת תהיה
הבעיה: צורה של נפעל ומשמעות של פעל
בפעלים מגזרת הכפולים, הנסתר בעתיד בבנין הקל פה"פ בחולם (יִסֹּב, יִשֹּׁם), ובבנין נפעל – בפתח (יִסַּב, יִשַּׁם).
הפועל 'יִמַּס' בפסוק 'וְלֹא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו' – צורתו אפוא של בנין נפעל, אך מלת-היחס 'את' מורה כי פועל יוצא הוא. הא כיצד?

שלשת הפתרונים:
פתרון א: הפועל 'ימס' הוא מן הבנין הקל מגזרת הכפולים (שורשו 'מסס'), אך, לעומת שאר הפעלים מגזרת הכפולים הניטים במשקל אפעול, הוא ניטה במשקל אֶפְעַל. נמצא שהן בבנין הקל והן בבנין נפעל נֹאמר 'יִמַּס'.
פתרון ב: הפועל 'ימס' הוא מן הבנין הקל מגזרת חסרי פ"נ (שורשו 'נמס') במשקל 'יִשַּׁל', 'יִשַּׁק'. (ובבנין נפעל – יִנָּמֵס).
פתרון ג: הפועל 'ימס' הוא אכן מבנין נפעל מגזרת הכפולים 'כמשפטו, ומלת את היא לתוספת ביאור, כמו יֵחָלֵק אֶת הארץ' (וכ"ה דעת אבן עזרא על אתר).

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ה' ספטמבר 05, 2019 1:10 pm
על ידי כדכד
באופן פשוט "ימס" הוא משורש "נמס" שהוא מופיע כמה פעמים במקרא בהקשר זה |"אשר לבו כלב האריה המס ימס" "ונמס כל לב ורפו כל ידים" והמשמעות של "ימס לבב" היא שהלב עצמו יהיה נמס אבל כאן שכתוב "את" צריך לפרש בצורה אחרת אך בגל האיזכורים האחרים במקרא נוח לי יותר לקבל את האפשרות שהכוונה לשורש נמס

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ה' ספטמבר 05, 2019 10:05 pm
על ידי אחד מעיר
השורש נמס כנראה לא קיים
נמס הוא נ' של בניין נפעל

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ו' ספטמבר 06, 2019 11:34 am
על ידי ביקורת תהיה
אַל־תַּ֣עַן כְּ֖סִיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹ פֶּן־תִּשְׁוֶה־לּ֥וֹ גַם-אָֽתָּה

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ו' ספטמבר 06, 2019 4:41 pm
על ידי יאיר אתמר
ביקורת תהיה כתב:הבעיה: צורה של נפעל ומשמעות של פעל
בפעלים מגזרת הכפולים, הנסתר בעתיד בבנין הקל פה"פ בחולם (יִסֹּב, יִשֹּׁם), ובבנין נפעל – בפתח (יִסַּב, יִשַּׁם).
הפועל 'יִמַּס' בפסוק 'וְלֹא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו' – צורתו אפוא של בנין נפעל, אך מלת-היחס 'את' מורה כי פועל יוצא הוא. הא כיצד?

שלשת הפתרונים:
פתרון א: הפועל 'ימס' הוא מן הבנין הקל מגזרת הכפולים (שורשו 'מסס'), אך, לעומת שאר הפעלים מגזרת הכפולים הניטים במשקל אפעול, הוא ניטה במשקל אֶפְעַל. נמצא שהן בבנין הקל והן בבנין נפעל נֹאמר 'יִמַּס'.
פתרון ב: הפועל 'ימס' הוא מן הבנין הקל מגזרת חסרי פ"נ (שורשו 'נמס') במשקל 'יִשַּׁל', 'יִשַּׁק'. (ובבנין נפעל – יִנָּמֵס).
פתרון ג: הפועל 'ימס' הוא אכן מבנין נפעל מגזרת הכפולים 'כמשפטו, ומלת את היא לתוספת ביאור, כמו יֵחָלֵק אֶת הארץ' (וכ"ה דעת אבן עזרא על אתר).

השורש נמס אינו קיים, כאשר כתב הרב אחד מעיר (ב-BDB המעודכן ו-Cline לא מופיע שורש כזה ו'נמס' נכלל ב'מסס', וראה גם כאן. הרד"ק עצמו בשרשים אינו מביא שורש כזה).
משקל אֶפְעַל בכפולים בא רק בפעלים עומדים.
לא נותר אלא פירושו של ראב"ע. (וכן סתם רד"ק במכלול קפח ב.) בת"י חסר 'ית', ובגליון ת' ניאופיטי: ולא יגרום לאחוי לתברא לבהון היך לביה.

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ש' ספטמבר 07, 2019 9:38 pm
על ידי ביקורת תהיה
שלושת הפתרונים הם מספר 'מכלול', המצורף למעלה.

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: א' ספטמבר 08, 2019 12:05 pm
על ידי כדכד
ביקורת תהיה כתב:אַל־תַּ֣עַן כְּ֖סִיל כְּאִוַּלְתּ֑וֹ פֶּן־תִּשְׁוֶה־לּ֥וֹ גַם-אָֽתָּה

ע' בפסוק הקודם וביישוב של חז"ל לסתירה ביניהם

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: א' ספטמבר 08, 2019 12:07 pm
על ידי כדכד
יאיר אתמר כתב:[
משקל אֶפְעַל בכפולים בא רק בפעלים עומדים (פועלי מצב).

/quote]
אני לא בטוח שההגדרה הזו נכונה במקרא למרות שהיא מקובלת בעברית כיום. נדמה לי שמצאתי ראיות שאין זה כלל גורף במקרא אולם איני זוכרן כעת

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: א' ספטמבר 08, 2019 6:13 pm
על ידי כדכד
מכך שתמיד המלה "נמסו" במקרא מופיעה בס' דגושה יש כדי לאשש את הסברה ששרשה הוא מסס כפי שכתב הרב אחד מעיר

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ב' ספטמבר 23, 2019 10:58 pm
על ידי יאיר אתמר
כדכד כתב:
יאיר אתמר כתב:
משקל אֶפְעַל בכפולים בא רק בפעלים עומדים.


אני לא בטוח שההגדרה הזו נכונה במקרא למרות שהיא מקובלת בעברית כיום. נדמה לי שמצאתי ראיות שאין זה כלל גורף במקרא אולם איני זוכרן כעת

לכאו' צדקת.

כדבריי כתוב בלוה"פ של ברקלי ובכללי האקדמיה.

בספר 'מפתח הדל"ת' כתוב (מקור הדברים אולי במשנת הגר"א כו א [ובפי' עה"ת ד"ה ויאמר], ע"ש) שמשקל אפעַל בא: 1. כשלה"פ ח או ע, 2. כשעה"פ גרונית, או 3. בפעלים עומדים מסוג של פעלי תואר.

ב-Walte-O'Connor 22.3 נראה שבא רק כשעה"פ או לה"פ גרונית, או בפועלי מצב. ב-GKC 47.3 כתב שמלבד כשעה"פ או לה"פ גרונית הוא בא רק בפעלים עומדים, חוץ ממקרים נדירים. וראה גם בבישיבת המליאה ה-רס"ה של האקדמיה עמ' 236 ואילך.

הרד"ק במכלול טז: ואילך (ע"ש) לא מודע לכללים אלו (הוא כותב רק שכשלה"פ גרונית יבוא בפתח).

מצינו יטרָף (בראשית מט-כז, ראה ראב"ע פי' הארוך בראשית ב-ב ושמות יז-יג, אך ראה ברד"ק על אתר), יגָר (ויקרא יא-ז, הובא בGKC 67-5, וע"ש עוד דוגמות), ישָך (משלי כג-לב [גם בדברים כג-כ, אינני יודע למה ציינו למשלי], כ"כ הרד"ק שם, אך ראה ברשב"ם דברים כח-מ ובפי' ר"י קמחי על אתר), נבגַד (מלאכי ב-י, וע"ש ברי"ד).

לא הספקתי לבדוק ביסודיות.

Re: ,ולא ימס את לבב אחיו כלבבו' (דברים כ, ח)

פורסם: ג' נובמבר 05, 2019 10:11 am
על ידי יאיר אתמר
ע"ע ספר הרקמה לריב"ג שער יד (עמ' קעא-ב במהדורת האקדמיה) ושרשים לריב"ג ע' צור עמ' 425. וז'און-מוראוקה 41. (וע"ע צחות מהדורת מוה"ק עמ' קסב והע' 78.)