עמוד 1 מתוך 1

"ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 5:26 pm
על ידי כדכד
הכ' בכתונת שוואה. למה אינה מקבצת?
הרי רש"י למדנו כלל שהכתונת כשאינה נסמכת נקודה הכ' בקובוץ ורק כשהיא נסמכת היא מנוקדת בשוו"א

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 6:27 pm
על ידי עזריאל ברגר
אף לי הותמה הדבר, וצ"ע.

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 6:42 pm
על ידי בן ראובן
לכאורה עכצ"ל שסמיכות לפנינו למרות ה"א הידיעה, וכן מורים הטעמים.

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 6:52 pm
על ידי כדכד
לא מצינו בשום מקום שהכתונת נקראת כתונת שש
מה שהוזכר כאן שש קאי על המשבצות ולא על הכתונת
חוץ מזה איני זוכר בשום מקום שיש ה' הידיעה במלה הראשונה בסמיכות ולא בשניה וגם זאת לימדנו רש"י

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 7:04 pm
על ידי בן ראובן
כדכד כתב:לא מצינו בשום מקום שהכתונת נקראת כתונת שש
מה שהוזכר כאן שש קאי על המשבצות ולא על הכתונת
חוץ מזה איני זוכר בשום מקום שיש ה' הידיעה במלה הראשונה בסמיכות ולא בשניה וגם זאת לימדנו רש"י


ה"א הידיעה מורה לצד אחד, והנקודות והטעמים מורים לצד השני. לא ברור כיצד אתה מכריע בביטחון מוחלט לצד אחד.

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: א' מרץ 08, 2020 10:13 pm
על ידי יאיר אתמר
מצינו כתונת-בד.
הרבה נסמכים מיודעים, ראה רש"י יהושע ג-יא, רד"ק מ"ב כה-יא, מכלול מב ב, רקמה עמ' שעד. על מקרה דנן כבר העירו באוור-ליאנדר 78p וקונק' שבי"ל. (גזניוס 95r רואהו כנפרד חורג. יש לציין שהמילה ידועה כזרה, ראה לשוננו טבת תרצג עמ' 54 ו-Vetus Testamentum כרך 12(2) עמ' 196 והלאה.)
וראה בתורת הטעמים:
0308201507.jpg
0308201507.jpg (1011.69 KiB) נצפה 1603 פעמים


(כ"ז - לדעת רש"י בראשית לז-לא. כדאי לציין שדעת ריב"ג בשרשיו וברקמה עמ' קמ-קמא, וכן הרד"ק בשרשיו, שהם שני משקלים. כיום מקובל כרש"י.)

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: ב' מרץ 09, 2020 11:50 am
על ידי כדכד
בן ראובן כתב:
כדכד כתב:לא מצינו בשום מקום שהכתונת נקראת כתונת שש
מה שהוזכר כאן שש קאי על המשבצות ולא על הכתונת
חוץ מזה איני זוכר בשום מקום שיש ה' הידיעה במלה הראשונה בסמיכות ולא בשניה וגם זאת לימדנו רש"י


ה"א הידיעה מורה לצד אחד, והנקודות והטעמים מורים לצד השני. לא ברור כיצד אתה מכריע בביטחון מוחלט לצד אחד.

אחר הדברים שכתב הרב יאיר אתמר שוב אין לי מה לומר לגופו של ענין.
לענין טענתך עלי - לא הכרעתי בבטחון גמור לפי ה'הידיעה אלא לפי פשט הפסוק על פי רש"י וגם על פי זה שהכתנת אינה נקראת כתנת שש בסמיכות בשום מקום

Re: "ושבצת הכתנת שש"

פורסם: ב' מרץ 09, 2020 1:01 pm
על ידי יאיר אתמר