עמוד 1 מתוך 1

מה היה עונשם של בנ"י שעמדו לצד קורח?

פורסם: ה' יוני 21, 2012 10:04 pm
על ידי ערער בערבה
'וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח וְאֵת כָּל הָרְכוּשׁ',

מצינו כמה פירושים בביאור הכתוב 'וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח': י"א שהם נשותיו, י"א שהם היו עבדיו ושפחותיו או הגרים בביתו, י"א שהם בניו שנבלעו ולא מתו, ועוד.
אך כמדומה שלא מצאנו אלא מפרש יחיד, הוא רבינו עובדיה ספורנו, שפירש כי כוונת הכתוב על כל האנשים שנמשכו אחריו במחלוקתו.
והגם שאכן כך הושרש - עכ"פ אצלי - מינקות, שבמחלוקתו של קורח נבלעו אנשים רבים שהשתתפו עמו במחלוקת, אך עד האידנא לא מצאתי מקור לדברים אלו של הספורנו.

Re: מה היה עונשם של בנ"י שעמדו לצד קורח במחלוקתו?

פורסם: ו' יוני 22, 2012 4:36 am
על ידי ערער בערבה
שוב מצאתי עתה במדרש 'משנת רבי אליעזר', כדברי הספורנו:
אוי להן לרשעים ואוי לטיפוליהן שנא' 'ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש' - אלו מחניפין. מכאן אמרו אל יתחבר אדם לרשע וכו'.

Re: מה היה עונשם של בנ"י שעמדו לצד קורח במחלוקתו?

פורסם: ד' יוני 05, 2013 3:56 am
על ידי ערער בערבה
לפרה"ש